เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

ตัวต่อตัว คาบละ 40 นาที

11talk คือ โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตัวต่อตัวโดยสถาบันสอนภาษา Pines International Academy ตั้งอยู่ที่เมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ เริ่มบริการเปิดสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ แบบตัวต่อตัว ตั้งแต่ปี 2007

มีผู้เรียนในช่วงวัยที่หลากหลาย ตั้งแต่เด็กนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไปวัยทำงาน และผู้ที่สนใจเรียนหรือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองจากนานาประเทศ ด้วยการเรียนผ่านโปรแกรมออนไลน์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำทุกคนไปสู่เป้าหมายสูงสุดในการเรียนภาษาอังกฤษ และสามารถใช้ภาษาได้อย่างเชี่ยวชาญโดยไม่ต้องเดินทาง

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตัวต่อตัว การันตีคุณภาพครู

 • Pines ได้รับการรับการรับรองจาก TESDA และกระทรวงการศึกษาของฟิลิปปินส์
 • Pines ร่วมมือกับ British Council และเป็นศูนย์สอบ IELTS อย่างเป็นทางการ
 • Pines มีครูผู้สอนต้องผ่านการอบรมและการประเมินตามระบบของสถาบัน

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตัวต่อตัว 11 Talk

 • คาบเรียนตัวต่อตัว คาบละ 40 นาที (สามารถเลือกเรียนคาบละ 20 นาทีได้)
 • เลือกเรียนได้ระหว่าง 06.00 ถึง 22.00 น. *วันวันจันทร์-เสาร์ (วันเสาร์เปิดสอนเวลา 6:00-15:00 น.)
 • มีการรายงานการเรียน (report) เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียน จุดแข็งและสิ่งที่ควรพัฒนาของทุกเรียน หลังคาบเรียนทุกคาบ
 • 11talk ใช้สื่อการสอนที่พัฒนาโดยสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Pines International Acadmy ที่มีความยืดหยุ่นและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามคำร้องขอ
 • 11talk มีคลาสให้ทดลองเรียนฟรี 20 นาที !  – กรอกข้อมูลสมัครทดลองเรียน

หลักสูตรการเรียน

1. Regular Course : โปรแกรมการเรียนปกติ

ผู้เรียนสามารถทดลองเรียนเพื่อวัดระดับภาษาก่อนได้ – คลิกที่นี่

โปรแกรมการเรียนปกติ มีตัวเลือกคอร์สเรียนดังนี้

คอร์ส Junior Speaking สำหรับเด็ก (6-14 ปี)
คอร์ส Junior Speaking สำหรับเด็ก (6-14 ปี) ตั้งระดับเริ่มต้น (Beginner) ถึงขั้นสูง (Advanced)

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตัวต่อตัว สำหรับผู้เรียนระดับพื้นฐานจะได้เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มต้น A B C… การออกเสียงพยัญชนะต่างๆ คำศัพท์พื้นฐาน มีกิจกรรม/เกมส์ให้เล่นในระหว่างการเรียน เช่น การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ การเติมคำ การเดาคำจากการฟัง การฝึกเขียนคำต่างๆจากรูปภาพ นอกจากนี้ยังมีฝึกสนทนาประโยคที่จำเป็นตามสถานการณ์ทั่วๆไป แล้วยังมีการสนทนาแสดงความคิดเห็นตามเรื่องสั้นในหนังสือซึ่งนักเรียนจะต้องอ่านและทำความเข้าใจพร้อมตอบคำถามครูในชั้นเรียนด้วย 

คอร์ส Pattern English
คอร์สพัฒนาทักษะการสื่อสารขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ใหญ่ (Pattern English) 

ผู้เรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษที่หลากหลาย ที่ถูกนำมาใช้บ่อย โดยการฝึกสนทนากับครูในชั้นเรียน และแต่งประโยคตามรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ  ครูจะสอนวิธีการใช้รูปแบบประโยค และโครงสร้างประโยคที่นักเรียนต้องใช้ให้ถูกตามหลักของภาษา (ไวยากรณ์) 

คอร์ส Speaking and Discussion
คอร์สพัฒนาทักษะการสื่อสารและการอภิปราย สำหรับผู้ใหญ่ที่มีระดับภาษาปานกลาง (Speaking and Discussion)

ผู้เรียนจะได้เน้นการสนทนาภาษาอังกฤษตามระดับภาษาของตนเอง หลักสูตรนี้จะมีสอนตั้งแต่ระดับการสนทนาเบื้องต้นโดยเน้นการพูดเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น การแนะนำตัว การถามคำถามต่างๆ การสนทนาในสถานการณ์ทั่วไป นอกจากนี้ยังมีบทความให้อ่านทำความเข้าใจและตอบคำถาม การอ่านบทความและแสดงความคิดเห็นนั้นต้องแลกเปลี่ยนความคิดกับครูผู้สอนในชั้นเรียน บทเรียนต่างๆเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำให้คุณได้ใช้ทักษะการพูดเท่านั้นแต่ยังให้คุณได้ใช้ความคิดและทำความเข้าใจกับเนื้อเรื่องต่างๆ พร้อมอธิบายสิ่งที่คุณคิดออกมาทำให้ครูผู้สอนได้ช่วยแก้ไขในส่วนที่พูดผิดหรือใช้คำผิดด้วยเช่นกัน

คอร์สเรียน Business English & Job Interview
คอร์สภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (Business English)

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตัวต่อตัว คอร์สที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกิจ เช่น การสื่อสารธุรกิจ การนำเสนอ และความสามารถในการรับมือในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด รวมถึงเรียนการเตรียมพร้อมในการสัมภาษณ์งานและสมัครงานอย่างครบวงจร ตัวอย่างเช่น

ภาษาอังกฤษธุรกิจ ผู้เรียนจะได้เรียนตัวอย่างการสนทนาเหตุการณ์จำลองทางธุรกิจ การนำเสนองาน คำศัพท์ที่ใช้ทางธุรกิจ พร้อมให้นักเรียนได้ฝึกใช้โดยการแต่งประโยคตามคำศัพท์ที่มีให้ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจในการใช้คำศัพท์เหล่านั้นของผู้เรียน

คอร์สภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน (Inteview Preparation)

การสัมภาษณ์งานทั่วไป ผู้เรียนจะได้ฝึกตอบคำถามที่ต้องเจอในการสัมภาษณ์งาน พร้อมบอกเทคนิคการตอบคำถาม เหตุผลในการตอบแต่ละคำถาม เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจจุดมุ่งหมายของคำถามแต่ละคำถามในการสัมภาษณ์งาน

การสัมภาษณ์งานพนักงานต้อนรับสายการบิน ผู้เรียนจะได้ทดลองตอบคำถามที่อาจจะเจอในตอนไปสัมภาษณ์ และครูจะคอยแนะนำคำตอบที่ดีกว่าหรือแก้ไขประโยคให้เพื่อความสละสลวยในการใช้คำ มีตัวอย่างการตอบคำถามทั้งแบบสั้นและแบบยาวในบทเรียนให้คุณได้คุ้นเคยกับการตอบคำถามทั้งสองแบบ

คอร์สเรียนเตรียมสอบ Test Courses
คอร์สภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ IELTS, TOEFL, TOEIC Speaking (Test Courses)

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตัวต่อตัว เพื่อเตรียมสอบ ประกอบด้วยคอร์สสำหรับการเตรียมสอบ IELTS, TOEFL, TOEIC Speaking ผู้เรียนจะเลือกเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งตามความต้องการที่จะนำไปใช้ ซึ่งทางสถาบันจะช่วยเตรียมความพร้อมของนักเรียนโดยการให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบเพื่อให้ได้คะแนนตามเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนกับครูที่มีความเชียวชาญในการสอนการเตรียมสอบโดยเฉพาะ จะได้เรียนรู้วิธีการตอบคำถาม การอธิบายคำตอบ การใช้คำ ซึ่งในหนังสือจะมีคำที่มีประโยชน์มากมายที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้ในการตอบ และการเรียนจะมีตัวอย่างการตอบคำถามเพื่อให้ผู้เรียนใช้เป็นแนวทาง ซึ่งครูจะคอยช่วยวิเคราะห์คำตอบที่ผู้เรียนตอบพร้อมให้คำชี้แนะอย่างใกล้ชิด

ตารางเรียนโปรแกรมปกติ 2 รูปแบบ

ตารางเรียนแบบตายตัว (Fixed Schedule) : คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ตัวต่อตัว มีตารางเรียนที่ตายตัว

 • เรียนคาบละ 40 นาที หรือ 20 นาที
 • สามารถเลือกเรียนได้เดือนละ
  • 12 คาบ คือ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 1 คาบ,
  • 20 คาบ คือ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 1 คาบ, หรือ
  • 40 คาบ คือ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 2 คาบ
 • สามารถเลือกลงเรียน 1, 3, 6 หรือ 12 เดือนได้
 • กำหนดเวลาเรียนได้ในช่วงระหว่าง 06.00 ถึง 22.00 น. ของวันจันทร์-ศุกร์
  • หากไม่สะดวกในเวลาที่กำหนดไว้ สามารถขอเปลี่ยนได้ แต่ต้องแจ้งล่วงหน้า 3-5 ชั่วโมงก่อนเวลาเรียน
  • สำหรับคาบชดเชยจากคาบเรียนที่กำหนดไว้ สามารถลงเรียนได้ ระหว่าง 06.00 ถึง 22.00 น. ของวันจันทร์-ศุกร์ หรือ 06.00 – 15.00 น. ของวันเสาร์

แนะนำสำหรับ บุคคลที่มีตารางเวลาว่างที่ตายตัว เช่น

 • นักเรียน
 • นักศึกษามหาวิทยาลัย
 • ผู้ที่ต้องการเตรียมสอบ TOEIC Speaking
 • ผู้ที่ต้องการเตรียมสอบ IELTS
 • ผู้ที่มีเวลาว่างและกำลังหางาน

ตารางเรียนแบบอิสระ (Free Booking) : ผู้เรียนจะมีสามารถเลือกวันและเวลา เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ตัวต่อตัว ได้อย่างอิสระในช่วงวันและเวลาที่สถาบันเปิดสอน ซึ่งจะรวมถึงการเรียนในวันจันทร์-วันเสาร์

ผู้เรียนสามารถเลือกตัวเลือกดังต่อไปนี้ได้

 • เรียนคาบละ 40 นาที หรือ 20 นาที
 • จำนวนคาบเรียนเฉลี่ยเดือนละ 12 หรือ 25 คาบ 
 • ลงเรียน 1, 3, 6 หรือ 12 เดือน

จำนวนคาบเรียน

12 คาบต่อเดือน

25 คาบต่อเดือน

1 เดือน

12 คาบ

25 คาบ

3 เดือน

38 คาบ (ฟรี 2 คาบ)

75 คาบ

6 เดือน

75 คาบ (ฟรี 3 คาบ)

150 คาบ

12 เดือน

75 คาบ (ฟรี 6 คาบ)

300 คาบ

สามารถเลือกเรียนได้ระหว่างช่วงเวลา

 • 06.00 – 22.00 น. ของวันจันทร์-ศุกร์ และ
 • 06.00 – 15.00 น. ของวันเสาร์ 

แนะนำสำหรับ บุคคลที่มีต้องการความยืดหยุ่นในการกำหนดเวลาเรียน เช่น 

 • นักเรียนและนักศึกษา
 • นักธุรกิจ
 • พนักงานบริษัท
 • ข้าราชการ

รีวิว 11talk โปรแกรมการเรียนปกติ

2. IELTS Expert Teacher Course : คอร์สเรียน IELTS กับครูผู้เชี่ยวชาญ 


เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ตัวต่อตัว เตรียมสอบ IELTS กับครูที่มีความเชี่ยวชาญ

IELTS Expert Teacher Course : หลักสูตรการเรียนไอเอลที่เข้มข้นขึ้นโดยผู้สอนที่มีประสบการณ์การสอนและได้รับการฝึกสอนในหลักสูตร IELTS Guarantee ผู้สอนทุกคนจะต้องมีคะแนน IELTS Official Test ขั้นต่ำ 7.0 ผู้สอนจะทำการสอนและตรวจงานที่มอบหมายให้กับนักเรียนทั้งการฟัง การพูด การอ่าน เเละการเขียน โดยนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรนี้จะได้เรียนตามหนังสือเรียนหลักสูตรเดียวกันกับนักเรียน IELTS Guarantee ที่สถาบัน Pines International Academy เมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์

  • ครูผู้สอนจะ coach ในการทำข้อสอบให้เป็นส่วนตัว
  • ครูผู้สอนจะตรวจสอบการบ้านที่ได้ทำจากช่วง self-study และแนะนำในการเตรียมสอบให้กับนักเรียนทั้งในด้าน Writing, Speaking, Listening, Reading
  • มีการฝึกทำชุดข้อสอบเสมือนจริงทุกเดือน
  • มีหนังสือเรียนให้ฟรี หลังจากเรียนจบ

ตารางเรียน Fixed Schedule

ตารางเรียนแบบตายตัว (Fixed Schedule) : คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ตัวต่อตัว มีตารางเรียนที่ตายตัว

 • เรียนคาบละ 40 นาที
 • สามารถเลือกได้เดือนละ
  • 12 คาบ คือ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 1 คาบ,
  • 20 คาบ คือ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 1 คาบ, หรือ
  • 40 คาบ คือ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 2 คาบ
 • กำหนดเวลาเรียนได้ในช่วงระหว่าง 06.00 ถึง 22.00 น. ของวันจันทร์-ศุกร์
  • หากไม่สะดวกในเวลาที่กำหนดไว้ สามารถขอเปลี่ยนได้ แต่ต้องแจ้งล่วงหน้า 3-5 ชั่วโมงก่อนเวลาเรียน
  • สำหรับคาบชดเชยจากคาบเรียนที่กำหนดไว้ สามารถลงเรียนได้ ระหว่าง 06.00 ถึง 22.00 น. ของวันจันทร์-ศุกร์ หรือ 06.00 – 15.00 น. ของวันเสาร์

ตารางเรียน IELTS Expert 2 รูปแบบ

IELTS Expert Teacher : 1 คาบต่อวัน เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีเวลาเรียนไม่มาก หรือผู้เรียนที่มีเวลาเรียน IELTS จำกัด

หมายเหตุ:

การพูด: นักเรียนจะต้องเตรียมคำตอบสำหรับคลาสเรียนการพูดในชั้นเรียนทุกวัน

การเขียน:

 • มีงานเขียนให้นักเรียนส่งออนไลน์
 • งานเขียนจะถูกตรวจสอบโดยครูผู้สอนก่อนเริ่มเรียน
 • การแก้ไขการเขียนจะถูกกล่าวถึงและให้คำแนะนำในระหว่างเรียนวิชาการเขียน

IELTS Expert Teacher : 2 คาบต่อวัน เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีเวลาเรียนอย่างน้อย 3 ชั่วโมงต่อวัน และสามารถทำการบ้านส่งก่อนเริ่มคลาสเรียนได้

หมายเหตุ:

การพูด: เตรียมตัวทุกวัน

การเขียน:

 • มีงานเขียนให้นักเรียนส่งออนไลน์
 • งานเขียนจะถูกตรวจสอบโดยครูผู้สอนก่อนเริ่มเรียน
 • การแก้ไขการเขียนจะถูกกล่าวถึงและให้คำแนะนำในระหว่างเรียนวิชาการเขียน

รีวิว 11talk คอร์สเรียน IELTS Expert

หนังสือเรียน

คลิกที่ภาพ เพื่อดูหนังสือเรียนได้

หนังสือเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ IELTS 11 Talk
หนังสือเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับเด็ก 11 Talk

ข้อมูลสำคัญ 11 Talk

 • วันเริ่มเรียน : นักเรียนใหม่สามารถเข้าร่วมได้ทุกวันจันทร์ แนะนำให้สมัครล่วงหน้า อย่างช้า 3-5 วันทำการก่อนเริ่มเรียน สามารถสอบถามรายละเอียดกำหนดการเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ของก้อปันกัน
 • การเรียนการสอนออนไลน์จะปิดในวันอาทิตย์และวันหยุดของฟิลิปปินส์
  •  การประกาศหยุดของเมือง – เจ้าหน้าที่จะแจ้งตัวแทนในกรณีของการยกเลิกชั้นเรียน (การสอนออนไลน์จะถูกยกเลิกทันทีตามวันหยุดที่ประกาศ)
  • พายุเข้า – ในกรณีที่มีพายุใต้ฝุ่นเข้าทำให้ต้องยกเลิกชั้นเรียน 11talk จะแจ้งตัวแทนให้เร็วที่สุด

ครูผู้สอนของ 11 Talk เป็นครูประจำของสถาบัน Pines International Academy สถาบันประจำเมืองบาเกียว ฟิลิปปินส์ที่ได้รับการรับรองให็เป็นศูนย์สอบ IELTS โดย British Council ครูผู้สอนที่ได้รับการฝึกอบรมด้านการสอนภาษาอังกฤษมาเป็นอย่างดี เป็นครูอาชีพที่มีมาตรฐาน มีความใส่ใจและความเข้าใจในผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองเป็นอย่างดี เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาความคล่องและความมั่นใจ ด้วยการสร้างความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น

ไม่จำกัดระดับภาษา สามารถเริ่มได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องมีอายุ 6 ปี +

 • หากนักเรียนต้องการเปลี่ยนครูผู้สอน สามารถทำได้เพียงเดือนละครั้งเท่านั้น
 • หากมีการขาดเรียนทุกกรณี ชั้นเรียนจะถูกยกเลิกและไม่สามารถเรียกคืนได้

สิ่งที่ต้องใช้ในการเรียน

 • คอมพิวเตอร์ (Laptop / PC) หรือ โทรศัพท์มือถือ / แท็บเล็ต
 • กล้องเว็บแคม หรือกล้องของคอม โทรศัพท์ แท็บเล็ต
 • หูฟัง พร้อมไมค์
 • สัญญาณอินเทอร์เน็ต

การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ของ 11 Talk เรียนผ่านโปรแกรม Zoom

 • วันเริ่มเรียน : นักเรียนใหม่สามารถเข้าร่วมได้ทุกวันจันทร์ แนะนำให้สมัครล่วงหน้า อย่างช้า 3-5 วันทำการก่อนเริ่มเรียน สามารถสอบถามรายละเอียดกำหนดการเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ของก้อปันกัน
 • การเรียนการสอนออนไลน์จะปิดในวันอาทิตย์และวันหยุดของฟิลิปปินส์
  •  การประกาศหยุดของเมือง – เจ้าหน้าที่จะแจ้งตัวแทนในกรณีของการยกเลิกชั้นเรียน (การสอนออนไลน์จะถูกยกเลิกทันทีตามวันหยุดที่ประกาศ)
  • พายุเข้า – ในกรณีที่มีพายุใต้ฝุ่นเข้าทำให้ต้องยกเลิกชั้นเรียน 11talk จะแจ้งตัวแทนให้เร็วที่สุด

ครูผู้สอนของ 11 Talk เป็นครูประจำของสถาบัน Pines International Academy สถาบันประจำเมืองบาเกียว ฟิลิปปินส์ที่ได้รับการรับรองให็เป็นศูนย์สอบ IELTS โดย British Council ครูผู้สอนที่ได้รับการฝึกอบรมด้านการสอนภาษาอังกฤษมาเป็นอย่างดี เป็นครูอาชีพที่มีมาตรฐาน มีความใส่ใจและความเข้าใจในผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองเป็นอย่างดี เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาความคล่องและความมั่นใจ ด้วยการสร้างความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น

ไม่จำกัดระดับภาษา สามารถเริ่มได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องมีอายุ 6 ปี +

 • หากนักเรียนต้องการเปลี่ยนครูผู้สอน สามารถทำได้เพียงเดือนละครั้งเท่านั้น
 • หากมีการขาดเรียนทุกกรณี ชั้นเรียนจะถูกยกเลิกและไม่สามารถเรียกคืนได้

สิ่งที่ต้องใช้ในการเรียน

 • คอมพิวเตอร์ (Laptop / PC) หรือ โทรศัพท์มือถือ / แท็บเล็ต
 • กล้องเว็บแคม หรือกล้องของคอม โทรศัพท์ แท็บเล็ต
 • หูฟัง พร้อมไมค์
 • สัญญาณอินเทอร์เน็ต

การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ของ 11 Talk เรียนผ่านโปรแกรม Zoom

ค่าใช้จ่าย

เลือกรายละเอียดเพื่อประเมินค่าใช้จ่าย และกรอกข้อมูลให้เราติดต่อกลับ

**ราคาสำหรับคาบเรียน 40 นาที**
(หากสนใจคาบละ 20 นาที กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)

เลือกโปรแกรมการเรียน
เลือกจำนวนคาบเรียนต่อเดือน
เลือกระยะเรียน
เลือกระยะเวลาเรียนและจำนวนคาบ
Total THB


11 TalAPI SPEAKCLASSLIVEEC VirtualILAC KISSOxford InternationalQQ Englishยังไม่แน่ใจอื่นๆ


General English ฝึกฝน พัฒนาตั้งแต่พื้นฐาน เพื่อการใช้งานทั่วไปAcademic English เตรียมศึกษาต่อBusiness English เพื่อการทำงาน สัมภาษณ์งาน นำเสนองานTOEFL Test Prep เตรียมสอบ TOEFLIELTS Test Prep เตรียมสอบ IELTSTOEIC Test Prep เตรียมสอบ TOEICOnline Campus แคมปัสเสมือนจริงOnline (1:1)ยังไม่แน่ใจอื่นๆ


คอร์สเรียน 11talk แนะนำ

ขอรับคำปรึกษา

เลือกคอร์สเรียน

บริการในการสมัคร ประสานงาน แนะนำในการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี!

โทร 095-909-3960

 

11Talk by Pines

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตัวต่อตัว 11 Talk by Pines สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพเมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับการรับรองจาก British Council ให้เป็นศูนย์สอบ IELTS สอนภาษาอังกฤษออนไลน์หลักสูตร General ESL, Junior ESL, เตรียมสอบ IELTS, TOEFL, TOEIC ตลอดจน Business English

ป้ายกำกับ: 11talk / ตัวต่อตัว / เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์