Showing all 7 results

 • KPG LIVE
  Sale!

  KPG LIVE BUSINESS กำหนดเวลาเรียนประจำ

  ราคาเริ่มต้น 4,200฿ ต่อเดือน

  เรียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว  Business English กำหนดเวลาเรียนประจำ มี 2 คอร์สเรียนให้เลือกตามความต้องการ 1. คอร์สภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน  (Business English) เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตัวต่อตัว คอร์สที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกิจ เช่น การสื่อสารธุรกิจ การนำเสนอ และความสามารถในการรับมือในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด รวมถึงเรียนการเตรียมพร้อมในการสัมภาษณ์งานและสมัครงานอย่างครบวงจร ตัวอย่างเช่นฅ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ผู้เรียนจะได้เรียนตัวอย่างการสนทนาเหตุการณ์จำลองทางธุรกิจ การนำเสนองาน คำศัพท์ที่ใช้ทางธุรกิจ พร้อมให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้โดยการแต่งประโยคตามคำศัพท์ที่มีให้ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจในการใช้คำศัพท์เหล่านั้นของผู้เรียน ดูรายละเอียดบทเรียน Business English…

 • KPG LIVE
  Sale!

  KPG LIVE BUSINESS เลือกเวลาเรียนอิสระ

  ราคาเริ่มต้น 2,970฿ ต่อเดือน

  เรียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว  Business English เลือกเวลาเรียนอิสระ มี 2 คอร์สเรียนให้เลือกตามความต้องการ 1. คอร์สภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน  (Business English) เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตัวต่อตัว คอร์สที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกิจ เช่น การสื่อสารธุรกิจ การนำเสนอ และความสามารถในการรับมือในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด รวมถึงเรียนการเตรียมพร้อมในการสัมภาษณ์งานและสมัครงานอย่างครบวงจร ตัวอย่างเช่นฅ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ผู้เรียนจะได้เรียนตัวอย่างการสนทนาเหตุการณ์จำลองทางธุรกิจ การนำเสนองาน คำศัพท์ที่ใช้ทางธุรกิจ พร้อมให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้โดยการแต่งประโยคตามคำศัพท์ที่มีให้ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจในการใช้คำศัพท์เหล่านั้นของผู้เรียน ดูรายละเอียดบทเรียน Business English…

 • KPG LIVE
  Sale!

  KPG LIVE GENERAL ESL กำหนดเวลาเรียนประจำ

  ราคาเริ่มต้น 4,200฿ ต่อเดือน

  เรียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว General ESL กำหนดเวลาเรียนประจำ คอร์สเรียน KPG LIVE General ESL สำหรับการฝึกฝน พัฒนาทักษะการสื่อสาร เพื่อการใช้งานทั่วไป สำหรับผู้เรียนวัย 15 ปี + ไม่จำกัดระดับภาษาอังกฤษ ไม่จำกัดอายุสูงสุดในการเรียน 3 คอร์สเรียน สำหรับความต้องการของผู้เรียน 1. Daily Conversation แบบเรียนประกอบด้วยตัวอย่างบทสนทนาหลายรูปแบบ ที่มีประโยชน์และน่าสนใจ โดยที่ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน ดูตัวอย่างบทเรียนคอร์ส Daily…

 • KPG LIVE
  Sale!

  KPG LIVE GENERAL ESL เลือกเวลาเรียนอิสระ

  ราคาเริ่มต้น 2,970฿ ต่อเดือน

  เรียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว General ESL เลือกเวลาได้อิสระ  คอร์สเรียน KPG LIVE General ESL สำหรับการฝึกฝน พัฒนาทักษะการสื่อสาร เพื่อการใช้งานทั่วไป สำหรับผู้เรียนวัย 15 ปี + ไม่จำกัดระดับภาษาอังกฤษ ไม่จำกัดอายุสูงสุดในการเรียน 3 คอร์สเรียน สำหรับความต้องการของผู้เรียน 1. Daily Conversation แบบเรียนประกอบด้วยตัวอย่างบทสนทนาหลายรูปแบบ ที่มีประโยชน์และน่าสนใจ โดยที่ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน ดูตัวอย่างบทเรียนคอร์ส Daily…

 • KPG LIVE
  Sale!

  KPG LIVE IELTS Expert กำหนดเวลาเรียนประจำ

  ราคาเริ่มต้น 5,400฿ ต่อเดือน

  เรียนตัวต่อตัว เตรียมสอบ IELTS กับครูที่มีความเชี่ยวชาญ

 • KPG LIVE
  Sale!

  KPG LIVE JUNIOR ESL กำหนดเวลาเรียนประจำ

  ราคาเริ่มต้น 4,200฿ ต่อเดือน

  เรียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว Junior ESL กำหนดเวลาเรียนประจำ บทเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (Junior ESL) อายุ 6-14 ปี อิงตามมาตรฐานสากล (CEFR) โดยเริ่มตั้งแต่ A1 (พื้นฐาน) – B2 (ระดับปานกลาง/สูง) โดยมีเนื้อหาการเรียนให้เลือกหลากหลาย ตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญและเหมาะสมกับเด็กไทย ได้แก่ การฝึกฝนออกเสียง การพูดคุย การอ่านและการเขียน ดูรายละเอียดบทเรียน Junior ESL ได้ที่นี่

 • KPG LIVE
  Sale!

  KPG LIVE JUNIOR ESL เลือกเวลาเรียนอิสระ

  ราคาเริ่มต้น 2,970฿ ต่อเดือน

  เรียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว Junior ESL เลือกเวลาเรียนอิสระ บทเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (Junior ESL) อายุ 6-14 ปี อิงตามมาตรฐานสากล (CEFR) โดยเริ่มตั้งแต่ A1 (พื้นฐาน) – B2 (ระดับปานกลาง/สูง) โดยมีเนื้อหาการเรียนให้เลือกหลากหลาย ตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญและเหมาะสมกับเด็กไทย ได้แก่ การฝึกฝนออกเสียง การพูดคุย การอ่านและการเขียน ดูรายละเอียดบทเรียน Junior ESL ได้ที่นี่