Oxford International Schools

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ Oxford International Schools คลาสสด สอนโดยครูในอังกฤษ อเมริกาและแคนาดา ตัวต่อตัว! เปิดสอนหลักสูตร General English เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการใช้งานทั่วไป และภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานเฉพาะ อาทิ

 • Exam Preparation: การเตรียมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS หรือ Cambridge
 • 21st Century Business: เพื่อการทำงานในศตวรรษที่ 21 
 • English for Customer Services: เพื่อการบริการลูกค้า
 • Creative Writing: เพื่อการเขียนอย่างสร้างสรรค์ 
 • English for Journalism: เพื่อการข่าว

จุดเด่นของการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับ Oxford International Schools คือ Oxford International ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้เชิง interactive ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการฝึกใช้ภาษาในชั้นเรียนมากกว่าการนั่งฟัง lecture ในคลาสเรียนแบบดั้งเดิม

นอกจากการเรียนในชั้นเรียนออนไลน์แล้ว ผู้เรียนจะสามารถเข้าใช้ online learning platform ของ Oxford International ได้ตลอด 24/7 เพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง อีกทั้ง Oxford International 

เกี่ยวกับ Oxford International Schools

Oxford International Schools ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 เปิดสอนภาษาอังกฤษทั้งสำหรับผู้ใหญ่และเด็กในประเทศ U.K., Canada และ U.S.A. นอกจากนี้ Oxford International ยังเปิดสอนระดับวิทยาลัย 6 แห่ง และเปิดสอนหลักสูตร TESOL เพื่อฝึกอบรมบุคคลที่ต้องการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองอีกด้วย

Preview เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ Oxford International Schools

 เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

Oxford International Schools

 • เปิดสอนหลักสูตรการเรียนออนไลน์แบบตัวต่อตัว ให้ผู้เรียนได้ฝึกภาษาอังกฤษสำหรับการใช้งานทั่วไป เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษ ตลอดจนความคล่องและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ และทักษะการสื่อสาร สำหรับ 2 ช่วงวัย ได้แก่ adults (อายุ 16 ปี+) และ Juniors (อายุ 8 – 15 ปี)
 • ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนภาษาอังกฤษกับครู native แบบตัวต่อตัว (1:1) เพื่อโฟกัสเนื้อหาไปในด้านที่จะตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของผู้เรียน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคล เช่น English Grammar, Vocabulary, Speaking, Reading, Business Skills หรือ IELTS
 • สอนโดยครู native ของสถาบัน Oxford International Schools ประเทศอังกฤษ แคนาดาและอเมริกา
 • เรียนผ่านโปรแกรม Zoom แบบ Live ร่วมกับนักเรียนจากนานาประเทศ ไม่น่าเบื่อและได้มีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง
 • มี e-certificate ให้เมื่อจบหลักสูตร

3 หลักสูตรให้เลือกเรียน

หลักสูตรการเรียนที่ได้รับการรับรองจาก British Council โดยแบ่งแนวทางการเรียนออกเป็น 2 ทาง ได้แก่ Language Study (เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาสำหรับการนำไปใช้งานในชีวิตจริง) และ Language for Life (เพื่อพัฒนาทักษะที่สามารถนำไปใช้นอกชั้นเรียนได้ เช่น ทักษะการคิดคำนวณ ความเป็นพลเมือง ความตระหนักทางวัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์) 

 • เปิดสอน 2 รูปแบบ ได้แก่
  • 2 Weeks Intensive คือ การเรียนแบบตัวต่อตัว 20 ชั่วโมง ในช่วงระยะเวลา 2 สัปดาห์แบบเข้มข้น เรียนวันละ 2 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 5 วัน (ช่วงวันจันทร์-ศุกร์ )
  • 6 Weeks Semi-Intensive คือ การเรียนตัวต่อตัว 18 ชั่วโมง ในช่วงระยะเวลา 6 สัปดาห์ เรียนสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง
 • สอนโดยครูที่มีประกาศนียบัตรรับรองการสอน EFL (English as a Foreign Language)
 • Customization! หากต้องการจัดกลุ่มเรียนแบบปิด โดยมีผู้เรียนไม่ต่ำกว่าคนสามารถทำได้ ขอให้ติดต่อเรามาเพื่ออัตราค่าเรียนพิเศษ 

เงื่อนไขในการเข้าเรียน

ระดับภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ A1(Elementary), A2 (Pre-Intermediate), B1 (Intermediate), B2 (Upper-Intermediate) หรือ C1 (Advanced) *สามารถสอบวัดระดับภาษาอังกฤษออนไลน์ หลังสมัครเข้าเรียนและก่อนเริ่มเรียน เพื่อเรียนร่วมกับเพื่อนในระดับภาษาที่ใกล้เคียงกัน และเรียนเนื้อหาที่เหมาะสมกับระดับภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้

 

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบตัวต่อตัว โดยครู native มืออาชีพในประเทศอังกฤษ ซึ่งสามารถ tailor made เนื้อหาการเรียนให้สอดคล้องกับผู้เรียนวัย 16 ปี+ ได้

โดยสามารถเลือกเนื้อหาการเรียนได้ตั้งแต่ General English: การเรียนปรับพื้นฐาน เพื่อการฝึกใช้งานทั่วไป), Exam Preparation: การเตรียมตอบ IELTS หรือ Cambridge test, 21st Century Business: เพื่อการทำงานในศตวรรษที่ 21, Customer Services: เพื่อการบริการลูกค้า, Creative writing: เพื่อการเขียนอย่างสร้างสรรค์ และ English for Journalism เพื่อการข่าว เป็นต้น

 • กำหนดวันและเวลาเรียนได้
 • เรียนคาบละ 60 นาที
 • สอนโดยครูที่มีประกาศนียบัตรรับรองการสอน EFL (English as a Foreign Language)
 • มีประกาศนียบัตรและรายงานผลให้หลังเรียนจบ
 • สามารถเข้าเรียนระบบการเรียนรู้ด้วยตัวเองของ Oxford International ได้
 • Customization! หากต้องการจัดกลุ่มเรียนแบบปิด โดยมีผู้เรียนไม่ต่ำกว่าคนสามารถทำได้ ขอให้ติดต่อเรามาเพื่ออัตราค่าเรียนพิเศษ 

เงื่อนไขในการเข้าเรียน

ระดับภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ A2 – C1 *สามารถสอบวัดระดับภาษาอังกฤษออนไลน์ หลังสมัครเข้าเรียนและก่อนเริ่มเรียน เพื่อเรียนร่วมกับเพื่อนในระดับภาษาที่ใกล้เคียงกัน และเรียนเนื้อหาที่เหมาะสมกับระดับภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้

หากคุณมีแพลนที่จะไปใช้ชีวิต ทำงานหรือศึกษาในประเทศอังกฤษ และต้องใช้ผลคะแนนสอบวัดระดับภาษา SELT เราขอนำเสนอ UK VISA SELT COURSES เพื่อการเตรียมตัวสอบ

 • เรียนแบบตัวต่อตัว 5 คาบ 
 • เรียนคาบละ 60 นาที
 • สอนโดยครูที่มีประกาศนียบัตรรับรองการสอน EFL (English as a Foreign Language)
 • มีประกาศนียบัตรและรายงานผลให้หลังเรียนจบ
 • สามารถเข้าเรียนระบบการเรียนรู้ด้วยตัวเองของ Oxford International ได้ เพื่อการเตรียมตัวสอบได้
 • รับส่วนลด 10% ในการลงทะเบียนสอบ LanguageCert SELT Exam

 

รีวิว Oxford International

ตัวอย่างบทเรียน

เรียนภาษาภาษาอังกฤษออนไลน์ Oxford International Schools

สิทธิเข้าใช้ E-Learning Platform 24/7

สำหรับผู้ที่สมัครเรียนภาษาภาษาอังกฤษออนไลน์ กับ Oxford International Schools รับสิทธิเข้าใช้ E-Learning Platform ซึ่งเป็นโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มเติมของ Oxford International ได้ 24 ชั่วโมง ผู้เรียนสามารถใช้งานเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองเพิ่มเติม ทำแบบฝึกหัดต่างๆได้ เพิ่มเติมจากการเข้าชั้นเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ (Virtual Classroom)

E-Learning Platform ประกอบด้วย workbooks บทเรียนด้าน grammar 5 เล่ม สำหรับระดับภาษาอังกฤษ A1 – C1, modules สำหรับการเตรียมสอบ IELTS และการเรียน Business English, แบบทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เป็นต้น

วีดีโอแนะนำ E-Learning Platform

ข้อมูลสำคัญ Oxford International Schools

สามารถกำหนดวันและเวลาที่สะดวกเรียนได้

สอนโดยครู native speakers ของสถาบัน Oxford International Schools ประเทศอังกฤษ แคนาดาและอเมริกา

เงื่อนไขในการเข้าเรียน Oxford International Schools

 • ไม่จำกัดระดับภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพในการเรียน เราขอแนะนำให้ผู้เรียนมีพื้นฐานสำหรับการสื่อสารภาษาอังกฤษที่พอใช้งานได้ในระดับหนึ่ง
 • หากต้องการทราบระดับภาษาอังกฤษของตนเองก่อนสมัครเรียน สามารถทำแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษออนไลน์ของ KorPunGun ที่อิงตามระดับของ CEFR ได้ – คลิกที่นี่
 • สอบวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียน : สามารถสอบวัดระดับภาษาอังกฤษออนไลน์ หลังสมัครเข้าเรียนและก่อนเริ่มเรียน เพื่อเรียนร่วมกับเพื่อนในระดับภาษาที่ใกล้เคียงกัน และเรียนเนื้อหาที่เหมาะสมกับระดับภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้
 • อายุ 8 ปี +

อุปกรณ์ที่จะต้องมีสำหรับการเรียน Oxford International Schools Virtual

 • มี laptop หรือ computer หรือ tablet หรือโทรศัพท์ที่มีกล้อง
 • หูฟังและไมค์ และ
 • มี internet ที่ใช้งานได้

Oxford International Schools Virtual ใช้ ZOOM ในการจัดการเรียนการสอน

เปิดสอนตาม timezone ของไทยและนานาประเทศ โดยอิงจากเวลาที่ London โดยมีตัวเลือก ดังนี้

 • เวลา 13.00 น. ตามเวลาในไทย วันจันทร์-ศุกร์ (07.00 London Time)
 • เวลา 16.00 น. ตามเวลาในไทย วันจันทร์-ศุกร์ (10.00 London Time)
 • เวลา 19.00 น. ตามเวลาในไทย วันจันทร์-ศุกร์ (13.00 London Time) ** Junior course แบบกลุ่มจะมีเปิดสอนแค่เวลานี้เท่านั้น (แต่หากผู้เรียนรวมกลุ่มกันได้ 4 คน + สามารถเลือกเวลาที่ต้องการได้)
 • เวลา 20.00 น. ตามเวลาในไทย วันจันทร์-ศุกร์ (14.00 London Time)
 • เวลา 22.00 น. ตามเวลาในไทย วันจันทร์-ศุกร์ (16.00 London Time)
 • เวลา 23.00 น. ตามเวลาในไทย วันจันทร์-ศุกร์ (17.00 London Time)
 • เวลา 01.00 น. ตามเวลาในไทย *วันอังคาร-เสาร์ (19.00 London Time)
 • เวลา 02.00 น. ตามเวลาในไทย *วันอังคาร-เสาร์ (20.00 London Time)
 • เวลา 05.00 น. ตามเวลาในไทย *วันอังคาร-เสาร์ (23.00 London Time)
 • เวลา 08.00 น. ตามเวลาในไทย *วันอังคาร-เสาร์ (02.00 London Time)

สอนโดยครู native speakers ของสถาบัน Oxford International Schools ประเทศอังกฤษ แคนาดาและอเมริกา

เงื่อนไขในการเข้าเรียน Oxford International Schools

 • ไม่จำกัดระดับภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพในการเรียน เราขอแนะนำให้ผู้เรียนมีพื้นฐานสำหรับการสื่อสารภาษาอังกฤษที่พอใช้งานได้ในระดับหนึ่ง
 • หากต้องการทราบระดับภาษาอังกฤษของตนเองก่อนสมัครเรียน สามารถทำแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษออนไลน์ของ KorPunGun ที่อิงตามระดับของ CEFR ได้ – คลิกที่นี่
 • สอบวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียน : สามารถสอบวัดระดับภาษาอังกฤษออนไลน์ หลังสมัครเข้าเรียนและก่อนเริ่มเรียน เพื่อเรียนร่วมกับเพื่อนในระดับภาษาที่ใกล้เคียงกัน และเรียนเนื้อหาที่เหมาะสมกับระดับภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้
 • อายุ 8 ปี +

อุปกรณ์ที่จะต้องมีสำหรับการเรียน Oxford International Schools Virtual

 • มี laptop หรือ computer หรือ tablet หรือโทรศัพท์ที่มีกล้อง
 • หูฟังและไมค์ และ
 • มี internet ที่ใช้งานได้

Oxford International Schools Virtual ใช้ ZOOM ในการจัดการเรียนการสอน

ประเมินราคา

เลือกรายละเอียด และกรอกข้อมูลให้เราติดต่อกลับ
เลือกคอร์สเรียน
เลือกรูปแบบคอร์สเรียนสำหรับเด็ก 8-15 ปี
เลือกรูปแบบคอร์สเรียนสำหรับผู้ใหญ่ 16 ปี+
Total THB


11 TalkAPI SPEAKCLASSLIVEEC VirtualEV TalkILAC KISSOxford InternationalQQ Englishยังไม่แน่ใจ


General English ฝึกฝน พัฒนาตั้งแต่พื้นฐาน เพื่อการใช้งานทั่วไปAcademic English เตรียมศึกษาต่อBusiness English เพื่อการทำงาน สัมภาษณ์งาน นำเสนองานTOEFL Test Prep เตรียมสอบ TOEFLIELTS Test Prep เตรียมสอบ IELTSTOEIC Test Prep เตรียมสอบ TOEICOnline Campus แคมปัสเสมือนจริงOnline (1:1)ยังไม่แน่ใจ


 
* ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เลือกซื้อคอร์สเรียน Oxford

ขอรับคำปรึกษา

เลือกคอร์สเรียน

บริการในการสมัคร ประสานงาน แนะนำในการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี!

โทร 095-909-3960

 

Oxford International Schools

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ Oxford International Schools Virtual สอนโดยครูในอังกฤษ อเมริกาและแคนาดา เปิดสอนหลักสูตรสำหรับ Adults (16 ปี +) และ junior (8-15ปี) สามารถเลือกเรียนแบบตัวต่อตัวได้ด้วย

ป้ายกำกับ: General English / IELTS / Oxford International Schools / เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์