แบบฟอร์มสำหรับการแจ้งชำระค่าใช้จ่าย

สำหรับผู้ใช้บริการของ KorPunGun รบกวนกรอกข้อมูลแจ้งการชำระค่าใช้จ่ายลงในแบบฟอร์มทางด้านล่าง เพื่อการแจ้งชำระค่าใช้จ่าย

กรุณาเลือกกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มให้ถูกต้อง

  • เลือกแบบฟอร์ม “แจ้งชำระค่าคอร์สเรียนออนไลน์” กรณีที่ไม่ได้ชำระค่าคอร์สเรียนผ่านระบบบนเว็บไซต์ online.korpungun.com 
  • เลือกแบบฟอร์ม “แจ้งชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ” สำหรับรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ค่าคอร์สเรียนออนไลน์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียนต่อต่างประเทศ และอื่นๆ