เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

ก้อปันกันออนไลน์อิงลิช

ก้อปันกันออนไลน์อิงลิช คือ

ศูนย์รวมคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ โดยสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำในต่างประเทศ จากทั่วทุกมุมโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา และฟิลิปปินส์ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับเรา รารับประกัน

 • ผู้เรียนจะได้ฝึกพูด อภิปรายในชั้นเรียน และจะได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างเห็นผล
 • สอนโดยครูผู้มืออาชีพ ผ่านการฝึกอบรมด้านการสอนภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล
 • มีคลาสเรียนทั้งรูปแบบตัวต่อตัว (1:1) และเรียนกลุ่มร่วมกับเพื่อนต่างชาติให้เลือก
 • มีตัวเลือกคอร์สเรียนที่จะตอบโจทย์ความต้องการและความสนใจที่หลากหลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานทั่วไป
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ
ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
หลักสูตรพิเศษแนะนำ

ทำไมต้องเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ?

 1. ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยการฝึกใช้งานจริง
 2. เรียนได้ทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องเดินทาง
 3. การเตรียมความพร้อมก่อนไปต่างประเทศ
 4. ความต่อเนื่องด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
 5. ราคาที่เข้าถึงได้ และความยืดหยุ่นเลือกเวลาเรียนได้

5 เหตุผลหลักนี้ทำให้การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวก ไม่ต้องเดินทางไปยังสถาบัน เพื่อเข้าถึงคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ [อ่านต่อ]

สถาบันสอนภาษาอังกฤษออนไลน์

ก้อปันกันได้รวบรวมโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำในประเทศฟิลิปปินส์ อังกฤษ อเมริกาและแคนาดามาไว้ให้คุณได้เลือกเรียนสดๆ โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ

หลักสูตร General English

หลักสูตร General English สำหรับผู้เรียนอายุ 15 ปี​ + ฝึกฝน พัฒนาทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานทั่วไป อาทิ ใช้งานในชีวิตประจำวัน การสนทนา การเดินทางท่องเที่ยว เปิดสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงระดับสูง เป็นหลักสูตรสำหรับการเตรียมตัวก่อนที่จะศึกษาในหลักสูตรที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ผู้เรียนจะได้เพิ่มพูนความถนัดและความคุ้นชินกับการใช้ภาษาอังกฤษ ตลอดจนการพัฒนาทักษะการสื่อสารข้ามความแตกต่างทางวัฒนธรรม

ตารางเปรียบเทียบ
หลักสูตร General English

ครูผู้สอน

ครูฟิลิปปินส์

ครูฟิลิปปินส์

ครูฟิลิปปินส์

ครูฟิลิปปินส์

ครู Native

ครู Native

ครู Native

อายุที่เริ่มเรียนได้

15 ปี+

18 ปี+

15 ปี+

15 ปี+

16 ปี+

14 ปี+

16 ปี+

ระยะเวลา

การเรียนต่อครั้ง

40 นาที

25 นาที
หรือ
50 นาที

ตัวต่อตัว 25 นาที

หรือ
กลุ่ม  45 นาที

25 นาที
หรือ
50 นาที

90 นาที

180 นาที

60 นาที

วันที่
เลือกเรียนได้

Fixed Schedule
จันทร์ - ศุกร์
หรือ
Free Booking
จันทร์ - เสาร์

จันทร์ - ศุกร์,
จันทร์ + พฤหัส
หรือ  พุธ + ศุกร์

จันทร์ - อาทิตย์

จันทร์ - อาทิตย์

จันทร์ - ศุกร์

จันทร์ - ศุกร์

จันทร์ - ศุกร์

เวลา
ที่เลือกเรียนได้

06:00 - 22:00

08:00 - 21:00

07:00 - 21:00

เลือกได้ 24 ชม.

06:00, 10:00
14:00, 18:00
22:00

19:30 - 22:30
หรือ
08:00 - 11:00

13:00, 16:00, 19:00, 20:00, 22:00

คาบเรียน

ต่อสัปดาห์

4 - 5 ครั้ง

2 หรือ 5 ครั้ง

9 ครั้ง

4 - 5 ครั้ง

5 ครั้ง

5 ครั้ง

5 ครั้ง

ราคาเริ่มต้น
ต่อ 4 สัปดาห์

2,900 บาท

1,980 บาท

2,650 บาท

2,970 บาท

15,450 บาท

15,410 บาท

9,590 บาท

จำนวนนักเรียน
ต่อคลาส

1 คน

1 คน
ถ้า Speed ESL
จะมี  4 คน 1 คลาส

คลาสตัวต่อตัว,
คลาสกลุ่ม
(4-8 คน)
คลาสพิเศษ
(1-16 คน)

1 คน

6 - 8 คน

12 - 15 คน

5 - 10 คน

โปรแกรม
ที่ใช้ในการเรียน

ZOOM

SKYPE

Web Browser

Google Chrome
หรือ  App QQE

MS Team

ZOOM

ZOOM

มีรายงาน
หลังคาบเรียน

x


x

x

x

ทดลองเรียนฟรี

มี  1 ครั้ง
ครั้งละ  20 นาที

มี  1 ครั้ง
ครั้งละ  25 นาที

มี  2 ครั้ง
ตัวต่อตัว 25 นาที
+ กลุ่ม 45 นาที

มี  2 ครั้ง
ครั้งละ  25 นาที

เช็คกับเจ้าหน้าที่
ก้อปันกัน

เช็คกับเจ้าหน้าที่
ก้อปันกัน

เช็คกับเจ้าหน้าที่
ก้อปันกัน

11 Talk by Pines : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบตัวต่อตัวกับครูชาวฟิลิปปินส์ของ Pines สถาบันสอนภาษาชั้นนำในเมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับการรับรองจาก British Council เปิดสอนผู้เรียนวัย 15 ปี +

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตัวต่อตัว ได้ 2 รูปแบบ คือ

 • Fixed schedule (กำหนดเวลาเรียนตายตัว) วันจันทร์-ศุกร์ สัปดาห์ละ 3, 5 หรือ 10 คาบ (คาบละ 40 นาที)
 • Free booking (เลือกเวลาเรียนได้อิสระ) วันจันทร์-เสาร์ เดือนละ 12 หรือ 25 คาบ (คาบละ 40 นาที)
ข้อมูลเพิ่มเติม
API BECI เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตัวต่อตัว สอนโดยครูสอนภาษาอังกฤษประจำสถาบัน
API SPEAK : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

ฝึกฝน พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การพูดคุยสื่อสารตั้งแต่พื้นฐาน สำหรับบุคคลทั่วไปวัย 18 ปี + 2 รูปแบบ ได้แก่

1. API Speed ESL : เรียนแบบเข้มข้น เลือกรูปแบบการเรียนได้ ระหว่าง a) เรียนตัวต่อตัว 4 คาบ + คาบเรียนกลุ่ม 1 คาบ ต่อวัน หรือ b) เรียนตัวต่อตัว 5 คาบ ต่อวัน (คาบละ 50 นาที)

2. API General ESL : เรียนแบบยืดหยุ่น สามารถเลือกจำนวนคาบเรียนและเวลาได้ :

 • 2 ครั้งต่อสัปดาห์ – คาบละ 25 หรือ 50 นาที
 • 5 ครั้งต่อสัปดาห์ – คาบละ 25 หรือ 50 นาที
ข้อมูลเพิ่มเติม

Classlive : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

คอร์สเรียนออนไลน์แบบครอบคลุม (comprehensive) ฝึกฝน พูดคุยสื่อสารภาษาอังกฤษของ Classlive เปิดสอน 2 รูปแบบ ได้แก่

1. CL Comprehensive : เรียนคาบเรียนตัวต่อตัว (คาบละ 25 นาที) + คาบเรียนกลุ่มย่อย 4-8 คน (คาบละ 45 นาที) + คาบเรียนพิเศษ 16 คน (คาบละ 45 นาที)

2. Semi Comprehensive : เรียนคาบเรียนกลุ่มย่อย (คาบละ 45 นาที) + คาบเรียนพิเศษ (คาบละ 45 นาที)

ข้อมูลเพิ่มเติม
QQ English Online : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

QQ English มีวิชาเรียนให้เลือกมากมายตอบตามความต้องการของผู้เรียน อาทิ พื้นฐานแกรมม่า การอ่าน การฟัง การเขียน การพูด การออกเสียง เพื่อการเดินทาง ซึ่งเปิดสอน 2 รูปแบบ ได้แก่

 1. Online (1:1) Package – เรียนแบบตัวต่อตัวคาบละ 25 นาที สามารถเลือกเรียนได้วันละ 25, 50 หรือ 75 นาที เลือกเรียนได้ 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน
 2. Online Campus – เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบเข้มข้น เหมือนไปเรียนภาษาที่ประเทศฟิลิปปินส์ มีให้เลือกเรียนได้วันละ 4-10 คาบต่อวัน เรียนวันจันทร์-ศุกร์ มีการเรียนการสอนทั้งแบบตัวต่อตัวและกลุ่ม ร่วมกับเพื่อนต่างชาติ
ข้อมูลเพิ่มเติม
EC Virtual : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

EC Virtual รับผู้เรียนอายุ 16 ปี + แนะนำให้ผู้เรียนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่พอใช้งานในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้

 • เรียนวันละ 90 นาที สัปดาห์ละ 5 วัน โดยแบ่งเป็น session ละ 45 นาที และมีเบรค 10 นาทีระหว่าง session
 • สอนโดยครูอาชีพ native speaker ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ EC ที่มีมาตรฐาน
 • เรียนร่วมกับเพื่อนนักเรียนกลุ่มเล็ก 6-8 คนต่อชั้นเรียน จากนานาประเทศ
 • ใช้แบบเรียนของ National Geographic Learning 
ข้อมูลเพิ่มเติม
ILAC KISS : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

หลักสูตร General ESL พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานทั่วไป สอนสด โดยครู native ชาวแคนาดา ของ ILAC สถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำในประเทศแคนาดา รับผู้เรียนอายุ 14 ปี +

 • เรียนวันจันทร์ศุกร์ วันละ 3 ชม. : ในหนึ่งสัปดาห์ประกอบด้วยการเรียนออนไลน์ในชั้นเรียน 20 ชมและการทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง (self-study) 10 ชม.
 • มีนักเรียนประมาณ 12-15 คน ต่อชั้นเรียน
 • สอนโดยครู native speakers ของสถาบัน ILAC มาตรฐานเดียวกันกับการเดินทางไปเรียนที่แคนาดา
ข้อมูลเพิ่มเติม
Oxford International Schools : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

หลักสูตร General ESL โดย Oxford International Schools Virtual สอนโดยครูในอังกฤษ อเมริกาและแคนาดา ที่มีประกาศนียบัตรรับรองการสอน EFL (English as a Foreign Language) เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกภาษาอังกฤษสำหรับการใช้งานทั่วไป  

สำหรับ Adults (16 ปี +) เรียน 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (60 นาทีต่อวัน และ 5 วันต่อสัปดาห์) มีผู้เรียน 5-10 คนต่อชั้นเรียนจากนานาประเทศ และสามารถเลือกเรียนตัวต่อตัวได้สัปดาห์ละ 1, 2, 3 คาบ หรือมากกว่าได้

ข้อมูลเพิ่มเติม
11 Talk by Pines

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบตัวต่อตัวกับครูชาวฟิลิปปินส์ของ Pines สถาบันสอนภาษาชั้นนำในเมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับการรับรองจาก British Council เปิดสอนผู้เรียนวัย 15 ปี +

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตัวต่อตัว ได้ 2 รูปแบบ คือ

 • Fixed schedule (กำหนดเวลาเรียนตายตัว) วันจันทร์-ศุกร์ สัปดาห์ละ 5 หรือ 10 คาบ (คาบละ 40 นาที)
 • Free booking (เลือกเวลาเรียนได้อิสระ) วันจันทร์-เสาร์ เดือนละ 15 คาบ (คาบละ  40 นาที)
ข้อมูลเพิ่มเติม
API BECI เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตัวต่อตัว สอนโดยครูสอนภาษาอังกฤษประจำสถาบัน
API SPEAK

ฝึกฝน พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การพูดคุยสื่อสารตั้งแต่พื้นฐาน สำหรับบุคคลทั่วไปวัย 18 ปี + 2 รูปแบบ ได้แก่

1. API Speed ESL : เรียนแบบเข้มข้น เลือกรูปแบบการเรียนได้ ระหว่าง a) เรียนตัวต่อตัว 4 คาบ + คาบเรียนกลุ่ม 1 คาบ ต่อวัน หรือ b) เรียนตัวต่อตัว 5 คาบ ต่อวัน (คาบละ 50 นาที)

2. API General ESL : เรียนแบบยืดหยุ่น สามารถเลือกจำนวนคาบเรียนและเวลาได้ 2 แบบ ได้แก่ a) 2 ครั้งต่อสัปดาห์ – คาบละ 25 หรือ 50 นาที และ b) 5 ครั้งต่อสัปดาห์ – คาบละ 25 หรือ 50 นาที

ข้อมูลเพิ่มเติม
Classlive

คอร์สเรียนออนไลน์แบบครอบคลุม (comprehensive) ฝึกฝน พูดคุยสื่อสารภาษาอังกฤษของ Classlive เปิดสอน 2 รูปแบบ ได้แก่

1. CL Comprehensive : เรียนคาบเรียนตัวต่อตัว (คาบละ 25 นาที) + คาบเรียนกลุ่มย่อย 4-8 คน (คาบละ 45 นาที) + คาบเรียนพิเศษ 16 คน (คาบละ 45 นาที)

2. Semi Comprehensive : เรียนคาบเรียนกลุ่มย่อย (คาบละ 45 นาที) + คาบเรียนพิเศษ (คาบละ 45 นาที)

ข้อมูลเพิ่มเติม
QQ English Online

QQ English มีวิชาเรียนให้เลือกมากมายตอบตามความต้องการของผู้เรียน อาทิ พื้นฐานแกรมม่า การอ่าน การฟัง การเขียน การพูด การออกเสียง เพื่อการเดินทาง ซึ่งเปิดสอน 2 รูปแบบ ได้แก่

 1. Online (1:1) Package – เรียนแบบตัวต่อตัวคาบละ 25 นาที สามารถเลือกเรียนได้วันละ 25, 50 หรือ 75 นาที เลือกเรียนได้ 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน
 2. Online Campus – เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบเข้มข้น เหมือนไปเรียนภาษาที่ประเทศฟิลิปปินส์ มีให้เลือกเรียนได้วันละ 4-10 คาบต่อวัน เรียนวันจันทร์-ศุกร์ มีการเรียนการสอนทั้งแบบตัวต่อตัวและกลุ่ม ร่วมกับเพื่อนต่างชาติ
ข้อมูลเพิ่มเติม
EC Virtual 

EC Virtual รับผู้เรียนอายุ 16 ปี + แนะนำให้ผู้เรียนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่พอใช้งานในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้

 • เรียนวันละ 90 นาที สัปดาห์ละ 5 วัน โดยแบ่งเป็น session ละ 45 นาที และมีเบรค 10 นาทีระหว่าง session
 • สอนโดยครูอาชีพ native speaker ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ EC ที่มีมาตรฐาน
 • เรียนร่วมกับเพื่อนนักเรียนกลุ่มเล็ก 6-8 คนต่อชั้นเรียน จากนานาประเทศ
 • ใช้แบบเรียนของ National Geographic Learning 
ข้อมูลเพิ่มเติม
ILAC KISS 

หลักสูตร General ESL พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานทั่วไป สอนสด โดยครู native ชาวแคนาดา ของ ILAC สถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำในประเทศแคนาดา รับผู้เรียนอายุ 14 ปี +

 • เรียนวันจันทร์ศุกร์ วันละ 3 ชม. : ในหนึ่งสัปดาห์ประกอบด้วยการเรียนออนไลน์ในชั้นเรียน 20 ชมและการทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง (self-study) 10 ชม.
 • มีนักเรียนประมาณ 12-15 คน ต่อชั้นเรียน
 • สอนโดยครู native speakers ของสถาบัน ILAC มาตรฐานเดียวกันกับการเดินทางไปเรียนที่แคนาดา
ข้อมูลเพิ่มเติม
Oxford International

หลักสูตร General ESL โดย Oxford International Schools Virtual สอนโดยครูในอังกฤษ อเมริกาและแคนาดา ที่มีประกาศนียบัตรรับรองการสอน EFL (English as a Foreign Language) เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกภาษาอังกฤษสำหรับการใช้งานทั่วไป  

สำหรับอายุ 16 ปี + เรียน 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (60 นาทีต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์) มีผู้เรียน 5-10 คนต่อชั้นเรียนจากนานาประเทศ และสามารถเลือกเรียนตัวต่อตัวได้สัปดาห์ละ 1, 2, 3 คาบ หรือมากกว่าได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตร Junior สำหรับเด็ก

หลักสูตร Junior หรือคอร์สเรียนออนไลน์ แนะนำสำหรับเด็กเล็ก อายุ 4-15 ปี ขึ้นเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและทักษะการสื่อสารจากการฝึกใช้งานจริง มีให้เลือกเรียนทั้งแบบตัวต่อตัวและกลุ่ม สอนโดยครู native หรือครูชาวฟิลิปปินส์มืออาชีพ ที่มีมาตรฐาน คุณภาพและประสบการณ์ในการสอนเด็กเล็ก

ตารางเปรียบเทียบ
หลักสูตร Junior ESL

ครูผู้สอน

ครูฟิลิปปินส์

ครูฟิลิปปินส์

ครูฟิลิปปินส์

ครูฟิลิปปินส์

ครู Native

อายุที่เริ่มเรียนได้

6 - 14 ปี

7 - 17 ปี

5 - 14 ปี

3 - 14 ปี

8 - 15 ปี

ระยะเวลา

การเรียนต่อครั้ง

40 นาที

25 นาที
หรือ
50 นาที

25 นาที

25 นาที
หรือ
50 นาที

60 นาที

วันที่
เลือกเรียนได้

Fixed Schedule
จันทร์ - ศุกร์
หรือ
Free Booking
จันทร์ - เสาร์

จันทร์ - ศุกร์,
จันทร์ + พฤหัส
หรือ  พุธ + ศุกร์

จันทร์ - อาทิตย์

จันทร์ - อาทิตย์

จันทร์ - ศุกร์

เวลา
ที่เลือกเรียนได้

06:00 - 22:00

08:00 - 21:00

07:00 - 21:00

เลือกได้ 24 ชม.

19:00

คาบเรียน

ต่อสัปดาห์

4 - 5 ครั้ง

2 หรือ 5 ครั้ง

4 ครั้ง

4 - 5 ครั้ง

2, 3 หรือ 5 ครั้ง

ราคาเริ่มต้น
ต่อ 4 สัปดาห์

2,900 บาท

1,980 บาท

2,830 บาท

2,970 บาท

8,220 บาท

จำนวนนักเรียน
ต่อคลาส

1 คน

1 คน

1 คน

1 คน

4 - 6 คน

โปรแกรม
ที่ใช้ในการเรียน

ZOOM

SKYPE

Web Browser

Google Chrome
หรือ  App QQE

ZOOM

มีรายงาน
หลังคาบเรียน

x

x

ทดลองเรียนฟรี

มี  1 ครั้ง
ครั้งละ  20 นาที

มี  1 ครั้ง
ครั้งละ  25 นาที

มี  1 ครั้ง
ครั้งละ 25 นาที

มี  2 ครั้ง
ครั้งละ  25 นาที

เช็คกับเจ้าหน้าที่
ก้อปันกัน

11 Talk by Pines : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (Junior Speaking) วัย 6-14 ปี แบบตัวต่อตัวกับครูชาวฟิลิปปินส์ ที่ผ่านการสอบและการอบรมเพื่อการสอนเตรียมสอบมาเป็นอย่างดี โดยสถาบันสอนภาษาชั้นนำในเมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับการรับรองจาก British Council

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตัวต่อตัว ได้ 2 รูปแบบ คือ

 • Fixed schedule (กำหนดเวลาเรียนตายตัว) วันจันทร์-ศุกร์ สัปดาห์ละ 3, 5 หรือ 10 คาบ (คาบละ 40 นาที)
 • Free booking (เลือกเวลาเรียนได้อิสระ) วันจันทร์-เสาร์ เดือนละ 12 หรือ 25 คาบ (คาบละ 40 นาที)
ข้อมูลเพิ่มเติม
API BECI เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตัวต่อตัว สอนโดยครูสอนภาษาอังกฤษประจำสถาบันAPI SPEAK : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

API Junior : หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับเด็ก 7-17 ปี ครูที่จะได้สอนหลักสูตรนี้ได้ต้องผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพการสอนเด็กมาแล้วเท่านั้น โปรแกรมนี้เรียนผ่านชั้นเรียนแบบตัวต่อตัว (1:1)

 • เลือกเรียนเวลาที่คุณต้องการ ในช่วงวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 น. ถึง 21.00 น.
 • สามารถเลือกจำนวนคาบเรียนและเวลาได้ 2 แบบ ได้แก่ a) 2 ครั้งต่อสัปดาห์ – คาบละ 25 นาที หรือ 50 นาที และ b) 5 ครั้งต่อสัปดาห์ – คาบละ 25 นาที หรือ 50 นาที
ข้อมูลเพิ่มเติม
Classlive : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

หลักสูตรการเรียนสำหรับเด็กวัย 5-14 ปี ของ Classlive เน้นไปที่การเรียนการสอนแบบตัวต่อตัว เพื่อการสร้างความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ การเรียนรู้ที่เป็นส่วนตัวและเหมาะสมกับช่วงวัย สามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
QQ English Online : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับเด็กอายุ 4-15 ปี โดยผู้เรียนจะสามารถเลือกรูปแบบการเรียนได้ 2 ตัวเลือก ได้แก่

 1. Online (1:1) Package : เรียนแบบตัวต่อตัวคาบละ 25 นาที สามารถเลือกเรียนได้วันละ 25, 50 หรือ 75 นาที เลือกเรียนได้ 24 ชั่วโมง
 2. Online Campus : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบเข้มข้น เหมือนการไปเรียนภาษาที่ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งมีให้เลือกเรียนได้วันละ 8-10 คาบต่อวัน เรียนวันจันทร์-ศุกร์ มีการเรียนการสอนทั้งแบบตัวต่อตัวและกลุ่ม ร่วมกับเพื่อนต่างชาติ
ข้อมูลเพิ่มเติม
Oxford International : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

หลักสูตร General ESL สำหรับเด็กวัย 8-15 ปี สอนโดยครูในอังกฤษ อเมริกาและแคนาดา ที่มีประกาศนียบัตรรับรองการสอน EFL (English as a Foreign Language) เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกภาษาอังกฤษสำหรับการใช้งานทั่วไป

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้แบบสัปดาห์ละ 2, 3 หรือ 5 คาบต่อสัปดาห์ (คาบละ 60 นาที) มีผู้เรียน 4-6 คนต่อชั้นเรียนจากนานาประเทศ และสามารถเลือกเรียนตัวต่อตัวได้สัปดาห์ละ 1, 2, 3 คาบ หรือมากกว่าได้

ข้อมูลเพิ่มเติม
11 Talk by Pines

เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (Junior Speaking) วัย 6-14 ปี แบบตัวต่อตัวกับครูชาวฟิลิปปินส์ ที่ผ่านการสอบและการอบรมเพื่อการสอนเตรียมสอบมาเป็นอย่างดี โดยสถาบันสอนภาษาชั้นนำในเมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับการรับรองจาก British Council

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตัวต่อตัว ได้ 2 รูปแบบ คือ

 • Fixed schedule (กำหนดเวลาเรียนตายตัว) วันจันทร์-ศุกร์ สัปดาห์ละ 5 หรือ 10 คาบ (คาบละ 40 นาที)
 • Free booking (เลือกเวลาเรียนได้อิสระ) วันจันทร์-เสาร์ เดือนละ 15 คาบ (คาบละ 40 นาที)
ข้อมูลเพิ่มเติม
API BECI เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตัวต่อตัว สอนโดยครูสอนภาษาอังกฤษประจำสถาบันAPI SPEAK

API Junior : หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับเด็ก 7-17 ปี ครูที่จะได้สอนหลักสูตรนี้ได้ต้องผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพการสอนเด็กมาแล้วเท่านั้น โปรแกรมนี้เรียนผ่านชั้นเรียนแบบตัวต่อตัว (1:1)

 • เลือกเรียนเวลาที่คุณต้องการ ในช่วงวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 น. ถึง 21.00 น.
 • สามารถเลือกจำนวนคาบเรียนและเวลาได้ 2 แบบ ได้แก่ a) 2 ครั้งต่อสัปดาห์ – คาบละ 25 นาที หรือ 50 นาที และ b) 5 ครั้งต่อสัปดาห์ – คาบละ 25 นาที หรือ 50 นาที
ข้อมูลเพิ่มเติม
Classlive 

หลักสูตรการเรียนสำหรับเด็กวัย 5-14 ปี ของ Classlive เน้นไปที่การเรียนการสอนแบบตัวต่อตัว เพื่อการสร้างความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ การเรียนรู้ที่เป็นส่วนตัวและเหมาะสมกับช่วงวัย สามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
QQ English Online

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับเด็กอายุ 4-15 ปี โดยผู้เรียนจะสามารถเลือกรูปแบบการเรียนได้ 2 ตัวเลือก ได้แก่

 1. Online (1:1) Package : เรียนแบบตัวต่อตัวคาบละ 25 นาที สามารถเลือกเรียนได้วันละ 25, 50 หรือ 75 นาที เลือกเรียนได้ 24 ชั่วโมง
 2. Online Campus : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบเข้มข้น เหมือนการไปเรียนภาษาที่ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งมีให้เลือกเรียนได้วันละ 8-10 คาบต่อวัน เรียนวันจันทร์-ศุกร์ มีการเรียนการสอนทั้งแบบตัวต่อตัวและกลุ่ม ร่วมกับเพื่อนต่างชาติ
ข้อมูลเพิ่มเติม
Oxford International

หลักสูตร General ESL สำหรับเด็กวัย 8-15 ปี สอนโดยครูในอังกฤษ อเมริกาและแคนาดา ที่มีประกาศนียบัตรรับรองการสอน EFL (English as a Foreign Language) เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกภาษาอังกฤษสำหรับการใช้งานทั่วไป

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้แบบสัปดาห์ละ 2, 3 หรือ 5 คาบต่อสัปดาห์ (คาบละ 60 นาที) มีผู้เรียน 4-6 คนต่อชั้นเรียนจากนานาประเทศ และสามารถเลือกเรียนตัวต่อตัวได้สัปดาห์ละ 1, 2, 3 คาบ หรือมากกว่าได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรเตรียมสอบ

หลักสูตรการเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ โดยที่ผู้เรียนสามารถเลือกได้ว่าต้องการเตรียมตัวสอบข้อสอบวัดระดับภาษาประเภทใด เช่น IELTS, TOEFL หรือ TOEIC คอร์สเรียนนี้ สอนโดยครูต่างชาติที่สอนภาษาอังกฤษเป็นอาชีพ และได้ผ่านการฝึกอบรม ตลอดจนการทกแบบทดสอบจริงมาแล้ว นอกจากจะได้เตรียมตัวเพื่ออัพผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ต้องการแล้ว ผู้เรียนจะได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษจริงกับชาวต่างชาติในการเรียนอีกด้วย

ตารางเปรียบเทียบ
หลักสูตร Test Preparation

หลักสูตร
ที่เปิดสอน

IELTS / TOEIC
TOEFL

IELTS

IELTS / TOEIC

IELTS / TOEIC

IELTS

IELTS

ครูผู้สอน

ครูฟิลิปปินส์

ครูฟิลิปปินส์

ครูฟิลิปปินส์

ครูฟิลิปปินส์

ครู Native

ครู Native

อายุที่เริ่มเรียนได้

6 ปี+

18 ปี+

15 ปี+

14 ปี+

14 ปี+

16 ปี+

ระยะเวลา

การเรียนต่อครั้ง

40 นาที
หรือ  20 นาที

50 นาที

ตัวต่อตัว 25 นาที

หรือ
กลุ่ม  45 นาที

25 นาที
หรือ
50 นาที

180 นาที

60 นาที

วันที่
เลือกเรียนได้

Fixed Schedule
จันทร์ - ศุกร์
หรือ
Free Booking
จันทร์ - เสาร์

จันทร์ - ศุกร์,
จันทร์ + พฤหัส
หรือ  พุธ + ศุกร์

จันทร์ - อาทิตย์

จันทร์ - อาทิตย์

จันทร์ - ศุกร์

จันทร์ - ศุกร์

เวลา
ที่เลือกเรียนได้

06:00 - 22:00

08:00 - 21:00

07:00 - 21:00

เลือกได้ 24 ชม.

19:30 - 22:30
หรือ
08:00 - 11:00

13:00, 16:00, 19:00, 20:00, 22:00

คาบเรียน

ต่อสัปดาห์

4 - 5 ครั้ง

2 หรือ 5 ครั้ง

9 ครั้ง

4 - 5 ครั้ง

5 ครั้ง

5 ครั้ง

ราคาเริ่มต้น
ต่อ 4 สัปดาห์

4,160 บาท

6,600 บาท

4,060 บาท

2,970 บาท

15,410 บาท

9,240 บาท

จำนวนนักเรียน
ต่อคลาส

1 คน

1 คน

คลาสตัวต่อตัว,
คลาสกลุ่ม
(4-8 คน)
คลาสพิเศษ
(1-16 คน)

1 คน

12 - 15 คน

5 - 10 คน

โปรแกรม
ที่ใช้ในการเรียน

ZOOM

SKYPE

Web Browser

Google Chrome
หรือ  App QQE

ZOOM

ZOOM

มีรายงาน
หลังคาบเรียน

x

x

x

ทดลองเรียนฟรี

มี  1 ครั้ง
ครั้งละ  20 นาที

มี  1 ครั้ง
ครั้งละ  25 นาที

มี  2 ครั้ง
ตัวต่อตัว 25 นาที
+ กลุ่ม 45 นาที

มี  2 ครั้ง
ครั้งละ  25 นาที

เช็คกับเจ้าหน้าที่
ก้อปันกัน

เช็คกับเจ้าหน้าที่
ก้อปันกัน

11 Talk by Pines : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

เรียนเตรียมสอบ IELTS, TOEFL, TOEIC โดย Pines แบบตัวต่อตัวกับครูชาวฟิลิปปินส์ ที่ผ่านการสอบและการอบรมเพื่อการสอนเตรียมสอบมาเป็นอย่างดี โดยสถาบันสอนภาษาชั้นนำในเมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับการรับรองจาก British Council

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตัวต่อตัว ได้ 2 รูปแบบ คือ

 • Fixed schedule (กำหนดเวลาเรียนตายตัว) วันจันทร์-ศุกร์ สัปดาห์ละ 3, 5 หรือ 10 คาบ (คาบละ 40 นาที)
 • Free booking (เลือกเวลาเรียนได้อิสระ) วันจันทร์-เสาร์ เดือนละ 12 หรือ 25 คาบ (คาบละ 40 นาที)
ข้อมูลเพิ่มเติม
API BECI เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตัวต่อตัว สอนโดยครูสอนภาษาอังกฤษประจำสถาบันAPI SPEAK : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

API IELTS : หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ IELTS เรียน IELTS แบบตัวต่อตัวกับครูฟิลิปปินส์ที่ผ่านการทดสอบมาแล้ว หลักสูตร IELTS ได้รับความนิยมมากที่สุด ในบรรดาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการตรียมสอบสอบ

 • เลือกเรียนเวลาที่คุณต้องการ ในช่วงวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 น. ถึง 21.00 น.
 • สามารถเลือกจำนวนคาบเรียนและเวลาได้ 2 แบบ คือ a) 2 ครั้งต่อสัปดาห์ – คาบละ 25 นาที หรือ 50 นาที และ b) 5 ครั้งต่อสัปดาห์ – คาบละ 25 นาที หรือ 50 นาที
ข้อมูลเพิ่มเติม

Classlive : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

คอร์สเรียนออนไลน์แบบครอบคลุม (comprehensive) เพื่อเตรียมสอบ TOEIC หรือ IELTS 2 รูปแบบ ได้แก่

1. CL Comprehensive : เรียนคาบเรียนตัวต่อตัว (คาบละ 25 นาที) + คาบเรียนกลุ่มย่อย 4-8 คน (คาบละ 45 นาที) + คาบเรียนพิเศษ 16 คน (คาบละ 45 นาที)

2. Semi Comprehensive : เรียนคาบเรียนกลุ่มย่อย (คาบละ 45 นาที) + คาบเรียนพิเศษ (คาบละ 45 นาที)

ข้อมูลเพิ่มเติม
QQ English Online : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เพื่อเตรียมสอบ IELTS หรือ TOEIC โดยผู้เรียนจะสามารถเลือกรูปแบบการเรียนได้ 2 ตัวเลือก ได้แก่

 1. Online (1:1) Package เรียนแบบตัวต่อตัวคาบละ 25 นาที สามารถเลือกเรียนได้วันละ 25, 50 หรือ 75 นาที เลือกเรียนได้ 24 ชั่วโมง
 2. Online Campus เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบเข้มข้น เหมือนการไปเรียนภาษาที่ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งมีให้เลือกเรียนได้วันละ 8-10 คาบต่อวัน เรียนวันจันทร์-ศุกร์ มีการเรียนการสอนทั้งแบบตัวต่อตัวและกลุ่ม ร่วมกับเพื่อนต่างชาติ
ข้อมูลเพิ่มเติม
ILAC KISS : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

หลักสูตรเพื่อเตรียมสอบ IELTS เพื่อใช้คะแนนสำหรับการศึกษาต่อ สอนสด โดยครู native ชาวแคนาเดียน ของ ILAC สถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำในประเทศแคนาดา มาตรฐานเดียวกับการเดินทางไปเรียนที่แคนาดา รับผู้เรียนอายุ 14 ปี +

 • เรียนวันจันทร์ศุกร์ วันละ 3 ชม. : ในหนึ่งสัปดาห์ประกอบด้วยการเรียนออนไลน์ในชั้นเรียน 20 ชมและการทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง (self-study) 10 ชม.
 • มีนักเรียนประมาณ 12-15 คน ต่อชั้นเรียน
ข้อมูลเพิ่มเติม
Oxford International : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS โดย Oxford International Schools ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานโดย British Council สอนโดยครูในอังกฤษ อเมริกาและแคนาดา ที่มีประกาศนียบัตรรับรองการสอน EFL (English as a Foreign Language)

สำหรับ Adults (16 ปี +) เรียน 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (60 นาทีต่อวัน และ 5 วันต่อสัปดาห์) มีผู้เรียน 5-10 คนต่อชั้นเรียนจากนานาประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม
11 Talk by Pines

เรียนเตรียมสอบ IELTS, TOEFL, TOEIC โดย Pines แบบตัวต่อตังกับครูชาวฟิลิปปินส์ ที่ผ่านการสอบและการอบรมเพื่อการสอนเตรียมสอบมาเป็นอย่างดี โดยสถาบันสอนภาษาชั้นนำในเมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับการรับรองจาก British Council

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตัวต่อตัว ได้ 2 รูปแบบ คือ

 • Fixed schedule (กำหนดเวลาเรียนตายตัว)  วันจันทร์-ศุกร์ สัปดาห์ละ 5 หรือ 10 คาบ (คาบละ 40 นาที) หรือ
 • Free booking (เลือกเวลาเรียนได้อิสระ) ในวันจันทร์-เสาร์ เดือนละ 15 คาบ (คาบละ 40 นาที)
ข้อมูลเพิ่มเติม
API BECI เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตัวต่อตัว สอนโดยครูสอนภาษาอังกฤษประจำสถาบัน
API SPEAK

API IELTS : หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ IELTS เรียน IELTS แบบตัวต่อตัวกับครูฟิลิปปินส์ที่ผ่านการทดสอบมาแล้ว หลักสูตร IELTS ได้รับความนิยมมากที่สุด ในบรรดาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการตรียมสอบสอบ

 • เลือกเรียนเวลาที่คุณต้องการ ในช่วงวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 น. ถึง 21.00 น.
 • สามารถเลือกจำนวนคาบเรียนและเวลาได้ 2 แบบ คือ a) 2 ครั้งต่อสัปดาห์ – คาบละ 25 นาที หรือ 50 นาที และ b) 5 ครั้งต่อสัปดาห์ – คาบละ 25 นาที หรือ 50 นาที
ข้อมูลเพิ่มเติม
Classlive 

คอร์สเรียนออนไลน์แบบครอบคลุม (comprehensive) เพื่อเตรียมสอบ TOEIC หรือ IELTS 2 รูปแบบ ได้แก่

1. CL Comprehensive : เรียนคาบเรียนตัวต่อตัว (คาบละ 25 นาที) + คาบเรียนกลุ่มย่อย 4-8 คน (คาบละ 45 นาที) + คาบเรียนพิเศษ 16 คน (คาบละ 45 นาที)

2. Semi Comprehensive : เรียนคาบเรียนกลุ่มย่อย (คาบละ 45 นาที) + คาบเรียนพิเศษ (คาบละ 45 นาที)

ข้อมูลเพิ่มเติม
QQ English Online

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เพื่อเตรียมสอบ IELTS หรือ TOEIC โดยผู้เรียนจะสามารถเลือกรูปแบบการเรียนได้ 2 ตัวเลือก ได้แก่

 1. Online (1:1) Package เรียนแบบตัวต่อตัวคาบละ 25 นาที สามารถเลือกเรียนได้วันละ 25, 50 หรือ 75 นาที เลือกเรียนได้ 24 ชั่วโมง
 2. Online Campus เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบเข้มข้น เหมือนการไปเรียนภาษาที่ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งมีให้เลือกเรียนได้วันละ 8-10 คาบต่อวัน เรียนวันจันทร์-ศุกร์ มีการเรียนการสอนทั้งแบบตัวต่อตัวและกลุ่ม ร่วมกับเพื่อนต่างชาติ
ข้อมูลเพิ่มเติม
ILAC KISS

เรียนเพื่อเตรียมสอบ IELTS เพื่อใช้คะแนนสำหรับการศึกษาต่อ สอนสด โดยครู native ชาวแคนาเดียน ของ ILAC สถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำในประเทศแคนาดา มาตรฐานเดียวกับการเดินทางไปเรียนที่แคนาดา รับผู้เรียนอายุ 14 ปี +

 • เรียนวันจันทร์ศุกร์ วันละ 3 ชม. : ในหนึ่งสัปดาห์ประกอบด้วยการเรียนออนไลน์ในชั้นเรียน 20 ชมและการทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง (self-study) 10 ชม.
 • มีนักเรียนประมาณ 12-15 คน ต่อชั้นเรียน
ข้อมูลเพิ่มเติม
Oxford International

หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS โดย Oxford International Schools ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานโดย British Council สอนโดยครูในอังกฤษ อเมริกาและแคนาดา ที่มีประกาศนียบัตรรับรองการสอน EFL (English as a Foreign Language)

สำหรับ Adults (16 ปี +) เรียน 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (60 นาทีต่อวัน และ 5 วันต่อสัปดาห์) มีผู้เรียน 5-10 คนต่อชั้นเรียนจากนานาประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตร Academic English

หลักสูตร Acadmic English คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ โดยเฉพาะในประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา ใช้งานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ แนะนำสำหรับบุคคลที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อในต่างประเทศ รวมถึงการศึกษาในหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน

สถาบันที่เปิดสอน

ILAC KISS : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

หลักสูตรเพื่อการศึกษา University Pathway พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ การใช้งานเชิงวิชาการ สอนสด โดยครู native ชาวแคนาเดียน ของ ILAC สถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำในประเทศแคนาดา มาตรฐานเดียวกับการเรียนที่แคนาดา รับผู้เรียนอายุ 14 ปี +

 • เรียนวันจันทร์ศุกร์ วันละ 3 ชม. : ในหนึ่งสัปดาห์ประกอบด้วยการเรียนออนไลน์ในชั้นเรียน 20 ชมและการทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง (self-study) 10 ชม.
 • มีนักเรียนประมาณ 12-15 คน ต่อชั้นเรียน
 • สามารถใช้ผลสอบวัดระดับภาษาทุก 4 สัปดาห์ของ ILAC ยื่นสมัครเข้าเรียนวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในอเมริกาได้มากกว่า 90 สถาบัน !
ข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตร Business English

หลักสูตร Business English เรียนเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับสำหรับการทำงาน การนำเสนองาน การประชุม เจรจาต่อรองทางธุรกิจ การเตรียมสัมภาษณ์งาน แนะนำสำหรับผู้ต้องการอัพสกิลทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นภายในองค์กรหรือบริษัท  ตลอดจนการกิจการและประกอบธุรกิจที่ต้องติดต่อสื่อสารกับคู่ค้าต่างชาติ

ผู้เรียนในหลักสูตร Business English ควรที่จะต้องมีพื้นฐานความรู้และความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษที่ดีในระดับหนึ่งก่อน เพื่อที่จะสามารถเรียนและฝึกใช้ภาษาอังกฤษ ในบริบทของการทำงาน การนำเสนอ การต่อรองทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตารางเปรียบเทียบ
หลักสูตร Business English

ครูผู้สอน

ครูฟิลิปปินส์

ครูฟิลิปปินส์

ครูฟิลิปปินส์

ครู Native

อายุที่เริ่มเรียนได้

15 ปี+

18 ปี+

14 ปี+

16 ปี+

ระยะเวลา

การเรียนต่อครั้ง

40 นาที

50 นาที

25 นาที
หรือ
50 นาที

180 นาที

วันที่
เลือกเรียนได้

Fixed Schedule
จันทร์ - ศุกร์
หรือ
Free Booking
จันทร์ - เสาร์

จันทร์ - ศุกร์

จันทร์ - อาทิตย์

จันทร์ - ศุกร์

เวลา
ที่เลือกเรียนได้

06:00 - 22:00

08:00 - 21:00

เลือกได้  24 ชม.

19:30 - 22:30
หรือ
08:00 - 11:00

คาบเรียน

ต่อสัปดาห์


4 - 5 ครั้ง

5 ครั้ง

4 - 5 ครั้ง

5 ครั้ง

ราคาเริ่มต้น
ต่อ 4 สัปดาห์

2,900 บาท

6,600 บาท

2,970 บาท

15,410 บาท

จำนวนนักเรียน
ต่อคลาส

1 คน

1 คน

1 คน

12 - 15 คน

โปรแกรม
ที่ใช้ในการเรียน

ZOOM

SKYPE

Google Chrome
หรือ  App QQE

ZOOM

มีรายงาน
หลังคาบเรียน

x

x

ทดลองเรียนฟรี

มี  1 ครั้ง
ครั้งละ  20 นาที

มี  1 ครั้ง
ครั้งละ  25 นาที

มี  2 ครั้ง
ครั้งละ  25 นาที

เช็คกับเจ้าหน้าที่
ก้อปันกัน

11 Talk by Pines : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (Business English) ทั้งเพื่อการทำงาน การสัมภาษณ์งาน การเตรียมสมัครเป็น Flight Attendant แบบตัวต่อตัวกับครูชาวฟิลิปปินส์ ที่ผ่านการสอบและการอบรมเพื่อการสอนเตรียมสอบมาเป็นอย่างดี โดยสถาบันสอนภาษาชั้นนำในเมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับการรับรองจาก British Council สำหรับบุคคลทั่วไปวัย 15 ปี +

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตัวต่อตัว ได้ 2 รูปแบบ คือ

 • Fixed schedule (กำหนดเวลาเรียนตายตัว) วันจันทร์-ศุกร์ สัปดาห์ละ 3, 5 หรือ 10 คาบ (คาบละ 40 นาที)
 • Free booking (เลือกเวลาเรียนได้อิสระ) วันจันทร์-เสาร์ เดือนละ 12 หรือ 25 คาบ (คาบละ 40 นาที)
ข้อมูลเพิ่มเติม
QQ English Online : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน โดยผู้เรียนจะสามารถเลือกรูปแบบการเรียนได้ 2 ตัวเลือก ได้แก่

 1. Online (1:1) Package สำหรับบุคคลที่ต้องการเรียนแบบตัวต่อตัวคาบละ 25 นาที สามารถเลือกเรียนได้วันละ 25, 50 หรือ 75 นาที เลือกเรียนได้ 24 ชั่วโมง
 2. Online Campus สำหรับบุคคลที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบเข้มข้น เหมือนการไปเรียนภาษาที่ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งมีให้เลือกเรียนได้วันละ 8-10 คาบต่อวัน เรียนวันจันทร์-ศุกร์ มีการเรียนการสอนทั้งแบบตัวต่อตัวและกลุ่ม ร่วมกับเพื่อนต่างชาติ
ข้อมูลเพิ่มเติม
ILAC KISS : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมการทำงาน เพื่อใช้คะแนนสำหรับการศึกษาต่อ สอนสด โดยครู native ชาวแคนาดา ของ ILAC สถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำในประเทศแคนาดา รับผู้เรียนอายุ 16 ปี +

 • เรียนวันจันทร์ศุกร์ วันละ 3 ชม. : ในหนึ่งสัปดาห์ประกอบด้วยการเรียนออนไลน์ในชั้นเรียน 20 ชมและการทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง (self-study) 10 ชม.
 • มีนักเรียนประมาณ 12-15 คน ต่อชั้นเรียน
 • สอนโดยครู native speakers ของสถาบัน ILAC มาตรฐานเดียวกันกับการเดินทางไปเรียนที่แคนาดา
ข้อมูลเพิ่มเติม
11 Talk by Pines

เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (Business English) ทั้งเพื่อการทำงาน การสัมภาษณ์งาน การเตรียมสมัครเป็น Flight Attendant แบบตัวต่อตัวกับครูชาวฟิลิปปินส์ ที่ผ่านการสอบและการอบรมเพื่อการสอนเตรียมสอบมาเป็นอย่างดี โดยสถาบันสอนภาษาชั้นนำในเมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับการรับรองจาก British Council สำหรับบุคคลทั่วไปวัย 15 ปี +

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตัวต่อตัว ได้ 2 รูปแบบ คือ

 • Fixed schedule (กำหนดเวลาเรียนตายตัว) วันจันทร์-ศุกร์ สัปดาห์ละ 5 หรือ 10 คาบ (คาบละ 40 นาที) หรือ
 • Free booking (เลือกเรียนได้อิสระ) ในจันทร์-เสาร์ เดือนละ 15 คาบ (คาบละ 40 นาที)
ข้อมูลเพิ่มเติม
QQ English Online

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน โดยผู้เรียนจะสามารถเลือกรูปแบบการเรียนได้ 2 ตัวเลือก ได้แก่

 1. Online (1:1) Package : เรียนแบบตัวต่อตัวคาบละ 25 นาที สามารถเลือกเรียนได้วันละ 25, 50 หรือ 75 นาที เลือกเรียนได้ 24 ชั่วโมง
 2. Online Campus : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบเข้มข้น เหมือนการไปเรียนภาษาที่ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งมีให้เลือกเรียนได้วันละ 8-10 คาบต่อวัน เรียนวันจันทร์-ศุกร์ มีการเรียนการสอนทั้งแบบตัวต่อตัวและกลุ่ม ร่วมกับเพื่อนต่างชาติ
ข้อมูลเพิ่มเติม
ILAC KISS

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมการทำงาน เพื่อใช้คะแนนสำหรับการศึกษาต่อ สอนสด โดยครู native ชาวแคนาดา ของ ILAC สถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำในประเทศแคนาดา รับผู้เรียนอายุ 16 ปี +

 • เรียนวันจันทร์ศุกร์ วันละ 3 ชม. : ในหนึ่งสัปดาห์ประกอบด้วยการเรียนออนไลน์ในชั้นเรียน 20 ชมและการทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง (self-study) 10 ชม.
 • มีนักเรียนประมาณ 12-15 คน ต่อชั้นเรียน
ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนการสมัครเรียน

เลือกคอร์สเรียน

ศึกษาและเลือกหาคอร์สเรียนได้ด้วยตัวเอง หรือติดต่อก้อปันกัน เพื่อขอรับคำปรึกษา

หากต้องการประเมินระดับภาษาของตนเอง สามารถสอบวัดระดับภาษาออนไลน์ได้

ทดลองเรียน + สมัครเรียน

เมื่อผู้เรียนทราบถึงคอร์สเรียนที่สนใจแล้ว สามารถสมัครทดลองเรียนได้

สำหรับผู้ที่พร้อมสมัคร สามารถดำเนินการสมัครเรียนได้เลย

ชำระค่าใช้จ่าย

สำหรับการชำระค่าใช้จ่าย ผู้สมัครสามารถดูตัวเลือกและช่องทางการชำระค่าใช้จ่ายได้ที่นี่

เมื่อชำระค่าใช้จ่ายแล้ว ขอให้แจ้งบริษัทผ่านแบบฟอร์มนี้

เตรียมตัวเรียน

ก่อนวันและเวลาเรียน เจ้าหน้าที่ของก้อปันกันจะติดต่อถึงผู้เรียนเพื่อแจ้งรายละเอียดการเข้าเรียน

สำหรับผู้ที่เข้าเรียนครั้งแรก อ่านคำแนะนำตรียมตัวก่อนเรียน

Promotion

โปรโมชั่น เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

ความคิดเห็นของผู้เรียน 

ก้อปันกันรวบรวมความคิดเห็นของผู้เรียน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง และเราได้รวบรวมความคิดเห็นของผู้เรียนบางส่วนจากประสบการณ์เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าจะ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ที่ไหนดี ?

สะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เหมือนเรียนอยู่ห้องเรียนจริงๆ เป็นการเรียนที่น่าสนใจมากสำหรับการพัฒนาภาษาอังกฤษ
Ruttanakorn Theachawannasest / ILAC KISS
วิชาที่เรียนเป็นการใช้ภาษาอังกฤษให้มีความเป็นวิชาการมากขึ้น ซึ่งสามารถนำมาใช้กับการเรียนได้ เช่น การพรีเซ้นงาน หรือการเขียน essay
ภวิกา นันทาภิวัฒน์ / ILAC KISS
 สนุกได้ความรู้จริงๆจากในคลาส มีเพื่อนจากต่างประเทศที่แชร์ข้อมูลต่างๆ ได้มากกว่าความรู้ในบทเรียน และบทเรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงค่ะ มีการสอนที่ทำให้ไม่น่าเบื่อ
จณิสตา สุรารักษ์ / Oxford International

บรรยากาศการเรียนเป็นกันเอง ได้ฟัง พูด อ่าน มีส่วนร่วมในกิจกรรม ที่ผู้สอนจัดขึ้น มีเพื่อนเพิ่มจากหลายชาติ หลายสำเนียง

ธณกร ภวิศวีรภัทร / Oxford International

แรกๆอาจจะกลัวและกังวลกับการต้องพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ แต่การได้มาเรียนคอร์สนี้ทำให้ความกลัวลดลง และจะติดใจแน่นอน ^^

ปานชีวา ยงทวี / QQ English 1:1

ครูมีความใส่ใจนักเรียนดีมาก เมื่อเราไม่เข้าใจในจุดไหนครูสามารถอธิบายออกมาได้อย่างเห็นภาพซึ่งเริ่มด้วยคำศัพท์ง่าย และค่อยเพิ่มคำศัพท์ที่ยาก ทำให้นักเรียนสามารถปรับตัวได้

ชวิศา รามสูตร / QQ English 1:1

สนใจเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

ลงทะเบียนรับข้อมูลเกี่ยวกับคอร์สเรียน เจ้าหน้าที่ของเราพร้อมให้คำปรึกษา แนะนำคอร์สเรียนที่จะตอบโจทย์ความต้องการของคุณ

ขอรับคำปรึกษา

เลือกคอร์สเรียน

บริการในการสมัคร ประสานงาน แนะนำในการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี!

โทร 095-909-3960

 
⁣Semi-Comprehensive ESL⁣
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร⁣⁣ ✏️⁣⁣⁣
เริ่มต้นเพียง 2,650 / เดือน ✨⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
เหมาะสำหรับผู้เรียนอายุ 15 ปี+ ที่ต้องการฝึกฝนและพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผ่านคาบเรียนกลุ่มร่วมกับเพื่อนต่างชาติ สอนสด โดยครูมืออาชีพ ที่ได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐาน Cambridge ของสถาบัน IDEA Education เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
⭐️รายละเอียดสำคัญ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
🔹สำหรับผู้เรียนอายุ 15 ปี+⁣⁣⁣
🔹เรียนได้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน - ขั้นสูง⁣⁣⁣
🔹เรียนแบบกลุ่มย่อย (45 นาที) + คาบเรียนพิเศษ (45 นาที)⁣⁣⁣
🔹สามารถเลือกเรียนได้อิสระ วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 07:00 – 21:00 น.⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
พิเศษ‼️ สมัครภายในปี 2020⁣⁣⁣
ฟรี! ค่าสมัคร มูลค่า $30 USD⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
รายละเอียดเพิ่มเติม📍⁣⁣⁣
online.korpungun.com/product/semi-comprehensive-esl/⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
▫️▫️▫️⁣⁣⁣
☑️ สนใจเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์⁣⁣⁣⁣
ติดต่อ : 095-909-3960⁣⁣⁣⁣
Line@ : @korpungun⁣⁣⁣⁣
FB : korpungunoverseas⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
▫️▫️▫️⁣⁣⁣
Photo Credits : iStock, Classlive⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
#ก้อปันกัน #Korpungun #Classlive #OnlineEnglish #เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ #คลาสสด #เรียนภาษากับเพื่อนต่างชาติ #ESL⁣⁣
⁣Semi-Comprehensive ESL⁣ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร⁣⁣ ✏️⁣⁣⁣ เริ่มต้นเพียง 2,650 / เดือน ✨⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ เหมาะสำหรับผู้เรียนอายุ 15 ปี+ ที่ต้องการฝึกฝนและพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผ่านคาบเรียนกลุ่มร่วมกับเพื่อนต่างชาติ สอนสด โดยครูมืออาชีพ ที่ได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐาน Cambridge ของสถาบัน IDEA Education เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ⭐️รายละเอียดสำคัญ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ 🔹สำหรับผู้เรียนอายุ 15 ปี+⁣⁣⁣ 🔹เรียนได้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน - ขั้นสูง⁣⁣⁣ 🔹เรียนแบบกลุ่มย่อย (45 นาที) + คาบเรียนพิเศษ (45 นาที)⁣⁣⁣ 🔹สามารถเลือกเรียนได้อิสระ วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 07:00 – 21:00 น.⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ พิเศษ‼️ สมัครภายในปี 2020⁣⁣⁣ ฟรี! ค่าสมัคร มูลค่า $30 USD⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ รายละเอียดเพิ่มเติม📍⁣⁣⁣ online.korpungun.com/product/semi-comprehensive-esl/⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ▫️▫️▫️⁣⁣⁣ ☑️ สนใจเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์⁣⁣⁣⁣ ติดต่อ : 095-909-3960⁣⁣⁣⁣ [email protected] : @korpungun⁣⁣⁣⁣ FB : korpungunoverseas⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ▫️▫️▫️⁣⁣⁣ Photo Credits : iStock, Classlive⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ #ก้อปันกัน #Korpungun #Classlive #OnlineEnglish #เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ #คลาสสด #เรียนภาษากับเพื่อนต่างชาติ #ESL⁣⁣
#รีวิว ประสบการณ์จาก Community College ศึกษาต่อ University of Washington 🇺🇸⁣
⁣
โดย
#รีวิว ประสบการณ์จาก Community College ศึกษาต่อ University of Washington 🇺🇸⁣ ⁣ โดย "พี" 😊⁣ Jirapat Techachakrit⁣ ศิษย์เก่า Shoreline CC 👩‍🎓⁣ ⁣ ⭐️ โอนศึกษาต่อที่ UW⁣ Major : Biochemistry ✏️⁣ ⁣ 🔹การศึกษาของที่ Community College และ มหาวิทยาลัย มีความแตกต่างยังไงบ้าง ?⁣ ⁣ -- พีคิดว่า ถ้าเราไปเริ่มเรียนที่ Community College มันก็ดีนะ เป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่ามาก เพราะมันไม่จำเจ 4 ปี เราได้เรียนสิ่งที่ต่างกัน 2 ปีแล้วค่อยไปเข้ามหาวิทยาลัย มันเหมือนการเริ่มเรียนแบบขั้นบันได เป็นประสบการณ์ที่พอนึกถึงแล้วพีก็ไม่เคยเสียใจเลยที่ไปเรียนที่ Community College และก็ประหยัดมากกว่าด้วย⁣ ⁣ 🔹สังคมในมหาวิทยาลัย และ Community College ต่างกันเยอะรึเปล่า ?⁣ ⁣ -- ค่อนข้างต่างกันพอสมควร ใน Community College คนจะค่อนข้างคุยกันเยอะ ช่วยเหลือกันเยอะ แต่ในมหาวิทยาลัยสังคมจะค่อนข้างแข่งขันกันสูง⁣ ⁣ 🔹การไปเรียนต่ออเมริกา ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเราไปบ้าง ?⁣ ⁣ -- พีรู้สึกว่าตัวเองเติบโตขึ้น เราเจอปัญหาทั้งน้อย-ใหญ่ ในหลายๆ เรื่อง แล้วต้องห่างจากครอบครัวที่ไทยด้วย แต่ก็ทำให้รู้สึกตัวว่าต้องพึ่งตัวเองให้ได้ เราต้องจัดการกับปัญหาตัวเองให้ได้ พีคิดว่าการจัดการปัญหาด้วยตัวเอง มันดีกว่าการที่คอยให้คนอื่นช่วยจัดการให้ เลยเป็นสิ่งที่พีคิดว่าดีแล้วที่ได้มาที่นี่⁣ ⁣ อ่านประสบการณ์ฉบับเต็ม📍⁣ www.korpungun.com/pcctouw⁣ ⁣ ▫️▫️▫️⁣ ⭐️แผนเรียนต่อ ป.ตรี อเมริกา ยังไงกันดี? หาคำตอบได้ในงานสัมมนาออนไลน์ เรียนต่อ Shoreline Community College⁣ ⁣ 🗓 เสาร์ที่ 11 ก.ค. 2020⁣ เวลา 09.30 – 11.30 น.⁣ สัมมนาออนไลน์ผ่าน ZOOM⁣ ⁣ รายละเอียด+ลงทะเบียนเข้าร่วม📍⁣ www.korpungun.com/event/shoreline-webinar⁣ ⁣ ▫️▫️▫️⁣ ☑️ สนใจเรียนต่ออเมริกา⁣ ติดต่อ : 081-349-7669⁣ ☑️ [email protected] : @korpungun⁣ ⁣ ▫️▫️▫️⁣ Photo Credits : พี Jirapat Techachakrit⁣ ⁣ #ก้อปันกัน #korpungun #เรียนต่ออเมริกา #StudyinUSA #Shoreline #CommunityCollege #UniversityTransfer #HighSchoolCompletion
#รีวิว เรียนภาษาอังกฤษ online เข้มข้น⁣ แบบจัดเต็ม เหมือนไปเรียนต่างประเทศ⁣

โดย น้องปาย 😊⁣
⁣
กับ QQ English Online Campus 🏫⁣
หลักสูตร Super Light Plan 4 สัปดาห์ ⁣
⁣
🔸เรียนภาษาอังกฤษ online ได้ผลไหม?⁣
⁣
มันโอเคนะคะกับการที่เราเรียน แล้วเราไม่ปล่อยเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ หนูรู้สึกก็ช่วยได้ระดับนึง แต่ถ้าเราได้ไปเรียนที่ฟิลิปปินส์ตามที่เราคาดหวังไว้ตอนแรก อันนั้นอาจจะช่วยได้มากกว่า เพราะว่าเราต้องใช้ภาษาอังกฤษ 24 ชั่วโมง เรามีสังคมรอบข้างเป็นภาษาอังกฤษด้วย⁣
⁣
แต่พอมาเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ที่เป็น Online Campus คือ เรียนวันละ 4 ชั่วโมง หนูก็คิดว่ามันเยอะนะคะ เหมือนครึ่งวันเช้าของหนูตื่นมาปุ๊บ หนูก็ต้องพูดภาษาอังกฤษแล้ว ยังไม่ได้เจอหน้าใครเลย ตื่นมาก็ Hello แล้ว 🤣⁣
⁣
แล้วหนูว่าหนูติดด้วย เวลาหนูพูดกับเพื่อน หนูก็พูดภาษาอังกฤษ บางทีคำสั้นๆ ก็พูดภาษาอังกฤษ เพราะรู้สึกว่าเรากำลังคุยกับครูอยู่ตลอดเวลา เพื่อนก็ว่านิดนึงว่า เดี๋ยวนี้หนูนี่โกอินเตอร์นะ แต่มันติดจริงๆ ค่ะ แต่คิดว่า ถ้าหนูไปเรียนที่ฟิลิปปินส์น่าจะอินกว่านี้ ⁣
⁣
แล้ววันจบคลาสคุณครูร้องไห้ด้วยค่ะ รู้สึกว่าผูกพันมากๆ หนูเรียนกับครูที่เขาเป็นเกย์ เขาร้องไห้ที่จะไม่ได้คุย ไม่ได้สอนเราแล้ว แต่เราก็ยังมี contact ติดต่อกันนะคะ พวก Instagram แค่เราจะไม่ได้ตื่นมาเจอหน้ากันเหมือนเดิมแล้ว เขาก็ร้องไห้ หนูก็ซึมไปเลย 😭⁣
⁣
อ่านรีวิวฉบับเต็มของน้องปาย✏️⁣
online.korpungun.com⁣⁣/review-pai-qq-online/
▫️▫️▫️⁣
⁣
☑️ สนใจเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์⁣
ติดต่อ : 095-909-3960⁣
☑️ Line@ : @korpungun⁣
☑️ FB : korpungunoverseas⁣
⁣
▫️▫️▫️⁣
Photo Credits : พรพรรณ ประเสริฐท่าไม้ (ปาย)⁣
⁣
#ก้อปันกัน #KorPunGun #OnlineEnglish #เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ #QQEnglish #OnlineCampus #ESL #เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว #ครูต่างชาติ #คลาสสด
#รีวิว เรียนภาษาอังกฤษ online เข้มข้น⁣ แบบจัดเต็ม เหมือนไปเรียนต่างประเทศ⁣ โดย น้องปาย 😊⁣ ⁣ กับ QQ English Online Campus 🏫⁣ หลักสูตร Super Light Plan 4 สัปดาห์ ⁣ ⁣ 🔸เรียนภาษาอังกฤษ online ได้ผลไหม?⁣ ⁣ มันโอเคนะคะกับการที่เราเรียน แล้วเราไม่ปล่อยเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ หนูรู้สึกก็ช่วยได้ระดับนึง แต่ถ้าเราได้ไปเรียนที่ฟิลิปปินส์ตามที่เราคาดหวังไว้ตอนแรก อันนั้นอาจจะช่วยได้มากกว่า เพราะว่าเราต้องใช้ภาษาอังกฤษ 24 ชั่วโมง เรามีสังคมรอบข้างเป็นภาษาอังกฤษด้วย⁣ ⁣ แต่พอมาเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ที่เป็น Online Campus คือ เรียนวันละ 4 ชั่วโมง หนูก็คิดว่ามันเยอะนะคะ เหมือนครึ่งวันเช้าของหนูตื่นมาปุ๊บ หนูก็ต้องพูดภาษาอังกฤษแล้ว ยังไม่ได้เจอหน้าใครเลย ตื่นมาก็ Hello แล้ว 🤣⁣ ⁣ แล้วหนูว่าหนูติดด้วย เวลาหนูพูดกับเพื่อน หนูก็พูดภาษาอังกฤษ บางทีคำสั้นๆ ก็พูดภาษาอังกฤษ เพราะรู้สึกว่าเรากำลังคุยกับครูอยู่ตลอดเวลา เพื่อนก็ว่านิดนึงว่า เดี๋ยวนี้หนูนี่โกอินเตอร์นะ แต่มันติดจริงๆ ค่ะ แต่คิดว่า ถ้าหนูไปเรียนที่ฟิลิปปินส์น่าจะอินกว่านี้ ⁣ ⁣ แล้ววันจบคลาสคุณครูร้องไห้ด้วยค่ะ รู้สึกว่าผูกพันมากๆ หนูเรียนกับครูที่เขาเป็นเกย์ เขาร้องไห้ที่จะไม่ได้คุย ไม่ได้สอนเราแล้ว แต่เราก็ยังมี contact ติดต่อกันนะคะ พวก Instagram แค่เราจะไม่ได้ตื่นมาเจอหน้ากันเหมือนเดิมแล้ว เขาก็ร้องไห้ หนูก็ซึมไปเลย 😭⁣ ⁣ อ่านรีวิวฉบับเต็มของน้องปาย✏️⁣ online.korpungun.com⁣⁣/review-pai-qq-online/ ▫️▫️▫️⁣ ⁣ ☑️ สนใจเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์⁣ ติดต่อ : 095-909-3960⁣ ☑️ [email protected] : @korpungun⁣ ☑️ FB : korpungunoverseas⁣ ⁣ ▫️▫️▫️⁣ Photo Credits : พรพรรณ ประเสริฐท่าไม้ (ปาย)⁣ ⁣ #ก้อปันกัน #KorPunGun #OnlineEnglish #เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ #QQEnglish #OnlineCampus #ESL #เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว #ครูต่างชาติ #คลาสสด
สัมมนา+ทดลองเรียนออนไลน์ ฟรี!! KorPunGun Online English ร่วมกับสถาบัน IDEA Education นำเสนอ LIVE Webinar สัมมนาเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ Classlive ค่ายเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ กับครูและเพื่อนต่างชาติ สำหรับเด็กอายุ 10-18 ปี ช่วงปิดเทอม⁣
⁣
🔸 วันอาทิตย์ 14 มิ.ย. 63⁣
เวลา 10.00 – 11.30 น.⁣
⁣
สัมมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม remo⁣
เพื่อเข้าถึงแคมปัสสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ เสมือนจริง⁣
⁣
*สำหรับวิธีการเข้าร่วม ทางเราจะดำเนินการจัดส่งให้ทางอีเมล์⁣ หลังจากได้รับแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา⁣
⁣
พิเศษ‼️ สำหรับผู้เข้าร่วมงานทุกคน⁣
⁣
🔸 ฟรี! ค่าสมัคร มูลค่า 330 บาท : สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน เข้าร่วมงาน และสมัครเรียนภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2563⁣
⁣
🔸 ฟรี! ทดลองเรียนตัวต่อตัว 1 คาบ : สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน เข้าร่วมงาน และสนใจสมัครเรียน⁣
⁣
รายละเอียดเพิ่มเติม+ลงทะเบียน📍⁣
online.korpungun.com⁣
⁣
▫️▫️▫️⁣
🔸 วัตถุประสงค์⁣
⁣
1. นำเสนอ Classlive Summer Camp ค่ายเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ กับครูและเพื่อนต่างชาติ สำหรับเด็กอายุ 10-18 ปี ช่วงปิดเทอม ที่ผู้เรียนจะได้เรียนช่วงวันจันทร์-ศุกร์ วันละ 4 คาบ ทั้งแบบตัวต่อตัวและกลุ่มร่วมกับเพื่อนต่างชาติ⁣
⁣
2. ทดลองเข้าร่วม Classlive Summer Camp เสมือนจริง ผ่านโปรแกรม remo⁣
⁣
3. ทดลองเรียนคาบเรียนกลุ่ม 50 นาที แบ่งตามช่วงวัย (10-12 ปี, 13-15 ปี และ 16-18 ปี)⁣
⁣
🔸 กำหนดการ⁣
⁣
- เวลา 10.00 – 10.30 น.⁣
นำเสนอ Classlive Summer Camp⁣
- เวลา 10.30 – 11.20 น.⁣
ทดลองเรียนคาบเรียนกลุ่ม⁣
- เวลา 11.20 – 12.00 น.⁣
Q&A ช่วงตอบคำถาม⁣
⁣
⭐️ นำเสนอโดย⁣
⁣
Kalsuwan Nuchada (คุณยุ้ย) - Thai Manager ประจำสถาบัน IDEA Education ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของก้อปันกัน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Classlive โครงการค่ายเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์⁣
⁣
รายละเอียดเพิ่มเติม+ลงทะเบียน📍⁣
online.korpungun.com⁣
⁣
▫️▫️▫️⁣
☑️ สนใจเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์⁣
ติดต่อ : 095-909-3960⁣
☑️ Line : @korpungun⁣
⁣
Photo Credits : Classlive by IDEA Education⁣
⁣
#ก้อปันกัน #Korpungun #OnlineEnglish #เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ #เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว #Classlive #OnlineJuniorCamp #IDEAeducation #ค่ายภาษาอังกฤษออนไลน์ #Webinar
สัมมนา+ทดลองเรียนออนไลน์ ฟรี!! KorPunGun Online English ร่วมกับสถาบัน IDEA Education นำเสนอ LIVE Webinar สัมมนาเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ Classlive ค่ายเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ กับครูและเพื่อนต่างชาติ สำหรับเด็กอายุ 10-18 ปี ช่วงปิดเทอม⁣ ⁣ 🔸 วันอาทิตย์ 14 มิ.ย. 63⁣ เวลา 10.00 – 11.30 น.⁣ ⁣ สัมมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม remo⁣ เพื่อเข้าถึงแคมปัสสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ เสมือนจริง⁣ ⁣ *สำหรับวิธีการเข้าร่วม ทางเราจะดำเนินการจัดส่งให้ทางอีเมล์⁣ หลังจากได้รับแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา⁣ ⁣ พิเศษ‼️ สำหรับผู้เข้าร่วมงานทุกคน⁣ ⁣ 🔸 ฟรี! ค่าสมัคร มูลค่า 330 บาท : สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน เข้าร่วมงาน และสมัครเรียนภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2563⁣ ⁣ 🔸 ฟรี! ทดลองเรียนตัวต่อตัว 1 คาบ : สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน เข้าร่วมงาน และสนใจสมัครเรียน⁣ ⁣ รายละเอียดเพิ่มเติม+ลงทะเบียน📍⁣ online.korpungun.com⁣ ⁣ ▫️▫️▫️⁣ 🔸 วัตถุประสงค์⁣ ⁣ 1. นำเสนอ Classlive Summer Camp ค่ายเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ กับครูและเพื่อนต่างชาติ สำหรับเด็กอายุ 10-18 ปี ช่วงปิดเทอม ที่ผู้เรียนจะได้เรียนช่วงวันจันทร์-ศุกร์ วันละ 4 คาบ ทั้งแบบตัวต่อตัวและกลุ่มร่วมกับเพื่อนต่างชาติ⁣ ⁣ 2. ทดลองเข้าร่วม Classlive Summer Camp เสมือนจริง ผ่านโปรแกรม remo⁣ ⁣ 3. ทดลองเรียนคาบเรียนกลุ่ม 50 นาที แบ่งตามช่วงวัย (10-12 ปี, 13-15 ปี และ 16-18 ปี)⁣ ⁣ 🔸 กำหนดการ⁣ ⁣ - เวลา 10.00 – 10.30 น.⁣ นำเสนอ Classlive Summer Camp⁣ - เวลา 10.30 – 11.20 น.⁣ ทดลองเรียนคาบเรียนกลุ่ม⁣ - เวลา 11.20 – 12.00 น.⁣ Q&A ช่วงตอบคำถาม⁣ ⁣ ⭐️ นำเสนอโดย⁣ ⁣ Kalsuwan Nuchada (คุณยุ้ย) - Thai Manager ประจำสถาบัน IDEA Education ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของก้อปันกัน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Classlive โครงการค่ายเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์⁣ ⁣ รายละเอียดเพิ่มเติม+ลงทะเบียน📍⁣ online.korpungun.com⁣ ⁣ ▫️▫️▫️⁣ ☑️ สนใจเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์⁣ ติดต่อ : 095-909-3960⁣ ☑️ Line : @korpungun⁣ ⁣ Photo Credits : Classlive by IDEA Education⁣ ⁣ #ก้อปันกัน #Korpungun #OnlineEnglish #เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ #เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว #Classlive #OnlineJuniorCamp #IDEAeducation #ค่ายภาษาอังกฤษออนไลน์ #Webinar
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตัวต่อตัว คาบละ 40 การันตีครูคุณภาพ!⁣
⁣
11talk by Pines 😃⁣
⁣
เหมาะกับเด็กนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไปวัยทำงาน และผู้ที่สนใจเรียนหรือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง ด้วยการเรียนผ่านโปรแกรมออนไลน์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำทุกคนไปสู่เป้าหมายสูงสุดในการเรียนภาษาอังกฤษ และสามารถใช้ภาษาได้อย่างเชี่ยวชาญโดยไม่ต้องออกจากบ้าน⁣
⁣
💯 การันตีครูคุณภาพ⁣
⁣
🔸Pines ได้รับการรับการรับรองจาก TESDA และกระทรวงการศึกษาของฟิลิปปินส์⁣
🔸Pines ร่วมมือกับ British Council และเป็นศูนย์สอบ IELTS อย่างเป็นทางการ⁣
🔸Pines มีครูผู้สอนต้องผ่านการอบรมและการประเมินตามระบบของสถาบัน⁣
⁣
⭐️ จุดเด่นของ 11 Talk⁣
⁣
🔸มีการสอนตั้งแต่เวลา 06.00 ถึง 22.00 นาฬิกา ตามเวลาประเทศไทย⁣
🔸มีการรายงานการเรียน (report) เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียน จุดแข็งและสิ่งที่ควรพัฒนาของทุกเรียน หลังคาบเรียนทุกคาบ⁣
🔸ใช้สื่อการสอนที่พัฒนาโดยสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Pines International Acadmy ที่มีความยืดหยุ่นและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามคำร้องขอ⁣
🔸มีคลาสทดลองเรียนฟรี 20 นาที! ทดลองเรียนเปิดสอนวันจันทร์-เสาร์⁣
⁣
เพิ่มเติมเกี่ยวกับ 11talk📍⁣
online.korpungun.com⁣
⁣
▫️▫️▫️⁣
☑️ สนใจเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์⁣
ติดต่อ : 095-909-3960
☑️ Line : @korpungun⁣
⁣
▫️▫️▫️⁣
Photo Credits : Christina Morillo from Pexels, Pines International Academy⁣
⁣
#ก้อปันกัน #KorPunGun #OnlineEnglish #เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ #เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว #11talk #PinesInternationalAcademy
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตัวต่อตัว คาบละ 40 การันตีครูคุณภาพ!⁣ ⁣ 11talk by Pines 😃⁣ ⁣ เหมาะกับเด็กนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไปวัยทำงาน และผู้ที่สนใจเรียนหรือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง ด้วยการเรียนผ่านโปรแกรมออนไลน์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำทุกคนไปสู่เป้าหมายสูงสุดในการเรียนภาษาอังกฤษ และสามารถใช้ภาษาได้อย่างเชี่ยวชาญโดยไม่ต้องออกจากบ้าน⁣ ⁣ 💯 การันตีครูคุณภาพ⁣ ⁣ 🔸Pines ได้รับการรับการรับรองจาก TESDA และกระทรวงการศึกษาของฟิลิปปินส์⁣ 🔸Pines ร่วมมือกับ British Council และเป็นศูนย์สอบ IELTS อย่างเป็นทางการ⁣ 🔸Pines มีครูผู้สอนต้องผ่านการอบรมและการประเมินตามระบบของสถาบัน⁣ ⁣ ⭐️ จุดเด่นของ 11 Talk⁣ ⁣ 🔸มีการสอนตั้งแต่เวลา 06.00 ถึง 22.00 นาฬิกา ตามเวลาประเทศไทย⁣ 🔸มีการรายงานการเรียน (report) เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียน จุดแข็งและสิ่งที่ควรพัฒนาของทุกเรียน หลังคาบเรียนทุกคาบ⁣ 🔸ใช้สื่อการสอนที่พัฒนาโดยสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Pines International Acadmy ที่มีความยืดหยุ่นและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามคำร้องขอ⁣ 🔸มีคลาสทดลองเรียนฟรี 20 นาที! ทดลองเรียนเปิดสอนวันจันทร์-เสาร์⁣ ⁣ เพิ่มเติมเกี่ยวกับ 11talk📍⁣ online.korpungun.com⁣ ⁣ ▫️▫️▫️⁣ ☑️ สนใจเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์⁣ ติดต่อ : 095-909-3960 ☑️ Line : @korpungun⁣ ⁣ ▫️▫️▫️⁣ Photo Credits : Christina Morillo from Pexels, Pines International Academy⁣ ⁣ #ก้อปันกัน #KorPunGun #OnlineEnglish #เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ #เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว #11talk #PinesInternationalAcademy
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์เข้มข้น⁣
เหมือนไปเรียนในต่างประเทศ 🇵🇭⁣
QQ English Online Campus ✨⁣
⁣
หลักสูตร TOEIC Plan✏️⁣
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมุ่งเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าสอบ TOEIC⁣
⁣
🔹นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะเพื่อเตรียมสอบ TOEIC อาทิ Grammar, Reading, Listening, Speaking, Vocabulary⁣
🔹มีทดสอบคำศัพท์ทุกวัน และสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษทุกสัปดาห์⁣
🔹สามารถเลือกเรียน Callan Method⁣
🔹สถาบันจะแนะนำวิชาเรียนให้ผู้เรียน โดยอิงจากผลการสอบวัดระดับภาษา เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามความเหมาะสมของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้หากผู้เรียนมีความต้องการเฉพาะเจาะจงใดๆ ผู้เรียนสามารถเลือกวิชาเรียนตามความต้องการของผู้เรียนได้ สำหรับวิชาที่ไม่มีลิขสิทธิ์⁣
⁣
คาบเรียน TOEIC Plan ในแต่ละวัน⁣
⁣
🔹คาบเรียน TOEIC ตัวต่อตัว 4 คาบ⁣
🔹คาบเรียน ESL ตัวต่อตัว 2 คาบ⁣
🔹คาบเรียนกลุ่มเล็ก 2 คาบ⁣
🔹คาบเรียนกลุ่มใหญ่ 2 คาบ (Optional Night Class)⁣
⁣
เพิ่มเติมเกี่ยวกับ QQ English Online📍⁣
https://online.korpungun.com/featured_item/qq-english-online/⁣
⁣
▫️▫️▫️⁣
☑️ สนใจเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์⁣
ติดต่อ : 095-909-3960⁣
☑️ Line ID :⁣ @korpungun
⁣
▫️▫️▫️⁣
All Credits : QQ English Online⁣
⁣
#ก้อปันกัน #KorPunGun #OnlineEnglish #เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ #QQEnglish #OnlineCampus #TOEIC #ESL #เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว #เรียนออนไลน์ #คลาสสด
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์เข้มข้น⁣ เหมือนไปเรียนในต่างประเทศ 🇵🇭⁣ QQ English Online Campus ✨⁣ ⁣ หลักสูตร TOEIC Plan✏️⁣ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมุ่งเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าสอบ TOEIC⁣ ⁣ 🔹นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะเพื่อเตรียมสอบ TOEIC อาทิ Grammar, Reading, Listening, Speaking, Vocabulary⁣ 🔹มีทดสอบคำศัพท์ทุกวัน และสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษทุกสัปดาห์⁣ 🔹สามารถเลือกเรียน Callan Method⁣ 🔹สถาบันจะแนะนำวิชาเรียนให้ผู้เรียน โดยอิงจากผลการสอบวัดระดับภาษา เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามความเหมาะสมของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้หากผู้เรียนมีความต้องการเฉพาะเจาะจงใดๆ ผู้เรียนสามารถเลือกวิชาเรียนตามความต้องการของผู้เรียนได้ สำหรับวิชาที่ไม่มีลิขสิทธิ์⁣ ⁣ คาบเรียน TOEIC Plan ในแต่ละวัน⁣ ⁣ 🔹คาบเรียน TOEIC ตัวต่อตัว 4 คาบ⁣ 🔹คาบเรียน ESL ตัวต่อตัว 2 คาบ⁣ 🔹คาบเรียนกลุ่มเล็ก 2 คาบ⁣ 🔹คาบเรียนกลุ่มใหญ่ 2 คาบ (Optional Night Class)⁣ ⁣ เพิ่มเติมเกี่ยวกับ QQ English Online📍⁣ https://online.korpungun.com/featured_item/qq-english-online/⁣ ⁣ ▫️▫️▫️⁣ ☑️ สนใจเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์⁣ ติดต่อ : 095-909-3960⁣ ☑️ Line ID :⁣ @korpungun ⁣ ▫️▫️▫️⁣ All Credits : QQ English Online⁣ ⁣ #ก้อปันกัน #KorPunGun #OnlineEnglish #เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ #QQEnglish #OnlineCampus #TOEIC #ESL #เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว #เรียนออนไลน์ #คลาสสด
⭐️ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ⁣⁣
สอนสด โดยครู Native 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇨🇦🇺🇸⁣⁣
มี e-Certificate ให้เมื่อจบหลักสูตร!⁣⁣
⁣⁣
กับ Oxford International English Schools สถาบันที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้เชิง interactive ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการฝึกใช้ภาษาในชั้นเรียนมากกว่าการนั่งฟัง lecture ในคลาสเรียนแบบดั้งเดิม⁣⁣
⁣⁣
นอกจากการเรียนในชั้นเรียนออนไลน์แล้ว ผู้เรียนจะสามารถเข้าใช้ Online Learning Platform ของ Oxford International ได้ตลอด 24 ชม. เพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง อีกทั้ง ยังมี Online Social Programme ให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมนอกเวลาเรียนร่วมกับเพื่อนๆ จากทั่วโลกได้อีกด้วย⁣⁣
⁣⁣
หลักสูตรที่เปิดสอน✏️ ⁣⁣
⁣⁣
🔹General English สำหรับการใช้งานทั่วไป เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษ ตลอดจนความคล่องและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ และทักษะการสื่อสาร สำหรับ 2 ช่วงวัย ได้แก่ Adults (อายุ 16 ปี+) และ Juniors (อายุ 8 - 15 ปี) ⁣⁣
⁣⁣
🔹IELTS หลักสูตรเตรียมสอบโดยครูผู้เชี่ยวชาญของสถาบัน Oxford International ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานโดย British Council สำหรับ Adults (อายุ 16 ปี+) ⁣
⁣
พิเศษ‼️ ส่วนลด 20%⁣⁣
สำหรับผู้ที่สมัครเรียนภายใน 29 พ.ค. 63 เริ่มเรียนเมื่อไรก็ได้⁣⁣
⁣⁣
รายละเอียดเพิ่มเติม📍⁣⁣
https://online.korpungun.com/featured_item/oxford-international-schools/ ⁣⁣
⁣⁣
▫️▫️▫️ ⁣⁣
☑️สนใจเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์⁣⁣
ติดต่อ : 097-040-6245⁣⁣
☑️ Line@ : @korpungun⁣⁣
⁣⁣
#ก้อปันกัน #KorPunGun #OnlineEnglish #OxfordInternational #EnglishSchools #เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ #คลาสสด #เรียนออนไลน์ #ครูnative #GeneralEnglish #IELTS
⭐️ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ⁣⁣ สอนสด โดยครู Native 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇨🇦🇺🇸⁣⁣ มี e-Certificate ให้เมื่อจบหลักสูตร!⁣⁣ ⁣⁣ กับ Oxford International English Schools สถาบันที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้เชิง interactive ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการฝึกใช้ภาษาในชั้นเรียนมากกว่าการนั่งฟัง lecture ในคลาสเรียนแบบดั้งเดิม⁣⁣ ⁣⁣ นอกจากการเรียนในชั้นเรียนออนไลน์แล้ว ผู้เรียนจะสามารถเข้าใช้ Online Learning Platform ของ Oxford International ได้ตลอด 24 ชม. เพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง อีกทั้ง ยังมี Online Social Programme ให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมนอกเวลาเรียนร่วมกับเพื่อนๆ จากทั่วโลกได้อีกด้วย⁣⁣ ⁣⁣ หลักสูตรที่เปิดสอน✏️ ⁣⁣ ⁣⁣ 🔹General English สำหรับการใช้งานทั่วไป เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษ ตลอดจนความคล่องและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ และทักษะการสื่อสาร สำหรับ 2 ช่วงวัย ได้แก่ Adults (อายุ 16 ปี+) และ Juniors (อายุ 8 - 15 ปี) ⁣⁣ ⁣⁣ 🔹IELTS หลักสูตรเตรียมสอบโดยครูผู้เชี่ยวชาญของสถาบัน Oxford International ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานโดย British Council สำหรับ Adults (อายุ 16 ปี+) ⁣ ⁣ พิเศษ‼️ ส่วนลด 20%⁣⁣ สำหรับผู้ที่สมัครเรียนภายใน 29 พ.ค. 63 เริ่มเรียนเมื่อไรก็ได้⁣⁣ ⁣⁣ รายละเอียดเพิ่มเติม📍⁣⁣ https://online.korpungun.com/featured_item/oxford-international-schools/ ⁣⁣ ⁣⁣ ▫️▫️▫️ ⁣⁣ ☑️สนใจเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์⁣⁣ ติดต่อ : 097-040-6245⁣⁣ ☑️ [email protected] : @korpungun⁣⁣ ⁣⁣ #ก้อปันกัน #KorPunGun #OnlineEnglish #OxfordInternational #EnglishSchools #เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ #คลาสสด #เรียนออนไลน์ #ครูnative #GeneralEnglish #IELTS

ติดตามเรา

FAQs: คำถามที่พบบ่อย

ก้อปันกันออนไลน์อิงลิช คืออะไร?

ก้อปันกันออนไลน์อิงลิช มีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์มากมายแนะนำ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนที่หลากหลาย โดยคอร์สเรียนของเราเป็นคอร์สเรียนที่ใช้หลักสูตรและสอนโดยสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำในต่างประเทศ

สำหรับตัวเลือกสถาบันทั้งหมดที่เปิดสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ ท่านสามารถดูได้ที่นี่ โดยสามารถใช้ tab คัดกรอง 

การใช้ Tab คัดกรอง 

 • ALL สำหรับตัวเลือกสถาบันทั้งหมด
 • NATIVE สำหรับสถาบันที่ผู้สอนเป็น Native Speakers
 • PHILIPPINES สำหรับสถาบันที่ผู้สอนเป็นครูชาวฟิลิปปินส์

และคลิกบน logo ของสถาบันที่สนใจ เพื่อเข้าไปศึกษาข้อมูลและรายละเอียดของคอร์สเรียน ตลอดจนค่าใช้จ่ายได้

เลือกคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ กับก้อปันกันอย่างไรดี?
วิธีที่ 1: สำหรับผู้ที่มีสะดวก หาข้อมูลตัวเลือกทั้งหมดด้วยตนเอง

เบื้องต้น ท่านสามารถศึกษาตัวเลือกคอร์สเรียนของหลักสูตร ได้ในหน้า คอร์สเรียนทั้งหมด ซึ่งเราได้ทำตารางเปรียบเทียบตัวเลือกต่างๆ แบ่งตามหมวดหมู่ของหลักสูตรไว้ให้ดังนี้

 • General ESL: หลักสูตรเพื่อการฝึกฝนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานทั่วไป ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน-สูง สำหรับผู้เรียนอายุ 15 ปี+
 • Junior ESL: หลักสูตรเพื่อการฝึกฝนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานทั่วไป ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน-สูง สำหรับเด็กอายุ 4-14 ปี
 • Test Prep: หลักสูตรเพื่อการเตรียมสอบ IELTS, TOEFL หรือ TOEIC 
 • Academic English: หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ เพื่อการเตรียมศึกษาต่อ
 • Business English: หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน การสัมภาษณ์งาน
 • Special Courses: คอร์สเรียนพิเศษ เฉพาะทางอื่นๆ

เมื่อเจอตัวเลือกสถาบันและคอร์สเรียนที่ถูกใจแล้ว ท่านสามารถคลิกปุ่ม “เพิ่มเติม” ในตารางเปรียบเทียบ หรือปุ่ม “ข้อมูลเพิ่มเติม” ใน tab ทางด้านล่างของตารางเปรียบเทียบ ซึ่งจะมีรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนคอร์สออนไลน์ของสถาบันนั้นๆ

วิธีที่ 2: สำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดเวลา เลือกจากคอร์สเรียนแนะนำ

ท่านสามารถเข้าไปยังหน้า คอร์สเรียนแนะนำ และใช้เครื่องมือ “กรอง” ในการระบุเงื่อนไขที่ต้องการ เพื่อให้ระบบแสดงผลคอร์สเรียนที่ตอบโจทย์เงื่อนไขและความต้องการของท่านได้ โดยที่ท่านสามารถคัดกรองได้จากหมวดหมู่ดังนี้

1) สถาบัน, 2) อายุของผู้เรียน, 3) คอร์สเรียน, 4) ระดับภาษาอังกฤษ, 5) ทักษะที่ต้องการพัฒนา, 6) รูปแบบการเรียน, 7) วันเรียน, 8) เวลาเรียน, 9) ครูผู้สอน, 10) เรียนและจ่ายรายเดือนได้, และ 11) ราคา

วิธีที่ 3: สำหรับผู้ที่ต้องการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับคำปรึกษา

สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้

เลือกสถาบันและคอร์สเรียนอย่างไรดี?
 1. พิจารณาระดับภาษาอังกฤษของผู้เรียนว่าอยู่ในระดับใด 

หากไม่แน่ใจว่าทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนอยู่ในระดับ สามารถทำแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษออนไลน์ ของเราได้ฟรี ! เพื่อการประเมินระดับภาษาอังกฤษในเบื้องต้น

หากระดับภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน (CEFR A2-B1) เราจะแนะนำให้เรียนคอร์สเรียน General ESL หรือ Junior ESL เพื่อปรับพื้นฐานก่อน

 1. ตอบคำถามว่าด้วย วัตถุประสงค์ของการเรียน

หากมีพื้นฐานที่ดีแล้ว (เทียบเท่า CEFR B1/B2 ขึ้นไป) ท่านอาจจะเลือกลงเรียนคอร์สที่จะตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะทางได้ เช่น เพื่อการทำงาน เพื่อเตรียมสัมภาษณ์งาน เพื่อการศึกษาต่อ หรือเพื่อการเตรียมสอบ TOEFL, IELTS และ TOEIC เป็นต้น

 1. พิจารณางบประมาณ

ท่านมีงบประมาณเท่าไหร่และระยะเวลามากน้อยแค่ไหน สำหรับการเรียนและพัฒนาภาษาอังกฤษ? คอร์สเรียนออนไลน์ของเรา ราคาเริ่มต้นที่ประมาณ 2,000 บาท ต่อเดือน โดยท่านสามารถเลือกดูราคาของคอร์สเรียนที่แนะนำได้ที่นี่

 1. พิจารณาเงื่อนไขในการเรียน

พิจารณาเงื่อนไขในการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ของผู้เรียน เพื่อเลือกคอร์สเรียนที่เหมาะสม เช่น สะดวกเรียนในวันใดบ้าง? ช่วงเวลาใด? ต้องการเรียนตัวต่อตัว? ต้องการเรียนกลุ่ม? ต้องการเรียนกับครู native หรือครูชาวฟิลิปปินส์? 

ในเบื้องต้นท่านสามารถศึกษาจากตารางเปรียบเทียบคอร์สเรียนที่เราได้เตรียมไว้ให้ได้ที่ คอร์สเรียนทั้งหมด 

ใครคือผู้สอนคอร์สเรียนของเรา?

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ของเราทั้งหมด สอนโดยครูสอนภาษาอังกฤษอาชีพในต่างประเทศ ที่มีมาตรฐาน ประสบการณ์และความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง

พื้นฐานภาษาอังกฤษอ่อน เรียนได้ไหม?

ทางโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับระดับภาษาของนักเรียน โดยก่อนการเริ่มเรียนจะมีทดสอบระดับภาษาก่อนเพื่อประเมิณระดับภาษาอังกฤษของนักเรียน ดังนั้น หากผู้เรียนพื้นฐานไม่ดี ไม่ต้องกังวล ครูที่สอนมีประสบการณ์สอนนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐาน หรือพื้นฐานไม่เเข็งแรงอยู่แล้ว

สิ่งที่ผู้เรียนต้องทำ คือ ตั้งใจและมีวินัยในการเข้าเรียนให้สม่ำเสมอและต่อเนื่อง เท่านั้นเอง พื้นฐานไม่แข็งแรง ไม่ใช่อุปสรรคในการเรียนอย่างแน่นอน

คอร์สเรียน ใช้เวลานานแค่ไหน?

ระยะเวลาของคอร์สเรียนโดยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับระดับภาษาพื้นฐาน และเป้าหมายที่ผู้เรียนแต่ละคน สถาบันส่วนใหญ่นักเรียนสามารถเรียนได้ขั้นต่ำที่ 1 สัปดาห์ และสูงสุด 1 ปี 

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นทางเราแนะนำให้ ผู้เรียนลงเรียนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 4-8 สัปดาห์ เพื่อความต่อเนื่องในการเรียน และการพัฒนาที่จะเริ่มเห็นผลได้

เริ่มเรียนได้เมื่อไหร่? เรียนวันไหน? เรียนกี่โมง?

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับก้อปันกัน เรามีตัวเลือกที่หลากหลายให้เหมาะกับความต้องการของผู้เรียน โดยส่วนใหญ่หากผู้เรียนชำระเงินแล้ว จะสามารถเริ่มเรียนได้ในทุกๆ วันจันทร์ 

และเรามีสถาบันที่ชำระเงินแล้ว สามารถเริ่มเรียนได้เลยในวันถัดไป เรียนได้ทุกวัน เลือกเวลาเรียนได้ 24 ชั่วโมง รวมถึงตัวเลือกสถาบันที่เรียนแค่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

ทั้งนี้ โดยส่วนใหญ่ ผู้เรียนจะสามารถเลือกเวลาเรียนที่เหมาะสมกับเงื่อนไขของตัวเองได้

ชำระค่าใช้จ่ายได้อย่างไรบ้าง?

2 ช่องทางการชำระเงิน ได้แก่

  1. ชำระด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัท
  2. ชำระด้วยการตัดบัญชีจากบัตรเครดิต: สำหรับยอดค่าใช้จ่ายที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท) ทั้งนี้หากยอดไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท สามารถผ่อนชำระได้ 3 เดือน ดอกเบี้ย 0% และสำหรับยอดค่าใช้จ่ายที่ไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท สามารถผ่อนชำระได้ 6 เดือน ดอกเบี้ย 0%