เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

ก้อปันกันออนไลน์อิงลิช

Korpungun Online English Introduction

ก้อปันกันออนไลน์อิงลิช คือ

ศูนย์รวมคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ โดยสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำในต่างประเทศ จากทั่วทุกมุมโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา และฟิลิปปินส์ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับเรา รารับประกัน

 • ผู้เรียนจะได้ฝึกพูด อภิปรายในชั้นเรียน และจะได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างเห็นผล
 • สอนโดยครูผู้มืออาชีพ ผ่านการฝึกอบรมด้านการสอนภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล
 • มีคลาสเรียนทั้งรูปแบบตัวต่อตัว (1:1) และเรียนกลุ่มร่วมกับเพื่อนต่างชาติให้เลือก
 • มีตัวเลือกคอร์สเรียนที่จะตอบโจทย์ความต้องการและความสนใจที่หลากหลาย

ทำไมต้องเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ?

 1. ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยการฝึกใช้งานจริง
 2. เรียนได้ทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องเดินทาง
 3. การเตรียมความพร้อมก่อนไปต่างประเทศ
 4. ความต่อเนื่องด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
 5. ราคาที่เข้าถึงได้ และความยืดหยุ่นเลือกเวลาเรียนได้

5 เหตุผลหลักนี้ทำให้การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวก ไม่ต้องเดินทางไปยังสถาบัน เพื่อเข้าถึงคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ [อ่านต่อ]

Junior ESL

หลักสูตร Junior ESL หรือคอร์สเรียนออนไลน์ แนะนำสำหรับเด็ก อายุ 4-15 ปี เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะการสื่อสารจากการฝึกใช้งานจริง มีให้เลือกเรียนทั้งแบบตัวต่อตัวและกลุ่ม สอนโดยครู native หรือครูชาวฟิลิปปินส์มืออาชีพ ที่มีมาตรฐาน คุณภาพและประสบการณ์ในการสอนเด็ก

ตารางเปรียบเทียบ
หลักสูตร Junior ESL

ครูผู้สอน

ครูฟิลิปปินส์

ครูฟิลิปปินส์

ครูฟิลิปปินส์

ครูฟิลิปปินส์

ครู Native

ครู Native

อายุที่เริ่มเรียนได้

6 - 14 ปี

7 - 17 ปี

5 - 14 ปี

3 - 14 ปี

7 - 14 ปี

8 - 15 ปี

ระยะเวลา

การเรียนต่อครั้ง

40 นาที

25 นาที
หรือ
50 นาที

25 นาที

25 นาที
หรือ
50 นาที

7 - 9 ปี
60 นาที
10 - 14 ปี
90 นาที

60 นาที

วันที่
เลือกเรียนได้

Fixed Schedule
จันทร์ - ศุกร์
หรือ
Free Booking
จันทร์ - เสาร์

จันทร์ - ศุกร์,
จันทร์ + พฤหัส
หรือ  พุธ + ศุกร์

จันทร์ - อาทิตย์

จันทร์ - อาทิตย์

7 - 9 ปี
จันทร์, พุธ, ศุกร์
10 - 14 ปี
จันทร์ - ศุกร์

จันทร์ - ศุกร์

เวลา
ที่เลือกเรียนได้

06:00 - 22:00

08:00 - 21:00

07:00 - 21:00

เลือกได้ 24 ชม.

7 - 9 ปี
17:00 - 18:00
10 - 14 ปี
17:00 - 18:30

19:00

คาบเรียน

ต่อสัปดาห์

4 - 5 ครั้ง

2 หรือ 5 ครั้ง

4 ครั้ง

4 - 5 ครั้ง

7 - 9 ปี
3 ครั้ง
10 - 14 ปี
5 ครั้ง

2, 3 หรือ 5 ครั้ง

ราคาเริ่มต้น
ต่อ 4 สัปดาห์

2,900 บาท

1,980 บาท

2,830 บาท

2,970 บาท

13,770 บาท

8,220 บาท

จำนวนนักเรียน
ต่อคลาส

1 คน

1 คน

1 คน

1 คน

1 - 15 คน

4 - 6 คน

โปรแกรม
ที่ใช้ในการเรียน

ZOOM

SKYPE

Web Browser

Google Chrome
หรือ  App QQE

ZOOM

ZOOM

มีรายงาน
หลังคาบเรียน

x

x

x

ทดลองเรียนฟรี

มี  1 ครั้ง
ครั้งละ  20 นาที

มี  1 ครั้ง
ครั้งละ  25 นาที

มี  1 ครั้ง
ครั้งละ 25 นาที

มี  2 ครั้ง
ครั้งละ  25 นาที

มี 1 ครั้ง
ครั้งละ 60 นาที

เช็คกับเจ้าหน้าที่
ก้อปันกัน

11 Talk by Pines : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (Junior Speaking) วัย 6-14 ปี แบบตัวต่อตัวกับครูชาวฟิลิปปินส์ ที่ผ่านการสอบและการอบรมเพื่อการสอนเตรียมสอบมาเป็นอย่างดี โดยสถาบันสอนภาษาชั้นนำในเมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับการรับรองจาก British Council

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตัวต่อตัว ได้ 2 รูปแบบ คือ

 • Fixed schedule (กำหนดเวลาเรียนตายตัว) วันจันทร์-ศุกร์ สัปดาห์ละ 3, 5 หรือ 10 คาบ (คาบละ 40 นาที)
 • Free booking (เลือกเวลาเรียนได้อิสระ) วันจันทร์-เสาร์ เดือนละ 12 หรือ 25 คาบ (คาบละ 40 นาที)
ข้อมูลเพิ่มเติม
API BECI เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตัวต่อตัว สอนโดยครูสอนภาษาอังกฤษประจำสถาบันAPI SPEAK : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

API Junior : หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับเด็ก 7-17 ปี ครูที่จะได้สอนหลักสูตรนี้ได้ต้องผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพการสอนเด็กมาแล้วเท่านั้น โปรแกรมนี้เรียนผ่านชั้นเรียนแบบตัวต่อตัว (1:1)

 • เลือกเรียนเวลาที่คุณต้องการ ในช่วงวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 น. ถึง 21.00 น.
 • สามารถเลือกจำนวนคาบเรียนและเวลาได้ 2 แบบ ได้แก่ a) 2 ครั้งต่อสัปดาห์ – คาบละ 25 นาที หรือ 50 นาที และ b) 5 ครั้งต่อสัปดาห์ – คาบละ 25 นาที หรือ 50 นาที
ข้อมูลเพิ่มเติม
Classlive : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

หลักสูตรการเรียนสำหรับเด็กวัย 5-14 ปี ของ Classlive เน้นไปที่การเรียนการสอนแบบตัวต่อตัว เพื่อการสร้างความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ การเรียนรู้ที่เป็นส่วนตัวและเหมาะสมกับช่วงวัย สามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
QQ English Online : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับเด็กอายุ 4-15 ปี โดยผู้เรียนจะสามารถเลือกรูปแบบการเรียนได้ 2 ตัวเลือก ได้แก่

 1. Online (1:1) Package : เรียนแบบตัวต่อตัวคาบละ 25 นาที สามารถเลือกเรียนได้วันละ 25, 50 หรือ 75 นาที เลือกเรียนได้ 24 ชั่วโมง
 2. Online Campus : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบเข้มข้น เหมือนการไปเรียนภาษาที่ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งมีให้เลือกเรียนได้วันละ 8-10 คาบต่อวัน เรียนวันจันทร์-ศุกร์ มีการเรียนการสอนทั้งแบบตัวต่อตัวและกลุ่ม ร่วมกับเพื่อนต่างชาติ
ข้อมูลเพิ่มเติม
FLS International Online
FLS International : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

หลักสูตร General ESL สำหรับเด็กวัย 7-14 ปี สอนโดยครู Native Speaker ชาวอเมริกัน ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท และผ่านหลักสูตรฝึกอบรม TESOL ใช้หนังสือเรียน (E-book) ของ National Geographic

ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่ 4-52 สัปดาห์ แบ่งคอร์สเรียนตามช่วงอายุของผู้เรียน สำหรับผู้เรียนอายุ 7-9 ปี เรียน 3 คาบต่อสัปดาห์ วันจันทร์, พุธ, ศุกร์ คาบละ 60 นาที และสำหรับผู้เรียนอายุ 10-14 ปี เรียน 5 คาบต่อสัปดาห์ วันจันทร์ – ศุกร์ คาบละ 90 นาที

ข้อมูลเพิ่มเติม
Oxford International : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

หลักสูตร General ESL สำหรับเด็กวัย 8-15 ปี สอนโดยครูในอังกฤษ อเมริกาและแคนาดา ที่มีประกาศนียบัตรรับรองการสอน EFL (English as a Foreign Language) เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกภาษาอังกฤษสำหรับการใช้งานทั่วไป

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้แบบสัปดาห์ละ 2, 3 หรือ 5 คาบต่อสัปดาห์ (คาบละ 60 นาที) มีผู้เรียน 4-6 คนต่อชั้นเรียนจากนานาประเทศ และสามารถเลือกเรียนตัวต่อตัวได้สัปดาห์ละ 1, 2, 3 คาบ หรือมากกว่าได้

ข้อมูลเพิ่มเติม
11 Talk by Pines

เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (Junior Speaking) วัย 6-14 ปี แบบตัวต่อตัวกับครูชาวฟิลิปปินส์ ที่ผ่านการสอบและการอบรมเพื่อการสอนเตรียมสอบมาเป็นอย่างดี โดยสถาบันสอนภาษาชั้นนำในเมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับการรับรองจาก British Council

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตัวต่อตัว ได้ 2 รูปแบบ คือ

 • Fixed schedule (กำหนดเวลาเรียนตายตัว) วันจันทร์-ศุกร์ สัปดาห์ละ 5 หรือ 10 คาบ (คาบละ 40 นาที)
 • Free booking (เลือกเวลาเรียนได้อิสระ) วันจันทร์-เสาร์ เดือนละ 15 คาบ (คาบละ 40 นาที)
ข้อมูลเพิ่มเติม
API BECI เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตัวต่อตัว สอนโดยครูสอนภาษาอังกฤษประจำสถาบัน
API SPEAK

API Junior : หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับเด็ก 7-17 ปี ครูที่จะได้สอนหลักสูตรนี้ได้ต้องผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพการสอนเด็กมาแล้วเท่านั้น โปรแกรมนี้เรียนผ่านชั้นเรียนแบบตัวต่อตัว (1:1)

 • เลือกเรียนเวลาที่คุณต้องการ ในช่วงวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 น. ถึง 21.00 น.
 • สามารถเลือกจำนวนคาบเรียนและเวลาได้ 2 แบบ ได้แก่ a) 2 ครั้งต่อสัปดาห์ – คาบละ 25 นาที หรือ 50 นาที และ b) 5 ครั้งต่อสัปดาห์ – คาบละ 25 นาที หรือ 50 นาที
ข้อมูลเพิ่มเติม
Classlive 

หลักสูตรการเรียนสำหรับเด็กวัย 5-14 ปี ของ Classlive เน้นไปที่การเรียนการสอนแบบตัวต่อตัว เพื่อการสร้างความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ การเรียนรู้ที่เป็นส่วนตัวและเหมาะสมกับช่วงวัย สามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
QQ English Online

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับเด็กอายุ 4-15 ปี โดยผู้เรียนจะสามารถเลือกรูปแบบการเรียนได้ 2 ตัวเลือก ได้แก่

 1. Online (1:1) Package : เรียนแบบตัวต่อตัวคาบละ 25 นาที สามารถเลือกเรียนได้วันละ 25, 50 หรือ 75 นาที เลือกเรียนได้ 24 ชั่วโมง
 2. Online Campus : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบเข้มข้น เหมือนการไปเรียนภาษาที่ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งมีให้เลือกเรียนได้วันละ 8-10 คาบต่อวัน เรียนวันจันทร์-ศุกร์ มีการเรียนการสอนทั้งแบบตัวต่อตัวและกลุ่ม ร่วมกับเพื่อนต่างชาติ
ข้อมูลเพิ่มเติม
FLS International Online
FLS International Online

หลักสูตร General ESL สำหรับเด็กวัย 7-14 ปี สอนโดยครู Native Speaker ชาวอเมริกัน ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท และผ่านหลักสูตรฝึกอบรม TESOL ใช้หนังสือเรียน (E-book) ของ National Geographic

ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่ 4-52 สัปดาห์ แบ่งคอร์สเรียนตามช่วงอายุของผู้เรียน สำหรับผู้เรียนอายุ 7-9 ปี เรียน 3 คาบต่อสัปดาห์ วันจันทร์, พุธ, ศุกร์ คาบละ 60 นาที และสำหรับผู้เรียนอายุ 10-14 ปี เรียน 5 คาบต่อสัปดาห์ วันจันทร์ – ศุกร์ คาบละ 90 นาที

ข้อมูลเพิ่มเติม
Oxford International

หลักสูตร General ESL สำหรับเด็กวัย 8-15 ปี สอนโดยครูในอังกฤษ อเมริกาและแคนาดา ที่มีประกาศนียบัตรรับรองการสอน EFL (English as a Foreign Language) เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกภาษาอังกฤษสำหรับการใช้งานทั่วไป

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้แบบสัปดาห์ละ 2, 3 หรือ 5 คาบต่อสัปดาห์ (คาบละ 60 นาที) มีผู้เรียน 4-6 คนต่อชั้นเรียนจากนานาประเทศ และสามารถเลือกเรียนตัวต่อตัวได้สัปดาห์ละ 1, 2, 3 คาบ หรือมากกว่าได้

ข้อมูลเพิ่มเติม
General ESL

หลักสูตร General ESL หรือคอร์สเรียนออนไลน์ สำหรับผู้เรียนอายุ 15 ปี​+ เพื่อการพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานทั่วไป อาทิ ใช้งานในชีวิตประจำวัน การสนทนา การเดินทางท่องเที่ยว เปิดสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงระดับสูง เป็นหลักสูตรสำหรับการเตรียมตัวก่อนที่จะศึกษาในหลักสูตรที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ผู้เรียนจะได้เพิ่มพูนความถนัดและความคุ้นชินกับการใช้ภาษาอังกฤษ ตลอดจนการพัฒนาทักษะการสื่อสารข้ามความแตกต่างทางวัฒนธรรม

ตารางเปรียบเทียบ
หลักสูตร General English

ครูผู้สอน

ครูฟิลิปปินส์

ครูฟิลิปปินส์

ครูฟิลิปปินส์

ครูฟิลิปปินส์

ครู Native

ครู Native

ครู Native

ครู Native

อายุที่เริ่มเรียนได้

15 ปี+

18 ปี+

15 ปี+

15 ปี+

16 ปี+

15 ปี+

14 ปี+

16 ปี+

ระยะเวลา

การเรียนต่อครั้ง

40 นาที

25 นาที
หรือ
50 นาที

ตัวต่อตัว 25 นาที

หรือ
กลุ่ม  45 นาที

25 นาที
หรือ
50 นาที

90 นาที

90 นาที
หรือ
120 นาที

180 นาที

60 นาที

วันที่
เลือกเรียนได้

Fixed Schedule
จันทร์ - ศุกร์
หรือ
Free Booking
จันทร์ - เสาร์

จันทร์ - ศุกร์,
จันทร์ + พฤหัส
หรือ  พุธ + ศุกร์

จันทร์ - อาทิตย์

จันทร์ - อาทิตย์

จันทร์ - ศุกร์

จันทร์ - ศุกร์,
จันทร์, พุธ, ศุกร์
หรือ
เสาร์ - อาทิตย์

จันทร์ - ศุกร์

จันทร์ - ศุกร์

เวลา
ที่เลือกเรียนได้

06:00 - 22:00

08:00 - 21:00

07:00 - 21:00

เลือกได้ 24 ชม.

06:00, 10:00
14:00, 18:00
22:00

17:00 - 18:30,
18:00 - 19:30
หรือ
18.00 - 20.00

19:30 - 22:30
หรือ
08:00 - 11:00

13:00, 16:00, 19:00, 20:00, 22:00

คาบเรียน

ต่อสัปดาห์

4 - 5 ครั้ง

2 หรือ 5 ครั้ง

9 ครั้ง

4 - 5 ครั้ง

5 ครั้ง

2, 3 หรือ 5 ครั้ง

5 ครั้ง

5 ครั้ง

ราคาเริ่มต้น
ต่อ 4 สัปดาห์

2,900 บาท

1,980 บาท

2,650 บาท

2,970 บาท

15,450 บาท

13,770 บาท

15,410 บาท

9,590 บาท

จำนวนนักเรียน
ต่อคลาส

1 คน

1 คน
ถ้า Speed ESL
จะมี  4 คน 1 คลาส

คลาสตัวต่อตัว,
คลาสกลุ่ม
(4-8 คน)
คลาสพิเศษ
(1-16 คน)

1 คน

6 - 8 คน

1 - 15 คน

12 - 15 คน

5 - 10 คน

โปรแกรม
ที่ใช้ในการเรียน

ZOOM

SKYPE

Web Browser

Google Chrome
หรือ  App QQE

MS Team

ZOOM

ZOOM

ZOOM

มีรายงาน
หลังคาบเรียน

x


x

x

x

x

ทดลองเรียนฟรี

มี  1 ครั้ง
ครั้งละ  20 นาที

มี  1 ครั้ง
ครั้งละ  25 นาที

มี  2 ครั้ง
ตัวต่อตัว 25 นาที
+ กลุ่ม 45 นาที

มี  2 ครั้ง
ครั้งละ  25 นาที

เช็คกับเจ้าหน้าที่
ก้อปันกัน

มี 1 ครั้ง
ครั้งละ 60 นาที

เช็คกับเจ้าหน้าที่
ก้อปันกัน

เช็คกับเจ้าหน้าที่
ก้อปันกัน

11 Talk by Pines : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบตัวต่อตัวกับครูชาวฟิลิปปินส์ของ Pines สถาบันสอนภาษาชั้นนำในเมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับการรับรองจาก British Council เปิดสอนผู้เรียนวัย 15 ปี +

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตัวต่อตัว ได้ 2 รูปแบบ คือ

 • Fixed schedule (กำหนดเวลาเรียนตายตัว) วันจันทร์-ศุกร์ สัปดาห์ละ 3, 5 หรือ 10 คาบ (คาบละ 40 นาที)
 • Free booking (เลือกเวลาเรียนได้อิสระ) วันจันทร์-เสาร์ เดือนละ 12 หรือ 25 คาบ (คาบละ 40 นาที)
ข้อมูลเพิ่มเติม
API BECI เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตัวต่อตัว สอนโดยครูสอนภาษาอังกฤษประจำสถาบัน
API SPEAK : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

ฝึกฝน พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การพูดคุยสื่อสารตั้งแต่พื้นฐาน สำหรับบุคคลทั่วไปวัย 18 ปี + 2 รูปแบบ ได้แก่

1. API Speed ESL : เรียนแบบเข้มข้น เลือกรูปแบบการเรียนได้ ระหว่าง a) เรียนตัวต่อตัว 4 คาบ + คาบเรียนกลุ่ม 1 คาบ ต่อวัน หรือ b) เรียนตัวต่อตัว 5 คาบ ต่อวัน (คาบละ 50 นาที)

2. API General ESL : เรียนแบบยืดหยุ่น สามารถเลือกจำนวนคาบเรียนและเวลาได้ :

 • 2 ครั้งต่อสัปดาห์ – คาบละ 25 หรือ 50 นาที
 • 5 ครั้งต่อสัปดาห์ – คาบละ 25 หรือ 50 นาที
ข้อมูลเพิ่มเติม

Classlive : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

คอร์สเรียนออนไลน์แบบครอบคลุม (comprehensive) ฝึกฝน พูดคุยสื่อสารภาษาอังกฤษของ Classlive เปิดสอน 2 รูปแบบ ได้แก่

1. CL Comprehensive : เรียนคาบเรียนตัวต่อตัว (คาบละ 25 นาที) + คาบเรียนกลุ่มย่อย 4-8 คน (คาบละ 45 นาที) + คาบเรียนพิเศษ 16 คน (คาบละ 45 นาที)

2. Semi Comprehensive : เรียนคาบเรียนกลุ่มย่อย (คาบละ 45 นาที) + คาบเรียนพิเศษ (คาบละ 45 นาที)

ข้อมูลเพิ่มเติม
QQ English Online : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

QQ English มีวิชาเรียนให้เลือกมากมายตอบตามความต้องการของผู้เรียน อาทิ พื้นฐานแกรมม่า การอ่าน การฟัง การเขียน การพูด การออกเสียง เพื่อการเดินทาง ซึ่งเปิดสอน 2 รูปแบบ ได้แก่

 1. Online (1:1) Package – เรียนแบบตัวต่อตัวคาบละ 25 นาที สามารถเลือกเรียนได้วันละ 25, 50 หรือ 75 นาที เลือกเรียนได้ 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน
 2. Online Campus – เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบเข้มข้น เหมือนไปเรียนภาษาที่ประเทศฟิลิปปินส์ มีให้เลือกเรียนได้วันละ 4-10 คาบต่อวัน เรียนวันจันทร์-ศุกร์ มีการเรียนการสอนทั้งแบบตัวต่อตัวและกลุ่ม ร่วมกับเพื่อนต่างชาติ
ข้อมูลเพิ่มเติม
EC Virtual : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

EC Virtual รับผู้เรียนอายุ 16 ปี + แนะนำให้ผู้เรียนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่พอใช้งานในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้

 • เรียนวันละ 90 นาที สัปดาห์ละ 5 วัน โดยแบ่งเป็น session ละ 45 นาที และมีเบรค 10 นาทีระหว่าง session
 • สอนโดยครูอาชีพ native speaker ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ EC ที่มีมาตรฐาน
 • เรียนร่วมกับเพื่อนนักเรียนกลุ่มเล็ก 6-8 คนต่อชั้นเรียน จากนานาประเทศ
 • ใช้แบบเรียนของ National Geographic Learning 
ข้อมูลเพิ่มเติม
FLS International Online
FLS International : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

หลักสูตร General ESL สำหรับผู้เรียนอายุ 15 ปี+ สอนโดยครู Native Speaker ชาวอเมริกัน ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท และผ่านหลักสูตรฝึกอบรม TESOL ใช้หนังสือเรียน (E-book) ของ National Geographic

ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่ 4-52 สัปดาห์ สามารถเลือกวันเรียนได้ 5, 3 หรือ 2 คาบต่อสัปดาห์ โดยแบ่งเป็น จันทร์ – ศุกร์ คาบละ 90 นาที หรือ จันทร์, พุธ, ศุกร์ คาบละ 90 นาที หรือ เสาร์ – อาทิตย์ คาบละ 120 นาที

ข้อมูลเพิ่มเติม
ILAC KISS : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

หลักสูตร General ESL พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานทั่วไป สอนสด โดยครู native ชาวแคนาดา ของ ILAC สถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำในประเทศแคนาดา รับผู้เรียนอายุ 14 ปี +

 • เรียนวันจันทร์ศุกร์ วันละ 3 ชม. : ในหนึ่งสัปดาห์ประกอบด้วยการเรียนออนไลน์ในชั้นเรียน 20 ชมและการทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง (self-study) 10 ชม.
 • มีนักเรียนประมาณ 12-15 คน ต่อชั้นเรียน
 • สอนโดยครู native speakers ของสถาบัน ILAC มาตรฐานเดียวกันกับการเดินทางไปเรียนที่แคนาดา
ข้อมูลเพิ่มเติม
Oxford International Schools : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

หลักสูตร General ESL โดย Oxford International Schools Virtual สอนโดยครูในอังกฤษ อเมริกาและแคนาดา ที่มีประกาศนียบัตรรับรองการสอน EFL (English as a Foreign Language) เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกภาษาอังกฤษสำหรับการใช้งานทั่วไป  

สำหรับ Adults (16 ปี +) เรียน 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (60 นาทีต่อวัน และ 5 วันต่อสัปดาห์) มีผู้เรียน 5-10 คนต่อชั้นเรียนจากนานาประเทศ และสามารถเลือกเรียนตัวต่อตัวได้สัปดาห์ละ 1, 2, 3 คาบ หรือมากกว่าได้

ข้อมูลเพิ่มเติม
11 Talk by Pines

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบตัวต่อตัวกับครูชาวฟิลิปปินส์ของ Pines สถาบันสอนภาษาชั้นนำในเมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับการรับรองจาก British Council เปิดสอนผู้เรียนวัย 15 ปี +

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตัวต่อตัว ได้ 2 รูปแบบ คือ

 • Fixed schedule (กำหนดเวลาเรียนตายตัว) วันจันทร์-ศุกร์ สัปดาห์ละ 5 หรือ 10 คาบ (คาบละ 40 นาที)
 • Free booking (เลือกเวลาเรียนได้อิสระ) วันจันทร์-เสาร์ เดือนละ 15 คาบ (คาบละ  40 นาที)
ข้อมูลเพิ่มเติม
API BECI เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตัวต่อตัว สอนโดยครูสอนภาษาอังกฤษประจำสถาบัน
API SPEAK

ฝึกฝน พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การพูดคุยสื่อสารตั้งแต่พื้นฐาน สำหรับบุคคลทั่วไปวัย 18 ปี + 2 รูปแบบ ได้แก่

1. API Speed ESL : เรียนแบบเข้มข้น เลือกรูปแบบการเรียนได้ ระหว่าง a) เรียนตัวต่อตัว 4 คาบ + คาบเรียนกลุ่ม 1 คาบ ต่อวัน หรือ b) เรียนตัวต่อตัว 5 คาบ ต่อวัน (คาบละ 50 นาที)

2. API General ESL : เรียนแบบยืดหยุ่น สามารถเลือกจำนวนคาบเรียนและเวลาได้ 2 แบบ ได้แก่ a) 2 ครั้งต่อสัปดาห์ – คาบละ 25 หรือ 50 นาที และ b) 5 ครั้งต่อสัปดาห์ – คาบละ 25 หรือ 50 นาที

ข้อมูลเพิ่มเติม
Classlive

คอร์สเรียนออนไลน์แบบครอบคลุม (comprehensive) ฝึกฝน พูดคุยสื่อสารภาษาอังกฤษของ Classlive เปิดสอน 2 รูปแบบ ได้แก่

1. CL Comprehensive : เรียนคาบเรียนตัวต่อตัว (คาบละ 25 นาที) + คาบเรียนกลุ่มย่อย 4-8 คน (คาบละ 45 นาที) + คาบเรียนพิเศษ 16 คน (คาบละ 45 นาที)

2. Semi Comprehensive : เรียนคาบเรียนกลุ่มย่อย (คาบละ 45 นาที) + คาบเรียนพิเศษ (คาบละ 45 นาที)

ข้อมูลเพิ่มเติม
QQ English Online

QQ English มีวิชาเรียนให้เลือกมากมายตอบตามความต้องการของผู้เรียน อาทิ พื้นฐานแกรมม่า การอ่าน การฟัง การเขียน การพูด การออกเสียง เพื่อการเดินทาง ซึ่งเปิดสอน 2 รูปแบบ ได้แก่

 1. Online (1:1) Package – เรียนแบบตัวต่อตัวคาบละ 25 นาที สามารถเลือกเรียนได้วันละ 25, 50 หรือ 75 นาที เลือกเรียนได้ 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน
 2. Online Campus – เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบเข้มข้น เหมือนไปเรียนภาษาที่ประเทศฟิลิปปินส์ มีให้เลือกเรียนได้วันละ 4-10 คาบต่อวัน เรียนวันจันทร์-ศุกร์ มีการเรียนการสอนทั้งแบบตัวต่อตัวและกลุ่ม ร่วมกับเพื่อนต่างชาติ
ข้อมูลเพิ่มเติม
EC Virtual 

EC Virtual รับผู้เรียนอายุ 16 ปี + แนะนำให้ผู้เรียนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่พอใช้งานในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้

 • เรียนวันละ 90 นาที สัปดาห์ละ 5 วัน โดยแบ่งเป็น session ละ 45 นาที และมีเบรค 10 นาทีระหว่าง session
 • สอนโดยครูอาชีพ native speaker ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ EC ที่มีมาตรฐาน
 • เรียนร่วมกับเพื่อนนักเรียนกลุ่มเล็ก 6-8 คนต่อชั้นเรียน จากนานาประเทศ
 • ใช้แบบเรียนของ National Geographic Learning 
ข้อมูลเพิ่มเติม
FLS International Online
FLS International Online

หลักสูตร General ESL สำหรับเด็กวัย 7-14 ปี สอนโดยครู Native Speaker ชาวอเมริกัน ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท และผ่านหลักสูตรฝึกอบรม TESOL ใช้หนังสือเรียน (E-book) ของ National Geographic

ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่ 4-52 สัปดาห์ สามารถเลือกวันเรียนได้ 5, 3 หรือ 2 คาบต่อสัปดาห์ โดยแบ่งเป็น จันทร์ – ศุกร์ คาบละ 90 นาที หรือ จันทร์, พุธ, ศุกร์ คาบละ 90 นาที หรือ เสาร์ – อาทิตย์ คาบละ 120 นาที

ข้อมูลเพิ่มเติม
ILAC KISS 

หลักสูตร General ESL พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานทั่วไป สอนสด โดยครู native ชาวแคนาดา ของ ILAC สถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำในประเทศแคนาดา รับผู้เรียนอายุ 14 ปี +

 • เรียนวันจันทร์ศุกร์ วันละ 3 ชม. : ในหนึ่งสัปดาห์ประกอบด้วยการเรียนออนไลน์ในชั้นเรียน 20 ชมและการทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง (self-study) 10 ชม.
 • มีนักเรียนประมาณ 12-15 คน ต่อชั้นเรียน
 • สอนโดยครู native speakers ของสถาบัน ILAC มาตรฐานเดียวกันกับการเดินทางไปเรียนที่แคนาดา
ข้อมูลเพิ่มเติม
Oxford International

หลักสูตร General ESL โดย Oxford International Schools Virtual สอนโดยครูในอังกฤษ อเมริกาและแคนาดา ที่มีประกาศนียบัตรรับรองการสอน EFL (English as a Foreign Language) เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกภาษาอังกฤษสำหรับการใช้งานทั่วไป  

สำหรับอายุ 16 ปี + เรียน 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (60 นาทีต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์) มีผู้เรียน 5-10 คนต่อชั้นเรียนจากนานาประเทศ และสามารถเลือกเรียนตัวต่อตัวได้สัปดาห์ละ 1, 2, 3 คาบ หรือมากกว่าได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรเฉพาะทาง

นอกเหนือจากหลักสูตร ESL หรือภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวันแล้ว เรายังมีหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทางให้เลือกเรียน ประกอบด้วย 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL, IELTS และ TOEIC , หลักสูตร Business English ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ และหลักสูตร Academic English ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อเตรียมศึกษาต่อต่างประเทศ

หลักสูตรเตรียมสอบ
ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน
Academic English

ขั้นตอนการสมัครเรียน

เลือกคอร์สเรียน

ศึกษาและเลือกหาคอร์สเรียนได้ด้วยตัวเอง
หรือติดต่อก้อปันกัน เพื่อขอรับคำปรึกษา

หากต้องการประเมินระดับภาษาของตนเอง
สามารถสอบวัดระดับภาษาออนไลน์ได้

ทดลองเรียน + สมัครเรียน

เมื่อผู้เรียนทราบถึงคอร์สเรียนที่สนใจแล้ว
สามารถสมัครทดลองเรียนได้

สำหรับผู้ที่พร้อมสมัคร
สามารถดำเนินการสมัครเรียนได้เลย

ชำระค่าใช้จ่าย

สำหรับการชำระค่าใช้จ่าย
ผู้สมัครสามารถดูตัวเลือก
และช่องทางการชำระค่าใช้จ่ายได้ที่นี่

เมื่อชำระค่าใช้จ่ายแล้ว
ขอให้แจ้งบริษัทผ่านแบบฟอร์มนี้

เตรียมตัวเรียน

ก่อนวันและเวลาเรียน เจ้าหน้าที่ของก้อปันกันจะติดต่อถึงผู้เรียนเพื่อแจ้งรายละเอียดการเข้าเรียน

สำหรับผู้ที่เข้าเรียนครั้งแรก
อ่านคำแนะนำตรียมตัวก่อนเรียน

สถาบันสอนภาษาอังกฤษออนไลน์

ก้อปันกันได้รวบรวมโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำในประเทศฟิลิปปินส์ อังกฤษ อเมริกาและแคนาดามาไว้ให้คุณได้เลือกเรียนสดๆ โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ

Promotion

โปรโมชั่น เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

ความคิดเห็นของผู้เรียน 

ก้อปันกันรวบรวมความคิดเห็นของผู้เรียน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง และเราได้รวบรวมความคิดเห็นของผู้เรียนบางส่วนจากประสบการณ์เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าจะ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ที่ไหนดี ?

สะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เหมือนเรียนอยู่ห้องเรียนจริงๆ เป็นการเรียนที่น่าสนใจมากสำหรับการพัฒนาภาษาอังกฤษ
Ruttanakorn Theachawannasest / ILAC KISS
วิชาที่เรียนเป็นการใช้ภาษาอังกฤษให้มีความเป็นวิชาการมากขึ้น ซึ่งสามารถนำมาใช้กับการเรียนได้ เช่น การพรีเซ้นงาน หรือการเขียน essay
ภวิกา นันทาภิวัฒน์ / ILAC KISS
 สนุกได้ความรู้จริงๆจากในคลาส มีเพื่อนจากต่างประเทศที่แชร์ข้อมูลต่างๆ ได้มากกว่าความรู้ในบทเรียน และบทเรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงค่ะ มีการสอนที่ทำให้ไม่น่าเบื่อ
จณิสตา สุรารักษ์ / Oxford International

บรรยากาศการเรียนเป็นกันเอง ได้ฟัง พูด อ่าน มีส่วนร่วมในกิจกรรม ที่ผู้สอนจัดขึ้น มีเพื่อนเพิ่มจากหลายชาติ หลายสำเนียง

ธณกร ภวิศวีรภัทร / Oxford International

แรกๆอาจจะกลัวและกังวลกับการต้องพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ แต่การได้มาเรียนคอร์สนี้ทำให้ความกลัวลดลง และจะติดใจแน่นอน ^^

ปานชีวา ยงทวี / QQ English 1:1

ครูมีความใส่ใจนักเรียนดีมาก เมื่อเราไม่เข้าใจในจุดไหนครูสามารถอธิบายออกมาได้อย่างเห็นภาพซึ่งเริ่มด้วยคำศัพท์ง่าย และค่อยเพิ่มคำศัพท์ที่ยาก ทำให้นักเรียนสามารถปรับตัวได้

ชวิศา รามสูตร / QQ English 1:1

สนใจเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

ลงทะเบียนรับข้อมูลเกี่ยวกับคอร์สเรียน เจ้าหน้าที่ของเราพร้อมให้คำปรึกษา แนะนำคอร์สเรียนที่จะตอบโจทย์ความต้องการของคุณ

ขอรับคำปรึกษา

เลือกคอร์สเรียน

บริการในการสมัคร ประสานงาน แนะนำในการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี!

โทร 095-909-3960

 
"เรียนในไทย ไบร์ทไม่เคยได้ทำ Essay ที่ต้องค้นคว้าหาข้อมูลแบบนี้ เราต้องใช้เว็บนี้ อ้างอิงแบบนี้ จะต้องเขียนแบบนี้ ไบร์ทก็เลยรู้สึกว่ามันช่วยเราในเรื่องการเขียนมากๆ เลย" 😊 [รีวิว] ILAC KISS โดย น้องไบร์ท เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ คลาสสด หลักสูตร University Pathway ✏️ น้องไบร์ทได้สมัครศึกษาต่อหลักสูตร University Transfer ไว้กับ Shoreline Community College รัฐ Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อที่จะ transfer เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยระดับปริญาตรีในประเทศแคนาดา ถึงแม้ว่าน้องไบร์ทจะมีผลสอบ IELTS ถึงเกณฑ์ที่วิทยาลัยกำหนดแล้ว ( IELTS Overall 5.5 ) แต่คุณแม่อยากให้น้องไบร์ทได้เตรียมตัวด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติม พร้อมกับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในช่วงที่รอวิทยาลัยเปิดเรียน น้องไบร์ทจึงได้ลงเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เพื่อเตรียมศึกษาต่อ กับ ILAC KISS หลักสูตร University Pathway โดยการสร้างความคุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English) 😉 อ่านรีวิวน้องไบร์ทฉบับเต็ม📍 online.korpungun.com/review-ilackiss-bright/ ▫️▫️▫️ ☑️ สนใจเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ : ติดต่อ : 095-909-3960 [email protected] : @korpungun ▫️▫️▫️ Photo Credits : น้องไบร์ท ILAC KISS #ก้อปันกัน #Korpungun #ILACKISS #OnlineEnglish #เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ #คลาสสด #เรียนภาษากับเพื่อนต่างชาติ #UniversityPathway #AcademicEnglish
Business English คาบละ 40 นาที 🧑‍💼
เรียนตัวต่อตัว เริ่มต้นที่ 2,900 บาท/เดือน
สามารถทดลองเรียนได้ ฟรี! 20 นาที 😀

มี 2 คอร์สเรียนให้เลือก✏️

⭐️ 1.ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (Business English) : เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกิจ เช่น การสื่อสารธุรกิจ การนำเสนองาน การรับมือในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด การสนทนาเหตุการณ์จำลองทางธุรกิจ เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ทางธุรกิจ พร้อมให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้โดยการแต่งประโยคตามคำศัพท์ที่มีให้ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจในการใช้คำศัพท์เหล่านั้นของผู้เรียน

⭐️ 2.ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน (Job Interview) : 

• การสัมภาษณ์งานทั่วไป : ผู้เรียนจะได้ฝึกตอบคำถามที่ต้องเจอในการสัมภาษณ์งาน พร้อมบอกเทคนิคการตอบคำถาม เหตุผลในการตอบแต่ละคำถาม เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจจุดมุ่งหมายของคำถามแต่ละคำถามในการสัมภาษณ์งาน

• For Flight attendant : การสัมภาษณ์งานพนักงานต้อนรับสายการบิน ผู้เรียนจะได้ทดลองตอบคำถามที่อาจจะเจอในตอนไปสัมภาษณ์ และครูจะคอยแนะนำคำตอบที่ดีกว่าหรือแก้ไขประโยคให้เพื่อความสละสลวยในการใช้คำ มีตัวอย่างการตอบคำถามทั้งแบบสั้นและแบบยาวในบทเรียนให้คุณได้คุ้นเคยกับการตอบคำถามทั้งสองแบบ

✨ ตารางเรียน Free Booking :

• เรียนคาบละ 40 นาที
• เลือกจำนวนคาบเรียนได้ เดือนละ 12 หรือ 25 คาบ
• เลือกวันและเวลาเรียนได้อิสระ ระหว่างช่วงเวลา 06:00 – 22:00 น. ของวันจันทร์-ศุกร์ และ 06:00 – 15:00 น. ของวันเสาร์

รายละเอียดเพิ่มเติม📍
online.korpungun.com/11talk

▫️▫️▫️
☑️ สนใจเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ :
ติดต่อ : 095-909-3960
Line@ : @korpungun

▫️▫️▫️
Photo Credits : iStock, 11talk by Pines

#ก้อปันกัน #Korpungun #OnlineEnglish #11talk #Pines #เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ #เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว #BusinessEnglish
Business English คาบละ 40 นาที 🧑‍💼 เรียนตัวต่อตัว เริ่มต้นที่ 2,900 บาท/เดือน สามารถทดลองเรียนได้ ฟรี! 20 นาที 😀 มี 2 คอร์สเรียนให้เลือก✏️ ⭐️ 1.ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (Business English) : เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกิจ เช่น การสื่อสารธุรกิจ การนำเสนองาน การรับมือในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด การสนทนาเหตุการณ์จำลองทางธุรกิจ เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ทางธุรกิจ พร้อมให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้โดยการแต่งประโยคตามคำศัพท์ที่มีให้ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจในการใช้คำศัพท์เหล่านั้นของผู้เรียน ⭐️ 2.ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน (Job Interview) : • การสัมภาษณ์งานทั่วไป : ผู้เรียนจะได้ฝึกตอบคำถามที่ต้องเจอในการสัมภาษณ์งาน พร้อมบอกเทคนิคการตอบคำถาม เหตุผลในการตอบแต่ละคำถาม เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจจุดมุ่งหมายของคำถามแต่ละคำถามในการสัมภาษณ์งาน • For Flight attendant : การสัมภาษณ์งานพนักงานต้อนรับสายการบิน ผู้เรียนจะได้ทดลองตอบคำถามที่อาจจะเจอในตอนไปสัมภาษณ์ และครูจะคอยแนะนำคำตอบที่ดีกว่าหรือแก้ไขประโยคให้เพื่อความสละสลวยในการใช้คำ มีตัวอย่างการตอบคำถามทั้งแบบสั้นและแบบยาวในบทเรียนให้คุณได้คุ้นเคยกับการตอบคำถามทั้งสองแบบ ✨ ตารางเรียน Free Booking : • เรียนคาบละ 40 นาที • เลือกจำนวนคาบเรียนได้ เดือนละ 12 หรือ 25 คาบ • เลือกวันและเวลาเรียนได้อิสระ ระหว่างช่วงเวลา 06:00 – 22:00 น. ของวันจันทร์-ศุกร์ และ 06:00 – 15:00 น. ของวันเสาร์ รายละเอียดเพิ่มเติม📍 online.korpungun.com/11talk ▫️▫️▫️ ☑️ สนใจเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ : ติดต่อ : 095-909-3960 [email protected] : @korpungun ▫️▫️▫️ Photo Credits : iStock, 11talk by Pines #ก้อปันกัน #Korpungun #OnlineEnglish #11talk #Pines #เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ #เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว #BusinessEnglish
เรียนต่อ Vancouver แคนาดา 🇨🇦
VGC International College 🏫

VGC ประกอบด้วย 2 แคมปัส ใจกลางเมืองแวนคูเวอร์ พร้อมต้อนรับนักเรียนจากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก ห้องเรียนของคุณจะเต็มไปด้วยผู้เรียนที่มีภูมิหลังและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป สิ่งนี้จะช่วยให้คุณขยายขอบเขตของการติดต่อกับเพื่อนนานาชาติ และกลายเป็นพลเมืองของโลกตัวจริง!

ทางสถาบันเข้มงวดในเรื่องนโยบายการจ้างอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้บุคคลากรที่ไม่เพียงแต่จะมีคุณภาพเท่านั้น แต่ยังพร้อมจะช่วยผลักดันคุณให้ไปถึงเป้าหมายได้อีกด้วย 😉

หลักสูตรการเรียน ✏️

• English Programs
School of English Language

• Business Programs (+Co-Op)
School of International Business

• University Pathways

รายละเอียดเพิ่มเติม📍
korpungun.com/partnership/vgc-international-college

▫️▫️▫️
☑️ สนใจเรียนต่อแคนาดา
ติดต่อ : 081-349-7669 
Line@ : @korpungun

▫️▫️▫️
Photo Credits : VGC International College

#ก้อปันกัน #KorPunGun #StudyinCanada #VGC #เรียนต่อแคนาดา #เรียนภาษาที่แคนาดา #UniversityPathway #CoOp
เรียนต่อ Vancouver แคนาดา 🇨🇦 VGC International College 🏫 VGC ประกอบด้วย 2 แคมปัส ใจกลางเมืองแวนคูเวอร์ พร้อมต้อนรับนักเรียนจากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก ห้องเรียนของคุณจะเต็มไปด้วยผู้เรียนที่มีภูมิหลังและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป สิ่งนี้จะช่วยให้คุณขยายขอบเขตของการติดต่อกับเพื่อนนานาชาติ และกลายเป็นพลเมืองของโลกตัวจริง! ทางสถาบันเข้มงวดในเรื่องนโยบายการจ้างอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้บุคคลากรที่ไม่เพียงแต่จะมีคุณภาพเท่านั้น แต่ยังพร้อมจะช่วยผลักดันคุณให้ไปถึงเป้าหมายได้อีกด้วย 😉 หลักสูตรการเรียน ✏️ • English Programs School of English Language • Business Programs (+Co-Op) School of International Business • University Pathways รายละเอียดเพิ่มเติม📍 korpungun.com/partnership/vgc-international-college ▫️▫️▫️ ☑️ สนใจเรียนต่อแคนาดา ติดต่อ : 081-349-7669 [email protected] : @korpungun ▫️▫️▫️ Photo Credits : VGC International College #ก้อปันกัน #KorPunGun #StudyinCanada #VGC #เรียนต่อแคนาดา #เรียนภาษาที่แคนาดา #UniversityPathway #CoOp
[รีวิว] เรียนภาษาอังกฤษ online เข้มข้น แบบจัดเต็ม เหมือนไปเรียนต่างประเทศ โดย ปาย 😊

กับ QQ English Online Campus 🏫
หลักสูตร Super Light Plan 4 สัปดาห์

🔸ทำไมถึงเลือกเรียนภาษาอังกฤษ online ?

หนูเพิ่งเรียนจบคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชีมาค่ะ ตอนนี้ก็รอเริ่มทำงาน มีเวลาว่างก็เลยเรียนภาษาอังกฤษเพิ่ม ตอนนี้เป็นสถานการณ์ COVID-19 ระบาดด้วย ก็เลยยากที่จะออกไปเรียนต่างประเทศตามที่วางแผนไว้ การเรียนภาษาอังกฤษ online หนูได้เรียนที่บ้าน เป็นที่ safe zone ที่สุดแล้ว ไม่ต้องกังวลเรื่องติดโรคกับคนอื่นด้วย แล้วก็ยังได้พัฒนาตนเองไปด้วยค่ะ

🔸สำเนียงครูที่สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ของ QQ English เป็นยังไงบ้าง ?

ก็ไม่ได้ฟังยากนะคะ สำเนียงครูบางคนคล้ายๆ คนไทยเลยด้วย ก็เลยยิ่งทำให้เราฟังง่าย หนูว่า Native Speaker ก็เป็นสำเนียงที่ดีกว่า แต่สำหรับคนที่ยังไม่เก่งภาษามาก ให้ไปฟัง Native Speaker เลยก็อาจจะยากเกินไปสำหรับเรา แต่หนูคิดว่าครูเขาสำเนียงกลางๆ คือไม่ได้เหมือน Native Speaker แต่ก็ไม่ได้แย่ค่ะ สามารถฟัง สื่อสารกันรู้เรื่อง สำเนียงไม่ได้แย่เหมือนที่คนเขาพูดๆ กันค่ะ

🔸ช่วยพูดถึงตารางและวิชาเรียนหน่อย

หนูเรียน 8 โมงเช้า - เที่ยง ของทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ระยะเวลา 1 เดือน คอร์สที่เรียนจะเน้นทักษะการฟัง การพูด และมีบทเรียนที่เรียกว่า QQE Basic ค่ะ

• 8.00 – 8.50 เรียน Speaking แบบตัวต่อตัว
• 9.00 – 9.50 เป็นบทเรียน QQE Basic แบบตัวต่อตัว
• 10.00 – 10.50 เป็นคลาสกลุ่มเล็ก มีเพื่อนประมาณ 2-3 คนค่ะ ขึ้นอยู่กับวัน แต่ละวันก็ไม่เหมือนกันค่ะ บางวันก็มีเพื่อนเข้ามาใหม่ บางวันก็มีเพื่อนออกไปค่ะ
• คลาสสุดท้าย 11.00 – 11.50 ก็เป็นคลาส Speaking

เท่ากับในหนึ่งวัน หนูเรียน Speaking 2 คลาส เรียน QQE Basic 1 คลาส และ small group 1 คลาสค่ะ และทุก 6 โมงเย็น ถึงสองทุ่มของทุกวัน จะมี Big group ซึ่งจะเข้าเรียนหรือไม่เรียนก็ได้ เพราะว่าเป็น Optional class คือ ถ้าว่างก็เข้าไปเรียนได้ค่ะ

อ่านรีวิวฉบับเต็มของปาย✏️
online.korpungun.com/review-pai-qq-online/

▫️▫️▫️
☑️ สนใจเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ :
ติดต่อ : 095-909-3960
Line@ : @korpungun

▫️▫️▫️
Photo Credits : พรพรรณ ประเสริฐท่าไม้ (ปาย)

#ก้อปันกัน #KorPunGun #OnlineEnglish #เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ #QQEnglish #OnlineCampus #ESL #เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว #ครูต่างชาติ #คลาสสด
[รีวิว] เรียนภาษาอังกฤษ online เข้มข้น แบบจัดเต็ม เหมือนไปเรียนต่างประเทศ โดย ปาย 😊 กับ QQ English Online Campus 🏫 หลักสูตร Super Light Plan 4 สัปดาห์ 🔸ทำไมถึงเลือกเรียนภาษาอังกฤษ online ? หนูเพิ่งเรียนจบคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชีมาค่ะ ตอนนี้ก็รอเริ่มทำงาน มีเวลาว่างก็เลยเรียนภาษาอังกฤษเพิ่ม ตอนนี้เป็นสถานการณ์ COVID-19 ระบาดด้วย ก็เลยยากที่จะออกไปเรียนต่างประเทศตามที่วางแผนไว้ การเรียนภาษาอังกฤษ online หนูได้เรียนที่บ้าน เป็นที่ safe zone ที่สุดแล้ว ไม่ต้องกังวลเรื่องติดโรคกับคนอื่นด้วย แล้วก็ยังได้พัฒนาตนเองไปด้วยค่ะ 🔸สำเนียงครูที่สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ของ QQ English เป็นยังไงบ้าง ? ก็ไม่ได้ฟังยากนะคะ สำเนียงครูบางคนคล้ายๆ คนไทยเลยด้วย ก็เลยยิ่งทำให้เราฟังง่าย หนูว่า Native Speaker ก็เป็นสำเนียงที่ดีกว่า แต่สำหรับคนที่ยังไม่เก่งภาษามาก ให้ไปฟัง Native Speaker เลยก็อาจจะยากเกินไปสำหรับเรา แต่หนูคิดว่าครูเขาสำเนียงกลางๆ คือไม่ได้เหมือน Native Speaker แต่ก็ไม่ได้แย่ค่ะ สามารถฟัง สื่อสารกันรู้เรื่อง สำเนียงไม่ได้แย่เหมือนที่คนเขาพูดๆ กันค่ะ 🔸ช่วยพูดถึงตารางและวิชาเรียนหน่อย หนูเรียน 8 โมงเช้า - เที่ยง ของทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ระยะเวลา 1 เดือน คอร์สที่เรียนจะเน้นทักษะการฟัง การพูด และมีบทเรียนที่เรียกว่า QQE Basic ค่ะ • 8.00 – 8.50 เรียน Speaking แบบตัวต่อตัว • 9.00 – 9.50 เป็นบทเรียน QQE Basic แบบตัวต่อตัว • 10.00 – 10.50 เป็นคลาสกลุ่มเล็ก มีเพื่อนประมาณ 2-3 คนค่ะ ขึ้นอยู่กับวัน แต่ละวันก็ไม่เหมือนกันค่ะ บางวันก็มีเพื่อนเข้ามาใหม่ บางวันก็มีเพื่อนออกไปค่ะ • คลาสสุดท้าย 11.00 – 11.50 ก็เป็นคลาส Speaking เท่ากับในหนึ่งวัน หนูเรียน Speaking 2 คลาส เรียน QQE Basic 1 คลาส และ small group 1 คลาสค่ะ และทุก 6 โมงเย็น ถึงสองทุ่มของทุกวัน จะมี Big group ซึ่งจะเข้าเรียนหรือไม่เรียนก็ได้ เพราะว่าเป็น Optional class คือ ถ้าว่างก็เข้าไปเรียนได้ค่ะ อ่านรีวิวฉบับเต็มของปาย✏️ online.korpungun.com/review-pai-qq-online/ ▫️▫️▫️ ☑️ สนใจเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ : ติดต่อ : 095-909-3960 [email protected] : @korpungun ▫️▫️▫️ Photo Credits : พรพรรณ ประเสริฐท่าไม้ (ปาย) #ก้อปันกัน #KorPunGun #OnlineEnglish #เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ #QQEnglish #OnlineCampus #ESL #เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว #ครูต่างชาติ #คลาสสด
New‼️เรียนและทำงานที่แคนาดา 🇨🇦
หลักสูตร Website Management and Design 😎

ส่วนหนึ่งของ Digital Marketing Programs หลักสูตร Diploma ใหม่ล่าสุดของทางสถาบัน Greystone College ประเทศแคนาดา ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะด้านการสื่อสาร, การตลาดและการขาย, การออกแบบเว็บไซต์เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ, การทำ SEO, การสร้างแบรนด์, การเขียนเว็บไซต์, การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ รวมถึงค้นพบวิธีใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์เว็บไซต์ เพื่อพัฒนาแนวทางการวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล และอื่นๆ อีกมากมาย

🗓 ระยะเวลาในการเรียน
- Academic Only = 48 สัปดาห์
- Academic + Co-op = 88 สัปดาห์

✨ ค่าเล่าเรียน
- Academic Only = $ 8,822 CAD
- Academic + Co-op = $ 9,200 CAD

รายละเอียดเพิ่มเติม📍
korpungun.com/partnership/greystone-college-canada

▫️▫️▫️
☑️ สนใจเรียนต่อแคนาดา
ติดต่อ : 081-349-7669 
Line@ : @korpungun

▫️▫️▫️
Photo Credits : cottonbro from Pexels, Greystone College

#ก้อปันกัน #KorPunGun #GreystoneCollege #ILSC #เรียนต่อแคนาดา #StudyinCanada #Diploma #Coop
New‼️เรียนและทำงานที่แคนาดา 🇨🇦 หลักสูตร Website Management and Design 😎 ส่วนหนึ่งของ Digital Marketing Programs หลักสูตร Diploma ใหม่ล่าสุดของทางสถาบัน Greystone College ประเทศแคนาดา ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะด้านการสื่อสาร, การตลาดและการขาย, การออกแบบเว็บไซต์เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ, การทำ SEO, การสร้างแบรนด์, การเขียนเว็บไซต์, การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ รวมถึงค้นพบวิธีใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์เว็บไซต์ เพื่อพัฒนาแนวทางการวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล และอื่นๆ อีกมากมาย 🗓 ระยะเวลาในการเรียน - Academic Only = 48 สัปดาห์ - Academic + Co-op = 88 สัปดาห์ ✨ ค่าเล่าเรียน - Academic Only = $ 8,822 CAD - Academic + Co-op = $ 9,200 CAD รายละเอียดเพิ่มเติม📍 korpungun.com/partnership/greystone-college-canada ▫️▫️▫️ ☑️ สนใจเรียนต่อแคนาดา ติดต่อ : 081-349-7669 [email protected] : @korpungun ▫️▫️▫️ Photo Credits : cottonbro from Pexels, Greystone College #ก้อปันกัน #KorPunGun #GreystoneCollege #ILSC #เรียนต่อแคนาดา #StudyinCanada #Diploma #Coop
สัมภาษณ์ศิษย์เก่า Edmonds 👨‍🎓
สู่ Johns Hopkins University 🏫

⭐️ โดย
สัมภาษณ์ศิษย์เก่า Edmonds 👨‍🎓 สู่ Johns Hopkins University 🏫 ⭐️ โดย "Porsche" จบการศึกษา : สาขา บริหารธุรกิจ จาก Edmonds College 🏫 > ชอบอะไรใน Edmonds College ? พูดตามตรงแล้ว หลายสิ่งในที่นี้ทำให้ผมประทับใจ วิทยาลัยได้ให้โอกาสผมหลายอย่างในการที่ผมจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ สถาบันทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมในการเตรียมนักเรียนของเขาให้เข้าสู่ช่วงต่อไปของชีวิต วิทยาลัยยังมีโปรแกรมการเรียนที่ดีเยี่ยม และมีพนักงานคอยให้การสนับสนุนนักเรียน ที่นี่ยังมีกองงานบริการนักเรียนนานาชาติที่ทำงานได้อย่างน่าทึ่ง เขาคอยช่วยเหลือนักเรียนนานาชาติในทุกๆ เรื่อง ในฐานะที่เป็นผู้นำของนักเรียน ผมเชื่ออย่างมากว่า วิทยาลัยแห่งนี้ มีฝ่ายบริหารจัดการที่คอยรับฟังนักเรียนตลอด ในท้ายที่สุดนี้ วิทยาลัยแห่งนี้มีทรัพยากร และสื่อการเรียนมากมายที่จะช่วยให้นักเรียนของวิทยาลัยนี้ประสบความสำเร็จได้ ผมดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Edmonds นี้! อ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็ม📍 korpungun.com/porsche-edmonds ▫️▫️▫️ ⭐️ ก้อปันกันขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM กับ Edmonds College + SPU 🇺🇸 🗓 เสาร์นี้ 14 พ.ย. 2020 เวลา 10.30 – 12.30 น. *ตามเวลาในประเทศไทย ☑️สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา ติดต่อ : 081-349-7669 [email protected] : @korpungun เพื่อรับ ZOOM Meeting ID ▫️▫️▫️ Photo Credit : Porsche #ก้อปันกัน #Korpungun #เรียนต่ออเมริกา #CommunityCollege #EdmondsCollege #ประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ #UniversityTransfer
ก้อปันกัน ร่วมกับเจ้าหน้าที่วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย และศิษย์เก่า มีข้อมูลและคำแนะนำเชิงลึกเกี่ยวกับการเรียนต่อปริญญาตรีในอเมริกา หลักสูตร 2+2 University Transfer, High School Completion มาแชร์ให้คุณรับฟังและสอบถาม ภายในงานสัมมนาออนไลน์แนะแนวเรียนต่อ Edmonds College และ Seattle Pacific University ผ่านโปรแกรม ZOOM ถึงที่บ้าน

🗓 เสาร์ที่ 14 พ.ย. 2020
เวลา 10.30 – 12.30 น.
*ตามเวลาในประเทศไทย

☑️สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา
ติดต่อ : 081-349-7669
Line@ : @korpungun
เพื่อรับ ZOOM Meeting ID

▫️▫️▫️
ฟรี‼️ ไม่มีค่าใช้จ่าย แนะนำสำหรับ

1) ผู้ที่มีความสนใจที่จะเรียนต่อปริญญาตรีในอเมริกา
2) ผู้ที่สมัครเรียนต่อวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีในอเมริกาไว้แล้ว และต้องการเตรียมตัวก่อนเริ่มเรียน
3) นักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนที่กำลังศึกษาต่อในระดับปี 1-2 ในอเมริกา กำลังมองหาสถาบันเพื่อโอนย้ายเข้ารับการศึกษาต่อ

⭐️ ผู้ร่วมแบ่งปันข้อมูล
คำแนะนำ และตอบคำถาม

1) คุณ Thalia R. Saplad
ธาเลีย – ผู้อำนวยการด้านการสรรหานักศึกษานานาชาติ จาก Edmonds College

2) คุณ Lisa Hirayama
ลิซ่า – ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการสมัครเรียนของนักเรียนนานาชาติ จาก Seattle Pacific University

3) Kanpong Thaweesuk
กันต์ – ผู้ก่อตั้ง บจก. ก้อปันกัน ให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศ และเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

4) Suchansinee Jongpermwattanpol
ซาซ่า – ศิษย์เก่า อดีตคณะกรรมการบริหาร (The Executive Board) ด้านการเงินและงบประมาณกิจกรรมนักศึกษา ประจำ Edmonds College *ปัจจุบันโอนศึกษาต่อด้าน Business Economics ที่ Washington State University

รายละเอียดเพิ่มเติม📍
korpungun.com/event/edmonds-spu-webinar

▫️▫️▫️
Photo Credits : Edmonds College, Seattle Pacific University

#ก้อปันกัน #korpungun #เรียนต่ออเมริกา #StudyinUSA #EdmondsCollege #CommunityCollege #HighSchoolCompletion #UniversityTransfer #SPU #SeattlePacificUniversity
ก้อปันกัน ร่วมกับเจ้าหน้าที่วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย และศิษย์เก่า มีข้อมูลและคำแนะนำเชิงลึกเกี่ยวกับการเรียนต่อปริญญาตรีในอเมริกา หลักสูตร 2+2 University Transfer, High School Completion มาแชร์ให้คุณรับฟังและสอบถาม ภายในงานสัมมนาออนไลน์แนะแนวเรียนต่อ Edmonds College และ Seattle Pacific University ผ่านโปรแกรม ZOOM ถึงที่บ้าน 🗓 เสาร์ที่ 14 พ.ย. 2020 เวลา 10.30 – 12.30 น. *ตามเวลาในประเทศไทย ☑️สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา ติดต่อ : 081-349-7669 [email protected] : @korpungun เพื่อรับ ZOOM Meeting ID ▫️▫️▫️ ฟรี‼️ ไม่มีค่าใช้จ่าย แนะนำสำหรับ 1) ผู้ที่มีความสนใจที่จะเรียนต่อปริญญาตรีในอเมริกา 2) ผู้ที่สมัครเรียนต่อวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีในอเมริกาไว้แล้ว และต้องการเตรียมตัวก่อนเริ่มเรียน 3) นักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนที่กำลังศึกษาต่อในระดับปี 1-2 ในอเมริกา กำลังมองหาสถาบันเพื่อโอนย้ายเข้ารับการศึกษาต่อ ⭐️ ผู้ร่วมแบ่งปันข้อมูล คำแนะนำ และตอบคำถาม 1) คุณ Thalia R. Saplad ธาเลีย – ผู้อำนวยการด้านการสรรหานักศึกษานานาชาติ จาก Edmonds College 2) คุณ Lisa Hirayama ลิซ่า – ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการสมัครเรียนของนักเรียนนานาชาติ จาก Seattle Pacific University 3) Kanpong Thaweesuk กันต์ – ผู้ก่อตั้ง บจก. ก้อปันกัน ให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศ และเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ 4) Suchansinee Jongpermwattanpol ซาซ่า – ศิษย์เก่า อดีตคณะกรรมการบริหาร (The Executive Board) ด้านการเงินและงบประมาณกิจกรรมนักศึกษา ประจำ Edmonds College *ปัจจุบันโอนศึกษาต่อด้าน Business Economics ที่ Washington State University รายละเอียดเพิ่มเติม📍 korpungun.com/event/edmonds-spu-webinar ▫️▫️▫️ Photo Credits : Edmonds College, Seattle Pacific University #ก้อปันกัน #korpungun #เรียนต่ออเมริกา #StudyinUSA #EdmondsCollege #CommunityCollege #HighSchoolCompletion #UniversityTransfer #SPU #SeattlePacificUniversity
New‼️เรียนและทำงานที่แคนาดา 🇨🇦
หลักสูตร Social Media Professional 😍

ส่วนหนึ่งของ Digital Marketing Programs หลักสูตร Diploma ใหม่ล่าสุดของทางสถาบัน Greystone College ประเทศแคนาดา ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะด้านการสื่อสาร, การตลาดบนโซเชียลมีเดีย, การสร้างแบรนด์, การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ รวมถึงค้นพบวิธีใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์โซเชียลมีเดีย เพื่อพัฒนาแนวทางการวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล และอื่นๆ อีกมากมาย

🗓 ระยะเวลาในการเรียน
- Academic Only = 48 สัปดาห์
- Academic + Co-op = 88 สัปดาห์

✨ ค่าเล่าเรียน
- Academic Only = $ 8,822 CAD
- Academic + Co-op = $ 9,200 CAD

รายละเอียดเพิ่มเติม📍
korpungun.com/partnership/greystone-college-canada

▫️▫️▫️
☑️ สนใจเรียนต่อแคนาดา
ติดต่อ : 081-349-7669 
Line@ : @korpungun

▫️▫️▫️
Photo Credits : Tracy Le Blanc from Pexels, Greystone College

#ก้อปันกัน #KorPunGun #GreystoneCollege #ILSC #เรียนต่อแคนาดา #StudyinCanada #Diploma #Coop
New‼️เรียนและทำงานที่แคนาดา 🇨🇦 หลักสูตร Social Media Professional 😍 ส่วนหนึ่งของ Digital Marketing Programs หลักสูตร Diploma ใหม่ล่าสุดของทางสถาบัน Greystone College ประเทศแคนาดา ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะด้านการสื่อสาร, การตลาดบนโซเชียลมีเดีย, การสร้างแบรนด์, การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ รวมถึงค้นพบวิธีใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์โซเชียลมีเดีย เพื่อพัฒนาแนวทางการวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล และอื่นๆ อีกมากมาย 🗓 ระยะเวลาในการเรียน - Academic Only = 48 สัปดาห์ - Academic + Co-op = 88 สัปดาห์ ✨ ค่าเล่าเรียน - Academic Only = $ 8,822 CAD - Academic + Co-op = $ 9,200 CAD รายละเอียดเพิ่มเติม📍 korpungun.com/partnership/greystone-college-canada ▫️▫️▫️ ☑️ สนใจเรียนต่อแคนาดา ติดต่อ : 081-349-7669 [email protected] : @korpungun ▫️▫️▫️ Photo Credits : Tracy Le Blanc from Pexels, Greystone College #ก้อปันกัน #KorPunGun #GreystoneCollege #ILSC #เรียนต่อแคนาดา #StudyinCanada #Diploma #Coop
“ทำในสิ่งที่คุณรัก และทำมันให้ดี”
เรียนต่อ ป.ตรี ใน Vancouver 🇨🇦
>>>> Douglas College 🏫

คุณจะได้รับอะไรที่มากกว่าแค่ความรู้ในด้านวิชาการ เพราะใบปริญญาที่วิทยาลัยมอบให้นั้นสามารถนำไปใช้งานได้จริง คุณจะได้รับความรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ผ่านโปรเจ็กต์งานวิจัยและอื่น ๆ อีกมากมาย

สาขาวิชาที่เปิดสอน ✏️

🔹 Accounting
🔹 Management
🔹 Performing Arts
🔹 Financial Services
🔹 Applied Psychology
🔹 Applied Criminology
🔹 Child and Youth Care
🔹 Business Administration

เมื่อคุณเรียนจบ และตั้งใจที่จะสมัครงาน ประสบการณ์ดังกล่าวจะช่วยสร้างความประทับใจให้กับบริษัทที่คุณสนใจได้อย่างแน่นอน 😉

รายละเอียดเพิ่มเติม 🍁
korpungun.com/partnership/douglas-college

▫️▫️▫️
☑️ สนใจเรียนต่อแคนาดา
ติดต่อ : 081-349-7669 
Line@ : @korpungun

▫️▫️▫️
Photo Credits : Douglas College

#ก้อปันกัน #Korpungun #DouglasCollege #StudyinCanada #เรียนต่อแคนาดา #ปริญญาตรีแคนาดา
“ทำในสิ่งที่คุณรัก และทำมันให้ดี” เรียนต่อ ป.ตรี ใน Vancouver 🇨🇦 >>>> Douglas College 🏫 คุณจะได้รับอะไรที่มากกว่าแค่ความรู้ในด้านวิชาการ เพราะใบปริญญาที่วิทยาลัยมอบให้นั้นสามารถนำไปใช้งานได้จริง คุณจะได้รับความรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ผ่านโปรเจ็กต์งานวิจัยและอื่น ๆ อีกมากมาย สาขาวิชาที่เปิดสอน ✏️ 🔹 Accounting 🔹 Management 🔹 Performing Arts 🔹 Financial Services 🔹 Applied Psychology 🔹 Applied Criminology 🔹 Child and Youth Care 🔹 Business Administration เมื่อคุณเรียนจบ และตั้งใจที่จะสมัครงาน ประสบการณ์ดังกล่าวจะช่วยสร้างความประทับใจให้กับบริษัทที่คุณสนใจได้อย่างแน่นอน 😉 รายละเอียดเพิ่มเติม 🍁 korpungun.com/partnership/douglas-college ▫️▫️▫️ ☑️ สนใจเรียนต่อแคนาดา ติดต่อ : 081-349-7669 [email protected] : @korpungun ▫️▫️▫️ Photo Credits : Douglas College #ก้อปันกัน #Korpungun #DouglasCollege #StudyinCanada #เรียนต่อแคนาดา #ปริญญาตรีแคนาดา
#โปรเด็ด #อย่าเอ็ดไป 😁
#เรียนต่อแคนาดา กับ ILAC 🇨🇦
พร้อมรับโปรโมชั่นเดือนตุลาคมสุดคุ้ม ทั้งสำหรับการเรียนแบบออฟไลน์ ออนไลน์ และแบบผสมผสาน ประกอบด้วย

⭐️PRO 1 : ILAC International College มีส่วนลดพิเศษ! สำหรับ 3 หลักสูตร ได้แก่

- Service Excellence with co-op (48 สัปดาห์) ลดเหลือ $4,000 CAD
- Sales & Marketing with co-op (92 สัปดาห์) ลดเหลือ $6,000 CAD
- Business Administration with co-op (92 สัปดาห์) ลดเหลือ $6,000 CAD

⭐️PRO 2 : ILAC KISS Online Class
- ลงทะเบียน 6 สัปดาห์ +ฟรี 2 สัปดาห์
- ลงทะเบียน 8 สัปดาห์ +ฟรี 4 สัปดาห์

⭐️PRO 3 : ILAC 50 50
สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มเรียน ILAC KISS Online Class ก่อน 50% ระหว่างอยู่ในไทย และเดินทางไปเรียนต่อที่แคนาดากับ ILAC Intensive Program อีก 50% ในราคาประหยัด

เงื่อนไข✏️
- สำหรับนักเรียนใหม่
- สมัครเรียนภายใน ตุลาคม 2020
- เริ่มเรียนภายใน มกราคม 2021 สำหรับ PRO 1 และ PRO 2 ส่วนสำหรับ PRO 3 เริ่มเรียนภายใน ธันวาคม 2020

☑️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ : 081-349-7669
Line@ : @korpungun

▫️▫️▫️
Photo Credits : ILAC, Andre Furtado from Pexels

#ก้อปันกัน #KorPunGun #ILAC #เรียนต่อแคนาดา #เรียนภาษาที่แคนาดา #StudyinCanada #UniversityPathway #CoOp #เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
#โปรเด็ด #อย่าเอ็ดไป 😁 #เรียนต่อแคนาดา กับ ILAC 🇨🇦 พร้อมรับโปรโมชั่นเดือนตุลาคมสุดคุ้ม ทั้งสำหรับการเรียนแบบออฟไลน์ ออนไลน์ และแบบผสมผสาน ประกอบด้วย ⭐️PRO 1 : ILAC International College มีส่วนลดพิเศษ! สำหรับ 3 หลักสูตร ได้แก่ - Service Excellence with co-op (48 สัปดาห์) ลดเหลือ $4,000 CAD - Sales & Marketing with co-op (92 สัปดาห์) ลดเหลือ $6,000 CAD - Business Administration with co-op (92 สัปดาห์) ลดเหลือ $6,000 CAD ⭐️PRO 2 : ILAC KISS Online Class - ลงทะเบียน 6 สัปดาห์ +ฟรี 2 สัปดาห์ - ลงทะเบียน 8 สัปดาห์ +ฟรี 4 สัปดาห์ ⭐️PRO 3 : ILAC 50 50 สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มเรียน ILAC KISS Online Class ก่อน 50% ระหว่างอยู่ในไทย และเดินทางไปเรียนต่อที่แคนาดากับ ILAC Intensive Program อีก 50% ในราคาประหยัด เงื่อนไข✏️ - สำหรับนักเรียนใหม่ - สมัครเรียนภายใน ตุลาคม 2020 - เริ่มเรียนภายใน มกราคม 2021 สำหรับ PRO 1 และ PRO 2 ส่วนสำหรับ PRO 3 เริ่มเรียนภายใน ธันวาคม 2020 ☑️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : 081-349-7669 [email protected] : @korpungun ▫️▫️▫️ Photo Credits : ILAC, Andre Furtado from Pexels #ก้อปันกัน #KorPunGun #ILAC #เรียนต่อแคนาดา #เรียนภาษาที่แคนาดา #StudyinCanada #UniversityPathway #CoOp #เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

ติดตามเรา

FAQ

คำถามที่พบบ่อย

ก้อปันกันออนไลน์อิงลิช คืออะไร?

ก้อปันกันออนไลน์อิงลิช มีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์มากมายแนะนำ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนที่หลากหลาย โดยคอร์สเรียนของเราเป็นคอร์สเรียนที่ใช้หลักสูตรและสอนโดยสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำในต่างประเทศ

สำหรับตัวเลือกสถาบันทั้งหมดที่เปิดสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ ท่านสามารถดูได้ที่นี่ โดยสามารถใช้ tab คัดกรอง 

การใช้ Tab คัดกรอง 

 • ALL สำหรับตัวเลือกสถาบันทั้งหมด
 • NATIVE สำหรับสถาบันที่ผู้สอนเป็น Native Speakers
 • PHILIPPINES สำหรับสถาบันที่ผู้สอนเป็นครูชาวฟิลิปปินส์

และคลิกบน logo ของสถาบันที่สนใจ เพื่อเข้าไปศึกษาข้อมูลและรายละเอียดของคอร์สเรียน ตลอดจนค่าใช้จ่ายได้

เลือกคอร์สเรียนอย่างไรดี?
วิธีที่ 1: สำหรับผู้ที่มีสะดวก หาข้อมูลตัวเลือกทั้งหมดด้วยตนเอง

เบื้องต้น ท่านสามารถศึกษาตัวเลือกคอร์สเรียนของหลักสูตร ได้ในหน้า คอร์สเรียนทั้งหมด ซึ่งเราได้ทำตารางเปรียบเทียบตัวเลือกต่างๆ แบ่งตามหมวดหมู่ของหลักสูตรไว้ให้ดังนี้

 • General ESL: หลักสูตรเพื่อการฝึกฝนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานทั่วไป ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน-สูง สำหรับผู้เรียนอายุ 15 ปี+
 • Junior ESL: หลักสูตรเพื่อการฝึกฝนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานทั่วไป ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน-สูง สำหรับเด็กอายุ 4-14 ปี
 • Test Prep: หลักสูตรเพื่อการเตรียมสอบ IELTS, TOEFL หรือ TOEIC 
 • Academic English: หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ เพื่อการเตรียมศึกษาต่อ
 • Business English: หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน การสัมภาษณ์งาน
 • Special Courses: คอร์สเรียนพิเศษ เฉพาะทางอื่นๆ

เมื่อเจอตัวเลือกสถาบันและคอร์สเรียนที่ถูกใจแล้ว ท่านสามารถคลิกปุ่ม “เพิ่มเติม” ในตารางเปรียบเทียบ หรือปุ่ม “ข้อมูลเพิ่มเติม” ใน tab ทางด้านล่างของตารางเปรียบเทียบ ซึ่งจะมีรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนคอร์สออนไลน์ของสถาบันนั้นๆ

วิธีที่ 2: สำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดเวลา เลือกจากคอร์สเรียนแนะนำ

ท่านสามารถเข้าไปยังหน้า คอร์สเรียนแนะนำ และใช้เครื่องมือ “กรอง” ในการระบุเงื่อนไขที่ต้องการ เพื่อให้ระบบแสดงผลคอร์สเรียนที่ตอบโจทย์เงื่อนไขและความต้องการของท่านได้ โดยที่ท่านสามารถคัดกรองได้จากหมวดหมู่ดังนี้

1) สถาบัน, 2) อายุของผู้เรียน, 3) คอร์สเรียน, 4) ระดับภาษาอังกฤษ, 5) ทักษะที่ต้องการพัฒนา, 6) รูปแบบการเรียน, 7) วันเรียน, 8) เวลาเรียน, 9) ครูผู้สอน, 10) เรียนและจ่ายรายเดือนได้, และ 11) ราคา

วิธีที่ 3: สำหรับผู้ที่ต้องการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับคำปรึกษา

สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการเลือกคอร์สเรียน
 1. พิจารณาระดับภาษาอังกฤษของผู้เรียนว่าอยู่ในระดับใด 

หากไม่แน่ใจว่าทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนอยู่ในระดับ สามารถทำแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษออนไลน์ ของเราได้ฟรี ! เพื่อการประเมินระดับภาษาอังกฤษในเบื้องต้น

หากระดับภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน (CEFR A2-B1) เราจะแนะนำให้เรียนคอร์สเรียน General ESL หรือ Junior ESL เพื่อปรับพื้นฐานก่อน

 1. ตอบคำถามว่าด้วย วัตถุประสงค์ของการเรียน

หากมีพื้นฐานที่ดีแล้ว (เทียบเท่า CEFR B1/B2 ขึ้นไป) ท่านอาจจะเลือกลงเรียนคอร์สที่จะตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะทางได้ เช่น เพื่อการทำงาน เพื่อเตรียมสัมภาษณ์งาน เพื่อการศึกษาต่อ หรือเพื่อการเตรียมสอบ TOEFL, IELTS และ TOEIC เป็นต้น

 1. พิจารณางบประมาณ

ท่านมีงบประมาณเท่าไหร่และระยะเวลามากน้อยแค่ไหน สำหรับการเรียนและพัฒนาภาษาอังกฤษ? คอร์สเรียนออนไลน์ของเรา ราคาเริ่มต้นที่ประมาณ 2,000 บาท ต่อเดือน โดยท่านสามารถเลือกดูราคาของคอร์สเรียนที่แนะนำได้ที่นี่

 1. พิจารณาเงื่อนไขในการเรียน

พิจารณาเงื่อนไขในการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ของผู้เรียน เพื่อเลือกคอร์สเรียนที่เหมาะสม เช่น สะดวกเรียนในวันใดบ้าง? ช่วงเวลาใด? ต้องการเรียนตัวต่อตัว? ต้องการเรียนกลุ่ม? ต้องการเรียนกับครู native หรือครูชาวฟิลิปปินส์? 

ในเบื้องต้นท่านสามารถศึกษาจากตารางเปรียบเทียบคอร์สเรียนที่เราได้เตรียมไว้ให้ได้ที่ คอร์สเรียนทั้งหมด 

ชำระค่าใช้จ่ายได้อย่างไรบ้าง?

2 ช่องทางการชำระเงิน ได้แก่

  1. ชำระด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัท
  2. ชำระด้วยการตัดบัญชีจากบัตรเครดิต: สำหรับยอดค่าใช้จ่ายที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท) ทั้งนี้หากยอดไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท สามารถผ่อนชำระได้ 3 เดือน ดอกเบี้ย 0% และสำหรับยอดค่าใช้จ่ายที่ไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท สามารถผ่อนชำระได้ 6 เดือน ดอกเบี้ย 0% 

 

 

พื้นฐานภาษาอังกฤษอ่อน เรียนได้ไหม?

ทางโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับระดับภาษาของนักเรียน โดยก่อนการเริ่มเรียนจะมีทดสอบระดับภาษาก่อนเพื่อประเมิณระดับภาษาอังกฤษของนักเรียน ดังนั้น หากผู้เรียนพื้นฐานไม่ดี ไม่ต้องกังวล ครูที่สอนมีประสบการณ์สอนนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐาน หรือพื้นฐานไม่เเข็งแรงอยู่แล้ว

สิ่งที่ผู้เรียนต้องทำ คือ ตั้งใจและมีวินัยในการเข้าเรียนให้สม่ำเสมอและต่อเนื่อง เท่านั้นเอง พื้นฐานไม่แข็งแรง ไม่ใช่อุปสรรคในการเรียนอย่างแน่นอน

ผู้สอนคอร์สเรียนออนไลน์ของเราเป็นใคร?

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ของเราทั้งหมด สอนโดยครูสอนภาษาอังกฤษอาชีพในต่างประเทศ ที่มีมาตรฐาน ประสบการณ์และความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง

ต้องใช้เวลาเรียนนานแค่ไหน?

ระยะเวลาของคอร์สเรียนโดยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับระดับภาษาพื้นฐาน และเป้าหมายที่ผู้เรียนแต่ละคน สถาบันส่วนใหญ่นักเรียนสามารถเรียนได้ขั้นต่ำที่ 1 สัปดาห์ และสูงสุด 1 ปี 

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นทางเราแนะนำให้ ผู้เรียนลงเรียนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 4-8 สัปดาห์ เพื่อความต่อเนื่องในการเรียน และการพัฒนาที่จะเริ่มเห็นผลได้

เริ่มเรียนได้เมื่อไหร่? เรียนวันไหน? เรียนกี่โมง?

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับก้อปันกัน เรามีตัวเลือกที่หลากหลายให้เหมาะกับความต้องการของผู้เรียน โดยส่วนใหญ่หากผู้เรียนชำระเงินแล้ว จะสามารถเริ่มเรียนได้ในทุกๆ วันจันทร์ 

และเรามีสถาบันที่ชำระเงินแล้ว สามารถเริ่มเรียนได้เลยในวันถัดไป เรียนได้ทุกวัน เลือกเวลาเรียนได้ 24 ชั่วโมง รวมถึงตัวเลือกสถาบันที่เรียนแค่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

ทั้งนี้ โดยส่วนใหญ่ ผู้เรียนจะสามารถเลือกเวลาเรียนที่เหมาะสมกับเงื่อนไขของตัวเองได้