เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ Business English

ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน

Business English

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ หลักสูตร Business English คือ การเรียนเพื่อพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน การนำเสนองาน การประชุม เจรจาต่อรองทางธุรกิจ การเตรียมสัมภาษณ์งาน แนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการอัพสกิลทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นภายในองค์กรหรือบริษัท ตลอดจนการประกอบกิจการและประกอบธุรกิจ ที่ต้องติดต่อสื่อสารกับคู่ค้าต่างชาติ

ผู้ที่ต้องการเรียนหลักสูตร Business English ควรที่จะต้องมีพื้นฐานความรู้และความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษที่ดีในระดับหนึ่งก่อน เพื่อที่จะสามารถเรียนและฝึกใช้ภาษาอังกฤษ ในบริบทของการทำงาน การนำเสนอ การต่อรองทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตารางเปรียบเทียบ
หลักสูตร Business English

ครูผู้สอน

ครูฟิลิปปินส์

ครูฟิลิปปินส์

ครู Native

ครู Native

อายุที่เริ่มเรียนได้

15 ปี+

14 ปี+

15 ปี+

16 ปี+

ระยะเวลา

การเรียนต่อครั้ง

40 นาที

25 นาที
หรือ
50 นาที

90 นาที

180 นาที

วันที่
เลือกเรียนได้

Fixed Schedule
จันทร์ - ศุกร์
หรือ
Free Booking
จันทร์ - เสาร์

จันทร์ - อาทิตย์

จันทร์ - ศุกร์

จันทร์ - ศุกร์

เวลา
ที่เลือกเรียนได้

06:00 - 22:00

เลือกได้  24 ชม.

18:00 - 19:30

19:30 - 22:30
หรือ
08:00 - 11:00

คาบเรียน

ต่อสัปดาห์


4 - 5 ครั้ง

4 - 5 ครั้ง

5 ครั้ง

5 ครั้ง

ราคาเริ่มต้น
ต่อ 4 สัปดาห์

2,900 บาท

2,970 บาท

17,300 บาท

15,410 บาท

จำนวนนักเรียน
ต่อคลาส

1 คน

1 คน

1 - 15 คน

12 - 15 คน

โปรแกรม
ที่ใช้ในการเรียน

ZOOM

Google Chrome
หรือ  App QQE

ZOOM

ZOOM

มีรายงาน
หลังคาบเรียน

x

x

ทดลองเรียนฟรี

มี  1 ครั้ง
ครั้งละ  20 นาที

มี  2 ครั้ง
ครั้งละ  25 นาที

มี  1 ครั้ง
ครั้งละ  60 นาที

เช็คกับเจ้าหน้าที่
ก้อปันกัน

สถาบันที่เปิดสอน

11 Talk by Pines
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (Business English) ทั้งเพื่อการทำงาน การสัมภาษณ์งาน การเตรียมสมัครเป็น Flight Attendant แบบตัวต่อตัวกับครูชาวฟิลิปปินส์ ที่ผ่านการสอบและการอบรมเพื่อการสอนเตรียมสอบมาเป็นอย่างดี โดยสถาบันสอนภาษาชั้นนำในเมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับการรับรองจาก British Council สำหรับบุคคลทั่วไปวัย 15 ปี +

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตัวต่อตัว ได้ 2 รูปแบบ คือ

  • Fixed schedule (กำหนดเวลาเรียนตายตัว) วันจันทร์-ศุกร์ สัปดาห์ละ 3, 5 หรือ 10 คาบ (คาบละ 40 นาที)
  • Free booking (เลือกเวลาเรียนได้อิสระ) วันจันทร์-เสาร์ เดือนละ 12 หรือ 25 คาบ (คาบละ 40 นาที)
ข้อมูลเพิ่มเติม
QQ English Online
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

หลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน โดยผู้เรียนจะสามารถเลือกรูปแบบการเรียนได้ 2 ตัวเลือก ได้แก่

  1. Online (1:1) Package สำหรับบุคคลที่ต้องการเรียนแบบตัวต่อตัวคาบละ 25 นาที สามารถเลือกเรียนได้วันละ 25, 50 หรือ 75 นาที เลือกเรียนได้ 24 ชั่วโมง
  2. Online Campus สำหรับบุคคลที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบเข้มข้น เหมือนการไปเรียนภาษาที่ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งมีให้เลือกเรียนได้วันละ 8-10 คาบต่อวัน เรียนวันจันทร์-ศุกร์ มีการเรียนการสอนทั้งแบบตัวต่อตัวและกลุ่ม ร่วมกับเพื่อนต่างชาติ
ข้อมูลเพิ่มเติม
FLS International Online
FLS International
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

หลักสูตร Business English เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ รวมถึงการใช้งานในสถานการณ์ต่างๆ ในการทำงาน นักเรียนจะได้เรียนทักษะการสื่อสารที่จำเป็น เช่น การประชุม การคุยโทรศัพท์ การต่อรอง และการเข้าสังคม เป็นต้น สอนโดยครู Native Speaker ชาวอเมริกัน ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท และผ่านหลักสูตรฝึกอบรม TESOL

สำหรับผู้เรียนอายุ 15 ปี+ เรียน 5 วันต่อสัปดาห์ จันทร์ – ศุกร์ คาบละ 90 นาที

ข้อมูลเพิ่มเติม
ILAC KISS
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมการทำงาน เพื่อใช้คะแนนสำหรับการศึกษาต่อ สอนสด โดยครู native ชาวแคนาดา ของ ILAC สถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำในประเทศแคนาดา รับผู้เรียนอายุ 16 ปี +

  • เรียนวันจันทร์ศุกร์ วันละ 3 ชม. : ในหนึ่งสัปดาห์ประกอบด้วยการเรียนออนไลน์ในชั้นเรียน 20 ชมและการทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง (self-study) 10 ชม.
  • มีนักเรียนประมาณ 12-15 คน ต่อชั้นเรียน
  • สอนโดยครู native speakers ของสถาบัน ILAC มาตรฐานเดียวกันกับการเดินทางไปเรียนที่แคนาดา
ข้อมูลเพิ่มเติม

ขอรับคำปรึกษา

เลือกคอร์สเรียน

บริการในการสมัคร ประสานงาน แนะนำในการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี!

โทร 095-909-3960

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *