Sale!

ริวิวโดยผู้เรียนจริง

รีวิวโดยคุณฝ้าย

รีวิวโดยคุณแบม

KPG LIVE Fixed Schedule – กำหนดเวลาเรียนประจำ

ราคาเริ่มต้น 6,170฿

Clear

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ตัวต่อตัว KPG LIVE ได้รับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพโดยกระทรวงการศึกษาและ TESDA (หน่วยงานพัฒนาการศึกษาและทักษะวิชาชีพ) ของรัฐบาลประเทศฟิลิปปินส์ เป็นการเรียนออนไลน์คลาสสดแบบตัวต่อตัว กับครูต่างชาติ มืออาชีพ รูปแบบ Fixed Schedule

โปรโมชั่นพิเศษ ส่วนลด On-Top

 • สมัครเรียน 3 เดือน รับส่วนลดเพิ่มเติม 400 บาท
 • สมัครเรียน 6 เดือน รับส่วนลดเพิ่มเติม 900 บาท
 • สมัครเรียน 12 เดือน รับส่วนลดเพิ่มเติม 2,200 บาท

Fixed Schedule คือ รูปแบบการเรียนที่ผู้เรียนสามารถกำหนดวันและเวลาประจำหสำหรับคลาสสด คาบละ 40 นาที เพื่อความต้องเนื่องกับครูผู้สอนคนเดิม โดยสามารถเลือกเรียน ได้ดังนี้

 • ระหว่าง 06.00 – 22.00 น. ของวันจันทร์ – วันศุกร์ 
 • (หากไม่สะดวกเรียนในวันและเวลาที่กำหนดไว้ประจำ สามารถแจ้งเพื่อขอเลื่อนได้)
 • สามารถกำหนดเวลาเรียนเรียนประจำ สำหรับคลาสสด คาบละ 40 นาที เพื่อความต่อเนื่องในการเรียน กับครูชาวฟิลิปปินส์ มืออาชีพ พร้อมระบบการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน
 • มีวีดีโอบันทึกคลาสเรียนให้รับชมย้อนหลัง
 • มีรายงาน (report) เกี่ยวกับการเรียนให้รีวิวหลังทุกคาบเรียน
 • เลือกวันและเวลาที่สะดวก เดือนละ 12, 20 หรือ 40 คาบ
 • รับส่วนลดระยะยาว: ลงเรียน 3 เดือน (ลด 10%), 6 เดือน (ลด 20%) หรือ 12 เดือน (ลด 25%)
 • มีส่วนลด on-top เพิ่มเติม (สมัคร 3 เดือน ลดเพิ่ม 400 บาท, สมัคร 6 เดือน ลดเพิ่ม 900 บาท, สมัคร 12 เดือน ลดเพิ่ม 2,200 บาท)
 • หากไม่สะดวกเรียนในวันและเวลาที่กำหนดไว้ สามารถเลื่อนคาบเรียนได้
ตัวเลือกระยะเวลา 1 เดือน ระยะเวลา 3 เดือนระยะเวลา 6 เดือนระยะเวลา 12 เดือน
สัปดาห์ละ 3 คาบรวม 12 คาบรวม 36 คาบรวม 72 คาบรวม 144 คาบ
สัปดาห์ละ 5 คาบรวม 20 คาบรวม 60 คาบรวม 120 คาบรวม 240 คาบ
สามารถกำหนเวลาเรียนประจำตามความสะดวกของผู้เรียนได้ เช่น จันทร์ พุธ ศุกร์ 19.00 น. (สัปดาห์ละ 3 คาบ) เป็นต้น
 • Check Mark รับรองมาตรฐานของบทเรียนและผู้สอน
 • Check Mark บริการและดูแลระหว่างเรียน
 • Check Mark ระบบชำระเงินที่ปลอดภัย (ไม่ชาร์จต่อเนื่อง)
รับรองการค้าและความปลอดภัย

เรียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว
รูปแบบ Fixed Schedule กำหนดเวลาเรียนประจำ

คอร์สเรียน KPG LIVE เรียนตัวต่อตัวคลาสสด คาบละ 40 นาที รูปแบบ Fixed Booking สำหรับผู้เรียนวัย 15 ปี + ไม่จำกัดระดับภาษาอังกฤษ ไม่จำกัดอายุสูงสุดในการเรียน ที่ต้องการ

 • กำหนดเวลาเรียนประจำ เพื่อความต่อเนื่องกับครูคนเดิม
 • เลือกเรียนได้สัปดาห์ละ 3 หรือ 5 คาบ
 • เลือกเนื้อหาการเรียนตามความต้องการได้ ตั้งแต่หมวดหมู่ General ESL (การเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง เพื่อการใช้งานทั่วไป เช่น การฝึกฝน พูดคุย สื่อสาร การออกเสียง ไวยากรณ์ หรือคำศัพท์ เป็นต้น), IELTS Test Preparation (การเเตรียมสอบ IELTS) และ Business English (ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน)

สามารถเลือกเนื้อหาการเรียนได้ดังนี้

1. คอร์สเรียน ESL – Daily Conversation
แบบเรียนประกอบด้วยตัวอย่างบทสนทนาหลายรูปแบบ ที่มีประโยชน์และน่าสนใจ โดยที่ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน – ดูตัวอย่างบทเรียนคอร์ส Daily Conversation ได้ที่นี่

2. คอร์สเรียน ESL – Power Speaking
แบบเรียนประกอบด้วยบทความเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่น่าสนใจ ที่จะมีส่วนกระตุ้นให้นักเรียนคิด และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างมั่นใจ – ดูตัวอย่างบทเรียนคอร์ส Power Speaking ได้ที่นี่

3. คอร์สเรียน ESL – Free Talking
แบบเรียนประกอบด้วยบทความข่าวสาร และประเด็นต่างๆ ในสังคม ที่เหมาะสำหรับการนำมาอภิปราย สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองได้โดยอิสระ – ดูตัวอย่างบทเรียนคอร์ส Free Talk ได้ที่นี่

4. คอร์สเรียน IELTS Modules Preparation
แบบเรียนเพื่อการเตรียมตัวสอบ IELTS แบบทั่วไป ตามหัวข้อต่างๆที่มักจะพบเจอในการสอบ IELTS – ดูตัวอย่างบทเรียนคอร์ส IELTS Modules ได้ที่นี่

5. คอร์สเรียน IELTS Speaking
แบบเรียนเพื่อการเตรียมตัวสอบ IELTS โดยเฉพาะด้าน Speaking  – ดูตัวอย่างบทเรียนคอร์ส IELTS Speaking ได้ที่นี่

6. คอร์สเรียน IELTS Writing
แบบเรียนเพื่อการเตรียมตัวสอบ IELTS โดยเฉพาะด้าน Wiring  – ดูตัวอย่างบทเรียนคอร์ส IELTS Writing ได้ที่นี่

7. คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน  (Business English)
แบบเรียนเพื่อพัฒนาคลังคำศัพท์และทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกิจ เช่น การสื่อสารธุรกิจ การนำเสนอ และความสามารถในการรับมือในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด รวมถึงเรียนการเตรียมพร้อมในการสัมภาษณ์งานและสมัครงานอย่างครบวงจร อาทิ การสนทนาเหตุการณ์จำลองทางธุรกิจ การนำเสนองาน คำศัพท์ที่ใช้ทางธุรกิจ พร้อมให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้โดยการแต่งประโยคตามคำศัพท์ที่มีให้ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจในการใช้คำศัพท์เหล่านั้นของผู้เรียน – ดูรายละเอียดบทเรียน Business English ได้ที่นี่

8. คอร์สภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน (Job Interview)
แบบเรียนเพื่อการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานทั่วไป ผู้เรียนจะได้ฝึกตอบคำถามที่ต้องเจอในการสัมภาษณ์งาน พร้อมบอกเทคนิคการตอบคำถาม เหตุผลในการตอบแต่ละคำถาม เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจจุดมุ่งหมายของคำถามแต่ละคำถามในการสัมภาษณ์งาน

อีกทั้งยังมีแบบเรียนสำหรับการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานเป็น Flight Attendant ให้เลือก ซึ่งผู้เรียนจะได้ทดลองตอบคำถามที่อาจจะเจอในตอนไปสัมภาษณ์ และครูจะคอยแนะนำคำตอบที่ดีกว่าหรือแก้ไขประโยคให้เพื่อความสละสลวยในการใช้คำ มีตัวอย่างการตอบคำถามทั้งแบบสั้นและแบบยาวในบทเรียนให้คุณได้คุ้นเคยกับการตอบคำถามทั้งสองแบบ – ดูรายละเอียดบทเรียน Job Interview ได้ที่นี่

จำนวนคาบเรียนต่อสัปดาห์

สัปดาห์ละ 3 คาบ, สัปดาห์ละ 5 คาบ

ระยะเวลา

1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน, 12 เดือน

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “KPG LIVE Fixed Schedule – กำหนดเวลาเรียนประจำ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *