ค่าใช้จ่าย

บริษัทก้อปันกันจำกัดจะเรียกเก็บค่าคอร์สเรียนตามอัตราที่สถาบันกำหนด โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มเติม ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯจำเป็นที่จะต้องชำระค่าใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศถึงสถาบันปลายทาง บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันการสูญเสียสืบเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน 

การชำระค่าใช้จ่าย

กรุณาโอนชำระค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีของบริษัทเท่านั้น

ชื่อบัญชี บจก. ก้อปันกัน 

เลขบัญชี 035-3-75287-1

บัญชีธนาคาร กสิกรไทย  สาขา ICON SIAM

แบบฟอร์มยืนยันการชำระค่าใช้จ่าย

(สำหรับ Order No. ขอให้ระบุชื่อสถาบันที่สมัครเรียน)