แบบฟอร์มสำหรับการแจ้งชำระค่าใช้จ่าย

สำหรับผู้ใช้บริการของก้อปันกัน (KPG)
รบกวนกรอกข้อมูลแจ้งการชำระค่าใช้จ่ายลงในแบบฟอร์มทางด้านล่าง เพื่อการแจ้งชำระค่าใช้จ่าย

กรุณาเลือกแบบฟอร์ม

  • เลือกแบบฟอร์ม “สำหรับค่าคอร์สเรียนออนไลน์” กรณีที่ไม่ได้ชำระค่าคอร์สเรียนผ่านระบบบนเว็บไซต์ online.korpungun.com 
  • เลือกแบบฟอร์ม “สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ” สำหรับรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ค่าคอร์สเรียนออนไลน์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียนต่อต่างประเทศ และอื่นๆ