Junior ESL ตารางตายตัว

3,140฿42,430฿

 • หลักสูตรสำหรับเด็กวัย 6-14 ปี ฝึกฝนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานทั่วไป
 • เรียนตัวต่อตัว คาบละ 40 นาที กับครูชาวฟิลิปปินส์ ประจำสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Pines International Academy
 • กำหนดเวลาเรียนตายตัวได้ระหว่าง 06.00 ถึง 22.00 น. ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ (หากไม่สะดวกเรียน สามารถขอเลื่อนได้)
 • สามารถเลือกได้เดือนละ
  • 12 คาบ คือ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 1 คาบ,
  • 20 คาบ คือ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 1 คาบ, หรือ
  • 40 คาบ คือ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 2 คาบ
 • สามารถลงเรียนได้ 1, 3, 6 หรือ 12 เดือน
 • ไม่จำกัดระดับภาษา
ล้างค่า