เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

ก้อปันกันออนไลน์อิงลิช

Korpungun Online English Introduction

ก้อปันกันออนไลน์อิงลิช คือ

ศูนย์รวมคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ โดยสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำในต่างประเทศ จากทั่วทุกมุมโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา และฟิลิปปินส์ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับเรา รารับประกัน

 • ผู้เรียนจะได้ฝึกพูด อภิปรายในชั้นเรียน และจะได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างเห็นผล
 • สอนโดยครูผู้มืออาชีพ ผ่านการฝึกอบรมด้านการสอนภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล
 • มีคลาสเรียนทั้งรูปแบบตัวต่อตัว (1:1) และเรียนกลุ่มร่วมกับเพื่อนต่างชาติให้เลือก
 • มีตัวเลือกคอร์สเรียนที่จะตอบโจทย์ความต้องการและความสนใจที่หลากหลาย

ทำไมต้องเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ?

 1. ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยการฝึกใช้งานจริง
 2. เรียนได้ทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องเดินทาง
 3. การเตรียมความพร้อมก่อนไปต่างประเทศ
 4. ความต่อเนื่องด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
 5. ราคาที่เข้าถึงได้ และความยืดหยุ่นเลือกเวลาเรียนได้

5 เหตุผลหลักนี้ทำให้การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวก ไม่ต้องเดินทางไปยังสถาบัน เพื่อเข้าถึงคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ [อ่านต่อ]

Junior ESL

หลักสูตร Junior ESL หรือคอร์สเรียนออนไลน์ แนะนำสำหรับเด็ก อายุ 4-15 ปี เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะการสื่อสารจากการฝึกใช้งานจริง มีให้เลือกเรียนทั้งแบบตัวต่อตัวและกลุ่ม สอนโดยครู native หรือครูชาวฟิลิปปินส์มืออาชีพ ที่มีมาตรฐาน คุณภาพและประสบการณ์ในการสอนเด็ก

ตารางเปรียบเทียบ
หลักสูตร Junior ESL

ครูผู้สอน

ครูฟิลิปปินส์

ครูฟิลิปปินส์

ครูฟิลิปปินส์

ครูฟิลิปปินส์

ครู Native

ครู Native

อายุที่เริ่มเรียนได้

6 - 14 ปี

7 - 17 ปี

5 - 14 ปี

3 - 14 ปี

7 - 14 ปี

8 - 15 ปี

ระยะเวลา

การเรียนต่อครั้ง

40 นาที

25 นาที
หรือ
50 นาที

25 นาที

25 นาที
หรือ
50 นาที

7 - 9 ปี
60 นาที
10 - 14 ปี
90 นาที

60 นาที

วันที่
เลือกเรียนได้

Fixed Schedule
จันทร์ - ศุกร์
หรือ
Free Booking
จันทร์ - เสาร์

จันทร์ - ศุกร์,
จันทร์ + พฤหัส
หรือ  พุธ + ศุกร์

จันทร์ - อาทิตย์

จันทร์ - อาทิตย์

7 - 9 ปี
จันทร์, พุธ, ศุกร์
10 - 14 ปี
จันทร์ - ศุกร์

จันทร์ - ศุกร์

เวลา
ที่เลือกเรียนได้

06:00 - 22:00

08:00 - 21:00

07:00 - 21:00

เลือกได้ 24 ชม.

7 - 9 ปี
17:00 - 18:00
10 - 14 ปี
17:00 - 18:30

19:00

คาบเรียน

ต่อสัปดาห์

4 - 5 ครั้ง

2 หรือ 5 ครั้ง

4 ครั้ง

4 - 5 ครั้ง

7 - 9 ปี
3 ครั้ง
10 - 14 ปี
5 ครั้ง

2, 3 หรือ 5 ครั้ง

ราคาเริ่มต้น
ต่อ 4 สัปดาห์

2,900 บาท

1,980 บาท

2,830 บาท

2,970 บาท

13,770 บาท

8,220 บาท

จำนวนนักเรียน
ต่อคลาส

1 คน

1 คน

1 คน

1 คน

1 - 15 คน

4 - 6 คน

โปรแกรม
ที่ใช้ในการเรียน

ZOOM

SKYPE

Web Browser

Google Chrome
หรือ  App QQE

ZOOM

ZOOM

มีรายงาน
หลังคาบเรียน

x

x

x

ทดลองเรียนฟรี

มี  1 ครั้ง
ครั้งละ  20 นาที

มี  1 ครั้ง
ครั้งละ  25 นาที

มี  1 ครั้ง
ครั้งละ 25 นาที

มี  2 ครั้ง
ครั้งละ  25 นาที

มี 1 ครั้ง
ครั้งละ 60 นาที

เช็คกับเจ้าหน้าที่
ก้อปันกัน

11 Talk by Pines : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (Junior Speaking) วัย 6-14 ปี แบบตัวต่อตัวกับครูชาวฟิลิปปินส์ ที่ผ่านการสอบและการอบรมเพื่อการสอนเตรียมสอบมาเป็นอย่างดี โดยสถาบันสอนภาษาชั้นนำในเมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับการรับรองจาก British Council

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตัวต่อตัว ได้ 2 รูปแบบ คือ

 • Fixed schedule (กำหนดเวลาเรียนตายตัว) วันจันทร์-ศุกร์ สัปดาห์ละ 3, 5 หรือ 10 คาบ (คาบละ 40 นาที)
 • Free booking (เลือกเวลาเรียนได้อิสระ) วันจันทร์-เสาร์ เดือนละ 12 หรือ 25 คาบ (คาบละ 40 นาที)
ข้อมูลเพิ่มเติม
API BECI เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตัวต่อตัว สอนโดยครูสอนภาษาอังกฤษประจำสถาบันAPI SPEAK : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

API Junior : หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับเด็ก 7-17 ปี ครูที่จะได้สอนหลักสูตรนี้ได้ต้องผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพการสอนเด็กมาแล้วเท่านั้น โปรแกรมนี้เรียนผ่านชั้นเรียนแบบตัวต่อตัว (1:1)

 • เลือกเรียนเวลาที่คุณต้องการ ในช่วงวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 น. ถึง 21.00 น.
 • สามารถเลือกจำนวนคาบเรียนและเวลาได้ 2 แบบ ได้แก่ a) 2 ครั้งต่อสัปดาห์ – คาบละ 25 นาที หรือ 50 นาที และ b) 5 ครั้งต่อสัปดาห์ – คาบละ 25 นาที หรือ 50 นาที
ข้อมูลเพิ่มเติม
Classlive : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

หลักสูตรการเรียนสำหรับเด็กวัย 5-14 ปี ของ Classlive เน้นไปที่การเรียนการสอนแบบตัวต่อตัว เพื่อการสร้างความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ การเรียนรู้ที่เป็นส่วนตัวและเหมาะสมกับช่วงวัย สามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
QQ English Online : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับเด็กอายุ 4-15 ปี โดยผู้เรียนจะสามารถเลือกรูปแบบการเรียนได้ 2 ตัวเลือก ได้แก่

 1. Online (1:1) Package : เรียนแบบตัวต่อตัวคาบละ 25 นาที สามารถเลือกเรียนได้วันละ 25, 50 หรือ 75 นาที เลือกเรียนได้ 24 ชั่วโมง
 2. Online Campus : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบเข้มข้น เหมือนการไปเรียนภาษาที่ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งมีให้เลือกเรียนได้วันละ 8-10 คาบต่อวัน เรียนวันจันทร์-ศุกร์ มีการเรียนการสอนทั้งแบบตัวต่อตัวและกลุ่ม ร่วมกับเพื่อนต่างชาติ
ข้อมูลเพิ่มเติม
FLS International Online
FLS International : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

หลักสูตร General ESL สำหรับเด็กวัย 7-14 ปี สอนโดยครู Native Speaker ชาวอเมริกัน ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท และผ่านหลักสูตรฝึกอบรม TESOL ใช้หนังสือเรียน (E-book) ของ National Geographic

ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่ 4-52 สัปดาห์ แบ่งคอร์สเรียนตามช่วงอายุของผู้เรียน สำหรับผู้เรียนอายุ 7-9 ปี เรียน 3 คาบต่อสัปดาห์ วันจันทร์, พุธ, ศุกร์ คาบละ 60 นาที และสำหรับผู้เรียนอายุ 10-14 ปี เรียน 5 คาบต่อสัปดาห์ วันจันทร์ – ศุกร์ คาบละ 90 นาที

ข้อมูลเพิ่มเติม
Oxford International : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

หลักสูตร General ESL สำหรับเด็กวัย 8-15 ปี สอนโดยครูในอังกฤษ อเมริกาและแคนาดา ที่มีประกาศนียบัตรรับรองการสอน EFL (English as a Foreign Language) เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกภาษาอังกฤษสำหรับการใช้งานทั่วไป

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้แบบสัปดาห์ละ 2, 3 หรือ 5 คาบต่อสัปดาห์ (คาบละ 60 นาที) มีผู้เรียน 4-6 คนต่อชั้นเรียนจากนานาประเทศ และสามารถเลือกเรียนตัวต่อตัวได้สัปดาห์ละ 1, 2, 3 คาบ หรือมากกว่าได้

ข้อมูลเพิ่มเติม
11 Talk by Pines

เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (Junior Speaking) วัย 6-14 ปี แบบตัวต่อตัวกับครูชาวฟิลิปปินส์ ที่ผ่านการสอบและการอบรมเพื่อการสอนเตรียมสอบมาเป็นอย่างดี โดยสถาบันสอนภาษาชั้นนำในเมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับการรับรองจาก British Council

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตัวต่อตัว ได้ 2 รูปแบบ คือ

 • Fixed schedule (กำหนดเวลาเรียนตายตัว) วันจันทร์-ศุกร์ สัปดาห์ละ 5 หรือ 10 คาบ (คาบละ 40 นาที)
 • Free booking (เลือกเวลาเรียนได้อิสระ) วันจันทร์-เสาร์ เดือนละ 15 คาบ (คาบละ 40 นาที)
ข้อมูลเพิ่มเติม
API BECI เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตัวต่อตัว สอนโดยครูสอนภาษาอังกฤษประจำสถาบัน
API SPEAK

API Junior : หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับเด็ก 7-17 ปี ครูที่จะได้สอนหลักสูตรนี้ได้ต้องผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพการสอนเด็กมาแล้วเท่านั้น โปรแกรมนี้เรียนผ่านชั้นเรียนแบบตัวต่อตัว (1:1)

 • เลือกเรียนเวลาที่คุณต้องการ ในช่วงวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 น. ถึง 21.00 น.
 • สามารถเลือกจำนวนคาบเรียนและเวลาได้ 2 แบบ ได้แก่ a) 2 ครั้งต่อสัปดาห์ – คาบละ 25 นาที หรือ 50 นาที และ b) 5 ครั้งต่อสัปดาห์ – คาบละ 25 นาที หรือ 50 นาที
ข้อมูลเพิ่มเติม
Classlive 

หลักสูตรการเรียนสำหรับเด็กวัย 5-14 ปี ของ Classlive เน้นไปที่การเรียนการสอนแบบตัวต่อตัว เพื่อการสร้างความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ การเรียนรู้ที่เป็นส่วนตัวและเหมาะสมกับช่วงวัย สามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
QQ English Online

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับเด็กอายุ 4-15 ปี โดยผู้เรียนจะสามารถเลือกรูปแบบการเรียนได้ 2 ตัวเลือก ได้แก่

 1. Online (1:1) Package : เรียนแบบตัวต่อตัวคาบละ 25 นาที สามารถเลือกเรียนได้วันละ 25, 50 หรือ 75 นาที เลือกเรียนได้ 24 ชั่วโมง
 2. Online Campus : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบเข้มข้น เหมือนการไปเรียนภาษาที่ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งมีให้เลือกเรียนได้วันละ 8-10 คาบต่อวัน เรียนวันจันทร์-ศุกร์ มีการเรียนการสอนทั้งแบบตัวต่อตัวและกลุ่ม ร่วมกับเพื่อนต่างชาติ
ข้อมูลเพิ่มเติม
FLS International Online
FLS International Online

หลักสูตร General ESL สำหรับเด็กวัย 7-14 ปี สอนโดยครู Native Speaker ชาวอเมริกัน ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท และผ่านหลักสูตรฝึกอบรม TESOL ใช้หนังสือเรียน (E-book) ของ National Geographic

ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่ 4-52 สัปดาห์ แบ่งคอร์สเรียนตามช่วงอายุของผู้เรียน สำหรับผู้เรียนอายุ 7-9 ปี เรียน 3 คาบต่อสัปดาห์ วันจันทร์, พุธ, ศุกร์ คาบละ 60 นาที และสำหรับผู้เรียนอายุ 10-14 ปี เรียน 5 คาบต่อสัปดาห์ วันจันทร์ – ศุกร์ คาบละ 90 นาที

ข้อมูลเพิ่มเติม
Oxford International

หลักสูตร General ESL สำหรับเด็กวัย 8-15 ปี สอนโดยครูในอังกฤษ อเมริกาและแคนาดา ที่มีประกาศนียบัตรรับรองการสอน EFL (English as a Foreign Language) เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกภาษาอังกฤษสำหรับการใช้งานทั่วไป

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้แบบสัปดาห์ละ 2, 3 หรือ 5 คาบต่อสัปดาห์ (คาบละ 60 นาที) มีผู้เรียน 4-6 คนต่อชั้นเรียนจากนานาประเทศ และสามารถเลือกเรียนตัวต่อตัวได้สัปดาห์ละ 1, 2, 3 คาบ หรือมากกว่าได้

ข้อมูลเพิ่มเติม
General ESL

หลักสูตร General ESL หรือคอร์สเรียนออนไลน์ สำหรับผู้เรียนอายุ 15 ปี​+ เพื่อการพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานทั่วไป อาทิ ใช้งานในชีวิตประจำวัน การสนทนา การเดินทางท่องเที่ยว เปิดสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงระดับสูง เป็นหลักสูตรสำหรับการเตรียมตัวก่อนที่จะศึกษาในหลักสูตรที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ผู้เรียนจะได้เพิ่มพูนความถนัดและความคุ้นชินกับการใช้ภาษาอังกฤษ ตลอดจนการพัฒนาทักษะการสื่อสารข้ามความแตกต่างทางวัฒนธรรม

ตารางเปรียบเทียบ
หลักสูตร General English

ครูผู้สอน

ครูฟิลิปปินส์

ครูฟิลิปปินส์

ครูฟิลิปปินส์

ครูฟิลิปปินส์

ครู Native

ครู Native

ครู Native

ครู Native

อายุที่เริ่มเรียนได้

15 ปี+

18 ปี+

15 ปี+

15 ปี+

16 ปี+

15 ปี+

14 ปี+

16 ปี+

ระยะเวลา

การเรียนต่อครั้ง

40 นาที

25 นาที
หรือ
50 นาที

ตัวต่อตัว 25 นาที

หรือ
กลุ่ม  45 นาที

25 นาที
หรือ
50 นาที

90 นาที

90 นาที
หรือ
120 นาที

180 นาที

60 นาที

วันที่
เลือกเรียนได้

Fixed Schedule
จันทร์ - ศุกร์
หรือ
Free Booking
จันทร์ - เสาร์

จันทร์ - ศุกร์,
จันทร์ + พฤหัส
หรือ  พุธ + ศุกร์

จันทร์ - อาทิตย์

จันทร์ - อาทิตย์

จันทร์ - ศุกร์

จันทร์ - ศุกร์,
จันทร์, พุธ, ศุกร์
หรือ
เสาร์ - อาทิตย์

จันทร์ - ศุกร์

จันทร์ - ศุกร์

เวลา
ที่เลือกเรียนได้

06:00 - 22:00

08:00 - 21:00

07:00 - 21:00

เลือกได้ 24 ชม.

06:00, 10:00
14:00, 18:00
22:00

17:00 - 18:30,
18:00 - 19:30
หรือ
18.00 - 20.00

19:30 - 22:30
หรือ
08:00 - 11:00

13:00, 16:00, 19:00, 20:00, 22:00

คาบเรียน

ต่อสัปดาห์

4 - 5 ครั้ง

2 หรือ 5 ครั้ง

9 ครั้ง

4 - 5 ครั้ง

5 ครั้ง

2, 3 หรือ 5 ครั้ง

5 ครั้ง

5 ครั้ง

ราคาเริ่มต้น
ต่อ 4 สัปดาห์

2,900 บาท

1,980 บาท

2,650 บาท

2,970 บาท

15,450 บาท

13,770 บาท

15,410 บาท

9,590 บาท

จำนวนนักเรียน
ต่อคลาส

1 คน

1 คน
ถ้า Speed ESL
จะมี  4 คน 1 คลาส

คลาสตัวต่อตัว,
คลาสกลุ่ม
(4-8 คน)
คลาสพิเศษ
(1-16 คน)

1 คน

6 - 8 คน

1 - 15 คน

12 - 15 คน

5 - 10 คน

โปรแกรม
ที่ใช้ในการเรียน

ZOOM

SKYPE

Web Browser

Google Chrome
หรือ  App QQE

MS Team

ZOOM

ZOOM

ZOOM

มีรายงาน
หลังคาบเรียน

x


x

x

x

x

ทดลองเรียนฟรี

มี  1 ครั้ง
ครั้งละ  20 นาที

มี  1 ครั้ง
ครั้งละ  25 นาที

มี  2 ครั้ง
ตัวต่อตัว 25 นาที
+ กลุ่ม 45 นาที

มี  2 ครั้ง
ครั้งละ  25 นาที

เช็คกับเจ้าหน้าที่
ก้อปันกัน

มี 1 ครั้ง
ครั้งละ 60 นาที

เช็คกับเจ้าหน้าที่
ก้อปันกัน

เช็คกับเจ้าหน้าที่
ก้อปันกัน

11 Talk by Pines : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบตัวต่อตัวกับครูชาวฟิลิปปินส์ของ Pines สถาบันสอนภาษาชั้นนำในเมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับการรับรองจาก British Council เปิดสอนผู้เรียนวัย 15 ปี +

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตัวต่อตัว ได้ 2 รูปแบบ คือ

 • Fixed schedule (กำหนดเวลาเรียนตายตัว) วันจันทร์-ศุกร์ สัปดาห์ละ 3, 5 หรือ 10 คาบ (คาบละ 40 นาที)
 • Free booking (เลือกเวลาเรียนได้อิสระ) วันจันทร์-เสาร์ เดือนละ 12 หรือ 25 คาบ (คาบละ 40 นาที)
ข้อมูลเพิ่มเติม
API BECI เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตัวต่อตัว สอนโดยครูสอนภาษาอังกฤษประจำสถาบัน
API SPEAK : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

ฝึกฝน พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การพูดคุยสื่อสารตั้งแต่พื้นฐาน สำหรับบุคคลทั่วไปวัย 18 ปี + 2 รูปแบบ ได้แก่

1. API Speed ESL : เรียนแบบเข้มข้น เลือกรูปแบบการเรียนได้ ระหว่าง a) เรียนตัวต่อตัว 4 คาบ + คาบเรียนกลุ่ม 1 คาบ ต่อวัน หรือ b) เรียนตัวต่อตัว 5 คาบ ต่อวัน (คาบละ 50 นาที)

2. API General ESL : เรียนแบบยืดหยุ่น สามารถเลือกจำนวนคาบเรียนและเวลาได้ :

 • 2 ครั้งต่อสัปดาห์ – คาบละ 25 หรือ 50 นาที
 • 5 ครั้งต่อสัปดาห์ – คาบละ 25 หรือ 50 นาที
ข้อมูลเพิ่มเติม

Classlive : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

คอร์สเรียนออนไลน์แบบครอบคลุม (comprehensive) ฝึกฝน พูดคุยสื่อสารภาษาอังกฤษของ Classlive เปิดสอน 2 รูปแบบ ได้แก่

1. CL Comprehensive : เรียนคาบเรียนตัวต่อตัว (คาบละ 25 นาที) + คาบเรียนกลุ่มย่อย 4-8 คน (คาบละ 45 นาที) + คาบเรียนพิเศษ 16 คน (คาบละ 45 นาที)

2. Semi Comprehensive : เรียนคาบเรียนกลุ่มย่อย (คาบละ 45 นาที) + คาบเรียนพิเศษ (คาบละ 45 นาที)

ข้อมูลเพิ่มเติม
QQ English Online : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

QQ English มีวิชาเรียนให้เลือกมากมายตอบตามความต้องการของผู้เรียน อาทิ พื้นฐานแกรมม่า การอ่าน การฟัง การเขียน การพูด การออกเสียง เพื่อการเดินทาง ซึ่งเปิดสอน 2 รูปแบบ ได้แก่

 1. Online (1:1) Package – เรียนแบบตัวต่อตัวคาบละ 25 นาที สามารถเลือกเรียนได้วันละ 25, 50 หรือ 75 นาที เลือกเรียนได้ 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน
 2. Online Campus – เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบเข้มข้น เหมือนไปเรียนภาษาที่ประเทศฟิลิปปินส์ มีให้เลือกเรียนได้วันละ 4-10 คาบต่อวัน เรียนวันจันทร์-ศุกร์ มีการเรียนการสอนทั้งแบบตัวต่อตัวและกลุ่ม ร่วมกับเพื่อนต่างชาติ
ข้อมูลเพิ่มเติม
EC Virtual : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

EC Virtual รับผู้เรียนอายุ 16 ปี + แนะนำให้ผู้เรียนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่พอใช้งานในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้

 • เรียนวันละ 90 นาที สัปดาห์ละ 5 วัน โดยแบ่งเป็น session ละ 45 นาที และมีเบรค 10 นาทีระหว่าง session
 • สอนโดยครูอาชีพ native speaker ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ EC ที่มีมาตรฐาน
 • เรียนร่วมกับเพื่อนนักเรียนกลุ่มเล็ก 6-8 คนต่อชั้นเรียน จากนานาประเทศ
 • ใช้แบบเรียนของ National Geographic Learning 
ข้อมูลเพิ่มเติม
FLS International Online
FLS International : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

หลักสูตร General ESL สำหรับผู้เรียนอายุ 15 ปี+ สอนโดยครู Native Speaker ชาวอเมริกัน ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท และผ่านหลักสูตรฝึกอบรม TESOL ใช้หนังสือเรียน (E-book) ของ National Geographic

ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่ 4-52 สัปดาห์ สามารถเลือกวันเรียนได้ 5, 3 หรือ 2 คาบต่อสัปดาห์ โดยแบ่งเป็น จันทร์ – ศุกร์ คาบละ 90 นาที หรือ จันทร์, พุธ, ศุกร์ คาบละ 90 นาที หรือ เสาร์ – อาทิตย์ คาบละ 120 นาที

ข้อมูลเพิ่มเติม
ILAC KISS : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

หลักสูตร General ESL พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานทั่วไป สอนสด โดยครู native ชาวแคนาดา ของ ILAC สถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำในประเทศแคนาดา รับผู้เรียนอายุ 14 ปี +

 • เรียนวันจันทร์ศุกร์ วันละ 3 ชม. : ในหนึ่งสัปดาห์ประกอบด้วยการเรียนออนไลน์ในชั้นเรียน 20 ชมและการทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง (self-study) 10 ชม.
 • มีนักเรียนประมาณ 12-15 คน ต่อชั้นเรียน
 • สอนโดยครู native speakers ของสถาบัน ILAC มาตรฐานเดียวกันกับการเดินทางไปเรียนที่แคนาดา
ข้อมูลเพิ่มเติม
Oxford International Schools : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

หลักสูตร General ESL โดย Oxford International Schools Virtual สอนโดยครูในอังกฤษ อเมริกาและแคนาดา ที่มีประกาศนียบัตรรับรองการสอน EFL (English as a Foreign Language) เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกภาษาอังกฤษสำหรับการใช้งานทั่วไป  

สำหรับ Adults (16 ปี +) เรียน 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (60 นาทีต่อวัน และ 5 วันต่อสัปดาห์) มีผู้เรียน 5-10 คนต่อชั้นเรียนจากนานาประเทศ และสามารถเลือกเรียนตัวต่อตัวได้สัปดาห์ละ 1, 2, 3 คาบ หรือมากกว่าได้

ข้อมูลเพิ่มเติม
11 Talk by Pines

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบตัวต่อตัวกับครูชาวฟิลิปปินส์ของ Pines สถาบันสอนภาษาชั้นนำในเมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับการรับรองจาก British Council เปิดสอนผู้เรียนวัย 15 ปี +

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตัวต่อตัว ได้ 2 รูปแบบ คือ

 • Fixed schedule (กำหนดเวลาเรียนตายตัว) วันจันทร์-ศุกร์ สัปดาห์ละ 5 หรือ 10 คาบ (คาบละ 40 นาที)
 • Free booking (เลือกเวลาเรียนได้อิสระ) วันจันทร์-เสาร์ เดือนละ 15 คาบ (คาบละ  40 นาที)
ข้อมูลเพิ่มเติม
API BECI เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตัวต่อตัว สอนโดยครูสอนภาษาอังกฤษประจำสถาบัน
API SPEAK

ฝึกฝน พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การพูดคุยสื่อสารตั้งแต่พื้นฐาน สำหรับบุคคลทั่วไปวัย 18 ปี + 2 รูปแบบ ได้แก่

1. API Speed ESL : เรียนแบบเข้มข้น เลือกรูปแบบการเรียนได้ ระหว่าง a) เรียนตัวต่อตัว 4 คาบ + คาบเรียนกลุ่ม 1 คาบ ต่อวัน หรือ b) เรียนตัวต่อตัว 5 คาบ ต่อวัน (คาบละ 50 นาที)

2. API General ESL : เรียนแบบยืดหยุ่น สามารถเลือกจำนวนคาบเรียนและเวลาได้ 2 แบบ ได้แก่ a) 2 ครั้งต่อสัปดาห์ – คาบละ 25 หรือ 50 นาที และ b) 5 ครั้งต่อสัปดาห์ – คาบละ 25 หรือ 50 นาที

ข้อมูลเพิ่มเติม
Classlive

คอร์สเรียนออนไลน์แบบครอบคลุม (comprehensive) ฝึกฝน พูดคุยสื่อสารภาษาอังกฤษของ Classlive เปิดสอน 2 รูปแบบ ได้แก่

1. CL Comprehensive : เรียนคาบเรียนตัวต่อตัว (คาบละ 25 นาที) + คาบเรียนกลุ่มย่อย 4-8 คน (คาบละ 45 นาที) + คาบเรียนพิเศษ 16 คน (คาบละ 45 นาที)

2. Semi Comprehensive : เรียนคาบเรียนกลุ่มย่อย (คาบละ 45 นาที) + คาบเรียนพิเศษ (คาบละ 45 นาที)

ข้อมูลเพิ่มเติม
QQ English Online

QQ English มีวิชาเรียนให้เลือกมากมายตอบตามความต้องการของผู้เรียน อาทิ พื้นฐานแกรมม่า การอ่าน การฟัง การเขียน การพูด การออกเสียง เพื่อการเดินทาง ซึ่งเปิดสอน 2 รูปแบบ ได้แก่

 1. Online (1:1) Package – เรียนแบบตัวต่อตัวคาบละ 25 นาที สามารถเลือกเรียนได้วันละ 25, 50 หรือ 75 นาที เลือกเรียนได้ 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน
 2. Online Campus – เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบเข้มข้น เหมือนไปเรียนภาษาที่ประเทศฟิลิปปินส์ มีให้เลือกเรียนได้วันละ 4-10 คาบต่อวัน เรียนวันจันทร์-ศุกร์ มีการเรียนการสอนทั้งแบบตัวต่อตัวและกลุ่ม ร่วมกับเพื่อนต่างชาติ
ข้อมูลเพิ่มเติม
EC Virtual 

EC Virtual รับผู้เรียนอายุ 16 ปี + แนะนำให้ผู้เรียนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่พอใช้งานในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้

 • เรียนวันละ 90 นาที สัปดาห์ละ 5 วัน โดยแบ่งเป็น session ละ 45 นาที และมีเบรค 10 นาทีระหว่าง session
 • สอนโดยครูอาชีพ native speaker ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ EC ที่มีมาตรฐาน
 • เรียนร่วมกับเพื่อนนักเรียนกลุ่มเล็ก 6-8 คนต่อชั้นเรียน จากนานาประเทศ
 • ใช้แบบเรียนของ National Geographic Learning 
ข้อมูลเพิ่มเติม
FLS International Online
FLS International Online

หลักสูตร General ESL สำหรับเด็กวัย 7-14 ปี สอนโดยครู Native Speaker ชาวอเมริกัน ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท และผ่านหลักสูตรฝึกอบรม TESOL ใช้หนังสือเรียน (E-book) ของ National Geographic

ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่ 4-52 สัปดาห์ สามารถเลือกวันเรียนได้ 5, 3 หรือ 2 คาบต่อสัปดาห์ โดยแบ่งเป็น จันทร์ – ศุกร์ คาบละ 90 นาที หรือ จันทร์, พุธ, ศุกร์ คาบละ 90 นาที หรือ เสาร์ – อาทิตย์ คาบละ 120 นาที

ข้อมูลเพิ่มเติม
ILAC KISS 

หลักสูตร General ESL พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานทั่วไป สอนสด โดยครู native ชาวแคนาดา ของ ILAC สถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำในประเทศแคนาดา รับผู้เรียนอายุ 14 ปี +

 • เรียนวันจันทร์ศุกร์ วันละ 3 ชม. : ในหนึ่งสัปดาห์ประกอบด้วยการเรียนออนไลน์ในชั้นเรียน 20 ชมและการทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง (self-study) 10 ชม.
 • มีนักเรียนประมาณ 12-15 คน ต่อชั้นเรียน
 • สอนโดยครู native speakers ของสถาบัน ILAC มาตรฐานเดียวกันกับการเดินทางไปเรียนที่แคนาดา
ข้อมูลเพิ่มเติม
Oxford International

หลักสูตร General ESL โดย Oxford International Schools Virtual สอนโดยครูในอังกฤษ อเมริกาและแคนาดา ที่มีประกาศนียบัตรรับรองการสอน EFL (English as a Foreign Language) เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกภาษาอังกฤษสำหรับการใช้งานทั่วไป  

สำหรับอายุ 16 ปี + เรียน 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (60 นาทีต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์) มีผู้เรียน 5-10 คนต่อชั้นเรียนจากนานาประเทศ และสามารถเลือกเรียนตัวต่อตัวได้สัปดาห์ละ 1, 2, 3 คาบ หรือมากกว่าได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรเฉพาะทาง

นอกเหนือจากหลักสูตร ESL หรือภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวันแล้ว เรายังมีหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทางให้เลือกเรียน ประกอบด้วย 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL, IELTS และ TOEIC , หลักสูตร Business English ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ และหลักสูตร Academic English ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อเตรียมศึกษาต่อต่างประเทศ

หลักสูตรเตรียมสอบ
ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน
Academic English

ขั้นตอนการสมัครเรียน

เลือกคอร์สเรียน

ศึกษาและเลือกหาคอร์สเรียนได้ด้วยตัวเอง
หรือติดต่อก้อปันกัน เพื่อขอรับคำปรึกษา

หากต้องการประเมินระดับภาษาของตนเอง
สามารถสอบวัดระดับภาษาออนไลน์ได้

ทดลองเรียน + สมัครเรียน

เมื่อผู้เรียนทราบถึงคอร์สเรียนที่สนใจแล้ว
สามารถสมัครทดลองเรียนได้

สำหรับผู้ที่พร้อมสมัคร
สามารถดำเนินการสมัครเรียนได้เลย

ชำระค่าใช้จ่าย

สำหรับการชำระค่าใช้จ่าย
ผู้สมัครสามารถดูตัวเลือก
และช่องทางการชำระค่าใช้จ่ายได้ที่นี่

เมื่อชำระค่าใช้จ่ายแล้ว
ขอให้แจ้งบริษัทผ่านแบบฟอร์มนี้

เตรียมตัวเรียน

ก่อนวันและเวลาเรียน เจ้าหน้าที่ของก้อปันกันจะติดต่อถึงผู้เรียนเพื่อแจ้งรายละเอียดการเข้าเรียน

สำหรับผู้ที่เข้าเรียนครั้งแรก
อ่านคำแนะนำตรียมตัวก่อนเรียน

สถาบันสอนภาษาอังกฤษออนไลน์

ก้อปันกันได้รวบรวมโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำในประเทศฟิลิปปินส์ อังกฤษ อเมริกาและแคนาดามาไว้ให้คุณได้เลือกเรียนสดๆ โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ

Promotion

โปรโมชั่น เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

ความคิดเห็นของผู้เรียน 

ก้อปันกันรวบรวมความคิดเห็นของผู้เรียน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง และเราได้รวบรวมความคิดเห็นของผู้เรียนบางส่วนจากประสบการณ์เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าจะ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ที่ไหนดี ?

สะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เหมือนเรียนอยู่ห้องเรียนจริงๆ เป็นการเรียนที่น่าสนใจมากสำหรับการพัฒนาภาษาอังกฤษ
Ruttanakorn Theachawannasest / ILAC KISS
วิชาที่เรียนเป็นการใช้ภาษาอังกฤษให้มีความเป็นวิชาการมากขึ้น ซึ่งสามารถนำมาใช้กับการเรียนได้ เช่น การพรีเซ้นงาน หรือการเขียน essay
ภวิกา นันทาภิวัฒน์ / ILAC KISS
 สนุกได้ความรู้จริงๆจากในคลาส มีเพื่อนจากต่างประเทศที่แชร์ข้อมูลต่างๆ ได้มากกว่าความรู้ในบทเรียน และบทเรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงค่ะ มีการสอนที่ทำให้ไม่น่าเบื่อ
จณิสตา สุรารักษ์ / Oxford International

บรรยากาศการเรียนเป็นกันเอง ได้ฟัง พูด อ่าน มีส่วนร่วมในกิจกรรม ที่ผู้สอนจัดขึ้น มีเพื่อนเพิ่มจากหลายชาติ หลายสำเนียง

ธณกร ภวิศวีรภัทร / Oxford International

แรกๆอาจจะกลัวและกังวลกับการต้องพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ แต่การได้มาเรียนคอร์สนี้ทำให้ความกลัวลดลง และจะติดใจแน่นอน ^^

ปานชีวา ยงทวี / QQ English 1:1

ครูมีความใส่ใจนักเรียนดีมาก เมื่อเราไม่เข้าใจในจุดไหนครูสามารถอธิบายออกมาได้อย่างเห็นภาพซึ่งเริ่มด้วยคำศัพท์ง่าย และค่อยเพิ่มคำศัพท์ที่ยาก ทำให้นักเรียนสามารถปรับตัวได้

ชวิศา รามสูตร / QQ English 1:1

สนใจเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

ลงทะเบียนรับข้อมูลเกี่ยวกับคอร์สเรียน เจ้าหน้าที่ของเราพร้อมให้คำปรึกษา แนะนำคอร์สเรียนที่จะตอบโจทย์ความต้องการของคุณ

ขอรับคำปรึกษา

เลือกคอร์สเรียน

บริการในการสมัคร ประสานงาน แนะนำในการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี!

โทร 095-909-3960

 
#โปรเด็ด #อย่าเอ็ดไป 😁
#เรียนต่อแคนาดา กับ ILAC 🇨🇦
พร้อมรับโปรโมชั่นเดือนตุลาคมสุดคุ้ม ทั้งสำหรับการเรียนแบบออฟไลน์ ออนไลน์ และแบบผสมผสาน ประกอบด้วย

⭐️PRO 1 : ILAC International College มีส่วนลดพิเศษ! สำหรับ 3 หลักสูตร ได้แก่

- Service Excellence with co-op (48 สัปดาห์) ลดเหลือ $4,000 CAD
- Sales & Marketing with co-op (92 สัปดาห์) ลดเหลือ $6,000 CAD
- Business Administration with co-op (92 สัปดาห์) ลดเหลือ $6,000 CAD

⭐️PRO 2 : ILAC KISS Online Class
- ลงทะเบียน 6 สัปดาห์ +ฟรี 2 สัปดาห์
- ลงทะเบียน 8 สัปดาห์ +ฟรี 4 สัปดาห์

⭐️PRO 3 : ILAC 50 50
สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มเรียน ILAC KISS Online Class ก่อน 50% ระหว่างอยู่ในไทย และเดินทางไปเรียนต่อที่แคนาดากับ ILAC Intensive Program อีก 50% ในราคาประหยัด

เงื่อนไข✏️
- สำหรับนักเรียนใหม่
- สมัครเรียนภายใน ตุลาคม 2020
- เริ่มเรียนภายใน มกราคม 2021 สำหรับ PRO 1 และ PRO 2 ส่วนสำหรับ PRO 3 เริ่มเรียนภายใน ธันวาคม 2020

☑️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ : 081-349-7669
Line@ : @korpungun

▫️▫️▫️
Photo Credits : ILAC, Andre Furtado from Pexels

#ก้อปันกัน #KorPunGun #ILAC #เรียนต่อแคนาดา #เรียนภาษาที่แคนาดา #StudyinCanada #UniversityPathway #CoOp #เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
#โปรเด็ด #อย่าเอ็ดไป 😁 #เรียนต่อแคนาดา กับ ILAC 🇨🇦 พร้อมรับโปรโมชั่นเดือนตุลาคมสุดคุ้ม ทั้งสำหรับการเรียนแบบออฟไลน์ ออนไลน์ และแบบผสมผสาน ประกอบด้วย ⭐️PRO 1 : ILAC International College มีส่วนลดพิเศษ! สำหรับ 3 หลักสูตร ได้แก่ - Service Excellence with co-op (48 สัปดาห์) ลดเหลือ $4,000 CAD - Sales & Marketing with co-op (92 สัปดาห์) ลดเหลือ $6,000 CAD - Business Administration with co-op (92 สัปดาห์) ลดเหลือ $6,000 CAD ⭐️PRO 2 : ILAC KISS Online Class - ลงทะเบียน 6 สัปดาห์ +ฟรี 2 สัปดาห์ - ลงทะเบียน 8 สัปดาห์ +ฟรี 4 สัปดาห์ ⭐️PRO 3 : ILAC 50 50 สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มเรียน ILAC KISS Online Class ก่อน 50% ระหว่างอยู่ในไทย และเดินทางไปเรียนต่อที่แคนาดากับ ILAC Intensive Program อีก 50% ในราคาประหยัด เงื่อนไข✏️ - สำหรับนักเรียนใหม่ - สมัครเรียนภายใน ตุลาคม 2020 - เริ่มเรียนภายใน มกราคม 2021 สำหรับ PRO 1 และ PRO 2 ส่วนสำหรับ PRO 3 เริ่มเรียนภายใน ธันวาคม 2020 ☑️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : 081-349-7669 [email protected] : @korpungun ▫️▫️▫️ Photo Credits : ILAC, Andre Furtado from Pexels #ก้อปันกัน #KorPunGun #ILAC #เรียนต่อแคนาดา #เรียนภาษาที่แคนาดา #StudyinCanada #UniversityPathway #CoOp #เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
ประกาศ‼️ รัฐบาลแคนาดาประกาศเปิดประเทศให้นักเรียนที่ถือวีซ่านักเรียน (study permit) เข้าประเทศได้ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2020 😃

โดยที่สถาบันที่จะไปเรียนจะต้องมีมาตรการและแผนการด้านสุขภาพและการควบคุมโรคที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลแล้ว

*ทั้งนี้ยังไม่ควรวางแผนการเดินทางหากยังไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด และยังไม่ได้รับการอนุมัติเอกสารที่สำคัญต่างๆ จนครบถ้วนแล้ว

Reference :
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2020/10/update-on-travel-restriction-exemptions-for-international-students.html

▫️▫️▫️
☑️ สนใจเรียนต่อแคนาดา
ติดต่อ : 081-349-7669 
Line@ : @korpungun

▫️▫️▫️
Photo Credits : PixTeller

#ก้อปันกัน #korpungun #เรียนต่อแคนาดา #เรียนภาษาที่แคนาดา #StudyinCanada
ประกาศ‼️ รัฐบาลแคนาดาประกาศเปิดประเทศให้นักเรียนที่ถือวีซ่านักเรียน (study permit) เข้าประเทศได้ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2020 😃 โดยที่สถาบันที่จะไปเรียนจะต้องมีมาตรการและแผนการด้านสุขภาพและการควบคุมโรคที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลแล้ว *ทั้งนี้ยังไม่ควรวางแผนการเดินทางหากยังไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด และยังไม่ได้รับการอนุมัติเอกสารที่สำคัญต่างๆ จนครบถ้วนแล้ว Reference : https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2020/10/update-on-travel-restriction-exemptions-for-international-students.html ▫️▫️▫️ ☑️ สนใจเรียนต่อแคนาดา ติดต่อ : 081-349-7669 [email protected] : @korpungun ▫️▫️▫️ Photo Credits : PixTeller #ก้อปันกัน #korpungun #เรียนต่อแคนาดา #เรียนภาษาที่แคนาดา #StudyinCanada
"ผมเห็นพัฒนาการในตัวเองเยอะมาก ตอนที่ผมเข้ามาอยู่ที่ Beginner (B4) แต่ตอนนี้ผมอยู่ Advanced (A1)" [รีวิว] เรียนภาษาที่แคนาดา 🇨🇦 กับ ILSC Vancouver 6 เดือน หลักสูตร Full-Time Intensive โดย "เล้ง" นักเรียน ม.5 อายุ 16 ปี 🔸ทำไมไปเรียนภาษาที่แคนาดา? "ตอนแรกตัดสินใจว่าอยากไปอังกฤษ แต่พอ Search ข้อมูลในอินเตอร์เน็ต เห็นว่าแคนาดาน่าสนใจ เพราะว่า เมืองสวย และผู้คนเขาก็ดีด้วย ก็เลยตัดสินใจมาแคนาดา และอีกอย่างมันอยู่ใกล้กับอเมริกาด้วย คิดว่าสำเนียงน่าจะฟังง่ายกว่าสำเนียงอังกฤษ เพราะว่าเราคุ้นเคยกับสำเนียงอเมริกันมากกว่าครับ" 🔸ทำไมถึงไปเลือก Vancouver ? "อันนี้ก็มาจากอินเตอร์เน็ตเหมือนกันครับ (หัวเราะ) เขาบอกว่าแวนคูเวอร์เป็นเมืองที่เจริญ เป็นเมืองการศึกษาของแคนาดาอยู่แล้วครับ แวนคูเวอร์เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวเยอะ มีหลายสัญชาติ เราก็จะไม่ประหม่ามากเกินไป ขณะเดียวกันเราก็สามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปได้ด้วยครับ" 🔸อายุ 16 ปี คิดว่าเป็นอุปสรรคในการเรียนร่วมกับนักเรียนหลากหลายช่วงวัยไหม ? "ไม่เป็นเลยครับผม เพราะผมไม่ได้เทียบว่าเป็นเด็กนะครับ ผมมีเพื่อนหลายคนที่อายุมากกว่าผมเยอะมาก ช่วงเเรกๆ ผมก็ท้อนะครับ เพราะผมคิดว่าผมเด็กไปรึเปล่าที่จะมาอยู่ มาเรียนแบบนี้ แต่ผมเห็นคุณยายคนนึงอายุประมาณ 70 แล้ว ผมว่าเขาสู้มาก บางทีอาจารย์สอนอะไรเขายังไม่รู้เรื่องครับ แต่เขาก็พยายามที่จะสื่อสาร พยายามที่จะใช้วิชาที่อาจารย์สอนมาสื่อสารในชีวิตประจำวัน ใช้กับผม ใช้กับเพื่อนทุกคนเลย ใช้คำศัพท์ใหม่ๆ จนตอนนี้เขาอยู่เลเวลเดียวกันกับผมแล้ว ผมเห็นพัฒนาการในตัวคุณยายคนนี้ ผมคิดว่าเขาพัฒนาเยอะมาก ตอนนี้เขาพูดภาษาอังกฤษดีมากเลยครับ หลังจากนั้นผมก็คิดว่าอายุไม่ใช่อุปสรรคของการเรียนภาษาอีกแล้ว ยิ่งเราใช้มันมากเท่าไหร่ ผมคิดว่ายิ่งดีครับ" อ่านประสบการณ์ฉบับเต็ม✏️ www.korpungun.com/leng-ilsc-vancouver ▫️▫️▫️ ☑️ สนใจเรียนต่อแคนาดา ติดต่อ : 081-349-7669 [email protected] : @korpungun ▫️▫️▫️ Photo Credits : เล้ง #ก้อปันกัน #korpungun #เรียนต่อแคนาดา #เรียนภาษาที่แคนาดา #StudyinCanada #ILSC #Vancouver #เรียนภาษาที่แวนคูเวอร์
[รีวิว] เรียนภาษาอังกฤษที่ Vancouver
แคนาดา 🇨🇦 ช่วงปิดเทอม โดย ไอรีน 🤗

กับสถาบัน ILSC (Vancouver) 🏫
หลักสูตร Full-Time Intensive English
ระยะเวลา 8 สัปดาห์ ✏️

🔸ทำไมเลือกไปเรียนภาษาที่แคนาดา?
[รีวิว] เรียนภาษาอังกฤษที่ Vancouver แคนาดา 🇨🇦 ช่วงปิดเทอม โดย ไอรีน 🤗 กับสถาบัน ILSC (Vancouver) 🏫 หลักสูตร Full-Time Intensive English ระยะเวลา 8 สัปดาห์ ✏️ 🔸ทำไมเลือกไปเรียนภาษาที่แคนาดา? "ช่วงนั้นเป็นช่วงปิดเทอมประมาณ 2 เดือน คุณแม่อยากให้ไปเรียนภาษาที่แคนาดาค่ะ" 🔸การเรียนที่ ILSC เป็นยังไงบ้าง? "เรียนเต็มเวลาตั้งแต่ 9 โมงเช้า - 4 โมงเย็นค่ะ เรียน 3 วิชา สองวิชาสามชั่วโมง อีกวิชานึงประมาณสองชั่วโมงค่ะ ตอนแรกลง Communication ช่วงเช้า ช่วงบ่ายลง Writing แล้วก็ Conversation ค่ะ วิชาเรียนจะมีให้เปลี่ยนเรื่อยๆ สอบเสร็จแล้วก็ให้เปลี่ยนวิชาได้ค่ะ" 🔸อยู่กับโฮสต์แฟมิลี่เป็นยังไงบ้าง? "โฮสต์แฟมิลี่ดีมาก เขาเป็นคนที่เนี้ยบ แต่ใจดี เขาคอยถามเราตลอดเลยว่า อยากกินอะไรไหม ชอบกินอะไร คอยแนะนำเราว่า เรามีปัญหาอะไรไหม เขาก็แนะนำเรา" 🔸ช่วงวันหยุด ทำอะไรบ้าง? "วันหยุดก็มีไปเที่ยวสะพานไม้ที่มีแต่ป่า (Capilano Suspension Bridge) ไปเที่ยว Outlet ส่วนใหญ่ก็เที่ยวห้างค่ะ (หัวเราะ) แต่วันหยุดยาวหนูไป Victoria มา หนูชอบมากเลยค่ะ มันสวยดี ไปกับเพือนคนญี่ปุ่นหมดเลย นั่งรถบัสไป แล้วก็ต่อเรือเฟอรี่อีก 4 ชั่วโมง ไปนอนค้างกัน 1 คืนแล้วก็กลับ สนุกดีค่ะ รอบนี้ไปไม่กี่สัปดาห์ก็เลยยังเที่ยวไม่ทั่ว ที่จริงหนูอยากไป Toronto ต่อ แต่ว่าไม่มีเวลาไปค่ะ (หัวเราะ)" 😙 อ่านประสบการณ์ฉบับเต็ม🍁 korpungun.com/irene-ilsc-vancouver 🔹 สนใจเรียนภาษาที่แคนาดา : โทร. 095-909-3960 [email protected] : @korpungun ▫️▫️▫️ Photo Credits : ไอรีน #ก้อปันกัน #Korpungun #ILSC #เรียนต่อแคนาดา #เรียนภาษาที่แคนาดา #studyincanada #ประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ
✏️ บันทึก : สวัสดีซีแอตเทิล
เรื่องเล่าจากประสบการณ์ตรงของนักเรียน

... เหตุผลที่เรามาไกลขนาดนี้ เพื่อที่จะได้สัมผัสกับสิ่งที่เรียกว่า วัฒนธรรม ความเป็นธรรมชาติ และที่เรียนรู้ใหม่ๆ ถือว่าเลือกถูกแล้วที่มาที่นี่ ถึงแม้จะมีห้างหรือที่เที่ยวไม่มากนัก แต่ก็จะได้เห็นผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างแท้จริง ตอนนี้เราเริ่มปรับตัวกับอะไรที่นี่ได้มากขึ้น มีเพื่อนเพิ่มขึ้นมากมาย และได้เรียนรู้อะไรที่ไม่เคยได้มาก่อนในห้องเรียน

... เพราะที่นี่ มันคือการใช้ชีวิต
คือ ประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากการอ่านหนังสือ
มันคือโลกกว้าง มันคือแหล่งเรียนรู้ไม่มีวันจบ

อ่านบันทึกฉบับเต็ม📍
korpungun.com/helloseattle-grc

▫️▫️▫️
☑️ สนใจเรียนต่ออเมริกา
ติดต่อ : 081-349-7669
Line@ : @korpungun

▫️▫️▫️
#ก้อปันกัน #korpungun #studyinusa #เรียนต่ออเมริกา #Seattle #ประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ
✏️ บันทึก : สวัสดีซีแอตเทิล เรื่องเล่าจากประสบการณ์ตรงของนักเรียน ... เหตุผลที่เรามาไกลขนาดนี้ เพื่อที่จะได้สัมผัสกับสิ่งที่เรียกว่า วัฒนธรรม ความเป็นธรรมชาติ และที่เรียนรู้ใหม่ๆ ถือว่าเลือกถูกแล้วที่มาที่นี่ ถึงแม้จะมีห้างหรือที่เที่ยวไม่มากนัก แต่ก็จะได้เห็นผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างแท้จริง ตอนนี้เราเริ่มปรับตัวกับอะไรที่นี่ได้มากขึ้น มีเพื่อนเพิ่มขึ้นมากมาย และได้เรียนรู้อะไรที่ไม่เคยได้มาก่อนในห้องเรียน ... เพราะที่นี่ มันคือการใช้ชีวิต คือ ประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากการอ่านหนังสือ มันคือโลกกว้าง มันคือแหล่งเรียนรู้ไม่มีวันจบ อ่านบันทึกฉบับเต็ม📍 korpungun.com/helloseattle-grc ▫️▫️▫️ ☑️ สนใจเรียนต่ออเมริกา ติดต่อ : 081-349-7669 [email protected] : @korpungun ▫️▫️▫️ #ก้อปันกัน #korpungun #studyinusa #เรียนต่ออเมริกา #Seattle #ประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ
⭐️ ประสบการณ์เป็น
⭐️ ประสบการณ์เป็น "นักเรียนใหม่" ณ Lane Community College 🇺🇸 โดย เพ่ยเพ่ย 😊 หลักสูตร 2+2 University Transfer✏️ 🔹ทำไมถึงมาเรียนต่อที่อเมริกา ทั้งที่ยังไม่จบมัธยมปลายในไทย ? "หนูเรียนไฮสคูลที่อเมริกามาสองปีค่ะ ม.4 - ม.5 และตัดสินใจเรียนต่อวิทยาลัยที่อเมริกาต่อเลย ได้ข้าม ม.6 ไป จะได้เรียนจบเร็วๆ" 🔹ทำไมถึงเลือกไปเรียนที่ Lane ? "ชอบตรงที่ Lane อยู่ในเมืองเล็กๆ ที่ไม่ค่อยมีแสงสี แต่มีกิจกรรมให้ทำเยอะ มีอาหารหลากหลาย คือ เลือกจากที่ตั้งของสถาบันเลย" 🔹บรรยากาศวันแรกตอนไปถึง Lane เป็นยังไงบ้าง ? "เขาก็มีปฐมนิเทศน์ให้นักเรียน แล้วก็ต้อนรับดีมาก มีกิจกรรมทำให้เรารู้จักเพื่อนใหม่ๆ และก็แนะนำเรื่องการใช้ชีวิตในวิทยาลัย ถ้ามีปัญหาอะไรก็ให้ไปหา Advisor เขาก็ยินดีจะช่วยตลอดเวลา และมี Orientation Trip เหมือนพาเด็กใหม่ไปเที่ยว ก็อบอุ่นดี" 🔹เป้าหมายการมาเรียนที่อเมริกา ? อยากพัฒนาภาษาอังกฤษและมาหาประสบการณ์ มีความฝันอยากต่อมหาวิทยาลัยที่อเมริกาด้วย พอมาเรียนแบบ Community College ก่อนมันก็ประหยัดเงินกว่าไปเรียนมหาวิทยาลัยเลย พอจบ College ก็สามารถเลือกได้ว่าอยากโอนต่อไปที่ไหน 👩‍🎓 ปัจจุบัน เพ่ยเพ่ย จบการศึกษาจาก Lane และโอนไปศึกษาต่อด้าน Economics ที่ University of Minnesota – Twin Cities อ่านประสบการณ์ฉบับเต็ม📍 korpungun.com/peipeilanecc ▫️▫️▫️ ☑️ สนใจเรียนต่ออเมริกา ติดต่อ : 081-349-7669 [email protected] : @korpungun ▫️▫️▫️ Photo Credits : เพ่ยเพ่ย Lane Community College #ก้อปันกัน #korpungun #studyinusa #เรียนต่ออเมริกา #UniversityTransfer #Lane #CommunityCollege #Eugene #Oregon #ประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ
ปิดเทอมนี้ พร้อมมั้ย‼️ 🙋‍♀️ 🙋‍♂️
มาเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
เหมือนไปเรียนที่ต่างประเทศกัน

กับ QQ English Online Campus 🏫
การเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ ที่ผู้เรียนจะได้เรียนแบบเข้มข้น ผ่านคลาสออนไลน์แบบสดๆ เหมือนกับการไปเรียนจริงๆ ที่สถาบัน ณ เมืองเซบู ฟิลิปปินส์ เพียงแค่เปลี่ยนมาเรียนแบบออนไลน์แทน

กล่าวคือ นักเรียนจะได้เข้าเรียนทั้งคลาสเรียนแบบตัวต่อตัว และแบบกลุ่มร่วมกับเพื่อนต่างชาติ และมีเรียนทั้งวัน จันทร์-ศุกร์ ที่สำคัญ จะมีการสอบวัดระดับก่อนเริ่มเรียนเหมือนกับนักเรียนแบบ Offline Campus อีกด้วย!

และสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์ตัวต่อตัวแบบปกติ สามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้โดยอิสระ ตลอด 24 ชม. (ไม่อิงตามตารางเรียนแบบ Online Campus) ทางสถาบันก็มีเปิดสอน 😉

รายละเอียดเพิ่มเติม📍
online.korpungun.com/partner/philippines/qq-english-online/

▫️▫️▫️
☑️ สนใจเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
ติดต่อ : 095-909-3960
Line@ : @korpungun

▫️▫️▫️
Photo Credits : QQ English

#ก้อปันกัน #korpungun #เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ #OnlineEnglish #QQenglish #OnlineCampus #คลาสสด #เรียนภาษากับเพื่อนต่างชาติ #ESL #TOEIC #IELTS #BusinessEnglish
ปิดเทอมนี้ พร้อมมั้ย‼️ 🙋‍♀️ 🙋‍♂️ มาเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เหมือนไปเรียนที่ต่างประเทศกัน กับ QQ English Online Campus 🏫 การเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ ที่ผู้เรียนจะได้เรียนแบบเข้มข้น ผ่านคลาสออนไลน์แบบสดๆ เหมือนกับการไปเรียนจริงๆ ที่สถาบัน ณ เมืองเซบู ฟิลิปปินส์ เพียงแค่เปลี่ยนมาเรียนแบบออนไลน์แทน กล่าวคือ นักเรียนจะได้เข้าเรียนทั้งคลาสเรียนแบบตัวต่อตัว และแบบกลุ่มร่วมกับเพื่อนต่างชาติ และมีเรียนทั้งวัน จันทร์-ศุกร์ ที่สำคัญ จะมีการสอบวัดระดับก่อนเริ่มเรียนเหมือนกับนักเรียนแบบ Offline Campus อีกด้วย! และสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์ตัวต่อตัวแบบปกติ สามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้โดยอิสระ ตลอด 24 ชม. (ไม่อิงตามตารางเรียนแบบ Online Campus) ทางสถาบันก็มีเปิดสอน 😉 รายละเอียดเพิ่มเติม📍 online.korpungun.com/partner/philippines/qq-english-online/ ▫️▫️▫️ ☑️ สนใจเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ติดต่อ : 095-909-3960 [email protected] : @korpungun ▫️▫️▫️ Photo Credits : QQ English #ก้อปันกัน #korpungun #เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ #OnlineEnglish #QQenglish #OnlineCampus #คลาสสด #เรียนภาษากับเพื่อนต่างชาติ #ESL #TOEIC #IELTS #BusinessEnglish
ประสบการณ์เรียนและทำงานที่ DVC 🏫
ได้ดีเพราะ Community College 🇺🇸

คุยกับ ‘ก้อง’ ก้องภพ ลี้มิ่งสวัสดิ์ 🙋‍♂️

อีกหนึ่งเด็กไทยตามมาตรฐานการศึกษาเดิมๆ ที่ตัดสินใจบินไปเรียนต่อในอเมริกา แม้ว่าภาษาของเขาจะไม่แข็งแรง และไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษใดๆ ติดตัวไปเลย! ปัจจุบัน ก้องเข้าเรียนต่อที่ University of California ในสาขารัฐศาสตร์ ที่ต้องใช้ทักษะการเขียนบรรยาย และถกเถียงระดับสูง

🔹อะไรที่ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองในระยะเวลาเพียง 2 ปี?

‘ก้อปันกัน’ ต่อสายตรงถามทุกเรื่องที่เด็กไทยอยากรู้ และเคล็ดลับการเรียนต่อที่หลายคนยังไม่รู้ เพราะใครๆ ก็มีโอกาสเรียนต่อในต่างประเทศได้ไม่ยาก! 😉

อ่านประสบการณ์ของก้อง📍
korpungun.com/kong-dvc

▫️▫️▫️
☑️ สนใจเรียนต่ออเมริกา
ติดต่อ : 081-349-7669
Line@ : @korpungun

▫️▫️▫️
Photo Credit : ก้องภพ ลี้มิ่งสวัสดิ์

#ก้อปันกัน #korpungun #เรียนต่ออเมริกา #studyinusa #DiabloValleyCollege #DVC #CommunityCollege #UniversityTransfer #ประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ
ประสบการณ์เรียนและทำงานที่ DVC 🏫 ได้ดีเพราะ Community College 🇺🇸 คุยกับ ‘ก้อง’ ก้องภพ ลี้มิ่งสวัสดิ์ 🙋‍♂️ อีกหนึ่งเด็กไทยตามมาตรฐานการศึกษาเดิมๆ ที่ตัดสินใจบินไปเรียนต่อในอเมริกา แม้ว่าภาษาของเขาจะไม่แข็งแรง และไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษใดๆ ติดตัวไปเลย! ปัจจุบัน ก้องเข้าเรียนต่อที่ University of California ในสาขารัฐศาสตร์ ที่ต้องใช้ทักษะการเขียนบรรยาย และถกเถียงระดับสูง 🔹อะไรที่ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองในระยะเวลาเพียง 2 ปี? ‘ก้อปันกัน’ ต่อสายตรงถามทุกเรื่องที่เด็กไทยอยากรู้ และเคล็ดลับการเรียนต่อที่หลายคนยังไม่รู้ เพราะใครๆ ก็มีโอกาสเรียนต่อในต่างประเทศได้ไม่ยาก! 😉 อ่านประสบการณ์ของก้อง📍 korpungun.com/kong-dvc ▫️▫️▫️ ☑️ สนใจเรียนต่ออเมริกา ติดต่อ : 081-349-7669 [email protected] : @korpungun ▫️▫️▫️ Photo Credit : ก้องภพ ลี้มิ่งสวัสดิ์ #ก้อปันกัน #korpungun #เรียนต่ออเมริกา #studyinusa #DiabloValleyCollege #DVC #CommunityCollege #UniversityTransfer #ประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ
🎉 โปรสุดปัง ปังปุริเย่ !! Classlive เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ กับครูมืออาชีพ มาตรฐาน Cambridge ของ IDEA Education 😃

สมัครรับความคุ้ม 3 ต่อ‼️

🔹ฟรี! ค่าสมัคร มูลค่า $30 USD
🔹ขยายระยะเวลาเรียน x2 เพื่อให้ผู้เรียนมีระยะเวลาที่นานขึ้นในการเรียนให้ครบตามจำนวนคาบเรียนที่สมัครไว้ (จำนวนคาบเรียนไม่เพิ่ม แต่ระยะเวลาเรียนเพิ่มขึ้น)
🔹สำหรับนักเรียนอายุ 15 ปี+ ที่สมัครคอร์สเรียนใดก็ตามของ Classlive จะได้รับคาบเรียน Global Skills International Communication ฟรี 1 คาบเรียน / สัปดาห์ (ตามจำนวนสัปดาห์ที่ลงเรียน)

หลักสูตรที่เปิดสอน✏️

• ESL ฝึกฝนใช้งานทั่วไป
• TOEIC / IELTS เตรียมสอบ
• Junior English สำหรับเด็ก
• Global Skills หลักสูตรพัฒนาทักษะการสื่อสารสากล

เลือกเวลาเรียนได้อิสระ 😉
ทุกวัน 07:00 - 21:00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม Classlive📍
online.korpungun.com/partner/philippines/classlive/

▫️▫️▫️
☑️ สนใจเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
ติดต่อ : 095-909-3960
Line@ : @korpungun

▫️▫️▫️
Photo Credits : iStock, Classlive

#ก้อปันกัน #Korpungun #Classlive #OnlineEnglish #เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ #คลาสสด #เรียนภาษากับเพื่อนต่างชาติ #ESL #TOEIC #IELTS #JuniorEnglish
🎉 โปรสุดปัง ปังปุริเย่ !! Classlive เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ กับครูมืออาชีพ มาตรฐาน Cambridge ของ IDEA Education 😃 สมัครรับความคุ้ม 3 ต่อ‼️ 🔹ฟรี! ค่าสมัคร มูลค่า $30 USD 🔹ขยายระยะเวลาเรียน x2 เพื่อให้ผู้เรียนมีระยะเวลาที่นานขึ้นในการเรียนให้ครบตามจำนวนคาบเรียนที่สมัครไว้ (จำนวนคาบเรียนไม่เพิ่ม แต่ระยะเวลาเรียนเพิ่มขึ้น) 🔹สำหรับนักเรียนอายุ 15 ปี+ ที่สมัครคอร์สเรียนใดก็ตามของ Classlive จะได้รับคาบเรียน Global Skills International Communication ฟรี 1 คาบเรียน / สัปดาห์ (ตามจำนวนสัปดาห์ที่ลงเรียน) หลักสูตรที่เปิดสอน✏️ • ESL ฝึกฝนใช้งานทั่วไป • TOEIC / IELTS เตรียมสอบ • Junior English สำหรับเด็ก • Global Skills หลักสูตรพัฒนาทักษะการสื่อสารสากล เลือกเวลาเรียนได้อิสระ 😉 ทุกวัน 07:00 - 21:00 น. รายละเอียดเพิ่มเติม Classlive📍 online.korpungun.com/partner/philippines/classlive/ ▫️▫️▫️ ☑️ สนใจเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ติดต่อ : 095-909-3960 [email protected] : @korpungun ▫️▫️▫️ Photo Credits : iStock, Classlive #ก้อปันกัน #Korpungun #Classlive #OnlineEnglish #เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ #คลาสสด #เรียนภาษากับเพื่อนต่างชาติ #ESL #TOEIC #IELTS #JuniorEnglish

ติดตามเรา

FAQ

คำถามที่พบบ่อย

ก้อปันกันออนไลน์อิงลิช คืออะไร?

ก้อปันกันออนไลน์อิงลิช มีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์มากมายแนะนำ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนที่หลากหลาย โดยคอร์สเรียนของเราเป็นคอร์สเรียนที่ใช้หลักสูตรและสอนโดยสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำในต่างประเทศ

สำหรับตัวเลือกสถาบันทั้งหมดที่เปิดสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ ท่านสามารถดูได้ที่นี่ โดยสามารถใช้ tab คัดกรอง 

การใช้ Tab คัดกรอง 

 • ALL สำหรับตัวเลือกสถาบันทั้งหมด
 • NATIVE สำหรับสถาบันที่ผู้สอนเป็น Native Speakers
 • PHILIPPINES สำหรับสถาบันที่ผู้สอนเป็นครูชาวฟิลิปปินส์

และคลิกบน logo ของสถาบันที่สนใจ เพื่อเข้าไปศึกษาข้อมูลและรายละเอียดของคอร์สเรียน ตลอดจนค่าใช้จ่ายได้

เลือกคอร์สเรียนอย่างไรดี?
วิธีที่ 1: สำหรับผู้ที่มีสะดวก หาข้อมูลตัวเลือกทั้งหมดด้วยตนเอง

เบื้องต้น ท่านสามารถศึกษาตัวเลือกคอร์สเรียนของหลักสูตร ได้ในหน้า คอร์สเรียนทั้งหมด ซึ่งเราได้ทำตารางเปรียบเทียบตัวเลือกต่างๆ แบ่งตามหมวดหมู่ของหลักสูตรไว้ให้ดังนี้

 • General ESL: หลักสูตรเพื่อการฝึกฝนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานทั่วไป ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน-สูง สำหรับผู้เรียนอายุ 15 ปี+
 • Junior ESL: หลักสูตรเพื่อการฝึกฝนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานทั่วไป ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน-สูง สำหรับเด็กอายุ 4-14 ปี
 • Test Prep: หลักสูตรเพื่อการเตรียมสอบ IELTS, TOEFL หรือ TOEIC 
 • Academic English: หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ เพื่อการเตรียมศึกษาต่อ
 • Business English: หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน การสัมภาษณ์งาน
 • Special Courses: คอร์สเรียนพิเศษ เฉพาะทางอื่นๆ

เมื่อเจอตัวเลือกสถาบันและคอร์สเรียนที่ถูกใจแล้ว ท่านสามารถคลิกปุ่ม “เพิ่มเติม” ในตารางเปรียบเทียบ หรือปุ่ม “ข้อมูลเพิ่มเติม” ใน tab ทางด้านล่างของตารางเปรียบเทียบ ซึ่งจะมีรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนคอร์สออนไลน์ของสถาบันนั้นๆ

วิธีที่ 2: สำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดเวลา เลือกจากคอร์สเรียนแนะนำ

ท่านสามารถเข้าไปยังหน้า คอร์สเรียนแนะนำ และใช้เครื่องมือ “กรอง” ในการระบุเงื่อนไขที่ต้องการ เพื่อให้ระบบแสดงผลคอร์สเรียนที่ตอบโจทย์เงื่อนไขและความต้องการของท่านได้ โดยที่ท่านสามารถคัดกรองได้จากหมวดหมู่ดังนี้

1) สถาบัน, 2) อายุของผู้เรียน, 3) คอร์สเรียน, 4) ระดับภาษาอังกฤษ, 5) ทักษะที่ต้องการพัฒนา, 6) รูปแบบการเรียน, 7) วันเรียน, 8) เวลาเรียน, 9) ครูผู้สอน, 10) เรียนและจ่ายรายเดือนได้, และ 11) ราคา

วิธีที่ 3: สำหรับผู้ที่ต้องการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับคำปรึกษา

สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการเลือกคอร์สเรียน
 1. พิจารณาระดับภาษาอังกฤษของผู้เรียนว่าอยู่ในระดับใด 

หากไม่แน่ใจว่าทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนอยู่ในระดับ สามารถทำแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษออนไลน์ ของเราได้ฟรี ! เพื่อการประเมินระดับภาษาอังกฤษในเบื้องต้น

หากระดับภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน (CEFR A2-B1) เราจะแนะนำให้เรียนคอร์สเรียน General ESL หรือ Junior ESL เพื่อปรับพื้นฐานก่อน

 1. ตอบคำถามว่าด้วย วัตถุประสงค์ของการเรียน

หากมีพื้นฐานที่ดีแล้ว (เทียบเท่า CEFR B1/B2 ขึ้นไป) ท่านอาจจะเลือกลงเรียนคอร์สที่จะตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะทางได้ เช่น เพื่อการทำงาน เพื่อเตรียมสัมภาษณ์งาน เพื่อการศึกษาต่อ หรือเพื่อการเตรียมสอบ TOEFL, IELTS และ TOEIC เป็นต้น

 1. พิจารณางบประมาณ

ท่านมีงบประมาณเท่าไหร่และระยะเวลามากน้อยแค่ไหน สำหรับการเรียนและพัฒนาภาษาอังกฤษ? คอร์สเรียนออนไลน์ของเรา ราคาเริ่มต้นที่ประมาณ 2,000 บาท ต่อเดือน โดยท่านสามารถเลือกดูราคาของคอร์สเรียนที่แนะนำได้ที่นี่

 1. พิจารณาเงื่อนไขในการเรียน

พิจารณาเงื่อนไขในการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ของผู้เรียน เพื่อเลือกคอร์สเรียนที่เหมาะสม เช่น สะดวกเรียนในวันใดบ้าง? ช่วงเวลาใด? ต้องการเรียนตัวต่อตัว? ต้องการเรียนกลุ่ม? ต้องการเรียนกับครู native หรือครูชาวฟิลิปปินส์? 

ในเบื้องต้นท่านสามารถศึกษาจากตารางเปรียบเทียบคอร์สเรียนที่เราได้เตรียมไว้ให้ได้ที่ คอร์สเรียนทั้งหมด 

ชำระค่าใช้จ่ายได้อย่างไรบ้าง?

2 ช่องทางการชำระเงิน ได้แก่

  1. ชำระด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัท
  2. ชำระด้วยการตัดบัญชีจากบัตรเครดิต: สำหรับยอดค่าใช้จ่ายที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท) ทั้งนี้หากยอดไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท สามารถผ่อนชำระได้ 3 เดือน ดอกเบี้ย 0% และสำหรับยอดค่าใช้จ่ายที่ไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท สามารถผ่อนชำระได้ 6 เดือน ดอกเบี้ย 0% 

 

 

พื้นฐานภาษาอังกฤษอ่อน เรียนได้ไหม?

ทางโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับระดับภาษาของนักเรียน โดยก่อนการเริ่มเรียนจะมีทดสอบระดับภาษาก่อนเพื่อประเมิณระดับภาษาอังกฤษของนักเรียน ดังนั้น หากผู้เรียนพื้นฐานไม่ดี ไม่ต้องกังวล ครูที่สอนมีประสบการณ์สอนนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐาน หรือพื้นฐานไม่เเข็งแรงอยู่แล้ว

สิ่งที่ผู้เรียนต้องทำ คือ ตั้งใจและมีวินัยในการเข้าเรียนให้สม่ำเสมอและต่อเนื่อง เท่านั้นเอง พื้นฐานไม่แข็งแรง ไม่ใช่อุปสรรคในการเรียนอย่างแน่นอน

ผู้สอนคอร์สเรียนออนไลน์ของเราเป็นใคร?

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ของเราทั้งหมด สอนโดยครูสอนภาษาอังกฤษอาชีพในต่างประเทศ ที่มีมาตรฐาน ประสบการณ์และความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง

ต้องใช้เวลาเรียนนานแค่ไหน?

ระยะเวลาของคอร์สเรียนโดยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับระดับภาษาพื้นฐาน และเป้าหมายที่ผู้เรียนแต่ละคน สถาบันส่วนใหญ่นักเรียนสามารถเรียนได้ขั้นต่ำที่ 1 สัปดาห์ และสูงสุด 1 ปี 

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นทางเราแนะนำให้ ผู้เรียนลงเรียนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 4-8 สัปดาห์ เพื่อความต่อเนื่องในการเรียน และการพัฒนาที่จะเริ่มเห็นผลได้

เริ่มเรียนได้เมื่อไหร่? เรียนวันไหน? เรียนกี่โมง?

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับก้อปันกัน เรามีตัวเลือกที่หลากหลายให้เหมาะกับความต้องการของผู้เรียน โดยส่วนใหญ่หากผู้เรียนชำระเงินแล้ว จะสามารถเริ่มเรียนได้ในทุกๆ วันจันทร์ 

และเรามีสถาบันที่ชำระเงินแล้ว สามารถเริ่มเรียนได้เลยในวันถัดไป เรียนได้ทุกวัน เลือกเวลาเรียนได้ 24 ชั่วโมง รวมถึงตัวเลือกสถาบันที่เรียนแค่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

ทั้งนี้ โดยส่วนใหญ่ ผู้เรียนจะสามารถเลือกเวลาเรียนที่เหมาะสมกับเงื่อนไขของตัวเองได้