เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ Academic English

Academic English

Academic English

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ หลักสูตร Academic English คือ การเรียนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับเตรียมศึกษาต่อต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศแคนาดา และสหรัฐอเมริกา ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเป็นหลัก รวมถึงแนะนำสำหรับบุคคลที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อในประเทศ อื่นๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน

ตารางเปรียบเทียบ
หลักสูตร Academic English

ครูผู้สอน

ครู Native

ครู Native

อายุที่เริ่มเรียนได้

15 ปี+

14 ปี+

ระยะเวลา

การเรียนต่อครั้ง

3 - 6 ชั่วโมง

3 ชั่วโมง

ตารางเรียน
ต่อสัปดาห์

5 ครั้ง
จันทร์ - ศุกร์

5 ครั้ง
จันทร์ - ศุกร์

เวลา
ที่เลือกเรียนได้

20:00 - 23:00
Vacation English
(Core Only)

19:30 - 22:30
หรือ
08:00 - 11:00

ราคาเริ่มต้น
ต่อ 4 สัปดาห์

39,900 บาท

15,410 บาท

จำนวนนักเรียน
ต่อคลาส

1 - 15 คน

12 - 15 คน

โปรแกรม
ที่ใช้ในการเรียน

ZOOM

ZOOM

ทดลองเรียนฟรี

มี  1 ครั้ง
ครั้งละ  60 นาที

เช็คกับเจ้าหน้าที่
ก้อปันกัน

สถาบันที่เปิดสอน

FLS International Online

FLS International

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

Pathway Program เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการไปเรียนต่อวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยในอเมริกา หลังจากเรียนจบ Level 14 หรือ Level 16 นักเรียนก็สามารถย้ายไปเรียนในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในเครือกว่า 200 สถาบันได้ทันที โดยที่ไม่ต้องใช้คะแนน TOEFL หรือคะแนนสอบอื่นๆ ! โดยทางสถาบัน FLS จะใช้โปรแกรม Universal Placement จับคู่ให้นักเรียนเข้าเรียนในสถาบันที่ดีที่สุด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

• คลาสเรียนขนาดเล็ก เพียง 1-15 คน ต่อคลาสเท่านั้น สอนโดยครู Native Speaker ชาวอเมริกัน ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท และผ่านหลักสูตรฝึกอบรม TESOL

Partway Program แบ่งความเข้มข้นในชั่วโมงการเรียนออกเป็น 4 แบบ

Pathway Program

ตารางเรียน / สัปดาห์

Vacation English
(Core English Only)

เรียน 5 วัน
จันทร์ - ศุกร์
วันละ 3 ชั่วโมง
20:00 - 23:00

General English
(Core + Workshop)

เรียน 5 วัน
จันทร์ - ศุกร์
วันละ 4 ชั่วโมง

Intensive English
(Core + Workshop + 1 Elective)

เรียน 5 วัน
จันทร์ - ศุกร์
วันละ 5 ชั่วโมง

Academic English
(Core + Workshop + 2 Elective)

เรียน 5 วัน
จันทร์ - ศุกร์
วันละ 6 ชั่วโมง

ข้อมูลเพิ่มเติม
ILAC KISS เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

ILAC KISS
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

หลักสูตรเพื่อการศึกษา University Pathway พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ การใช้งานเชิงวิชาการ สอนสด โดยครู native ชาวแคนาเดียน ของ ILAC สถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำในประเทศแคนาดา มาตรฐานเดียวกับการเรียนที่แคนาดา รับผู้เรียนอายุ 14 ปี +

  • เรียนวันจันทร์ศุกร์ วันละ 3 ชม. : ในหนึ่งสัปดาห์ประกอบด้วยการเรียนออนไลน์ในชั้นเรียน 20 ชมและการทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง (self-study) 10 ชม.
  • มีนักเรียนประมาณ 12-15 คน ต่อชั้นเรียน
  • สามารถใช้ผลสอบวัดระดับภาษาทุก 4 สัปดาห์ของ ILAC ยื่นสมัครเข้าเรียนวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในอเมริกา ได้มากกว่า 90 สถาบัน !
  • หัวข้อการเรียน : ทักษะการพูด และการเขียนภาษาอังกฤษ / การคิดเชิงวิพากษ์ / ทักษะการวิจัย / การเขียน Essay / เตรียมสอบ TOEFL / วิธีการบริหารเวลา / เทคนิคการทำขอสอบอัตนัย / เทคนิคการนำเสนอด้วยวาจา
  • มีสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ โดย ILAC KISS ก่อนเริ่มเรียน : สามารถสอบวัดระดับภาษาอังกฤษออนไลน์ หลังสมัครเข้าเรียน และก่อนเริ่มเรียน เพื่อเรียนร่วมกับเพื่อนในระดับภาษาที่ใกล้เคียงกัน และเรียนเนื้อหาที่เหมาะสมกับระดับภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้
  • การทดสอบภาษาอังกฤษ : นักเรียนจะได้จำลองการสอบ TOEFL ทุกๆ 2 สัปดาห์ เพื่อวัดความก้าวหน้าของตนเอง

หมายเหตุ : ผู้เรียนจะต้องสอบวัดระดับภาษาอังกฤออนไลน์ของ ILAC ให้ได้ Level 10 ก่อน หาก entry level ยังไม่ถึง จะต้องเรียน General English ก่อน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขอรับคำปรึกษา

เลือกคอร์สเรียน

บริการในการสมัคร ประสานงาน แนะนำในการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี!

โทร 095-909-3960

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *