10 บทความ ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษแบบแน่นปึ้ก!

พื้นฐานภาษาอังกฤษ

ก้อปันกัน ร่วมกับ “ครูจิ๊บ” ภัณฑิรา วรานุเคราะห์โชค เจ้าของสถาบัน LBE Center ผู้คร่ำหวอดในวงการการสอนภาษาอังกฤษแบบเน้นใช้ได้จริงมามากกว่า 10 ปี ร่วมกันจัดทำบทความชุดความรู้ พื้นฐานภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เริ่มต้น จำนวน 10 บทนี้ขึ้นมา โดยมีความมุ่งหวังที่จะช่วยวางโครงสร้าง พื้นฐานภาษาอังกฤษ ในส่วนที่สำคัญๆ อาทิ โครงสร้างภาษาอังกฤษ Tense การออกเสียง เทคนิคการพูดคุยในสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ อื่นๆ ให้กับผู้ที่สนใจเริ่มต้นศึกษาด้วยตนเอง ได้พัฒนาความสามารถ และเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง

สารบัญ
 1. Sentence Structure
  โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
 2. Compound Sentence
  ประโยคความรวม
 3. Present Simple Tense
  ประโยคปัจจุบันกาล
 4. Past Simple Tense
  ประโยคอดีตกาล
 5. Pronoun
  คำสรรพนาม
 6. Preposition
  คำบุพบท
 7. Relative Pronoun
  ประพันธสรรพนาม
 8. Future Simple Tense
  ประโยคอนาคตกาล
 9. Everyday Conversation
  ประโยคที่ใช้ในสถานการณ์ประจำวัน
 10. Pronunciation
  การออกเสียงคำศัพท์ในภาษาอังกฤษ
Sentence Structure

บทที่ 1 : Sentence Structure

Sentence Structure หรือ โครงสร้างประโยค พื้นฐานภาษาอังกฤษ จะประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

1. ประธานในประโยค คือ คำนามเพื่อบอกถึงคนสัตว์สิ่งของหรือนามธรรมต่างๆ นอกจากนี้ประธานในประโยคยังเป็นคำกริยาที่เติม ing ได้อีกด้วย

2. คำกริยา คือ คำที่บอกความรู้สึกหรือการกระทำของประธานในประโยค เราอาจจะลองนึกถึงกริยาต่างๆ ที่เราทำในแต่ละวัน เช่น เดิน นั่ง นอน กิน เป็นต้น คำกริยาเป็นส่วนที่สำคัญของประโยคเนื่องจากบอกให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังรับรู้ว่าประธานทำอะไรในประโยคนั้น

3. กรรม ในประโยคภาษาอังกฤษจะมีกรรม หรือไม่มีกรรม จะขึ้นอยู่กับคำกริยาในประโยคว่าต้องการกรรมเพื่อทำให้ประโยคสมบูรณ์หรือไม่

อ่านเพิ่มเติม ›

Compound Sentence

บทที่ 2 : Compound Sentence

ประโยคความรวม คือ การนำประโยคความเดียวมากกว่า 2 ประโยคขึ้นไปมาเชื่อมเข้าด้วยกัน โดยใช้คำสันธาน หรือที่เรียกง่าย ๆ ว่าคำเชื่อมประโยค ปกติแล้วเราสามารถเขียนประโยคความเดียวเพื่อสื่อความหมายได้ แต่การสร้างประโยคความรวมจะทำให้ประโยคดูไหลลื่นมากขึ้น หรือเชื่อมโยงกันมากกว่าการใส่เครื่องหมายจุด full stop เพื่อแบ่งประโยค

• I cannot live without my mobile phone. Mary cannot live without her computer.
→ I cannot live without my mobile phone, but Mary cannot live without her computer.

อ่านเพิ่มเติม ›

บทที่ 3 : Present Simple Tense

Present Simple Tense หรือ ประโยคปัจจุบันกาล มีหลักการใช้หลายแบบ เช่น เหตุการณ์หรือข้อมูลที่เป็นความจริง, การกระทำที่ทำบ่อย ๆ จนเป็นนิสัย และเหตุการณ์ในปัจจุบัน มีวิธีการสร้างประโยคหลากหลายรูปแบบ เราลองมาดูตัวอย่างประโยคกันก่อนค่ะ

 • Kate and Kenny do not work as teachers.
 • She does not live in Korea.
 • John speaks 4 languages.
 • Linda likes to cook for the homeless.

อ่านเพิ่มเติม ›

Past Simple Tense

บทที่ 4 : Past Simple Tense

Past Simple Tense คือ ประโยคอดีตกาล เป็นโครงสร้างประโยคที่เราใช้เล่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอดีต ที่สิ้นสุดไปแล้ว หรือกิจกรรมที่เราเคยทำเป็นนิสัย แต่ว่าเลิกทำไปแล้ว โดยปกติแล้ว การเขียนประโยคในรูปอดีตจะง่ายมาก เพราะพวกเรา สามารถเติม -ed ท้ายคำกริยาได้เลย เช่น cook = cooked , paint = painted , kick = kicked แต่ถ้าพวกเราสังเกตดี ๆ จะเห็นว่ากฎของการเติม -ed ที่กริยา เพื่อให้เป็นรูปอดีตนั้นค่อนข้างซับซ้อน เพราะมีข้อยกเว้นบางข้อ

อ่านเพิ่มเติม ›

Pronoun

บทที่ 5 : Pronoun

Pronoun หรือ คำสรรพนาม ในภาษาไทย เป็นส่วนหนึ่งของคำนาม เราจะใช้คำสรรพนามเพื่อแทนคำนามที่ได้พูดถึงไปแล้ว หรือพูดถึงคน สัตว์ สิ่งของ โดยแบ่งตามลำดับของผู้พูด เป็นบุรุษที่ 1 บุรุษที่ 2 และบุรุษที่ 3 คำสรรพนามสามารถเป็นประธาน และกรรมในประโยคได้ นอกเหนือจากคำนามและคำกริยาเติม -ing ที่ครูจิ๊บได้พูดถึงไปก่อนหน้านี้แล้วในบทที่ 1 เรื่องของการสร้างประโยคที่สมบูรณ์ ดังนั้น คำสรรพนามจึงมีความสำคัญกับเรื่องของ Tense ต่างๆ ด้วย

อ่านเพิ่มเติม ›

Preposition

บทที่ 6 : Preposition

Preposition หรือคำบุพบทในภาษาไทย คือ คำที่มักจะอยู่ข้างหน้า noun (คำนาม) หรือ pronoun (คำบุพบท) เพื่อเชื่อมคำเหล่านี้กับคำอื่น ๆ ในประโยค เช่น

 • Greg ran across the road.
 • We cycled through the woods.
 • Many people go to work by car.
 • The church service is held on Sundays.
 • They were supposed to meet here at 4 p.m.

อ่านเพิ่มเติม ›

Relative Pronoun

บทที่ 7 : Relative Pronoun

Relative Pronoun หรือ ประพันธสรรพนาม คือ คำสรรพนามที่เอาไว้ใช้ขยายประโยคให้ประธานหรือกรรมในประโยคยาวขึ้น และมีรายละเอียดมากขึ้น โดยที่เราจะใช้ประพันธสรรพนามนำหน้าส่วนขยายที่เราเรียกว่า relative clause และอีกกรณีก็คือ ใช้เชื่อมต่อกับประโยคที่สมบูรณ์แล้ว บางคนก็เรียก relative clause ว่า adjective clauses พวกเราลองมาดูตัวอย่างกันนะคะ

 • The doctor whom my family loves is working here.
 • I love the food which is not too spicy at this restaurant.
 • Her house that was put on sale is now under renovation.

อ่านเพิ่มเติม ›

Future Simple Tense

บทที่ 8 : Future Simple Tense

Future Simple Tense หรือ ประโยคอนาคตกาล มีหลักการใช้หลายแบบ ไว้ใช้พูดถึงเหตุการณ์ในอนาคต, การคาดเดาสถานการณ์ในอนาคต, ให้คำสัญญาว่าจะทำหรือไม่ทำอะไร รวมถึงการให้ข้อเสนอว่าจะทำอะไรในขณะนั้น เราลองมาดูตัวอย่างประโยคกันก่อนดีกว่าค่ะ

 • My parents will retire soon.
 • She will travel in Korea.
 • The team will drive past the woods.
 • Jack and his father will pick you up.
 • Kelsey will cook for us.

อ่านเพิ่มเติม ›

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน

บทที่ 9 : Everyday Conversation

รูปประโยคสำหรับใช้งาน ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะในแต่ละวันเราต้องพบเจอและได้ใช้งานภาษาอังกฤษจากหลากหลายสถานการณ์ ดังนั้น ครูจิ๊บจะเลือกรูปประโยคในสถานการณ์ประจำวัน ที่เราได้ใช้กันบ่อย ๆ มาให้เราได้เรียนกันในบทเรียนนี้นะคะ มีประโยคตัวอย่างจากทั้งในบริบทคุยกับคนสนิท คุยกับพนักงานในร้านค้าหรือร้านอาหาร และในที่ทำงานค่ะ

อ่านเพิ่มเติม ›

Pronunciation

บทที่ 10 Pronunciation

Pronunciation คือ การออกเสียงคำศัพท์ในภาษาอังกฤษ ซึ่งจะไม่ออกเสียงตามตัวสะกด 100% ดังนั้นเราจึงต้องฝึกฟังเจ้าของภาษาออกเสียงที่ถูกต้อง หรือฝึกอ่านคำอ่านออกเสียงในพจนานุกรม เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงการออกเสียงของเราและลงน้ำหนักเสียงได้อย่างถูกต้อง เพราะคำศัพท์ในอังกฤษไม่ใช่ทุกพยางค์จะออกเสียงน้ำหนักเท่ากัน โดยมีกฎใหญ่ๆ ในการออกเสียงหลายข้อด้วยกัน

อ่านเพิ่มเติม ›

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *