เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

ตัวต่อตัว คาบละ 40 นาที

11talk คือ โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตัวต่อตัว โดยสถาบันสอนภาษา Pines International Academy ตั้งอยู่ที่เมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ เริ่มบริการเปิดสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ แบบตัวต่อตัว ตั้งแต่ปี 2007

มีผู้เรียนหลากหลายช่วงวัย ตั้งแต่เด็กนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไปวัยทำงาน และผู้ที่สนใจเรียนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองจากนานาประเทศ ด้วยการเรียนผ่านโปรแกรมออนไลน์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำทุกคนไปสู่เป้าหมายสูงสุดในการเรียนภาษาอังกฤษ และสามารถใช้ภาษาได้อย่างเชี่ยวชาญโดยไม่ต้องเดินทาง

11talk Ming Preview
11talk Ming Preview

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
ตัวต่อตัว การันตีคุณภาพครู

 • Pines ได้รับการรับการรับรองจาก TESDA และกระทรวงการศึกษาของฟิลิปปินส์
 • Pines ร่วมมือกับ British Council และเป็นศูนย์สอบ IELTS อย่างเป็นทางการ
 • Pines มีครูผู้สอนที่ต้องผ่านการอบรมและการประเมินตามระบบของสถาบัน

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตัวต่อตัว 11talk

 • คาบเรียนตัวต่อตัว คาบละ 40 นาที เพื่อฝึกฝนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานทั่วไป เพื่อการทำงาน สัมภาษณ์งาน หรือเพื่อเตรียมสอบ IELTS, TOEFL, TOEIC
 • เลือกเวลาเรียนได้ระหว่าง 06.00 – 22.00 น.
 • 11talk ใช้สื่อการสอนที่พัฒนาโดยสถาบัน Pines International Academy ที่มีความยืดหยุ่นและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามคำร้องขอ
 • มีรายงานการเรียน (report) เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียน จุดแข็ง และสิ่งที่ควรพัฒนา หลังคาบเรียนทุกคาบ รับชมตัวอย่าง report
 • 11talk มีให้ทดลองเรียนฟรี 20 นาที !  – กรอกข้อมูลสมัครทดลองเรียน

หลักสูตรการเรียน

Pine 11 Talk Courses

1. Regular Course : โปรแกรมการเรียนปกติ

คอร์ส Junior Speaking
คอร์สพัฒนาทักษะการสื่อสารสำหรับเด็ก (6-14 ปี) ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น (Beginner) ถึงขั้นสูง (Advanced)

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตัวต่อตัว สำหรับผู้เรียนระดับพื้นฐานจะได้เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มต้น A B C… การออกเสียงพยัญชนะต่างๆ คำศัพท์พื้นฐาน มีกิจกรรม/เกมส์ให้เล่นในระหว่างการเรียน เช่น การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ การเติมคำ การเดาคำศัพท์จากการฟัง การฝึกเขียนคำต่างๆ จากรูปภาพ

นอกจากนี้ยังมีการฝึกสนทนาประโยคที่จำเป็นตามสถานการณ์ทั่วๆ ไป อีกทั้ง ยังมีการสนทนาแสดงความคิดเห็นตามเรื่องสั้นในหนังสือ ซึ่งนักเรียนจะต้องอ่านและทำความเข้าใจพร้อมตอบคำถามครูในชั้นเรียนอีกด้วย 

CEFR Level Pre-A1
11talk Level 1P

CEFR Level A1
11talk Level 1-3

CEFR Level A2
11talk Level 4-5

CEFR Level B1
11talk Level 6-7

CEFR Level B2
11talk Level 8-9

CEFR Level C1
11talk Level 10

คอร์ส Pattern English
คอร์สพัฒนาทักษะการสื่อสารขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ใหญ่ (Pattern English)

ผู้เรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษที่หลากหลาย ที่ถูกนำมาใช้บ่อย โดยการฝึกสนทนากับครูในชั้นเรียน และแต่งประโยคตามรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ  ครูจะสอนวิธีการใช้รูปแบบประโยค และโครงสร้างประโยคที่นักเรียนต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลักของภาษา (ไวยากรณ์) 

CEFR Level A1
11talk Level 1-3

CEFR Level A2
11talk Level 4-5

CEFR Level B1
11talk Level 6

คอร์ส Speaking and Discussion
คอร์สพัฒนาทักษะการสื่อสารและการอภิปราย สำหรับผู้ใหญ่ที่มีระดับภาษาปานกลาง (Speaking and Discussion)

ผู้เรียนจะได้เน้นการสนทนาภาษาอังกฤษตามระดับภาษาของตนเอง หลักสูตรนี้จะมีสอนตั้งแต่ระดับการสนทนาเบื้องต้น โดยเน้นการพูดเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น การแนะนำตัว การถามคำถามต่างๆ และการสนทนาในสถานการณ์ทั่วไป

นอกจากนี้ยังมีบทความให้อ่านทำความเข้าใจและตอบคำถาม การอ่านบทความและแสดงความคิดเห็นนั้นต้องแลกเปลี่ยนความคิดกับครูผู้สอนในชั้นเรียน บทเรียนต่างๆ เหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำให้คุณได้ใช้ทักษะการพูดเท่านั้นแต่ยังช่วยให้คุณได้ใช้ความคิดและทำความเข้าใจกับเนื้อเรื่องต่างๆ พร้อมอธิบายสิ่งที่คุณคิดออกมา เพื่อให้ครูผู้สอนได้ช่วยแก้ไขในส่วนที่พูดผิดหรือใช้คำผิดด้วยเช่นกัน

CEFR Level B1
11talk Level 7

CEFR Level B2
11talk Level 8-9

CEFR Level C1
11talk Level 10

คอร์ส Business English & Job Interview
คอร์สภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (Business English)

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตัวต่อตัว คอร์สที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการทำงาน เช่น การสื่อสารธุรกิจ การนำเสนอ และความสามารถในการรับมือในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด รวมถึงเรียนการเตรียมพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์งาน และสมัครงานอย่างครบวงจร

ตัวอย่างเช่น ในคอร์สภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน ผู้เรียนจะได้เรียนตัวอย่างการสนทนาจากเหตุการณ์จำลองทางธุรกิจ การนำเสนองาน คำศัพท์ที่ใช้ทางธุรกิจ พร้อมให้นักเรียนได้ฝึกใช้โดยการแต่งประโยคตามคำศัพท์ที่มีให้ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจในการใช้คำศัพท์เหล่านั้นของผู้เรียน

คอร์สภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน (Inteview Preparation)

คอร์สการสัมภาษณ์งานทั่วไป ผู้เรียนจะได้ฝึกตอบคำถามที่ต้องเจอในการสัมภาษณ์งาน พร้อมบอกเทคนิคการตอบคำถาม เหตุผลในการตอบแต่ละคำถาม เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจจุดมุ่งหมายของคำถามแต่ละคำถามในการสัมภาษณ์งาน

คอร์สการสัมภาษณ์งานพนักงานต้อนรับสายการบิน ผู้เรียนจะได้ทดลองตอบคำถามที่อาจจะเจอในตอนไปสัมภาษณ์ และครูจะคอยแนะนำคำตอบที่ดีกว่าหรือแก้ไขประโยคให้ เพื่อความสละสลวยในการเลือกใช้คำ มีตัวอย่างการตอบคำถามทั้งแบบสั้นและแบบยาวในบทเรียน เพื่อให้คุณได้คุ้นเคยกับการตอบคำถามทั้งสองแบบ

คอร์สเตรียมสอบ Test Courses
คอร์สภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ IELTS, TOEFL, TOEIC Speaking (Test Courses)

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตัวต่อตัว เพื่อเตรียมสอบ ประกอบด้วยคอร์สสำหรับการเตรียมสอบ IELTS, TOEFL, TOEIC Speaking ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งตามความต้องการที่จะนำไปใช้ ซึ่งทางสถาบันจะช่วยเตรียมความพร้อมของนักเรียนโดยการให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบเพื่อให้ได้คะแนนตามเป้าหมายที่ต้องการ

ผู้เรียนจะได้เรียนกับครูที่มีความเชียวชาญในการสอนการเตรียมสอบโดยเฉพาะ จะได้เรียนรู้วิธีการตอบคำถาม การอธิบายคำตอบ การใช้คำ ซึ่งในหนังสือจะมีคำที่มีประโยชน์มากมายที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้ในการสอบ และการเรียนจะมีตัวอย่างการตอบคำถามเพื่อให้ผู้เรียนใช้เป็นแนวทาง ซึ่งครูจะคอยช่วยวิเคราะห์คำตอบที่ผู้เรียนตอบ พร้อมให้คำชี้แนะอย่างใกล้ชิด

IELTS

TOEFL

IELTS

TOEFL

ตารางเรียนโปรแกรมปกติ 2 รูปแบบ

ตารางเรียนแบบตายตัว (Fixed Schedule) : คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ตัวต่อตัว มีตารางเรียนที่ตายตัว

 • เรียนคาบละ 40 นาที หรือ 20 นาที
 • สามารถเลือกจำนวนคาบเรียนได้
  – 12 คาบ ต่อเดือน
  คือ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 1 คาบ,
  – 20 คาบ ต่อเดือน
  คือ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 1 คาบ,
  – 40 คาบ ต่อเดือน
  คือ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 2 คาบ
 • สามารถเลือกลงเรียน 1, 3, 6 หรือ 12 เดือนได้
 • กำหนดเวลาเรียนได้ในช่วงระหว่าง 06.00 – 22.00 น. ของวันจันทร์ – ศุกร์
  – หากไม่สะดวกในเวลาที่กำหนดไว้ สามารถขอเปลี่ยนได้ แต่ต้องแจ้งล่วงหน้า 3-5 ชั่วโมงก่อนเวลาเรียน
  – สำหรับคาบชดเชยจากคาบเรียนที่กำหนดไว้ สามารถลงเรียนได้ ระหว่าง 06.00 ถึง 22.00 น. ของวันจันทร์-ศุกร์ หรือ 06.00 – 15.00 น. ของวันเสาร์

แนะนำสำหรับ บุคคลที่ต้องการความต่อเนื่องของการเรียน เรียนกับครูประจำ และมีตารางเวลาว่างที่ตายตัว เช่น

 • นักเรียน
 • นักศึกษามหาวิทยาลัย
 • ผู้ที่ต้องการเตรียมสอบ TOEIC Speaking
 • ผู้ที่ต้องการเตรียมสอบ IELTS
 • ผู้ที่มีเวลาว่างและกำลังหางาน

ตารางเรียนแบบอิสระ (Free Booking) : ผู้เรียนจะมีสามารถเลือกวันและเวลา เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ตัวต่อตัว ได้อย่างอิสระในช่วงวันและเวลาที่สถาบันเปิดสอน ซึ่งจะรวมถึงการเรียนในวันจันทร์-วันเสาร์

ผู้เรียนสามารถเลือกตัวเลือกดังต่อไปนี้ได้

 • เรียนคาบละ 40 นาที หรือ 20 นาที
 • จำนวนคาบเรียนเฉลี่ยเดือนละ 12 หรือ 25 คาบ
 • ลงเรียน 1, 3, 6 หรือ 12 เดือน

จำนวนคาบเรียน

12 คาบต่อเดือน

25 คาบต่อเดือน

1 เดือน

12 คาบ

25 คาบ

3 เดือน

38 คาบ (ฟรี 2 คาบ)

75 คาบ

6 เดือน

75 คาบ (ฟรี 3 คาบ)

150 คาบ

12 เดือน

75 คาบ (ฟรี 6 คาบ)

300 คาบ

สามารถเลือกเรียนได้ระหว่างช่วงเวลา

 • 06.00 – 22.00 น. ของวันจันทร์-ศุกร์ และ
 • 06.00 – 15.00 น. ของวันเสาร์ 

แนะนำสำหรับ : บุคคลที่มีต้องการความยืดหยุ่นในการกำหนดเวลาเรียน เช่น 

 • นักเรียนและนักศึกษา
 • นักธุรกิจ
 • พนักงานบริษัท
 • ข้าราชการ

รีวิว 11talk โปรแกรมการเรียนปกติ

2. IELTS Expert Teacher Course : คอร์สเรียน IELTS กับครูผู้เชี่ยวชาญ 


เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตัวต่อตัว เตรียมสอบ IELTS กับครูที่มีความเชี่ยวชาญ

IELTS Expert Teacher Course : หลักสูตรการเรียนไอเอลที่เข้มข้นยิ่งขึ้น เรียนกับครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การสอนและได้รับการฝึกสอนในหลักสูตร IELTS Guarantee ผู้สอนทุกคนจะต้องมีคะแนน IELTS Official Test ขั้นต่ำ 7.0 ผู้สอนจะทำการสอนและตรวจงานที่มอบหมายให้กับนักเรียนทั้งการฟัง การพูด การอ่าน เเละการเขียน โดยนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรนี้จะได้เรียนตามหนังสือเรียนหลักสูตรเดียวกันกับนักเรียน IELTS Guarantee ที่สถาบัน Pines International Academy เมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์

ครูผู้สอนจะ coach ในการทำข้อสอบให้เป็นการส่วนตัว

ครูผู้สอนจะตรวจสอบการบ้านที่ได้ทำจากช่วง self-study และแนะนำในการเตรียมสอบให้กับนักเรียนทั้งในด้าน Writing, Speaking, Listening, Reading

มีการฝึกทำชุดข้อสอบเสมือนจริงทุกเดือน

มีหนังสือเรียนให้ฟรี หลังจากเรียนจบ

ตารางเรียน Fixed Schedule

ตารางเรียนแบบตายตัว (Fixed Schedule) : คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ตัวต่อตัว มีตารางเรียนที่ตายตัว

เรียนคาบละ 40 นาที

สามารถเลือกได้เดือนละ

– 12 คาบ คือ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 1 คาบ,

– 20 คาบ คือ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 1 คาบ,

– 40 คาบ คือ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 2 คาบ

กำหนดเวลาเรียนได้ในช่วงระหว่าง 06.00 – 22.00 น. ของวันจันทร์ – ศุกร์

– หากไม่สะดวกในเวลาที่กำหนดไว้ สามารถขอเปลี่ยนได้ แต่ต้องแจ้งล่วงหน้า 3-5 ชั่วโมงก่อนเวลาเรียน

– สำหรับคาบชดเชยจากคาบเรียนที่กำหนดไว้ สามารถลงเรียนได้ ระหว่าง 06.00 ถึง 22.00 น. ของวันจันทร์-ศุกร์ หรือ 06.00 – 15.00 น. ของวันเสาร์

Why Online English JADENIPAT
Why Online English JADENIPAT

ตารางเรียน IELTS Expert 2 รูปแบบ

IELTS Expert Teacher : 1 คาบต่อวัน เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีเวลาเรียนไม่มาก หรือผู้เรียนที่มีเวลาเรียน IELTS จำกัด

หมายเหตุ:

การพูด: นักเรียนจะต้องเตรียมคำตอบสำหรับคลาสเรียนการพูดในชั้นเรียนทุกวัน

การเขียน:

 • มีงานเขียนให้นักเรียนส่งออนไลน์
 • งานเขียนจะถูกตรวจสอบโดยครูผู้สอนก่อนเริ่มเรียน
 • การแก้ไขการเขียนจะถูกกล่าวถึงและให้คำแนะนำในระหว่างเรียนวิชาการเขียน

IELTS Expert Teacher : 2 คาบต่อวัน เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีเวลาเรียนอย่างน้อย 3 ชั่วโมงต่อวัน และสามารถทำการบ้านส่งก่อนเริ่มคลาสเรียนได้

หมายเหตุ:

การพูด: เตรียมตัวทุกวัน

การเขียน:

 • มีงานเขียนให้นักเรียนส่งออนไลน์
 • งานเขียนจะถูกตรวจสอบโดยครูผู้สอนก่อนเริ่มเรียน
 • การแก้ไขการเขียนจะถูกกล่าวถึงและให้คำแนะนำในระหว่างเรียนวิชาการเขียน

รีวิว 11talk คอร์สเรียน IELTS Expert

ข้อมูลสำคัญ 11 Talk

 • วันเริ่มเรียน : นักเรียนใหม่สามารถเข้าร่วมได้ทุกวันจันทร์ แนะนำให้สมัครล่วงหน้า อย่างช้า 3-5 วันทำการก่อนเริ่มเรียน สามารถสอบถามรายละเอียดกำหนดการเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ของก้อปันกัน
 • การเรียนการสอนออนไลน์จะปิดในวันอาทิตย์และวันหยุดของฟิลิปปินส์
  •  การประกาศหยุดของเมือง – เจ้าหน้าที่จะแจ้งตัวแทนในกรณีของการยกเลิกชั้นเรียน (การสอนออนไลน์จะถูกยกเลิกทันทีตามวันหยุดที่ประกาศ)
  • พายุเข้า – ในกรณีที่มีพายุใต้ฝุ่นเข้าทำให้ต้องยกเลิกชั้นเรียน 11talk จะแจ้งตัวแทนให้เร็วที่สุด

ครูผู้สอนของ 11talk เป็นครูประจำของสถาบัน Pines International Academy สถาบันประจำเมืองบาเกียว ฟิลิปปินส์ ที่ได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์สอบ IELTS โดย British Council ครูผู้สอนที่ได้รับการฝึกอบรมด้านการสอนภาษาอังกฤษมาเป็นอย่างดี เป็นครูอาชีพที่มีมาตรฐาน มีความใส่ใจและความเข้าใจในผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองเป็นอย่างดี เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาความคล่องและความมั่นใจ ด้วยการสร้างความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น

ไม่จำกัดระดับภาษา สามารถเริ่มได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องมีอายุ 6 ปี +

 • หากนักเรียนต้องการเปลี่ยนครูผู้สอน สามารถทำได้เพียงเดือนละครั้งเท่านั้น
 • หากมีการขาดเรียนทุกกรณี ชั้นเรียนจะถูกยกเลิกและไม่สามารถเรียกคืนได้

สิ่งที่ต้องใช้ในการเรียน

 • คอมพิวเตอร์ (Laptop / PC) หรือ โทรศัพท์มือถือ / แท็บเล็ต
 • กล้องเว็บแคม หรือ กล้องของคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ / แท็บเล็ต
 • หูฟัง พร้อมไมค์
 • สัญญาณอินเทอร์เน็ต

การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ของ 11 Talk เรียนผ่านโปรแกรม Zoom

 • วันเริ่มเรียน : นักเรียนใหม่สามารถเข้าร่วมได้ทุกวันจันทร์ แนะนำให้สมัครล่วงหน้า อย่างช้า 3-5 วันทำการก่อนเริ่มเรียน สามารถสอบถามรายละเอียดกำหนดการเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ของก้อปันกัน
 • การเรียนการสอนออนไลน์จะปิดในวันอาทิตย์และวันหยุดของฟิลิปปินส์
  •  การประกาศหยุดของเมือง – เจ้าหน้าที่จะแจ้งตัวแทนในกรณีของการยกเลิกชั้นเรียน (การสอนออนไลน์จะถูกยกเลิกทันทีตามวันหยุดที่ประกาศ)
  • พายุเข้า – ในกรณีที่มีพายุใต้ฝุ่นเข้าทำให้ต้องยกเลิกชั้นเรียน 11talk จะแจ้งตัวแทนให้เร็วที่สุด

ครูผู้สอนของ 11 Talk เป็นครูประจำของสถาบัน Pines International Academy สถาบันประจำเมืองบาเกียว ฟิลิปปินส์ที่ได้รับการรับรองให็เป็นศูนย์สอบ IELTS โดย British Council ครูผู้สอนที่ได้รับการฝึกอบรมด้านการสอนภาษาอังกฤษมาเป็นอย่างดี เป็นครูอาชีพที่มีมาตรฐาน มีความใส่ใจและความเข้าใจในผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองเป็นอย่างดี เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาความคล่องและความมั่นใจ ด้วยการสร้างความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น

ไม่จำกัดระดับภาษา สามารถเริ่มได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องมีอายุ 6 ปี +

 • หากนักเรียนต้องการเปลี่ยนครูผู้สอน สามารถทำได้เพียงเดือนละครั้งเท่านั้น
 • หากมีการขาดเรียนทุกกรณี ชั้นเรียนจะถูกยกเลิกและไม่สามารถเรียกคืนได้

สิ่งที่ต้องใช้ในการเรียน

 • คอมพิวเตอร์ (Laptop / PC) หรือ โทรศัพท์มือถือ / แท็บเล็ต
 • กล้องเว็บแคม หรือกล้องของคอม โทรศัพท์ แท็บเล็ต
 • หูฟัง พร้อมไมค์
 • สัญญาณอินเทอร์เน็ต

การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ของ 11 Talk เรียนผ่านโปรแกรม Zoom

ค่าใช้จ่าย

เลือกรายละเอียดเพื่อประเมินค่าใช้จ่าย และกรอกข้อมูลให้เราติดต่อกลับ

**ราคาสำหรับคาบเรียน 40 นาที**
( หากสนใจคาบละ 20 นาที กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ )

เลือกโปรแกรมการเรียน
เลือกจำนวนคาบเรียนต่อเดือน
เลือกระยะเรียน
เลือกระยะเวลาเรียนและจำนวนคาบ
Total THB


11 TalkAPI SPEAKCLASSLIVEEC VirtualEV TalkILAC KISSOxford InternationalQQ Englishยังไม่แน่ใจ


General English ฝึกฝน พัฒนาตั้งแต่พื้นฐาน เพื่อการใช้งานทั่วไปAcademic English เตรียมศึกษาต่อBusiness English เพื่อการทำงาน สัมภาษณ์งาน นำเสนองานTOEFL Test Prep เตรียมสอบ TOEFLIELTS Test Prep เตรียมสอบ IELTSTOEIC Test Prep เตรียมสอบ TOEICOnline Campus แคมปัสเสมือนจริงOnline (1:1)ยังไม่แน่ใจ


เลือกซื้อคอร์สเรียน 11talk

โปรโมชั่น!
โปรโมชั่น!
โปรโมชั่น!
โปรโมชั่น!
โปรโมชั่น!
โปรโมชั่น!
โปรโมชั่น!

ขอรับคำปรึกษา

เลือกคอร์สเรียน

บริการในการสมัคร ประสานงาน แนะนำในการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี!

โทร 095-909-3960

 

11Talk by Pines

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตัวต่อตัว 11 Talk by Pines สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพเมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับการรับรองจาก British Council ให้เป็นศูนย์สอบ IELTS สอนภาษาอังกฤษออนไลน์หลักสูตร General ESL, Junior ESL, เตรียมสอบ IELTS, TOEFL, TOEIC ตลอดจน Business English

ป้ายกำกับ: 11talk / ตัวต่อตัว / เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์