เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ครูฟิลิปปินส์

API SPEAK โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ กับครูฟิลิปปินส์ ประจำสถาบัน API BECI สถาบันสอนภาษาอังกฤษในเมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ ก่อตั้งขึ้นและเริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่ปี 2010

สถาบัน API BECI มีประสบการณ์จัดการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์มากกว่า 10 ปี มีหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องโดยครูและเจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ชั้นเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ API SPEAK ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการเรียนการสอนแบบออฟไลน์ของ API BECI จริง เหมือนกับนักเรียนที่เดินทางไปเรียนภาษาอังกฤษที่สถาบันในเมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์

ทำไมต้องเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับ API Speak?

หลักสูตรที่เปิดสอน

API Junior : หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับเด็ก 7-17 ปี

เหมาะสำหรับ
 • น้องๆที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ เริ่มเรียนได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน
 • น้องๆที่ต้องการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ เรียนผ่านหนังสือที่ใช้ในสหรัฐอเมริกา
 • น้องๆที่ต้องการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนแบบ active ซึ่งผู้เรียนจะได้ฝึกการพูดคุยสื่อสารแสดงออกในสิ่งที่พวกเขาคิดมากกว่าชั้นเรียนปกติที่ผู้เรียนจะได้อ่านและปฏิบัติตามเท่านั้น

ครูที่จะได้สอนหลักสูตรนี้ได้ต้องผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพการสอนเด็กมาแล้วเท่านั้น โปรแกรมนี้เรียนผ่านชั้นเรียนแบบตัวต่อตัว (1: 1) ที่ได้รับการปรับให้เหมาะกับ Junior ให้สามารถเข้าใจและได้รับภาษาอังกฤษได้โดยไม่ต้องใช้ภาษาหลักของนักเรียน พวกเขาจะเปลี่ยนวันต่อวันผ่านชั้นเรียนออนไลน์ที่ออกแบบด้วยเกมในระดับของพวกเขาเพื่อที่พวกเขาจะไม่เบื่อ

รูปแบบการเรียน
 • เลือกเรียนเวลาที่คุณต้องการ ในช่วงวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 น. ถึง 21.00 น.
 • คลาสเรียนแบบตัวต่อตัว (1:1) ทั้งหมด
 • สามารถเลือกจำนวนบทเรียนและเวลาได้ :
  • 2 ครั้งต่อสัปดาห์ – คาบละ 25 นาที หรือ 50 นาที
  • 5 ครั้งต่อสัปดาห์ – คาบละ 25 นาที หรือ 50 นาที
 • เหมาะสำหรับทุกระดับภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างแผนการเรียน API Junior

API Speed ESL : หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบเข้มข้น

เหมาะสำหรับ
 • ผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์แบบเข้มข้น เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในช่วงเวลาสั้นๆ
 • ผู้ที่ขาดความรู้หรือความมั่นใจในภาษาอังกฤษ
 • ผู้ที่มีความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน แต่มีปัญหาในการพูดภาษาอังกฤษและการใช้งานจริง
 • ผู้ที่กำลังเตรียมตัวสำหรับการไปศึกษาและทำงานในต่างประเทศ.

หลักสูตร Speed ESL เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนและได้รับความนิยมที่สถาบัน API BECI ตลอด 18 ที่ผ่านมา มีผู้เรียนมากกว่า 20,000 คนเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้สัมผัสกับหลักสูตรที่เป็นระบบและการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกับอาจารย์ที่มีความสามารถในการจัดชั้นเรียนออนไลน์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของนักเรียนที่ต้องการ

รูปแบบการเรียน
 • เลือกเรียนเวลาที่คุณต้องการ ในช่วงวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 น. ถึง 21.00 น.
 • สามารถเลือกรูปแบบการเรียนได้ ระหว่าง
  • คาบเรียนตัวต่อตัว (1:1) 4 คาบ + คาบเรียนกลุ่ม 1 คาบ (ไม่เกิน 4 คนต่อชั้นเรียน) *คาบละ 50 นาที หรือ
  • หรือคาบเรียนตัวต่อตัว (1:1) 5 คาบ ต่อสัปดาห์ *คาบละ 50 นาที
 • เหมาะสำหรับทุกระดับภาษาอังกฤษ
 • สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
ตัวอย่างแผนการเรียน API SPEED

API General ESL : หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานทั่วไป

เหมาะสำหรับ
 • ผู้ที่มีระดับภาษาขั้นพื้นฐานและมีประสบการณ์สนทนาภาษาอังกฤษเล็กน้อย ต้องการใช้คำศัพท์ขั้นสูงและเสริมสร้างคำศัพท์ และความสามารถในการแสดงออก
 • ผู้ที่สามารถฟังได้ หรือเขียนได้ แต่ไม่สามารถสื่อสารด้วยการพูดภาษาอังกฤษได้ดี
 • ผู้เรียนที่มีปัญหาในการเขียน ผู้ที่สามารถเขียนได้เพียงบางประโยค แต่ไม่สามารถสร้างประโยคที่ยาวได้
 • ผู้ที่ต้องการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างราบรื่น

ฝึกฝนความแม่นยำด้านไวยากรณ์ผ่านการใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาจริง และหลักสูตร SC (Speaking Coach) ซึ่งมีเปิดสอนเฉพาะที่ API BECI การเรียนที่จะช่วยให้ผู้ที่ไม่มั่นใจในการสนทนาภาษาอังกฤษ ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มต้น สำหรับผู้ที่สามารถพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้ จะได้เรียนรู้วิธีการสื่อสารอย่างเป็นธรรมชาติและคล่องแคล่วมากขึ้น หลักสูตรนี้ทำให้ไวยากรณ์และคำศัพท์ของผู้เรียนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

รูปแบบการเรียน
 • เลือกเรียนเวลาที่คุณต้องการ ในช่วงวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 น. ถึง 21.00 น.
 • คลาสเรียนแบบตัวต่อตัว (1:1) ทั้งหมด
 • สามารถเลือกจำนวนบทเรียนและเวลาได้ :
  • 2 ครั้งต่อสัปดาห์ – คาบละ 25 นาที หรือ 50 นาที
  • 5 ครั้งต่อสัปดาห์ – คาบละ 25 นาที หรือ 50 นาที
 • เหมาะสำหรับทุกระดับภาษาอังกฤษ
 • สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
ตัวอย่างแผนการเรียนหลักสูตร General ESL

API Venture English : หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทางท่องเที่ยว

เหมาะสำหรับ
 • ผู้ที่กำลังวางแผนการเดินทางแบบ Backpack หรือการเดินทางรอบโลก
 • ผู้ที่ต้องการได้รับทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ
 • ผู้ที่ต้องการพูดและถามสิ่งที่ฉันต้องการในฐานะนักเดินทางต่างประเทศ
 • ผู้ที่ต้องการรู้จักเพื่อนต่างชาติและโต้ตอบกับพวกเขาเป็นภาษาอังกฤษนอกเหนือจากการใช้ท่าทาง
 • ผู้ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงปฏิบัติที่สามารถใช้งานได้ทันทีในทางปฏิบัติ

ผู้เรียนสามารถเรียนรู้สำนวนภาษาอังกฤษสำหรับการเดินทางในทางปฏิบัติที่จำเป็นสำหรับการช็อปปิ้งการท่องเที่ยวและร้านอาหาร การใช้ภาษาอังกฤษตั้งแต่ที่สนามบินไปจนถึงร้านอาหาร หลักสูตรนี้ยังรวมถึงวิธีอัปโหลดภาพถ่ายการเดินทางและภาพเซลฟี่บน Social Media โดยใช้คำบรรยายและความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ โดยเราช่วยให้นักเรียนสร้างความทรงจำโดยการสื่อสารกับชาวต่างชาติอย่างมั่นใจในภาษาโดยไม่ต้องภาษาร่างกายประกอบ

รูปแบบการเรียน
 • เลือกเรียนเวลาที่คุณต้องการ ในช่วงวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 น. ถึง 21.00 น.
 • คลาสเรียนแบบตัวต่อตัว (1:1) ทั้งหมด
 • สามารถเลือกจำนวนบทเรียนและเวลาได้ :
  • 2 ครั้งต่อสัปดาห์ – คาบละ 25 นาที หรือ 50 นาที
  • 5 ครั้งต่อสัปดาห์ – คาบละ 25 นาที หรือ 50 นาที
 • เหมาะสำหรับทุกระดับภาษาอังกฤษ
 • สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
ตัวอย่างแผนการเรียน API Venture

API IELTS : หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ IELTS

เหมาะสำหรับ
 • ผู้ที่กำลังวางแผนการเดินทางแบบ Backpack หรือการเดินทางรอบโลก
 • ผู้ที่ต้องการได้รับทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ
 • ผู้ที่ต้องการพูดและถามสิ่งที่ฉันต้องการในฐานะนักเดินทางต่างประเทศ
 • ผู้ที่ต้องการรู้จักเพื่อนต่างชาติและโต้ตอบกับพวกเขาเป็นภาษาอังกฤษนอกเหนือจากการใช้ท่าทาง
 • ผู้ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงปฏิบัติที่สามารถใช้งานได้ทันทีในทางปฏิบัติ

เรียน IELTS กับครูต่างชาติที่ผ่านการทดสอบมาแล้ว หลักสูตร IELTS ได้รับความนิยมมากที่สุด ในบรรดาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการตรียมสอบสอบ หลักสูตร API IELTS จะช่วยให้พัฒนาทักษะในการทำสอบ IELTS อย่างเต็มที่ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบแบบบ 1:1 ตามพื้นฐานและเป้าหมายของผู้เรียนแต่ละบุคคล

รูปแบบการเรียน
 • เลือกเรียนเวลาที่คุณต้องการ ในช่วงวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 น. ถึง 21.00 น.
 • คลาสเรียนแบบตัวต่อตัว (1:1) ทั้งหมด
 • สามารถเลือกจำนวนบทเรียนและเวลาได้ :
  • 2 ครั้งต่อสัปดาห์ – คาบละ 25 นาที หรือ 50 นาที
  • 5 ครั้งต่อสัปดาห์ – คาบละ 25 นาที หรือ 50 นาที
 • *สอบวัดระดับก่อนเริ่มเรียน
 • สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

ตัวอย่างแผนการเรียน API IELTS

API Job Interview : หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์เพื่อเตรียมสัมภาษณ์งาน

เหมาะสำหรับ
 • บุคคลที่จะเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นครั้งแรก โดยที่จะสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ
 • ผู้ที่ต้องการพูดสิ่งที่ต้องการสื่อสารได้อย่างราบรื่นและชัดเจนมากขึ้น
 • ผู้ที่กำลังมีแพลนจะสมัครไปทำงานในต่างประเทศ
 • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจทั่วไป

หลักสูตรระยะสั้นที่สำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์งาน ในการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ ผู้สมัครควรเตรียมให้พร้อมและถี่ถ้วนมากขึ้น กว่าการสัมภาษณ์งานด้วยภาษาหลักที่ใช้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้รูปแบบการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษต่างๆอย่างเข้มข้นเป็นเวลาหนึ่งเดือน

รูปแบบการเรียน
 • เลือกเรียนเวลาที่คุณต้องการ ในช่วงวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 น. ถึง 21.00 น.
 • คลาสเรียนแบบตัวต่อตัว (1:1) ทั้งหมด
 • 5 ครั้งต่อสัปดาห์ – คาบละ 50 นาที (ระยะเวลา 1 เดือน)
 • ระดับภาษา พื้นฐาน – ปานกลาง
 • สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
ตัวอย่างแผนการเรียน API Job Interview

พิเศษ ! SP Program 

โปรแกรมพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษของ API BECI

โปรแกรมพัฒนาทักษะการพูดของที่มีประสิทธิภาพของสถาบัน API BECI * SP = Speaking Prescription ผู้เรียนทุกคนที่ลงเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ API SPEAK จะได้รับสิทธิเข้าร่วมโปรแกรม SP เดือนละครั้ง ฟรี !

คลิก : รายละเอียด Speaking Prescription

SP : Speaking Prescription

โปรแกรม SP มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทักษะการพูดของนักเรียนในระยะเวลาอันสั้น ช่วยให้นักเรียนตรวจสอบและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและรูปแบบการพูดของนักเรียนผ่านการแก้ไขข้อผิดพลาดโดยละเอียด

ตัวอย่างโปรแกรม Speaking Prescription

ผู้เรียนจะได้เข้ารับการสัมภาษณ์ออนไลน์ โดยที่ผู้เรียนจะต้องตอบสื่อสารและตอบคำถามในหัวข้อที่กำหนด ครูมืออาชีพที่รับผิดชอบ SP จะคัดลอกคำพูดของนักเรียนจากวิดีโอที่บันทึกไว้และตรวจสอบข้อผิดพลาดให้ โดยจะมีคะแนนแบ่งออกเป็น 10 หมวดหมู่ อาทิ การออกเสียง, ความเครียด, น้ำเสียง, ความคล่องแคล่ว, คำศัพท์, ความสอดคล้องของบริบท, ความแม่นยำของเนื้อหา, ความเข้าใจของผู้ฟัง, ไวยากรณ์ที่ถูกต้อง, การใช้ความยืดหยุ่น ดังนั้นผู้เรียนจะได้รับการประเมินและคำแนะนำอย่างละเอียดเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างรายงาน SP

ข้อมูลสำคัญ API SPEAK

ไม่จำกัดระดับภาษา สามารถเริ่มได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องมีอายุ 7 ปี +

 • มีการทดสอบระดับฟรีให้กับนักเรียนทุกคนที่จะสมัครใช้ API SPEAK
 • ชุดหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนจะขึ้นอยู่กับผลการทดสอบและระดับและจะแจกให้ฟรีก่อนเริ่มชั้นเรียน
1. การเปลี่ยนชั้นเรียนและครู
 • วันแรกของการเรียนและเวลาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 • นักเรียนสามารถเปลี่ยนเวลาเรียนและครูผู้สอนได้เพียงเดือนละครั้ง
 • เวลาเรียนที่กำหนดไว้สำหรับวันนั้นๆไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 • นักเรียนควรเลือกชั้นเรียนให้ดี ไม่อนุญาตให้นักเรียนเปลี่ยนชั้นเรียนเมื่อเริ่มเรียน (เช่น สองครั้งต่อสัปดาห์เป็นห้าครั้งต่อสัปดาห์และ / หรือห้าครั้งต่อสัปดาห์เป็นสองครั้งต่อสัปดาห์)
 • หากครูไม่สามารถเข้าสอนได้ ผู้จัดการมีสิทธิ์จะขอในการเปลี่ยนเวลาเรียน / ตารางเรียนหรือครู
2. การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
 • นักเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงหลักสูตรได้หลังจากจบหลักสูตร 4 สัปดาห์ : หากนักเรียนสมัครเรียนหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งนานกว่า 4 สัปดาห์ (เช่น 8 สัปดาห์ขึ้นไป) นักเรียนจะต้องรอให้ 4 สัปดาห์แรกเสร็จสิ้น จากนั้นนักเรียนสามารถสมัครเพื่อเปลี่ยนหลักสูตรหากจำเป็นต้องทำ
 • หลักสูตร API SPEED ESL และ API IELTS ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นหลักสูตร API SPEAK อื่น ๆ ได้
 • การขอเปลี่ยนหลักสูตร API SPEAK เป็น API SPEED ESL หรือ API IELTS สามารถทำได้ หลังจากที่นักเรียนเรียนจบจากหลักสูตร API SPEAK ที่ลงไว้แล้วเท่านั้น.
 • ค่าเล่าเรียนของนักเรียนเมื่อปรับลดหลักสูตรไม่สามารถคืนเงินได้ นักเรียนควรเลือกหลักสูตรอย่างระมัดระวัง
3. คลาสชดเชยและการเลื่อน
 • ชั้นเรียนชดเชยไม่สามารถจัดให้สำหรับนักเรียนที่ขาดเรียนในวันนั้นเนื่องจากเหตุผลส่วนตัว (ถือว่าเป็นการทำครั้งเดียว) ในกรณีที่คุณไม่อยู่ในชั้นเรียนคุณควรแจ้งเพื่อเลื่อนชั้นเรียน / เลื่อนตารางเรียนอย่างน้อยหนึ่งวันก่อนที่จะไม่อยู่เพื่อประโยชน์ในการเรียนชดเชย
 • ชั้นเรียนชดเชยมีให้เฉพาะในช่วงระยะเวลาที่ลงเรียนและสามารถมอบหมายให้กับครูคนอื่น ๆ นอกเหนือจากครูปกติ
 • นักเรียนที่ลงเรียนคลาสชดเชยที่กำหนดไว้แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนออกไปได้
 • ชั้นเรียนถูกระงับเนื่องจากความล่าช้าของครู, การขาดเรียนหรือสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ (เช่นไฟฟ้าดับ, ภัยธรรมชาติ, ปัญหาการสื่อสารและอื่น ๆ ) จะถูกเลื่อนออกไปโดยอัตโนมัติ
 • เรียนในช่วงวันหยุดของฟิลิปปินส์จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ วันหยุดนักขัตฤกษ์ซึ่งมีการประกาศอย่างกะทันหันโดยประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นจะถูกเลื่อนโดยอัตโนมัติ
 • นักเรียนสามารถขอเลื่อนเวลาเรียนได้เพียงสองครั้งต่อเดือน

4. การระงับการเรียนระยะยาว

 • นักเรียนที่ประสงค์จะหยุดเรียนเนื่องจากเหตุผลส่วนตัวต้องแจ้งเพื่อหยุดเรียนอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ก่อนเริ่มเรียน
 • นักเรียนสามารถระงับเรียนได้ 4 สัปดาห์ (หนึ่งเดือน) หรือมากกว่า 12 สัปดาห์ (สามเดือน) เพียงครั้งเดียวในช่วงระยะเวลาการศึกษา
 • ครูอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อกลับมาเรียนต่อ

 

 • API SPEAK ให้บริการตั้งแต่ 08.00 น. ถึง 21.00 น. ในวันธรรมดา (จันทร์ถึงศุกร์)
 • การจัดชั้นเรียนชั่วโมงเรียนเวลาเรียนแตกต่างกันตามหลักสูตร

ครูผู้สอนของ API SPEAK เป็นครูประจำของสถาบัน API BECI สถาบันประจำเมืองบาเกียว ฟิลิปปินส์

สิ่งที่ต้องใช้ในการเรียน

 • คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต พีซี (ติดตั้ง Skype และสร้าง ID)
 • wifi
 • ลำโพงและไมโครโฟนหรือชุดหูฟัง (หรือหูฟังพร้อมไมโครโฟน)
 • เว็บแคม (หากสิ่งที่คุณมีคือพีซีหรือแล็ปท็อปที่ไม่มีกล้องควรจัดหากล้องเพื่อเชื่อมต่อ)
 • แบบเรียน (หลังการทดสอบระดับจะจัดเตรียมตำราเรียนที่เหมาะสมสำหรับหลักสูตรที่สมัคร)
 • สมุดบันทึกและปากกา

การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ของ API SPEAK เรียนผ่านโปรแกรม Skype

ทำไมต้อง Skype?
 • Skype มีให้บริการโดยไม่คำนึงถึงสถานที่หรือเวลาตราบใดที่คุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • Skype เหมาะสำหรับการเรียนออนไลน์ด้วยการโทรด้วยเสียง / วิดีโอคุณภาพสูง
 • Skype อนุญาตให้เรียนเป็นกลุ่มกับเพื่อนชาวต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลก
 • function ฟังก์ชั่นการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลของ Skype ช่วยให้คุณได้รับการพูด

ไม่จำกัดระดับภาษา สามารถเริ่มได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องมีอายุ 7 ปี +

 • มีการทดสอบระดับฟรีให้กับนักเรียนทุกคนที่จะสมัครใช้ API SPEAK
 • ชุดหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนจะขึ้นอยู่กับผลการทดสอบและระดับและจะแจกให้ฟรีก่อนเริ่มชั้นเรียน
1. การเปลี่ยนชั้นเรียนและครู
 • วันแรกของการเรียนและเวลาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 • นักเรียนสามารถเปลี่ยนเวลาเรียนและครูผู้สอนได้เพียงเดือนละครั้ง
 • เวลาเรียนที่กำหนดไว้สำหรับวันนั้นๆไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 • นักเรียนควรเลือกชั้นเรียนให้ดี ไม่อนุญาตให้นักเรียนเปลี่ยนชั้นเรียนเมื่อเริ่มเรียน (เช่น สองครั้งต่อสัปดาห์เป็นห้าครั้งต่อสัปดาห์และ / หรือห้าครั้งต่อสัปดาห์เป็นสองครั้งต่อสัปดาห์)
 • หากครูไม่สามารถเข้าสอนได้ ผู้จัดการมีสิทธิ์จะขอในการเปลี่ยนเวลาเรียน / ตารางเรียนหรือครู
2. การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
 • นักเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงหลักสูตรได้หลังจากจบหลักสูตร 4 สัปดาห์ : หากนักเรียนสมัครเรียนหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งนานกว่า 4 สัปดาห์ (เช่น 8 สัปดาห์ขึ้นไป) นักเรียนจะต้องรอให้ 4 สัปดาห์แรกเสร็จสิ้น จากนั้นนักเรียนสามารถสมัครเพื่อเปลี่ยนหลักสูตรหากจำเป็นต้องทำ
 • หลักสูตร API SPEED ESL และ API IELTS ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นหลักสูตร API SPEAK อื่น ๆ ได้
 • การขอเปลี่ยนหลักสูตร API SPEAK เป็น API SPEED ESL หรือ API IELTS สามารถทำได้ หลังจากที่นักเรียนเรียนจบจากหลักสูตร API SPEAK ที่ลงไว้แล้วเท่านั้น.
 • ค่าเล่าเรียนของนักเรียนเมื่อปรับลดหลักสูตรไม่สามารถคืนเงินได้ นักเรียนควรเลือกหลักสูตรอย่างระมัดระวัง
3. คลาสชดเชยและการเลื่อน
 • ชั้นเรียนชดเชยไม่สามารถจัดให้สำหรับนักเรียนที่ขาดเรียนในวันนั้นเนื่องจากเหตุผลส่วนตัว (ถือว่าเป็นการทำครั้งเดียว) ในกรณีที่คุณไม่อยู่ในชั้นเรียนคุณควรแจ้งเพื่อเลื่อนชั้นเรียน / เลื่อนตารางเรียนอย่างน้อยหนึ่งวันก่อนที่จะไม่อยู่เพื่อประโยชน์ในการเรียนชดเชย
 • ชั้นเรียนชดเชยมีให้เฉพาะในช่วงระยะเวลาที่ลงเรียนและสามารถมอบหมายให้กับครูคนอื่น ๆ นอกเหนือจากครูปกติ
 • นักเรียนที่ลงเรียนคลาสชดเชยที่กำหนดไว้แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนออกไปได้
 • ชั้นเรียนถูกระงับเนื่องจากความล่าช้าของครู, การขาดเรียนหรือสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ (เช่นไฟฟ้าดับ, ภัยธรรมชาติ, ปัญหาการสื่อสารและอื่น ๆ ) จะถูกเลื่อนออกไปโดยอัตโนมัติ
 • เรียนในช่วงวันหยุดของฟิลิปปินส์จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ วันหยุดนักขัตฤกษ์ซึ่งมีการประกาศอย่างกะทันหันโดยประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นจะถูกเลื่อนโดยอัตโนมัติ
 • นักเรียนสามารถขอเลื่อนเวลาเรียนได้เพียงสองครั้งต่อเดือน

4. การระงับการเรียนระยะยาว

 • นักเรียนที่ประสงค์จะหยุดเรียนเนื่องจากเหตุผลส่วนตัวต้องแจ้งเพื่อหยุดเรียนอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ก่อนเริ่มเรียน
 • นักเรียนสามารถระงับเรียนได้ 4 สัปดาห์ (หนึ่งเดือน) หรือมากกว่า 12 สัปดาห์ (สามเดือน) เพียงครั้งเดียวในช่วงระยะเวลาการศึกษา
 • ครูอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อกลับมาเรียนต่อ

 

 • API SPEAK ให้บริการตั้งแต่ 08.00 น. ถึง 21.00 น. ในวันธรรมดา (จันทร์ถึงศุกร์)
 • การจัดชั้นเรียนชั่วโมงเรียนเวลาเรียนแตกต่างกันตามหลักสูตร

ครูผู้สอนของ API SPEAK เป็นครูประจำของสถาบัน API BECI สถาบันประจำเมืองบาเกียว ฟิลิปปินส์

สิ่งที่ต้องใช้ในการเรียน

 • คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต พีซี (ติดตั้ง Skype และสร้าง ID)
 • wifi
 • ลำโพงและไมโครโฟนหรือชุดหูฟัง (หรือหูฟังพร้อมไมโครโฟน)
 • เว็บแคม (หากสิ่งที่คุณมีคือพีซีหรือแล็ปท็อปที่ไม่มีกล้องควรจัดหากล้องเพื่อเชื่อมต่อ)
 • แบบเรียน (หลังการทดสอบระดับจะจัดเตรียมตำราเรียนที่เหมาะสมสำหรับหลักสูตรที่สมัคร)
 • สมุดบันทึกและปากกา

การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ของ API SPEAK เรียนผ่านโปรแกรม Skype

ทำไมต้อง Skype?
 • Skype มีให้บริการโดยไม่คำนึงถึงสถานที่หรือเวลาตราบใดที่คุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • Skype เหมาะสำหรับการเรียนออนไลน์ด้วยการโทรด้วยเสียง / วิดีโอคุณภาพสูง
 • Skype อนุญาตให้เรียนเป็นกลุ่มกับเพื่อนชาวต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลก
 • function ฟังก์ชั่นการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลของ Skype ช่วยให้คุณได้รับการพูด

ค่าเรียน

เลือกรายละเอียดเพื่อการประเมินค่าใช้จ่าย และกรอกข้อมูลให้เราติดต่อกลับ

เลือกหลักสูตรการเรียน
จำนวนคาบเรียนต่อสัปดาห์
แผนการเรียน (นาที/คาบ)
ระยะเวลาเรียน (เดือน)
Total THB


11 TalkAPI SPEAKCLASSLIVEEC VirtualEV TalkILAC KISSOxford InternationalQQ Englishยังไม่แน่ใจ


General English ฝึกฝน พัฒนาตั้งแต่พื้นฐาน เพื่อการใช้งานทั่วไปAcademic English เตรียมศึกษาต่อBusiness English เพื่อการทำงาน สัมภาษณ์งาน นำเสนองานTOEFL Test Prep เตรียมสอบ TOEFLIELTS Test Prep เตรียมสอบ IELTSTOEIC Test Prep เตรียมสอบ TOEICOnline Campus แคมปัสเสมือนจริงOnline (1:1)ยังไม่แน่ใจ


ขอรับคำปรึกษา

เลือกคอร์สเรียน

บริการในการสมัคร ประสานงาน แนะนำในการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี!

โทร 095-909-3960

 

API SPEAK

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตัวต่อตัว สอนโดยครูสอนภาษาอังกฤษประจำสถาบัน API BECI ในประเทศฟิลิปปินส์ เปิดสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ตั้งแต่ปี 2010 มีหลักสูตรการเรียนให้เลือกหลากหลาย ทั้งสำหรับเด็กเล็ก นักเรียน นักศึกษา วัยทำงานและผู้ใหญ่ สามารถเลือกเรียนคาบละ 25 หรือ 50 นาทีได้

ป้ายกำกับ: API Speak / เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์