การทดสอบภาษาอังกฤษ

นักเรียนจะได้สอบ Business English Exam (BEC) เพื่อวัดความก้าวหน้าของตนเอง ซึ่งคะแนนสอบ BEC นั้นได้รับการยอมรับในระดับสากลจากบริษัทชั้นนำทั่วโลก

ระยะเวลา
– 4 สัปดาห์ ในแต่ละระดับ
– ลงทะเบียนเรียนขั้นต่ำ 2 สัปดาห์

โปรแกรม คอร์สเรียนและระดับภาษาของ ILAC