ILAC KISS
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

ILAC KISS คือ คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ สอนสด โดยครู native ชาวแคนาดา จากสถาบัน ILAC International Language Academy of Canada สถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำในประเทศแคนาดา ผ่าน Zoom คลาสสด! มาตรฐานเดียวกับการไปเรียนที่แคนาดา

ILAC KISS เปิดสอนหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ที่หลากหลาย รวมถึง General English หลักสูตรการเรียนเพื่อการพัฒนาพื้นฐาน และการใช้งานทั่วไป, หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL และ IELTS, หลักสูตร Business English เพื่อการทำงานหรือการประอบธรุกิจ และ หลักสูตร University Pathway Program เพื่อการเตรียมศึกษาต่อแคนาดา โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ผลสอบ TOEFL / IELTS

เกี่ยวกับ ILAC แคนาดา

ILAC KISS เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

ILAC เป็น โรงเรียนสอนภาษาที่ใหญ่ที่สุด และได้รับรางวัลมากที่สุดในแคนาดา ดำเนินการโดยชาวแคนาดาทั้งระบบ นักเรียนกว่า 14,000 คนจากทั่วโลกเข้าเรียนที่ ILAC ทุกปี ILAC มี 2 แคมปัส ตั้งอยู่ที่ Toronto และ Vancouver นักเรียนจะได้ใช้ชีวิตและเรียนรู้ในสองเมืองที่มีชีวิตชีวาและมีความหลากหลายมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

Preview เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ILAC แคนาดา ILAC KISS

ILAC KISS เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

 • เรียนวันจันทร์ศุกร์ วันละ 3 ชม. : ในหนึ่งสัปดาห์ประกอบด้วยการเรียนออนไลน์ในชั้นเรียน 20 คาบ. และการทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง (self-study) 10 คาบ.
 • ในมีนักเรียน12-15 คน / ชั้นเรียน
 • สอนโดยครู native speakers ของสถาบันILAC มาตรฐานเดียวกันกับการเดินทางไปเรียนที่แคนาดา
 • เรียนผ่านโปรแกรม Zoom แบบ Live ร่วมกับนักเรียนจากนานาประเทศ เน้นการสื่อสารสองทางระหว่างผู้สอนและผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง ไม่น่าเบื่อและได้มีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง
 • เปิดสอนตาม timezone ของไทยและนานาประเทศ : สำหรับบุคคลในประเทศไทยใช้เวลา Toronto (Canada Eastern Time) ซึ่งตรงกับเวลา 7.30 – 10.30 p.m. หรืออาจจะเลือกเรียนช่วง คือ 8.00 – 11.00 a.m. ตามเวลาไทย

ทำไมต้อง เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ILAC KISS?

ILAC K.I.S.S. Online Class ดีอย่างไร?

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับครูของ ILAC ที่ไทย ไม่ต้องเสียค่าที่พัก และค่าครองชีพที่แคนาดา เรียนเพื่อพัฒนาระดับภาษาอังกฤษให้ได้มากที่สุด โดยที่นักเรียนจะได้มีส่วนร่วมในชั้นเรียน ฝึกและเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ในชั้นเรียนออนไลน์สอนสด

สำหรับ ILAC KISS จะมีการสอบวัดระดับพัฒนาการ (level progression) ทุก 2 สัปดาห์ เหมือนกับการเรียนภาษาอังกฤษที่แคนาดา และสามารถเลือกที่จะเดินทางไปเรียนต่อที่แคนาดา กับสถาบัน ILAC อย่างต่อเนื่องได้ สำหรับน้องเรียนที่ต้องการ

University Pathway สำหรับนักเรียนที่มีแพลนจะศึกษาต่อแคนาดา

สำหรับนักเรียนที่มีแพลนจะศึกษาแคนาดา โดยผ่าน ILAC University Pathway Program  สามารถเริ่มเรียนออนไลน์กับ ILAC KISS ก่อนได้ ในขณะที่อยู่ไทย สามารถใช้เวลาเรียน  ILAC KISS online class เตรียมตัวไปก่อนได้เลย เพื่อการพัฒนาและเตรียมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการใช้งานเชิงวิชาการให้พร้อม !

ILAC KISS มีให้สอบวัดระดับพัฒนาการทุก 2 สัปดาห์ มาตรฐานเดียวกันกับการเรียน University Pathway ของสถาบัน ILAC ที่แคนาดา ซึ่งในการสอบ ผู้เรียนต้องเปิด webcam เพื่อครู monitor

ในหลักสูตร ILAC KISS จะมีการประเมินผล มีการให้ homework มี assignment ทำ presentation ทำ essay ครบถ้วน มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆที่เป็น ILAC pathway partners รับรองมาตรฐาน ILAC KISS  รับเข้าเรียนต่อเช่นเดียวกับการไปกับ ILAC เรียนที่แคนาดา

สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษที่แคนาดา

สำหรับบุคลที่แพลนไว้ว่าอยากไปเรียนแคนาดาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเพื่อการใช้งานทั่วไป การเตรียมตัวศึกษาต่อหรือการทำงาน สามารถเริ่มเรียนเพื่อเตรียมตัวและปรับพื้นฐานกับ ILAC KISS ก่อนไปแคนาดาได้เลย ซึ่งสอนโดยครู ด้วยหลักสูตรและแบบเรียน ที่เหมือนกับการไปเรียนกับ ILAC ที่แคนาดา และสามารถไปเรียนอย่างต่อเนื่องที่แคนาดา กับสถาบัน ILAC ในภายหลังได้ เมื่อมีความพร้อม

หลักสูตรที่ ILAC KISS เปิดสอน

1. หลักสูตร General English

เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะพื้นฐาน และเพื่อการใช้งานทั่วไป เหมาะสำหรับผู้เรียนในระดับ Beginner ถึง High-Intermediate นักเรียนจะได้เริ่มเรียนตั้งแต่ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ก่อนที่จะขยับไปเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น เรียนรู้ผ่านรูปแบบการสื่อสารของ Cambridge พร้อมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ด้าน (การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน)

การทดสอบภาษาอังกฤษ
นักเรียนจะได้จำลองการสอบ Cambridge ทุกๆ สองสัปดาห์ เพื่อวัดความก้าวหน้าของตนเอง ซึ่งมีส่วนช่วยให้ทั้งครูและนักเรียนสามารถติดตามเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2. หลักสูตร IELTS test preparation

หลักสูตรเพื่อการเตรียมสอบ IELTS จะมอบทักษะ ความมั่นใจ และเทคนิคที่จำเป็นสำหรับเตรียมสอบ IELTS ผ่านการแนะนำของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ช่วยให้นักเรียนสามารถได้คะแนนสอบตามที่วาดหวัง ซึ่งคะแนนสอบ IELTS นั้นได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ มากกว่า 9,000 แห่งทั่วโลก รวมถึงโรงเรียนมหาวิทยาลัย นายจ้าง หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง องค์กรวิชาชีพ และอื่นๆ อีกมากมาย

การทดสอบภาษาอังกฤษ
นักเรียนจะได้จำลองการสอบ IELTS ทุกๆ สองสัปดาห์ เพื่อวัดความก้าวหน้าของตนเอง และเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ IELTS อย่างเป็นทางการ

3. หลักสูตร Business English

หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบธุรกิจ และเพื่อการทำงาน มุ่งพัฒนาความคล่องแคล่วทางภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน นักเรียนจะเรียนรู้ทักษะและวิธีการสื่อสารที่ใช้สำหรับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการเรียน : การเจรจาต่อรอง / การจัดการเครือข่าย / การเตรียมการประชุม /การเขียนจดหมายธุรกิจ /การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

การทดสอบภาษาอังกฤษ
นักเรียนจะได้สอบ Business English Exam (BEC) เพื่อวัดความก้าวหน้าของตนเอง ซึ่งคะแนนสอบ BEC นั้นได้รับการยอมรับในระดับสากลจากบริษัทชั้นนำทั่วโลก

4. หลักสูตร University Pathway Program

หลักสูตร Pathway สำหรับการเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในแคนาดา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท รวมถึงหลักสูตรประกาศนียบัตรเฉพาะทาง ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร Pathway ของ ILAC นั้นคาดว่าจะได้คะแนน TOEFL iBT ที่ 90 คะแนน หรือสูงกว่า

หัวข้อการเรียน : ทักษะการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ / การคิดเชิงวิพากษ์ /ทักษะการวิจัย / การเขียน Essay / เตรียมสอบ TOEFL  / วิธีการบริหารเวลา / เทคนิคการทำขอสอบอัตนัย / เทคนิคการนำเสนอด้วยวาจา

การทดสอบภาษาอังกฤษ
นักเรียนจะได้จำลองการสอบ TOEFL ทุกๆ สองสัปดาห์ เพื่อวัดความก้าวหน้าของตนเอง

* สำหรับหลักสูตร 2) – 4)  จะต้องสอบวัดระดับภาษาอังกฤออนไลน์ของ ILAC ให้ได้ Level 10 หาก entry level ยังไม่ถึง จะต้องเรียน General English ก่อน

รีวิว ILAC KISS

วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยพาร์ทเนอร์

สามารถใช้ระดับภาษาของ ILAC ยื่นสมัครเข้าเรียนแทนผลสอบ TOEFL / IELTS ได้

ข้อมูลสำคัญ ILAC KISS

เปิดสอนตาม timezone ของไทยและนานาประเทศ


สำหรับบุคคลในประเทศไทยแนะนำให้เลือกเรียน
เวลา 7.30 – 10.30 p.m. ตามเวลาที่ไทย สำหรับคนที่ว่างตอนช่วงวันอาจจะเลือกเรียนช่วง คือ 8.00 – 11.00 a.m. 

สอนโดยครู native speakers ของสถาบัน ILAC มาตรฐานเดียวกันกับการเดินทางไปเรียนที่แคนาดา

เงื่อนไขในการเข้าเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ILAC KISS

 • ไม่จำกัดระดับภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพในการเรียน เราขอแนะนำให้ผู้เรียนมีพื้นฐานสำหรับการสื่อสารภาษาอังกฤษที่พอใช้งานได้ในระดับหนึ่ง
 • สอบวัดระดับภาษาอังกฤษโดย ILAC KISS ก่อนเริ่มเรียน : สามารถสอบวัดระดับภาษาอังกฤษออนไลน์ หลังสมัครเข้าเรียนและก่อนเริ่มเรียน เพื่อเรียนร่วมกับเพื่อนในระดับภาษาที่ใกล้เคียงกัน และเรียนเนื้อหาที่เหมาะสมกับระดับภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้
 • อายุ 14 ปี +

อุปกรณ์ที่จะต้องมีสำหรับการเรียน ILAC KISS

 • มี laptop หรือ computer หรือ tablet หรือโทรศัพท์ที่มีกล้อง
 • หูฟังและไมค์ และ
 • มี internet ที่ใช้งานได้

ILAC KISS ใช้ ZOOM ในการจัดการเรียนการสอน

เปิดสอนตาม timezone ของไทยและนานาประเทศ


สำหรับบุคคลในประเทศไทยแนะนำให้เลือกเรียน
เวลา 7.30 – 10.30 p.m. ตามเวลาที่ไทย สำหรับคนที่ว่างตอนช่วงวันอาจจะเลือกเรียนช่วง คือ 8.00 – 11.00 a.m. 

สอนโดยครู native speakers ของสถาบัน ILAC มาตรฐานเดียวกันกับการเดินทางไปเรียนที่แคนาดา

เงื่อนไขในการเข้าเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ILAC KISS

 • ไม่จำกัดระดับภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพในการเรียน เราขอแนะนำให้ผู้เรียนมีพื้นฐานสำหรับการสื่อสารภาษาอังกฤษที่พอใช้งานได้ในระดับหนึ่ง
 • สอบวัดระดับภาษาอังกฤษโดย ILAC KISS ก่อนเริ่มเรียน : สามารถสอบวัดระดับภาษาอังกฤษออนไลน์ หลังสมัครเข้าเรียนและก่อนเริ่มเรียน เพื่อเรียนร่วมกับเพื่อนในระดับภาษาที่ใกล้เคียงกัน และเรียนเนื้อหาที่เหมาะสมกับระดับภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้
 • อายุ 14 ปี +

อุปกรณ์ที่จะต้องมีสำหรับการเรียน ILAC KISS

 • มี laptop หรือ computer หรือ tablet หรือโทรศัพท์ที่มีกล้อง
 • หูฟังและไมค์ และ
 • มี internet ที่ใช้งานได้

ILAC KISS ใช้ ZOOM ในการจัดการเรียนการสอน

ค่าเรียน

เลือกรายละเอียดเพื่อการประเมินค่าใช้จ่าย และกรอกข้อมูลให้เราติดต่อกลับ

ค่าธรรมเนียมการสมัครเรียน
เลือกหลักสูตรการเรียน
1
ระยะเวลาเรียน (จำนวนสัปดาห์)
Total THB


11 TalkAPI SPEAKCLASSLIVEEC VirtualEV TalkILAC KISSOxford InternationalQQ Englishยังไม่แน่ใจ


General English ฝึกฝน พัฒนาตั้งแต่พื้นฐาน เพื่อการใช้งานทั่วไปAcademic English เตรียมศึกษาต่อBusiness English เพื่อการทำงาน สัมภาษณ์งาน นำเสนองานTOEFL Test Prep เตรียมสอบ TOEFLIELTS Test Prep เตรียมสอบ IELTSTOEIC Test Prep เตรียมสอบ TOEICOnline Campus แคมปัสเสมือนจริงOnline (1:1)ยังไม่แน่ใจ


*ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เลือกซื้อคอร์สเรียน ILAC KISS

6,420฿53,930฿
6,420฿53,930฿
6,420฿53,930฿

ขอรับคำปรึกษา

เลือกคอร์สเรียน

บริการในการสมัคร ประสานงาน แนะนำในการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี!

โทร 095-909-3960

 

ILAC KISS

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับครู Native จากสถาบันภาษาอังกฤษชั้นนำในแคนาดา ILAC เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เตรียมตัวศึกษาต่อต่างประเทศ

ป้ายกำกับ: Academic English / Business English / General English / IELTS / ILAC / native / TOEFL / เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์