คอร์สเรียนทั้งหมด

เลือกดูคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
สอนสด โดยครูต่างชาติมืออาชีพ

คอร์สเรียนทั้งหมด

เลือกดูคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
สอนสด โดยครูต่างชาติมืออาชีพ

KPG แนะนำเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ โดยสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำในต่างประเทศ จากทั่วทุกมุมโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา และฟิลิปปินส์ ประกอบด้วยหลักสูตรการเรียนที่หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกความต้องการในการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณ

หลักสูตร Junior ESL หรือคอร์สเรียนออนไลน์ แนะนำสำหรับเด็ก อายุ 3-15 ปี เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะการสื่อสารจากการฝึกใช้งานจริง มีให้เลือกเรียนทั้งแบบตัวต่อตัวและกลุ่ม สอนโดยครู native หรือครูชาวฟิลิปปินส์มืออาชีพ ที่มีมาตรฐาน คุณภาพและประสบการณ์ในการสอนเด็ก

ตารางเปรียบเทียบ
หลักสูตร Junior ESL

ครูผู้สอน

ครูฟิลิปปินส์

ครูฟิลิปปินส์

ครูฟิลิปปินส์

ครู Native

อายุที่เริ่มเรียนได้

6 - 14 ปี

5 - 14 ปี

3 - 14 ปี

7 - 14 ปี

ระยะเวลา

การเรียนต่อครั้ง

40 นาที (1:1)

25 นาที (1:1) /
50 นาที
(กลุ่ม 4-16 คน)

25 นาที (1:1)

7 - 9 ปี
60 นาที
10 - 14 ปี
90 นาที
(1 - 15 คน)

วันที่
เลือกเรียนได้

Fixed Schedule
จันทร์ - ศุกร์
หรือ
Free Booking
จันทร์ - เสาร์

จันทร์ - อาทิตย์

จันทร์ - อาทิตย์

7 - 9 ปี
จันทร์, พุธ, ศุกร์
10 - 14 ปี
จันทร์ - ศุกร์

เวลา
ที่เลือกเรียนได้

06:00 - 22:00

07:00 - 21:00

เลือกได้ 24 ชม.

7 - 9 ปี
17:00 - 18:00
10 - 14 ปี
17:00 - 18:30

คาบเรียน

ต่อสัปดาห์

4 - 5 ครั้ง

4 ครั้ง

4 - 5 ครั้ง

7 - 9 ปี
3 ครั้ง
10 - 14 ปี
5 ครั้ง

มีรายงาน
หลังคาบเรียน

x

ทดลองเรียนฟรี

มี  2 ครั้ง
ครั้งละ  20 นาที

มี  1 ครั้ง
ครั้งละ 25 นาที

มี  2 ครั้ง
ครั้งละ  25 นาที

มี 1 ครั้ง
ครั้งละ 60 นาที

ราคาเริ่มต้น
ต่อ 4 สัปดาห์

2,900 บาท

2,830 บาท

2,970 บาท

13,770 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

General ESL

หลักสูตร General ESL หรือคอร์สเรียนออนไลน์ สำหรับผู้เรียนอายุ 15 ปี​+ เพื่อการพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานทั่วไป อาทิ ใช้งานในชีวิตประจำวัน การสนทนา การเดินทางท่องเที่ยว เปิดสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงระดับสูง เป็นหลักสูตรสำหรับการเตรียมตัวก่อนที่จะศึกษาในหลักสูตรที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ผู้เรียนจะได้เพิ่มพูนความถนัดและความคุ้นชินกับการใช้ภาษาอังกฤษ ตลอดจนการพัฒนาทักษะการสื่อสารข้ามความแตกต่างทางวัฒนธรรม

ตารางเปรียบเทียบ
หลักสูตร General ESL

ครูผู้สอน

ครูฟิลิปปินส์

ครูฟิลิปปินส์

ครูฟิลิปปินส์

ครู Native

ครู Native

อายุที่เริ่มเรียนได้

15 ปี+

15 ปี+

15 ปี+

15 ปี+

14 ปี+

ระยะเวลา

การเรียนต่อครั้ง

40 นาที (1:1)

25 นาที (1:1) /
50 นาที
(กลุ่ม 4-16 คน)

25 นาที (1:1)

90 นาที /
120 นาที
(1 - 15 คน)

180 นาที
(12 - 15 คน)

วันที่
เลือกเรียนได้

Fixed Schedule
จันทร์ - ศุกร์
หรือ
Free Booking
จันทร์ - เสาร์

จันทร์ - อาทิตย์

จันทร์ - อาทิตย์

จันทร์ - ศุกร์,
จันทร์, พุธ, ศุกร์
หรือ
เสาร์ - อาทิตย์

จันทร์ - ศุกร์

เวลา
ที่เลือกเรียนได้

06:00 - 22:00

07:00 - 21:00

เลือกได้ 24 ชม.

17:00 - 18:30,
18:00 - 19:30
หรือ
18.00 - 20.00

19:30 - 22:30
หรือ
08:00 - 11:00

คาบเรียน

ต่อสัปดาห์

4 - 5 ครั้ง

9 ครั้ง

4 - 5 ครั้ง

2, 3 หรือ 5 ครั้ง

5 ครั้ง

มีรายงาน
หลังคาบเรียน


x

x

ทดลองเรียนฟรี

มี  2 ครั้ง
ครั้งละ  20 นาที

มี  2 ครั้ง
ตัวต่อตัว 25 นาที
+ กลุ่ม 45 นาที

มี  2 ครั้ง
ครั้งละ  25 นาที

มี 1 ครั้ง
ครั้งละ 60 นาที

เช็คกับเจ้าหน้าที่
ก้อปันกัน

ราคาเริ่มต้น
ต่อ 4 สัปดาห์

2,900 บาท

2,650 บาท

2,970 บาท

13,770 บาท

15,410 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน

หลักสูตร Business English เรียนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน การนำเสนองาน การประชุม เจรจาต่อรองทางธุรกิจ การเตรียมสัมภาษณ์งาน แนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการอัพสกิลทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นภายในองค์กรหรือบริษัท ตลอดจนการประกอบกิจการและประกอบธุรกิจ ที่ต้องติดต่อสื่อสารกับคู่ค้าต่างชาติ

ตารางเปรียบเทียบ
หลักสูตร Business English

ครูผู้สอน

ครูฟิลิปปินส์

ครูฟิลิปปินส์

ครู Native

ครู Native

อายุที่เริ่มเรียนได้

15 ปี+

14 ปี+

15 ปี+

16 ปี+

คาบเรียน

40 นาที (1:1) 

25 นาที (1:1)

90 นาที
(กลุ่ม 15 คน)

180 นาที
(กลุ่ม 15 คน)

วันที่
เลือกเรียนได้

Fixed Schedule
จันทร์ - ศุกร์
หรือ
Free Booking
จันทร์ - เสาร์

จันทร์ - อาทิตย์

จันทร์ - ศุกร์

จันทร์ - ศุกร์

เวลา
ที่เลือกเรียนได้

06:00 - 22:00

เลือกได้  24 ชม.

18:00 - 19:30

19:30 - 22:30
หรือ
08:00 - 11:00

คาบเรียน

ต่อสัปดาห์


4 - 5 ครั้ง

4 - 5 ครั้ง

5 ครั้ง

5 ครั้ง

มีรายงาน
หลังคาบเรียน

x

x

ทดลองเรียนฟรี

มี  2 ครั้ง
ครั้งละ  20 นาที

มี  2 ครั้ง
ครั้งละ  25 นาที

มี  1 ครั้ง
ครั้งละ  60 นาที

เช็คกับเจ้าหน้าที่
ก้อปันกัน

ราคาเริ่มต้น
ต่อ 4 สัปดาห์

2,900 บาท

2,970 บาท

17,300 บาท

15,410 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรเตรียมสอบ

หลักสูตร Test Preparation หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS, TOEFL หรือ TOEIC โดยที่ผู้เรียนสามารถเลือกได้ ว่าต้องการเตรียมตัวสอบข้อสอบวัดระดับภาษาประเภทใด คอร์สเรียนนี้ สอนโดยครูต่างชาติที่สอนภาษาอังกฤษเป็นอาชีพ และได้ผ่านการฝึกอบรม ตลอดจนการทำแบบทดสอบจริงมาแล้ว นอกจากจะได้เตรียมตัวเพื่ออัพผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ต้องการแล้ว ผู้เรียนจะได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษจริงกับชาวต่างชาติในการเรียนอีกด้วย

ตารางเปรียบเทียบ
หลักสูตร Test Preparation

หลักสูตร
ที่เปิดสอน

IELTS

IELTS / TOEIC

IELTS / TOEIC

IELTS / TOEFL
SAT

IELTS

ครูผู้สอน

ครูฟิลิปปินส์

ครูฟิลิปปินส์

ครูฟิลิปปินส์

ครู Native

ครู Native

อายุที่เริ่มเรียนได้

6 ปี+

15 ปี+

14 ปี+

15 ปี+

14 ปี+

คาบเรียน

40 นาที (1:1)

25 นาที (1:1) /
50 นาที
(กลุ่ม 4-16 คน)

25 นาที (1:1)

120 นาที /
*150 นาที
*เฉพาะ TOEFL
(1-15 คน)

180 นาที
(กลุ่ม 15 คน)

วันที่
เลือกเรียนได้

Fixed Schedule
จันทร์ - ศุกร์
หรือ
Free Booking
จันทร์ - เสาร์

จันทร์ - อาทิตย์

จันทร์ - อาทิตย์

จันทร์ - ศุกร์
หรือ
*เสาร์ - อาทิตย์
*เฉพาะ TOEFL

จันทร์ - ศุกร์

เวลา
ที่เลือกเรียนได้

06:00 - 22:00

07:00 - 21:00

เลือกได้ 24 ชม.

จันทร์ - ศุกร์
17:00 - 19:00
หรือ
*เสาร์ - อาทิตย์
08:00 - 10:30
*เฉพาะ TOEFL

19:30 - 22:30
หรือ
08:00 - 11:00

คาบเรียน

ต่อสัปดาห์

4 - 5 ครั้ง

9 ครั้ง

4 - 5 ครั้ง

*2 หรือ 5 ครั้ง
*เฉพาะ TOEFL

5 ครั้ง

มีรายงาน
หลังคาบเรียน

x

x

ทดลองเรียนฟรี

มี  2 ครั้ง
ครั้งละ  20 นาที

มี  2 ครั้ง
ตัวต่อตัว 25 นาที
+ กลุ่ม 45 นาที

มี  2 ครั้ง
ครั้งละ  25 นาที

มี 1 ครั้ง
ครั้งละ 60 นาที

เช็คกับเจ้าหน้าที่
ก้อปันกัน

ราคาเริ่มต้น
ต่อ 4 สัปดาห์

4,160 บาท

4,060 บาท

2,970 บาท

15,180 บาท

15,410 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

Academic English

หลักสูตร Academic English การเรียนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับเตรียมศึกษาต่อต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศแคนาดา และสหรัฐอเมริกา ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเป็นหลัก รวมถึงแนะนำสำหรับบุคคลที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อในประเทศ อื่นๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน

ตารางเปรียบเทียบ
หลักสูตร Academic English

ครูผู้สอน

ครู Native

ครู Native

อายุที่เริ่มเรียนได้

15 ปี+

14 ปี+

คาบเรียน

3 - 6 ชั่วโมง
(กลุ่ม 15 คน)

3 ชั่วโมง
(กลุ่ม 15 คน)

ตารางเรียน
ต่อสัปดาห์

5 ครั้ง
จันทร์ - ศุกร์

5 ครั้ง
จันทร์ - ศุกร์

เวลา
ที่เลือกเรียนได้

20:00 - 23:00
Vacation English
(Core Only)

19:30 - 22:30
หรือ
08:00 - 11:00

ทดลองเรียนฟรี

มี  1 ครั้ง
ครั้งละ  60 นาที

เช็คกับเจ้าหน้าที่
ก้อปันกัน

ราคาเริ่มต้น
ต่อ 4 สัปดาห์

39,900 บาท

15,410 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขอรับคำปรึกษา

เลือกคอร์สเรียน

บริการในการสมัคร ประสานงาน แนะนำในการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี!

โทร 095-909-3960