คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

1. โอนชำระผานธนาคาร/mobile banking
2. สำหรับการชำระด้วยบัตรเครดิต

  • ชำระเต็มจำนวน
  • ผ่อนชำระ (ปัจจุบัน KPG ขออนุญาตปิดระบบการผ่อนชำระไปก่อน จนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

*ผู้เรียนสามารถชำระด้วยการโอนเงินได้*

ชำระเต็มจำนวน

  1. ยอดขั้นต่ำ 2,000 บาท ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
  2. ยินดีรับบัตรเครดิต/เดบิตของทุกธนาคาร ที่มีตรา VISA/Master Card โดยไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
  3. ยอดวงเงินที่อนุมัติ อนุมัติตามวงเงินที่เหลืออยู่ของบัตรของผู้ใช้บริการ ในกรณีที่วงเงินคงเหลือในบัตรไม่เพียงพอ ผู้ให้บริการจะปฏิเสธการขออนุมัติวงเงินนั้น
  4. การผิดนัดชำระจำนวนเงิน จะเหมือนกับข้อกำหนดของบัตรเครดิตทุกประการ
  5. อัตราดอกเบี้ยที่แสดงข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิต

ก้อปันกันออนไลน์อิงลิช เปิดให้ผู้ที่สมัครเรียนภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด เลือกผ่อนชำระค่าใช้จ่าย 3 หรือ 6 เดือน ด้วยบัตรเครดิตได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ยอดค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท (ต่อการสมัคร 1 ครั้ง) สามารถผ่อนชำระได้ 3 เดือน ดอกเบี้ย 0%
  • ยอดค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท (ต่อการสมัคร 1 ครั้ง) สามารถผ่อนชำระได้ 6 เดือน ดอกเบี้ย 0%

โดยเราใช้บริการระบบชำระเงิน (payment gateway) ด้วยบัตรเครดิตและระบบผ่อนชำระของ GB Prime Pay ที่มีมาตรฐานและปลอดภัย ทั้งนี้เงื่อนไขการผ่อนชำระขึ้นอยู่กับธนาคารที่ออกบัตรเครดิตให้กับผู้สมัคร โดยมีรายละเอียดดังนี้