Showing all 8 results

 • KPG LEARN
  Sale!

  12 Tenses

  1,290฿

  คอร์ส 12 Tenses สอนโดยพี่ไนซ์ Write.Wise เป็นคอร์สพื้นฐานภาษาอังกฤษที่มีการอธิบายเนื้อหาของ tenses ใหม่ทั้งหมดตั้งแต่รูปแบบประโยค การใช้ ความแตกต่างของแต่ละ tenses สอนอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ tenses ในแต่ละเรื่องอย่างแท้จริง เนื้อหาครอบคลุมที่ผู้เรียนต้องรู้เพื่อใช้สอบ และใช้จริงในชีวิตประจำวัน คอร์สเรียนนี้ประกอบด้วย

  • วีดีโอการสอน 15 ตอน ระยะเวลาที่สามารถเข้าเรียนในคอร์สเรียน 180 วัน
  • exercises ในรูปแบบ interactive feature ในวิดิโอ ให้ฝึกทำ
  • กลุ่มการเรียนรู้ (social groups) สำหรับพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้สอน
 • KPG LEARN
  Sale!

  Academic Writing Workshop

  890฿

  (รายการนี้สำหรับผู้ที่ได้สมัครและได้รับคัดเลือกเข้าร่วม Workshop แล้วเท่านั้น)

  หากสนใจ สามารถสมัครได้ที่ – click

  Academic Writing Workshop ฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ จากการร่วมมือกันของ Write.wise และ KPG LEARN เข้าร่วมเป็นรายเดือน พร้อมเพื่อนร่วม Workshop ที่จะเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกัน ใน workshop นี้ผู้เข้าร่วมจะเรียนรู้ทักษะพื้นฐานในการเขียน พร้อมได้ฝึกเขียน เพื่อการพัฒนาความคุ้นเคย ความเข้าใจ และความมั่นใจในการเขียนภาษาอังกฤษ

  ร่วมฝึกฝนและพัฒนาทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ไปกับ พี่ไนซ์ Write.wise ติวเตอร์ภาษาอังกฤษที่มีประสบการณ์สอนมากว่า 7 ปี อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับพี่ไนซ์ คลิก

  • ฝึกการเขียน Essay ร่วมกับเพื่อนๆใน Workshop พร้อมรับ Feedback จากพี่ไนซ์
  • มี Forum เพื่อลงงานเขียนของตัวเอง ให้เพื่อนๆช่วยกันเช็ค และพี่ไนซ์คอยเข้ามาช่วยตรวจ
  • มีการจัด Zoom Meeting ในทุกวันเสาร์ เวลา 19.00 สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 90 นาที
  • รับจำกัดเพียง 12-14 คนต่อเดือน
  • ค่าใช้จ่ายเดือนละ 890 บาท
 • KPG LEARN
  Sale!

  Basics English for Beginners

  690฿

  คอร์สเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบ interactive video พร้อมแบบฝึกหัด และเฉลยสำหรับผู้เริ่มต้น (ระดับภาษา A2 ตามเกณฑ์ CEFR) ในการทำความเข้าใจ 10 ประเด็นพื้นฐานที่สำคัญของภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น และมีพื้นฐานที่แน่นขึ้นสำหรับการต่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง คอร์สเรียนแนะนำสำหรับผู้เรียนที่

  • เชื่อว่าความเข้าใจในหลักการใช้ภาษาอังกฤษ คือ สิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
  • มีภาษาอังกฤษระดับเริ่มต้น และมีความกังวลที่จะฝึกฝนเรียนรู้/ใช้งานภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ
  • ต้องการปรับพื้นฐานให้แน่น เพื่อความสามารถในการสื่อสารและใช้งานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น

  ข้อมูลสำคัญ

  • มีคำถามชวนคิดและค้นหาคำตอบระหว่างเรียน แบบฝึกหัดทดสอบความรู้ก่อนเริ่มเรียน และแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เข้าเรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ระยะเวลา 1 ปี
 • KPG LEARN
  Sale!

  Communication for Healthy Relationship

  2,390฿

  คอร์ส Communication for Healthy Relationship สอนโดยคุณหม่อง ธานิน เป็นคอร์สเรียนรู้ชุดภาษาที่สร้างความขัดแย้งมากกว่าความเข้าใจชุดภาษาที่เน้นการสานสัมพันธ์ก่อนการแก้ไขปัญหาหรือหาทางออก ฝึกฝนเพื่อสร้างประสบการณ์ในการทำความเข้าใจคำพูดที่ไม่พึงประสงค์และสามารถสื่อสารออกไปเพื่อสร้างความเข้าใจกัน คอร์สเรียนนี้ประกอบด้วย

  • วีดีโอการสอน 6 ตอน ระยะเวลาที่สามารถเข้าเรียนในคอร์สเรียน 180 วัน
  • กลุ่มการเรียนรู้ (social groups) สำหรับพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้สอน
 • KPG LEARN
  Sale!

  Deep Listening for Human Connection

  2,390฿

  คอร์ส Deep Listening สอนโดยคุณหม่อง ธานิน เป็นคอร์สเรียนรู้หลักของการฟังเชิงลึก ตระหนักรู้ถึงนิสัยการรับฟังแบบอัตโนมัติที่อาจก่อให้เกิดปัญหามากกว่าความเข้าใจ ฝึกฝนการรับฟังที่เสมือนเข้าไปนั่งอยู่ในใจของอีกฝ่าย Connection before Solution คอร์สเรียนนี้ประกอบด้วย

  • วีดีโอการสอน 6 ตอน ระยะเวลาที่สามารถเข้าเรียนในคอร์สเรียน 180 วัน
  • exercises ในลักษณะของ interactive videos ให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ตามสิ่งที่เรียน
  • กลุ่มการเรียนรู้ (social groups) สำหรับพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้สอน
 • KPG LEARN
  Sale!

  Essay Writing

  3,400฿

  คอร์ส Essay Writing สอนโดยพี่ไนซ์ Write.Wise เป็นคอร์สการสอนการเขียน step-by-step ตั้งแต่การระดมความคิด เรียบเรียง และถ่ายทอดความคิดออกมาได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ การคิดแบบ Critical Thinking เนื้อหาเริ่มต้นจากการเขียนตั้งแต่ paragraph ไปจนถึงการเขียน Essay หรือเรียงความรูปแบบต่าง ๆ คอร์สเรียนนี้ประกอบด้วย

  • วีดีโอการสอน 16 ตอน ระยะเวลาที่สามารถเข้าเรียนในคอร์สเรียน 180 วัน
  • 10 exercises ให้ฝึกเขียน paragraph ลงในกลุ่มการเรียนรู้ (social groups)
  • โจทย์ให้ฝึกเขียน essay พร้อมการตรวจโดยผู้สอน พร้อมให้ feedbacks อย่างละเอียดสำหรับผู้เขียนเป็นรายบุคคลจำนวน 2 ครั้ง
 • KPG LEARN
  Sale!

  Essential English ก่อน Go Inter

  690฿

  คอร์สเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบ interactive video พร้อมแบบฝึกหัด และเฉลย สำหรับระดับภาษาปานกลาง (ระดับภาษา B1 ตามเกณฑ์ CEFR) 10 บทเรียนที่สำคัญสำหรับการต่อยอดภาษาอังกฤษเฉพาะทาง อาทิ เพื่อการศึกษาต่อ เพื่อการทำงาน เพื่อการเตรียมสอบ รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษทั่วไปในระดับที่สูงขึ้น

  คอร์สเรียนแนะนำสำหรับผู้เรียนที่

  • ต้องการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติ หรือก่อนศึกษาต่อต่างประเทศ
  • ต้องการเตรียมพื้นฐานให้ดีและแน่นเพียงพอ สำหรับการฝึกเขียน essay ภาษาอังกฤษ ให้ได้คะแนนดีและเข้าใจได้

  ข้อมูลสำคัญ

  • มีคำถามชวนคิดและค้นหาคำตอบระหว่างเรียน แบบฝึกหัดทดสอบความรู้ก่อนเริ่มเรียน และแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เข้าเรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ระยะเวลา 1 ปี
 • KPG LEARN
  Sale!

  Leadership Compass for Empowerment

  2,390฿

  คอร์ส Leadership Compass สอนโดยคุณหม่อง ธานิน เป็นคอร์สเรียนรู้จุดแข็ง จุดอ่อน และจุดที่ควรพัฒนาในลักษณะของผู้นำแต่ละแบบที่มีอยู่ในตัวเองและคนอื่น มองเห็นวิธีในการปรับตัวในการอยู่ร่วมกับคนที่มีลักษณะต่างๆ ทั้งที่เหมือนและแตกต่างกับเรา คอร์สเรียนนี้ประกอบด้วย

  • วีดีโอการสอน 11 ตอน ระยะเวลาที่สามารถเข้าเรียนในคอร์สเรียน 180 วัน
  • exercises ให้พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ลงในกลุ่มการเรียนรู้ (social groups)