แบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ โดย ก้อปันกัน (KorPunGun) ประกอบด้วย 35 คำถาม ใช้เวลา 10 – 15 นาทีในการทำแบบทดสอบ ผลสอบอิงตามเกณฑ์ CEFR (Common European Freamwork) พิสูจน์แล้วว่าผลสอบแม่นยำ !

ทักษะภาษาอังกฤษของคุณพร้อมแค่ไหน 

สำหรับการศึกษาต่อ การทำงานในต่างประเทศ? 

คุณสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล และทำแบบทดสอบเพื่อวัดระดับได้ที่นี่เลย

──

วัตถุประสงค์ของแบบทดสอบ

เพื่อให้ผู้ที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ หรือศึกษาต่อต่างประเทศกับ KorPunGun (ก้อปันกัน) สามารถที่จะทราบได้ถึงระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษของตนเอง เพื่อการให้คำปรึกษา คำแนะนำและการวางแผนการเรียนต่อได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น โดยคำนึงถึงประโยชน์ การเรียนรู้และพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ

การออกแบบชุดทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษนี้

แบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ นี้ได้รับการออกแบบชุดคำถามโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสอนภาษาอังกฤษ อิงตามหลักการเทียบระดับภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากลของยุโรป (CEFR : Common European Framework of Reference for Languages) เพื่อวัดความรู้และความเข้าใจขั้นพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษของผู้ทำแบบทดสอบ ตั้งแต่ระดับ Beginner (A2), Intermediate (B1), Upper-Intermediate (B2) และ Advanced (C1)

หมายเหตุเกี่ยวกับผลสอบ:

  • หากคุณทำได้คะแนนเต็มหรือเกือบเต็ม คุณทำได้ดีมาก เรายินดีด้วยคุณมีความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ที่ดี-ดีมาก
  • หากคุณทำได้คะแนนที่น้อย-ปานกลาง ไม่ต้องตกใจไป เราออกแบบชุดทด สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ นี้ขึ้นโดยมีจุดมุ่งหวังที่จะสามารถประเมินระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษของคุณอย่างแม่นยำและโดยแท้จริง เพื่อเป็นประโยชน์และความสะดวกต่อการให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของคุณ และช่วยคุณวางแผนการเรียนภาษาอังกฤษ และการเรียนต่อต่างประเทศ
  • หากสนใจเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ (คลิกและหากสนใจเรียนต่อต่างประเทศ (คลิก)