Showing all 2 results

 • CLASSLIVE
  Sale!

  CLASSLIVE Comprehensive ESL

  ราคาเริ่มต้น 2,970฿ ต่อเดือน
  • CL Comprehensive : เรียนตัวต่อตัว (25 นาที) + กลุ่มย่อย 4-8 คน (45 นาที) + คาบเรียนพิเศษ 16 คน (45 นาที)
  • หลักสูตรเพื่อฝึกฝนและใช้งานทั่วไป
  • สำหรับผู้เรียนอายุ 15 ปี+
  • เลือกวันและเวลาเรียน (จันทร์-อาทิตย์) ได้อิสระ เวลา 7.00 – 22.00น.
  • สอนโดยครูชาวฟิลิปปินส์ มืออาชีพ ประจำสถาบันสอนภาษาอังกฤษ​ IDEA Education เซบู ฟิลิปปินส์
  • เริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์
  • ระยะเวลาเรียน : สามารถลงเรียนได้ 4, 8, 16, 24, 48, 72 สัปดาห์
 • CLASSLIVE
  Sale!

  Semi-Comprehensive ESL

  ราคาเริ่มต้น 2,000฿ ต่อเดือน
  • Semi Comprehensive : เรียนกลุ่มย่อย (45 นาที) + คาบเรียนพิเศษ (45 นาที)
  • หลักสูตรเพื่อฝึกฝนและใช้งานทั่วไป
  • สำหรับผู้เรียนอายุ 15 ปี+
  • เลือกวันและเวลาเรียน (จันทร์-อาทิตย์) ได้อิสระ เวลา 7.00 – 22.00น.
  • สอนโดยครูชาวฟิลิปปินส์ มืออาชีพ ประจำสถาบันสอนภาษาอังกฤษ​ IDEA Education เซบู ฟิลิปปินส์
  • เริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์
  • ระยะเวลาเรียน : สามารถลงเรียนได้ 4, 8, 16, 24, 48, 72 สัปดาห์