คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

สำหรับการชำระด้วยบัตรเครดิต ผู้ใช้บริการสามารถเลือกชำระได้ 2 รูปแบบ คือ

 1. ชำระเต็มจำนวน
 2. ผ่อนชำระ

*ผู้เรียนสามารถชำระด้วยการโอนเงินได้*

ชำระเต็มจำนวน

 1. ยอดขั้นต่ำ 2,000 บาท ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
 2. ยินดีรับบัตรเครดิต/เดบิตของทุกธนาคาร ที่มีตรา VISA/Master Card โดยไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
 3. ยอดวงเงินที่อนุมัติ อนุมัติตามวงเงินที่เหลืออยู่ของบัตรของผู้ใช้บริการ ในกรณีที่วงเงินคงเหลือในบัตรไม่เพียงพอ ผู้ให้บริการจะปฏิเสธการขออนุมัติวงเงินนั้น
 4. การผิดนัดชำระจำนวนเงิน จะเหมือนกับข้อกำหนดของบัตรเครดิตทุกประการ
 5. อัตราดอกเบี้ยที่แสดงข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิต

ก้อปันกันออนไลน์อิงลิช เปิดให้ผู้ที่สมัครเรียนภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด เลือกผ่อนชำระค่าใช้จ่าย 3 หรือ 6 เดือน ด้วยบัตรเครดิตได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ยอดค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท (ต่อการสมัคร 1 ครั้ง) สามารถผ่อนชำระได้ 3 เดือน ดอกเบี้ย 0%
 • ยอดค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท (ต่อการสมัคร 1 ครั้ง) สามารถผ่อนชำระได้ 6 เดือน ดอกเบี้ย 0%

โดยเราใช้บริการระบบชำระเงิน (payment gateway) ด้วยบัตรเครดิตและระบบผ่อนชำระของ GB Prime Pay ที่มีมาตรฐานและปลอดภัย ทั้งนี้เงื่อนไขการผ่อนชำระขึ้นอยู่กับธนาคารที่ออกบัตรเครดิตให้กับผู้สมัคร โดยมีรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุเกี่ยวกับการผ่อนชำระ

 1. ยอดวงเงินที่อนุมัติ อนุมัติตามวงเงินที่เหลืออยู่ของบัตรของผู้ใช้บริการ ในกรณีที่วงเงินคงเหลือในบัตรไม่เพียงพอ ผู้ให้บริการจะปฏิเสธการขออนุมัติวงเงินนั้น
 2. การผิดนัดชำระจำนวนเงิน จะเหมือนกับข้อกำหนดของบัตรเครดิตทุกประการ
 3. อัตราดอกเบี้ยที่แสดงข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง