ทดลองเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี

ทดลองเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ สอนสด โดยครูชาวต่างชาติ มืออาชีพ ผู้เรียนจะสามารถเลือกเรียนในรูปแบบตัวต่อตัว (1:1) หรือเรียนแบบกลุ่มร่วมกับเพื่อนต่างชาติ สามารถเลือกเวลาเรียนเองได้ ตลอดจนโปรแกรมการเรียนและคอร์สเรียนได้ด้วยตัวเอง

ก้อปันกันออนไลน์อิงลิช (KorPunGun Online English) มีตัวเลือกโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้เลือกสรรตามความต้องการของตนเอง ผู้เรียนสามารถสมัครเพื่อทดลองเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ คลาสสดกับเราก่อนที่จะสมัครเรียนได้ ฟรี !

หากคุณสนใจ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ กับชาวต่างชาติ

แต่ยังไม่มั่นใจว่าจะเลือกสถาบันใด หรือคอร์สเรียนใด และสนใจที่จะทดลองเรียน คุณสามารถกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มทางด้านล่าง เพื่อสมัครทดลอง เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี ! และให้เจ้าหน้าที่ของเราประเมินและติดต่อกลับเพื่อให้คำปรึกษาได้เลย

ตารางเปรียบเทียบ
คลาสทดลองเรียน

ครูผู้สอน

ครูฟิลิปปินส์

ครูฟิลิปปินส์

ครูฟิลิปปินส์

ครู Native

ครู Native

ครู Native

อายุที่เริ่ม
ทดลองเรียนได้

6 ปี+

5 ปี+

3 ปี+

16 ปี+

7 ปี+

8 ปี+

ระยะเวลา
ทดลองเรียนฟรี

1 ครั้ง 20 นาที

1 ครั้ง 20 นาที

2 ครั้ง
ครั้งละ 25 นาที

เช็คกับเจ้าหน้าที่ ก้อปันกัน

1 ครั้ง 60 นาที

1 ครั้ง 60 นาที

วันที่เลือก
ทดลองเรียนได้

จันทร์ - ศุกร์

จันทร์ - อาทิตย์

จันทร์ - อาทิตย์

จันทร์ - ศุกร์

เสาร์ - อาทิตย์

จันทร์ - ศุกร์

เวลาที่เลือก
ทดลองเรียนได้

07:00 - 21:00

08:00 - 21:00

เลือกได้ 24 ชม.

06:00, 10:00
14:00, 18:00
22:00

เช็คกับเจ้าหน้าที่ ก้อปันกัน

18.45 - 22.00

จำนวนนักเรียน
คลาสทดลอง

1 คน

1 คน

1 คน

6-8 คน

ไม่เกิน 15 คน

ไม่เกิน 10 คน

โปรแกรมที่ใช้
ทดลองเรียน

ZOOM
หรือ SKYPE

Web Browser

Google Chrome
หรือ App QQE

MS Teams

ZOOM

ZOOM

ราคาเริ่มต้น
สำหรับสมัครเรียน 4 สัปดาห์

2,900 บาท

2,650 บาท

2,970 บาท

15,450 บาท

13,770 บาท

8,220 บาท

เหมาะสำหรับ
ผู้ที่ต้องการเรียน

คลาสตัวต่อตัว
อย่างเข้มข้น
คาบละ 40 นาที

คลาสตัวต่อตัว
และ คลาสกลุ่ม
กับเพื่อนต่างชาติ
กำหนดเวลาเรียน
ได้เองแบบอิสระ

คลาสตัวต่อตัว
กำหนดเวลาเรียน
ได้เองแบบอิสระ

กับครู Native
ผ่านแบบเรียน
ของ National
Geographic Learning

กับครู Native
และต้องการไปเรียนต่ออเมริกา ผ่าน Pathway Program

กับครู Native
รับสิทธิเข้าใช้
E-Learning Platform
ของ Oxford

แบบฟอร์มสมัครทดลองเรียน

กรอกข้อมูลเบื้องต้นเพื่อขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ และเพื่อสมัครทดลอง เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี !